சொற்றொடர் புத்தகம்

ta கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்   »   px Fazer compras

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

51 [cinquenta e um]

Fazer compras

மொழிபெயர்ப்பை எப்படிப் பார்க்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதைத் தேர்வுசெய்யவும்:   
தமிழ் போர்ச்சுகீஸ் (BR) ஒலி மேலும்
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Eu----ro--- ----bliot--a. Eu quero ir à biblioteca. E- q-e-o i- à b-b-i-t-c-. ------------------------- Eu quero ir à biblioteca. 0
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். E--q--r--i---a-- - l--ra--a. Eu quero ir para à livraria. E- q-e-o i- p-r- à l-v-a-i-. ---------------------------- Eu quero ir para à livraria. 0
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். E--q-ero--r ao-q-----ue. Eu quero ir ao quiosque. E- q-e-o i- a- q-i-s-u-. ------------------------ Eu quero ir ao quiosque. 0
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். E- qu--o---g-- um-li--- e-pr-s--d-. Eu quero pegar um livro emprestado. E- q-e-o p-g-r u- l-v-o e-p-e-t-d-. ----------------------------------- Eu quero pegar um livro emprestado. 0
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Eu q-ero c-mp-ar ---li-r-. Eu quero comprar um livro. E- q-e-o c-m-r-r u- l-v-o- -------------------------- Eu quero comprar um livro. 0
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Eu--uero --m-ra- u- ---n-l. Eu quero comprar um jornal. E- q-e-o c-m-r-r u- j-r-a-. --------------------------- Eu quero comprar um jornal. 0
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். E- q--r---- à-b-bli-tec- para-peg----m l--ro-empre-t--o. Eu quero ir à biblioteca para pegar um livro emprestado. E- q-e-o i- à b-b-i-t-c- p-r- p-g-r u- l-v-o e-p-e-t-d-. -------------------------------------------------------- Eu quero ir à biblioteca para pegar um livro emprestado. 0
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். E- -u-ro-ir-à-li-rari--p-r- -o--r---u- ----o. Eu quero ir à livraria para comprar um livro. E- q-e-o i- à l-v-a-i- p-r- c-m-r-r u- l-v-o- --------------------------------------------- Eu quero ir à livraria para comprar um livro. 0
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Eu----ro -r ao qu-o---- p--a --m-rar u- -or-a-. Eu quero ir ao quiosque para comprar um jornal. E- q-e-o i- a- q-i-s-u- p-r- c-m-r-r u- j-r-a-. ----------------------------------------------- Eu quero ir ao quiosque para comprar um jornal. 0
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். E----er- -r-ao---u-i---. Eu quero ir ao oculista. E- q-e-o i- a- o-u-i-t-. ------------------------ Eu quero ir ao oculista. 0
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Eu-quero ----- su-e-me--a--. Eu quero ir ao supermercado. E- q-e-o i- a- s-p-r-e-c-d-. ---------------------------- Eu quero ir ao supermercado. 0
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். E--quer- i- ao-p-d-i-o. Eu quero ir ao padeiro. E- q-e-o i- a- p-d-i-o- ----------------------- Eu quero ir ao padeiro. 0
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Eu-qu------m---r-u-- ócul--. Eu quero comprar uns óculos. E- q-e-o c-m-r-r u-s ó-u-o-. ---------------------------- Eu quero comprar uns óculos. 0
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். E- ----- ----rar-fr-tas e-leg-me-. Eu quero comprar frutas e legumes. E- q-e-o c-m-r-r f-u-a- e l-g-m-s- ---------------------------------- Eu quero comprar frutas e legumes. 0
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். E--q-e---com---r --lin----e----. Eu quero comprar bolinhas e pão. E- q-e-o c-m-r-r b-l-n-a- e p-o- -------------------------------- Eu quero comprar bolinhas e pão. 0
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Eu q---o-i---o-oculis-a--a-- ------r---s-ó-u---. Eu quero ir ao oculista para comprar uns óculos. E- q-e-o i- a- o-u-i-t- p-r- c-m-r-r u-s ó-u-o-. ------------------------------------------------ Eu quero ir ao oculista para comprar uns óculos. 0
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். E- -uero i- -o-su-erm---ad- para c-mp--r f----s---le-----. Eu quero ir ao supermercado para comprar frutas e legumes. E- q-e-o i- a- s-p-r-e-c-d- p-r- c-m-r-r f-u-a- e l-g-m-s- ---------------------------------------------------------- Eu quero ir ao supermercado para comprar frutas e legumes. 0
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Eu --ero i--ao-p-de--o--ara-----r-- bo-in----- -ã-. Eu quero ir ao padeiro para comprar bolinhas e pão. E- q-e-o i- a- p-d-i-o p-r- c-m-r-r b-l-n-a- e p-o- --------------------------------------------------- Eu quero ir ao padeiro para comprar bolinhas e pão. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -