Phrasebook

en En route   »   pa ਰਸਤੇ ਤੇ

37 [thirty-seven]

En route

En route

37 [ਸੈਂਤੀ]

37 [Saintī]

ਰਸਤੇ ਤੇ

[rasatē tē]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
He drives a motorbike. ਉ- -ੋਟ-ਸਾਈ---ਤ---ਾਂ-- ਹ-। ਉਹ ਮ-ਟਰਸ-ਈਕਲ ਤ- ਜ--ਦ- ਹ-। ਉ- ਮ-ਟ-ਸ-ਈ-ਲ ਤ- ਜ-ਂ-ਾ ਹ-। ------------------------- ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0
u-a m-ṭ-r-s-'ī-----tē jā-d---a-. uha mōṭarasā'īkala tē jāndā hai. u-a m-ṭ-r-s-'-k-l- t- j-n-ā h-i- -------------------------------- uha mōṭarasā'īkala tē jāndā hai.
He rides a bicycle. ਉਹ --ਈਕ---ੇ---ਂਦ---ੈ। ਉਹ ਸ-ਈਕਲ ਤ- ਜ--ਦ- ਹ-। ਉ- ਸ-ਈ-ਲ ਤ- ਜ-ਂ-ਾ ਹ-। --------------------- ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0
U-----'īk----tē---n---hai. Uha sā'īkala tē jāndā hai. U-a s-'-k-l- t- j-n-ā h-i- -------------------------- Uha sā'īkala tē jāndā hai.
He walks. ਉਹ-ਪੈ----ਾ--ਾ -ੈ। ਉਹ ਪ-ਦਲ ਜ--ਦ- ਹ-। ਉ- ਪ-ਦ- ਜ-ਂ-ਾ ਹ-। ----------------- ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0
Uha--a--al--j---ā-h-i. Uha paidala jāndā hai. U-a p-i-a-a j-n-ā h-i- ---------------------- Uha paidala jāndā hai.
He goes by ship. ਉ- --ਾ- -- ---ਦਾ -ੈ। ਉਹ ਜਹ-ਜ਼ ਤ- ਜ--ਦ- ਹ-। ਉ- ਜ-ਾ- ਤ- ਜ-ਂ-ਾ ਹ-। -------------------- ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0
Uh---ahāz--t----ndā-h-i. Uha jahāza tē jāndā hai. U-a j-h-z- t- j-n-ā h-i- ------------------------ Uha jahāza tē jāndā hai.
He goes by boat. ਉਹ-ਕਿਸ਼----ੇ----ਦ- ਹੈ। ਉਹ ਕ-ਸ਼ਤ- ਤ- ਜ--ਦ- ਹ-। ਉ- ਕ-ਸ਼-ੀ ਤ- ਜ-ਂ-ਾ ਹ-। --------------------- ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0
Uha---śa-ī t- --nd- hai. Uha kiśatī tē jāndā hai. U-a k-ś-t- t- j-n-ā h-i- ------------------------ Uha kiśatī tē jāndā hai.
He swims. ਉਹ ਤ----ਿਹ- ਹ-। ਉਹ ਤ-ਰ ਰ-ਹ- ਹ-। ਉ- ਤ-ਰ ਰ-ਹ- ਹ-। --------------- ਉਹ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
Uha-ta--a--ihā h-i. Uha taira rihā hai. U-a t-i-a r-h- h-i- ------------------- Uha taira rihā hai.
Is it dangerous here? ਕੀ -ੱ-ੇ----ਨਾ- --? ਕ- ਇ-ਥ- ਖਤਰਨ-ਕ ਹ-? ਕ- ਇ-ਥ- ਖ-ਰ-ਾ- ਹ-? ------------------ ਕੀ ਇੱਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? 0
K---t-ē k---ar-n--a-ha-? Kī ithē khataranāka hai? K- i-h- k-a-a-a-ā-a h-i- ------------------------ Kī ithē khataranāka hai?
Is it dangerous to hitchhike alone? ਕ- ਇ--ਲਿ---ਸ-ਰ ਕ-ਨ---ਤ-ਨ-----? ਕ- ਇਕ-ਲ-ਆ- ਸ-ਰ ਕਰਨ- ਖਤਰਨ-ਕ ਹ-? ਕ- ਇ-ੱ-ਿ-ਂ ਸ-ਰ ਕ-ਨ- ਖ-ਰ-ਾ- ਹ-? ------------------------------ ਕੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? 0
Kī-ik-li'āṁ s--ra --ranā-k---a-an-ka -a-? Kī ikali'āṁ saira karanā khataranāka hai? K- i-a-i-ā- s-i-a k-r-n- k-a-a-a-ā-a h-i- ----------------------------------------- Kī ikali'āṁ saira karanā khataranāka hai?
Is it dangerous to go for a walk at night? ਕ--ਰਾਤ--ਿੱਚ ਟ---ਣ- --ਰ-ਾਕ ਹ-? ਕ- ਰ-ਤ ਵ--ਚ ਟਹ-ਲਣ- ਖਤਰਨ-ਕ ਹ-? ਕ- ਰ-ਤ ਵ-ੱ- ਟ-ਿ-ਣ- ਖ-ਰ-ਾ- ਹ-? ----------------------------- ਕੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? 0
K- rāta-v-ca ---ilaṇ- -hat-ranā-a ---? Kī rāta vica ṭahilaṇā khataranāka hai? K- r-t- v-c- ṭ-h-l-ṇ- k-a-a-a-ā-a h-i- -------------------------------------- Kī rāta vica ṭahilaṇā khataranāka hai?
We got lost. ਅਸ-- ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸ-- ਭਟਕ ਗਏ ਹ--। ਅ-ੀ- ਭ-ਕ ਗ- ਹ-ਂ- ---------------- ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ। 0
Asī--b-a-ak--g--ē---ṁ. Asīṁ bhaṭaka ga'ē hāṁ. A-ī- b-a-a-a g-'- h-ṁ- ---------------------- Asīṁ bhaṭaka ga'ē hāṁ.
We’re on the wrong road. ਅਸੀਂ --ਤ ਰਸ-ੇ -ੇ----। ਅਸ-- ਗਲਤ ਰਸਤ- ਤ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਗ-ਤ ਰ-ਤ- ਤ- ਹ-ਂ- --------------------- ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਾਂ। 0
