சொற்றொடர் புத்தகம்

ta எண் வரிசை முறைப்பெயர்   »   px Números Ordinais

61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

61 [sessenta e um]

Números Ordinais

உரையைப் பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ் போர்ச்சுகீஸ் (BR) ஒலி மேலும்
முதல்மாதம் ஜனவரி. O p------- m-- é j------. O primeiro mês é janeiro. 0
இரண்டாவது மாதம் பிப்ரவரி. O s------ m-- é f--------. O segundo mês é fevereiro. 0
மூண்றாவது மாதம் மார்ச். O t------- m-- é m----. O terceiro mês é março. 0
நான்காவது மாதம் ஏப்ரல். O q----- m-- é a----. O quarto mês é abril. 0
ஐந்தாவது மாதம் மே. O q----- m-- é m---. O quinto mês é maio. 0
ஆறாவது மாதம் ஜூன். O s---- m-- é j----. O sexto mês é junho. 0
ஆறு மாதங்கள் அரை வருடம் ஆகும். Se-- m---- s-- m--- a--. Seis meses são meio ano. 0
ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ja------ f--------- m----, janeiro, fevereiro, março, 0
ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன். ab---- m---- j----. abril, maio, junho. 0
ஏழாவது மாதம் ஜுலை O s----- m-- é j----. O sétimo mês é julho. 0
எட்டாவது மாதம் ஆகஸ்ட் O o----- m-- é a-----. O oitavo mês é agosto. 0
ஒன்பதாவது மாதம் ஸெப்டம்பர். O n--- m-- é s-------. O nono mês é setembro. 0
பத்தாவது மாதம் அக்டோபர்,. O d----- m-- é o------. O décimo mês é outubro. 0
பதினொன்றாவது மாதம் நவம்பர். O d----- p------- m-- é n-------. O décimo primeiro mês é novembro. 0
பன்னிரெண்டாவது மாதம் டிஸம்பர். O d----- s------ m-- é d-------. O décimo segundo mês é dezembro. 0
பன்னிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடம் ஆகும். Do-- m---- s-- u- a--. Doze meses são um ano. 0
ஜூலை,ஆகஸ்ட்,ஸெப்டம்பர், ju---- a------ s------o julho, agosto, setembro 0
அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். ou------ n-------- d-------. outubro, novembro, dezembro. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -