Phrasebook

At the doctor   »  
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ

57 [fifty-seven]

At the doctor

At the doctor

57 [ਸਤਵੰਜਾ]

57 [Satavajā]

+

ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ

[ḍākaṭara dē kōla]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Punjabi Play More
I have a doctor’s appointment. ਮੇ-- ਡ---- ਦ- ਨ-- ਮ------ ਹ-। ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। 0
mē-- ḍ------- d- n--- m------- h--. mērī ḍākaṭara dē nāla mulākāta hai.
+
I have the appointment at ten o’clock. ਮੇ-- ਮ------ 10 ਵ-- ਹ-। ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 10 ਵਜੇ ਹੈ। 0
Mē-- m------- 10 v--- h--. Mērī mulākāta 10 vajē hai.
+
What is your name? ਤੁ---- ਨ-- ਕ- ਹ-? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 0
Tu---- n--- k- h--? Tuhāḍā nāma kī hai?
+
     
Please take a seat in the waiting room. ਕਿ--- ਕ--- ਉ----- ਵ--- ਬ---। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। 0
Ki---- k----- u--------- v--- b-----. Kirapā karakē uḍīkaghara vica baiṭhō.
+
The doctor is on his way. ਡਾ--- ਕ-- ਸ--- ਵ--- ਆ ਜ----। ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। 0
Ḍā------ k---- s---- v--- ā j-----. Ḍākaṭara kujha samēṁ vica ā jāṇagē.
+
What insurance company do you belong to? ਤੁ--- ਬ--- ਕ----- ਕ----- ਹ-? ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? 0
Tu--- b--- k----- k--------- h--? Tusīṁ bīmā kithōṁ karavā'i'ā hai?
+
     
What can I do for you? ਮੈ- ਤ----- ਲ- ਕ- ਕ- ਸ--- / ਸ--- ਹ--? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
Ma-- t----- l--- k- k--- s-----/ s----- h--? Maiṁ tuhāḍē la'ī kī kara sakadā/ sakadī hāṁ?
+
Do you have any pain? ਕੀ ਤ------ ਦ-- ਹ- ਰ--- ਹ-? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 0
Kī t----- d----- h- r--- h-? Kī tuhānū darada hō rihā hē?
+
Where does it hurt? ਤੁ----- ਦ-- ਕ---- ਹ- ਰ--- ਹ-? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 0
Tu---- d----- k---- h- r--- h--? Tuhānū darada kithē hō rihā hai?
+
     
I always have back pain. ਮੈ--- ਹ----- ਪ-- ਦ-- ਹ---- ਰ----- ਹ-। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਿਠ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 0
Ma--- h------ p---- d----- h--- r----- h--. Mainū hamēśāṁ paṭha darada hudā rahidā hai.
+
I often have headaches. ਮੈ--- ਅ--- ਸ----- ਹ---- ਰ----- ਹ-। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਰਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 0
Ma--- a------ s--------- h--- r----- h--. Mainū akasara siradarada hudā rahidā hai.
+
I sometimes have stomach aches. ਮੈ--- ਕ-- ਕ-- ਪ-- – ਦ-- ਹ---- ਹ-। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੇਟ – ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0
Ma--- k--- k--- p--- – d----- h--- h--. Mainū kadē kadē pēṭa – darada hudā hai.
+
     
Remove your top! ਕਿ--- ਕ--- ਕ-- ਤ-- ਦ- ਕ---- ਉ----। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੋ। 0
Ki---- k----- k----- t--- d- k----- u----. Kirapā karakē kamara taka dē kapaṛē utārō.
+
Lie down on the examining table. ਕਿ--- ਕ--- ਬ-- ਤ- ਲ-- ਜ--। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਡ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। 0
Ki---- k----- b---- t- l--- j---. Kirapā karakē baiḍa tē lēṭa jā'ō.
+
Your blood pressure is okay. ਖੂ- – ਦ- ਦ--- ਠ-- ਹ-। ਖੂਨ – ਦਾ ਦੌਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। 0
Kh--- – d- d---- ṭ---- h--. Khūna – dā daurā ṭhīka hai.
+
     
I will give you an injection. ਮੈ- ਤ------ ਇ-- ਇ------ ਲ-- ਦ---- / ਦ---- ਹ--। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ / ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- t----- i-- i--------- l--- d---/ d--- h--. Maiṁ tuhānū ika ijaikaśana lagā didā/ didī hāṁ.
+
I will give you some pills. ਮੈ- ਤ------ ਗ----- ਦ- ਦ---- / ਦ---- ਹ--। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ / ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- t----- g------ d- d---/ d--- h--. Maiṁ tuhānū gōlī'āṁ dē didā/ didī hāṁ.
+
I am giving you a prescription for the pharmacy. ਮੈ- ਤ------ ਦ----- ਲ-- ਦ---- / ਦ---- ਹ--। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ / ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- t----- d-------- l---- d---/ d--- h--. Maiṁ tuhānū davā'ī'āṁ likha didā/ didī hāṁ.
+
     

Long words, short words

The length of a word is dependent upon its informative content. This has been shown by an American study. Researchers evaluated words from ten European languages. This was achieved with the help of a computer. The computer analyzed various words with a program. In the process, it used a formula to calculate the informative content. The results were clear. The shorter a word is, the less information it conveys. Interestingly, we use short words more often than long words. The reason for this could lie in the efficiency of speech. When we speak, we concentrate on the most important thing. Therefore, words without much information mustn't be too long. This guarantees we don't spend too much time on unimportant things. The correlation between length and content has another advantage. It ensures that the informative content always remains the same. That is to say, we always say the same amount in a certain period of time. For example, we can use a few long words. But we can also use many short words. It doesn't matter what we decide: The informative content remains the same. As a result, our speech has a consistent rhythm. This makes it easier for listeners to follow us. If the amount of information were always varied, it would be difficult. Our listeners couldn't adapt well to our speech. Comprehension would thus be made difficult. He who wants the best chance of being understood should use short words. Since short words are better comprehended than long ones. Therefore, the principle goes: Keep It Short and Simple! In short: KISS!