தமிழ் » போர்த்துக்கேயம் BR   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [seis]

Ler e escrever

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [seis]

Ler e escrever

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்português BR
நான் படிக்கின்றேன். Eu l---.
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். Eu l--- u-- l----.
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . Eu l--- u-- p------.
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். Eu l--- u-- f----.
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். Eu l--- u-- c----.
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். Eu l--- u- l----.
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். Eu l---.
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Vo-- l-.
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். El- l-.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Eu e------.
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். Eu e------ u-- l----.
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். Eu e------ u-- p------.
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். Eu e------ u-- f----.
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். Eu e------ u-- c----.
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். Eu e------ u- l----.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Eu e------.
நீ எழுதுகின்றாய். Vo-- e------.
அவன் எழுதுகின்றான். El- e------.