A-īṁ-galat--r-satē t---ā-. Asīṁ galata rasatē tē hāṁ. A-ī- g-l-t- r-s-t- t- h-ṁ- -------------------------- Asīṁ galata rasatē tē hāṁ.
We must turn around. ਸ--ੂ- ------ਮੁ----ਚਾ---ਾ --। ਸ-ਨ-- ਪ--ਛ- ਮ-ੜਨ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਪ-ੱ-ੇ ਮ-ੜ-ਾ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ---------------------------- ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
Sā-ū--i--ē--u--n--cāhī-ā ---. Sānū pichē muṛanā cāhīdā hai. S-n- p-c-ē m-ṛ-n- c-h-d- h-i- ----------------------------- Sānū pichē muṛanā cāhīdā hai.
Where can one park here? ਇੱਥੇ--ੱਡੀ -ਿੱ-ੇ ਖ-ੀ---------ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇ-ਥ- ਗ-ਡ- ਕ--ਥ- ਖੜ- ਕ-ਤ- ਜ- ਸਕਦ- ਹ-? ਇ-ਥ- ਗ-ਡ- ਕ-ੱ-ੇ ਖ-ੀ ਕ-ਤ- ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-? ------------------------------------ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 0
I--- g-ḍī kit---k-aṛ- kītī-jā sakad- ha-? Ithē gaḍī kithē khaṛī kītī jā sakadī hai? I-h- g-ḍ- k-t-ē k-a-ī k-t- j- s-k-d- h-i- ----------------------------------------- Ithē gaḍī kithē khaṛī kītī jā sakadī hai?
Is there a parking lot here? ਕ----ਥ- -ੱਡੀ ਖ---ੀ -ਰਨ ਲਈ ਜਗਾਹ-ਹੈ? ਕ- ਇ-ਥ- ਗ-ਡ- ਖੜ-ਹ- ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ-ਹ ਹ-? ਕ- ਇ-ਥ- ਗ-ਡ- ਖ-੍-ੀ ਕ-ਨ ਲ- ਜ-ਾ- ਹ-? ---------------------------------- ਕੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਾਹ ਹੈ? 0
Kī --hē-gaḍī kha-h- k--a-a l--ī -ag--a--ai? Kī ithē gaḍī khaṛhī karana la'ī jagāha hai? K- i-h- g-ḍ- k-a-h- k-r-n- l-'- j-g-h- h-i- ------------------------------------------- Kī ithē gaḍī khaṛhī karana la'ī jagāha hai?
How long can one park here? ਇੱ-ੇ-ਕ--ਨ- ਸ-ੇਂ---- ਗੱਡ--ਖੜ--- -ੀ-ੀ------ਦ----? ਇ-ਥ- ਕ--ਨ- ਸਮ-- ਤ-ਕ ਗ-ਡ- ਖੜ-ਹ- ਕ-ਤ- ਜ- ਸਕਦ- ਹ-? ਇ-ਥ- ਕ-ੰ-ੇ ਸ-ੇ- ਤ-ਕ ਗ-ਡ- ਖ-੍-ੀ ਕ-ਤ- ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-? ----------------------------------------------- ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 0
It-ē-k-nē--a----t-ka--aḍī--h-ṛ-ī ------ā-s-ka-- h-i? Ithē kinē samēṁ taka gaḍī khaṛhī kītī jā sakadī hai? I-h- k-n- s-m-ṁ t-k- g-ḍ- k-a-h- k-t- j- s-k-d- h-i- ---------------------------------------------------- Ithē kinē samēṁ taka gaḍī khaṛhī kītī jā sakadī hai?
Do you ski? ਕੀ -ੁ--ਂ-ਸ---ੰ--ਕਰ-ੇ --? ਕ- ਤ-ਸ-- ਸਕ-ਇ-ਗ ਕਰਦ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਸ-ੀ-ੰ- ਕ-ਦ- ਹ-? ------------------------ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? 0
Kī-tusī- -a---i-- ka---ē --? Kī tusīṁ sakī'iga karadē hō? K- t-s-ṁ s-k-'-g- k-r-d- h-? ---------------------------- Kī tusīṁ sakī'iga karadē hō?
Do you take the ski lift to the top? ਕੀ-ਤੁ--ਂ -ਕੀ-– -ਿ-ਟ -ੋ---ਤਰ-ਜਾ-ਗੇ? ਕ- ਤ-ਸ-- ਸਕ- – ਲ-ਫਟ ਤ-- ਉਤਰ ਜ-ਓਗ-? ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਸ-ੀ – ਲ-ਫ- ਤ-ਂ ਉ-ਰ ਜ-ਓ-ੇ- ---------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀ – ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਓਗੇ? 0
K--tu--ṁ--akī - --p-aṭ- -ō--u---a-jā----? Kī tusīṁ sakī – liphaṭa tōṁ utara jā'ōgē? K- t-s-ṁ s-k- – l-p-a-a t-ṁ u-a-a j-'-g-? ----------------------------------------- Kī tusīṁ sakī – liphaṭa tōṁ utara jā'ōgē?
Can one rent skis here? ਕ- ਇੱਥੇ --- ਕ-ਰ-- -- ਲਈ ਜਾ--ਕਦੀ-ਹੈ? ਕ- ਇ-ਥ- ਸਕ- ਕ-ਰ-ਏ ਤ- ਲਈ ਜ- ਸਕਦ- ਹ-? ਕ- ਇ-ਥ- ਸ-ੀ ਕ-ਰ-ਏ ਤ- ਲ- ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-? ----------------------------------- ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਕੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 0
K--i--ē --kī-ki-ā---tē l-----ā---k-dī ---? Kī ithē sakī kirā'ē tē la'ī jā sakadī hai? K- i-h- s-k- k-r-'- t- l-'- j- s-k-d- h-i- ------------------------------------------ Kī ithē sakī kirā'ē tē la'ī jā sakadī hai?

