Konuşma Kılavuzu

tr bir şey arzu etmek   »   te ఇష్టపడటం

70 [yetmiş]

bir şey arzu etmek

bir şey arzu etmek

70 [డెబ్బై]

70 [Ḍebbai]

ఇష్టపడటం

[Iṣṭapaḍaṭaṁ]

Çeviriyi nasıl görmek istediğinizi seçin:   
Türkçe Telugu dili Oyna Daha
Sigara içmek istiyor musunuz? మీక--ప-గ---ా--------మేనా? మీ_ పొ_____ ఇ_____ మ-క- ప-గ-్-ా-డ- ఇ-్-మ-న-? ------------------------- మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? 0
Mīk- -oga--āga-------a---ā? M___ p___________ i________ M-k- p-g-t-ā-a-a- i-ṭ-m-n-? --------------------------- Mīku pogatrāgaḍaṁ iṣṭamēnā?
Dans etmek istiyor musunuz? మ--ు డ్-ా-స- -ే--ం-ఇ-్ట---ా? మీ_ డ్__ చే__ ఇ_____ మ-క- డ-య-ం-్ చ-య-ం ఇ-్-మ-న-? ---------------------------- మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? 0
M--u ḍ-ān---ē----- -ṣṭ---nā? M___ ḍ____ c______ i________ M-k- ḍ-ā-s c-y-ḍ-ṁ i-ṭ-m-n-? ---------------------------- Mīku ḍyāns cēyaḍaṁ iṣṭamēnā?
Gezmeye gitmek istiyor musunuz? మ--ు ---ింగ్-క- వె-్ళ-ం ఇ-్టమేనా? మీ_ వా__ కి వె___ ఇ_____ మ-క- వ-క-ం-్ క- వ-ళ-ళ-ం ఇ-్-మ-న-? --------------------------------- మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? 0
Mī-u-vāki---ki veḷḷaḍ-ṁ i-ṭ-m--ā? M___ v_____ k_ v_______ i________ M-k- v-k-ṅ- k- v-ḷ-a-a- i-ṭ-m-n-? --------------------------------- Mīku vākiṅg ki veḷḷaḍaṁ iṣṭamēnā?
Sigara içmek istiyorum. నా---పొగ--ర-గ-ం----టమే నా_ పొ_____ ఇ___ న-క- ప-గ-్-ా-డ- ఇ-్-మ- ---------------------- నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే 0
N-k- pog-trāg-ḍ----ṣ-a-ē N___ p___________ i_____ N-k- p-g-t-ā-a-a- i-ṭ-m- ------------------------ Nāku pogatrāgaḍaṁ iṣṭamē
Bir sigara ister misin? మీక- ఒ--సిగర-ట్----ాల-? మీ_ ఒ_ సి___ కా___ మ-క- ఒ- స-గ-ె-్ క-వ-ల-? ----------------------- మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? 0
Mīk----a s-g-r-ṭ--āvāl-? M___ o__ s______ k______ M-k- o-a s-g-r-ṭ k-v-l-? ------------------------ Mīku oka sigareṭ kāvālā?
O (erkek) ateş istiyor. ఆ---ి బ--త------లి ఆ___ బ__ కా__ ఆ-న-ి బ-్-ీ క-వ-ల- ------------------ ఆయనకి బత్తీ కావాలి 0
Ā-an--i-b-ttī-kā-āli Ā______ b____ k_____ Ā-a-a-i b-t-ī k-v-l- -------------------- Āyanaki battī kāvāli
Bir şey içmek istiyorum. నాకు---ో త-గా--ి ఉంది నా_ ఎ_ తా___ ఉం_ న-క- ఎ-ో త-గ-ల-ి ఉ-ద- --------------------- నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది 0
Nā-u-e-ō --gālani -n-i N___ e__ t_______ u___ N-k- e-ō t-g-l-n- u-d- ---------------------- Nāku edō tāgālani undi
Birşey yemek istiyorum. న------ో-తినా-ని--ంది నా_ ఎ_ తి___ ఉం_ న-క- ఎ-ో త-న-ల-ి ఉ-ద- --------------------- నాకు ఎదో తినాలని ఉంది 0
N--u-e-ō--in--ani ---i N___ e__ t_______ u___ N-k- e-ō t-n-l-n- u-d- ---------------------- Nāku edō tinālani undi
Biraz dinlenmek istiyorum. నా-ు-------వి--రమ-ంచ-----ఉం-ి నా_ కొం_ వి______ ఉం_ న-క- క-ం-ం వ-శ-ర-ి-చ-ల-ి ఉ-ద- ----------------------------- నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది 0
Nā-- -o----- vi-ramin̄cā---- -ndi N___ k_____ v_____________ u___ N-k- k-n-c-ṁ v-ś-a-i-̄-ā-a-i u-d- --------------------------------- Nāku kon̄caṁ viśramin̄cālani undi
