Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
rút lui
Cô ấy rút lui một cách sợ hãi.
ustúpiť
Ustúpi plná strachu.
uống
Cô ấy uống trà.
piť
Ona pije čaj.
trượt
Đứa trẻ trượt trên tuyết.
šmýkať sa
Dieťa sa šmýka po snehu.