தமிழ் » போர்த்துக்கேயம் BR   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

+ 6 [seis]

+ Ler e escrever

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [seis]

Ler e escrever

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்português BR
நான் படிக்கின்றேன். Eu l---. +
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். Eu l--- u-- l----. +
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . Eu l--- u-- p------. +
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். Eu l--- u-- f----. +
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். Eu l--- u-- c----. +
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். Eu l--- u- l----. +
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். Eu l---. +
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Vo-- l-. +
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். El- l-. +
   
நான் எழுதுகின்றேன். Eu e------. +
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். Eu e------ u-- l----. +
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். Eu e------ u-- p------. +
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். Eu e------ u-- f----. +
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். Eu e------ u-- c----. +
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். Eu e------ u- l----. +
   
நான் எழுதுகின்றேன். Eu e------. +
நீ எழுதுகின்றாய். Vo-- e------. +
அவன் எழுதுகின்றான். El- e------. +