Size bir şey sormak istiyorum. నా-ు ---్మల్న---ద--అ--ా-----ం-ి నా_ మి____ ఎ_ అ____ ఉం_ న-క- మ-మ-మ-్-ి ఎ-ో అ-గ-ల-ి ఉ-ద- ------------------------------- నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది 0
N-k- -im'malni-----aḍa-āl--- --di N___ m________ e__ a________ u___ N-k- m-m-m-l-i e-ō a-a-ā-a-i u-d- --------------------------------- Nāku mim'malni edō aḍagālani undi
Sizden bir şey rica etmek istiyorum. న----మి-్-ల-ని-ద--ి-ో -డ-ా--- -ం-ి నా_ మి____ దే__ అ____ ఉం_ న-క- మ-మ-మ-్-ి ద-న-క- అ-గ-ల-ి ఉ-ద- ---------------------------------- నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది 0
Nāk-----'--lni -ēni-- a-a-ā-an-----i N___ m________ d_____ a________ u___ N-k- m-m-m-l-i d-n-k- a-a-ā-a-i u-d- ------------------------------------ Nāku mim'malni dēnikō aḍagālani undi
Sizi bir şeye davet etmek istiyorum. న-కు --మ-మ--ని దేని-ో ఆ-్వ-ని-చ---ి-ఉ--ి నా_ మి____ దే__ ఆ______ ఉం_ న-క- మ-మ-మ-్-ి ద-న-క- ఆ-్-ా-ి-చ-ల-ి ఉ-ద- ---------------------------------------- నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది 0
N-ku-mi----ln----ni-ō ----ni---ā-ani-u--i N___ m________ d_____ ā____________ u___ N-k- m-m-m-l-i d-n-k- ā-v-n-n-c-l-n- u-d- ----------------------------------------- Nāku mim'malni dēnikō āhvānin̄cālani undi
Ne istiyorsunuz lütfen? మీక--ఏ-ి -ా-ాలి? మీ_ ఏ_ కా___ మ-క- ఏ-ి క-వ-ల-? ---------------- మీకు ఏమి కావాలి? 0
M-k--ē-i -āv---? M___ ē__ k______ M-k- ē-i k-v-l-? ---------------- Mīku ēmi kāvāli?
Bir kahve ister misiniz? మ--ు-కా----ా--ల-? మీ_ కా_ కా___ మ-క- క-ఫ- క-వ-ల-? ----------------- మీకు కాఫీ కావాలా? 0
Mī-- -āp---k--āl-? M___ k____ k______ M-k- k-p-ī k-v-l-? ------------------ Mīku kāphī kāvālā?
Yoksa çayı mı tercih edersiniz? లేదా-టీ-త-గ--నికి -ష్ట-డ---ా? లే_ టీ తా____ ఇ_______ ల-ద- ట- త-గ-ా-ి-ి ఇ-్-ప-త-ర-? ----------------------------- లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? 0
Lē-ā--- ----ṭ----- -ṣ--pa-a--rā? L___ ṭ_ t_________ i____________ L-d- ṭ- t-g-ṭ-n-k- i-ṭ-p-ḍ-t-r-? -------------------------------- Lēdā ṭī tāgaṭāniki iṣṭapaḍatārā?
Eve gitmek istiyoruz. మే-- ఇ--ి-ి -ెళ--ా--ి-అ-ు-ుం-ు--నా-ు మే_ ఇం__ వె____ అ______ మ-మ- ఇ-ట-క- వ-ళ-ళ-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-మ- ------------------------------------ మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము 0
M-mu--ṇṭ-k---e--ā-----a---u-ṭunn-mu M___ i_____ v________ a____________ M-m- i-ṭ-k- v-ḷ-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------- Mēmu iṇṭiki veḷḷālani anukuṇṭunnāmu
Taksi ister misiniz? మీ---టా--స- --వా-ా? మీ_ టా__ కా___ మ-క- ట-క-స- క-వ-ల-? ------------------- మీకు టాక్సీ కావాలా? 0
M--- -āk-ī k--āl-? M___ ṭ____ k______ M-k- ṭ-k-ī k-v-l-? ------------------ Mīku ṭāksī kāvālā?
Telefon etmek istiyorlar. వ-ళ్ళు ఒక-కా-్--ేసుకోవ-----అ-ుకు-టున్---ు వా__ ఒ_ కా_ చే_____ అ______ వ-ళ-ళ- ఒ- క-ల- చ-స-క-వ-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-ర- ----------------------------------------- వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు 0
V-ḷḷu---a kā--cēsukō-ā-an---nu-u-ṭunnāru V____ o__ k__ c___________ a____________ V-ḷ-u o-a k-l c-s-k-v-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u ---------------------------------------- Vāḷḷu oka kāl cēsukōvālani anukuṇṭunnāru

