Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
buồn bã
Buồn bã thay, Ông già Noel đau răng.
ದುಃಖದಿಂದ
ದುಃಖದಿಂದ ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಹಲ್ಲಿನ ನೋವು ಇದೆ.
phía đông
Bạn nên thử ẩm thực phía đông!
ಪೂರ್ವದ
ನೀವು ಪೂರ್ವದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು!
hiện nay
Lễ hội Oktoberfest đang diễn ra.
ಈಗಲೇ
ಒಕ್ಟೋಬರ್ಫೆಸ್ಟ್ ಈಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.