Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
lên
Bạn có thể lái xe lên cầu thang bằng cái này.
ऊपर की ओर
आप इससे सीढ़ीयों को ऊपर जा सकते हैं।
trước
Đó là chiếc xe tải mới, và tài xế đứng trước nó.
पहले
यह नया ट्रक है, और ड्राइवर इसके पहले खड़ा है।
lòi ra
Một bộ xương đã lòi ra trong quá trình khai quật.
प्रकाश में
खुदाई के दौरान एक कंकाल प्रकाश में आया।