İki dil = iki dil merkezi

Bir dili ne zaman öğrendiğimiz beynimiz için önemsiz değildir. Çünkü beynimizin değişik diller için birçok belleği mevcut. Tüm öğrendiğimiz diller aynı yerde kayıt altına alınmamaktadırlar. Yetişkin olarak öğrendiğimiz dillerin kendilerine ait birer bellekleri vardır. Bu da beynin yeni kuralları farklı bir yerde işlediğini gösterir. Yani ana dil ile birlikte depolanmamaktadırlar. Çift dilli yetişen kişiler ise tek bir bölgeyi kullanmaktadırlar. Bu sonuca birçok bilimsel araştırmalar varmıştır. Birçok kişi sinirbilimciler tarafından incelenmiştir. Bu denekler her iki dili de akıcı olarak konuşuyorlardı. Bu deneklerin bir bölümü her iki dil ile birlikte büyümüş iken, diğer bölümü ise ikinci dili daha sonra öğrenmiştir. Dil testleri aracılığı ile araştırmacılar beyin aktivitelerini ölçebilmişlerdir. Böylece beynin hangi bölümlerinin çalıştığını görmüşlerdir. Ve ikinci dili ,,daha sonra‘‘ öğrenenlerde, iki dil merkezlerinin bulunduğu görmüşler! Bunun böyle olduğunu araştırmacılar zaten çok önceden tahmin ediyorlardı. Beyin yaralanması geçiren insanlar farklı belirtiler göstermektedirler. Mesela yaralanmaları dil problemine de sebep olmakla birlikte, bu tür insanlar kelimeleri daha kötü telaffuz edebilirler ve ya daha zor anlayabilirler. İki dilli kazazedeler ise bazen özel belirtiler gösterirler. Bunlarda var olan dil sorunu her iki dili de etkilemek zorunda değildir. Sadece bir beyin bölümü hasar aldı ise diğer bölümü çalışıyor olabilir. Tam burada hastalar bir dili diğerinden daha iyi konuşmaktadırlar. Ve iki dili de farklı hızla geri öğrenmektedirler. Bu da iki dilin aynı merkezde hafızaya alınmadığının kanıtlar. Aynı anda öğrenilmedikleri için iki merkez oluşturmaktadırlar. Beynimizin, birçok dili nasıl yönettiği daha bilinmemektedir. Ama yeni edinen bilgiler yeni öğrenme stratejileri oluşturabilirler…