Talking to yourself

When someone is talking to himself, it's odd to listeners. And yet almost everyone talks to themselves on a regular basis. Psychologists estimate that more than 95 percent of adults do it. Children almost always talk to themselves when playing. So it is completely normal to have conversations with yourself. This is just a special form of communication. And there are many advantages in talking to yourself every now and then! This is because we organize our thoughts through speech. Our inner voice emerges when we talk to ourselves. You might also say it's thinking out loud. Scatterbrained people in particular talk quite often to themselves. In their case, a certain area of the brain is less active. Therefore, they are less organized. With self-talks they are helping themselves be more methodical. Self-talks can also help us make decisions. And they are a very good way to relieve stress. Self-talks promote concentration and make you more productive. Because saying something aloud takes longer than just thinking about it. We are more aware of our thoughts when speaking. We tackle difficult tests better when we talk to ourselves in the process. Various experiments have shown this. We can also give ourselves courage through self-talks. Many athletes hold self-talks to motivate themselves. Unfortunately, we typically talk to ourselves in negative situations. Therefore, we should always try to be positive. And we often have to review what we wish for. In this way we can positively influence our actions through speaking. But unfortunately, that only works when we stay realistic!
Did you know?
Romanian is counted among the Eastern Romance languages. It is the native language of about 30 million people. These people live primarily in Romania and Moldova. Romanian is also the official language of the Republic of Moldova. There are also sizeable Romanian-speaking communities in Serbia and Ukraine, however. Romanian originated from Latin. The Romans formerly maintained two provinces in the region surrounding the Danube. Romanian is most closely related to Italian. Therefore, Romanians can understand Italians very well for the most part. The opposite is not always the case. This is due to the fact that Romanian contains many Slavic words. The phonology was influenced by the neighbouring Slavic linguistic area. As a result, the Romanian alphabet has a few special symbols. Romanian is written like it is spoken. And it still exhibits many similarities with the structure of ancient Latin … That is precisely what makes the discovery of this language so exciting!