Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
sắp xếp
Người bán hoa sắp xếp những bông hoa.
ማደራጀት
አበባዋሪው አበባዎቹን ቀዳጅቷል።
nhảy
Anh ấy nhảy xuống nước.
ዝለል
ወደ ውሃው ዘለለ።
chẩn đoán
Bác sĩ đã chẩn đoán bệnh.
መመርመር
ዶክተሩ በሽታውን ይመረምራል.