Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
hôn
Anh ấy hôn bé.
ಮುತ್ತು
ಅವನು ಮಗುವನ್ನು ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ.
bóp nghẹt
Trẻ con dễ bóp nghẹt chính họ khi chơi đùa.
ಕತ್ತು ಹಿಸುಕು
ಆಟವಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
câu cá
Gấu thích câu cá hồi.
ಮೀನು
ಕರಡಿಗಳು ಸಾಲ್ಮನ್‌ಗಾಗಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ.