Phrasebook

en At the restaurant 3   »   pa ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 3

31 [thirty-one]

At the restaurant 3

At the restaurant 3

31 [ਇਕੱਤੀ]

31 [Ikatī]

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 3

[raisaṭōraiṇṭa vica 3]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
I would like a starter. ਮੈਨੂ----ਕ ---ਰ-- ਚ-ਹੀ-ਾ ਹ-। ਮੈ_ ਇੱ_ ਸ____ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਸ-ਾ-ਟ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। --------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
m--n- --a--aṭāra-a-- c-hī-----i. m____ i__ s_________ c_____ h___ m-i-ū i-a s-ṭ-r-ṭ-r- c-h-d- h-i- -------------------------------- mainū ika saṭāraṭara cāhīdā hai.
I would like a salad. ਮ-ਨ-ੰ-ਇ-ਕ-ਸ-ਾ--ਚ----ਾ-ਹ-। ਮੈ_ ਇੱ_ ਸ__ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਸ-ਾ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
Mai-ū i-a-s-l--- c-hī-ā --i. M____ i__ s_____ c_____ h___ M-i-ū i-a s-l-d- c-h-d- h-i- ---------------------------- Mainū ika salāda cāhīdā hai.
I would like a soup. ਮ---- -ੱ--ਸ-ਪ ਚਾਹੀਦਾ-ਹੈ। ਮੈ_ ਇੱ_ ਸੂ_ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਸ-ਪ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
Ma--ū -ka --p--cāh-dā h--. M____ i__ s___ c_____ h___ M-i-ū i-a s-p- c-h-d- h-i- -------------------------- Mainū ika sūpa cāhīdā hai.
I would like a dessert. ਮੈਨ---ਇ-- --ਜ਼ਰ---ਾ-------। ਮੈ_ ਇੱ_ ਡੀ___ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਡ-ਜ਼-ਟ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। -------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
M---- i-a ḍī-a-aṭ----h------i. M____ i__ ḍ_______ c_____ h___ M-i-ū i-a ḍ-z-r-ṭ- c-h-d- h-i- ------------------------------ Mainū ika ḍīzaraṭa cāhīdā hai.
I would like an ice cream with whipped cream. ਮ-------ਰ-- -ਾਲ-ਇੱ- ਆਈ-ਕ-ਰ---ਚ--ੀਦੀ-ਹੈ। ਮੈ_ ਕ੍__ ਨਾ_ ਇੱ_ ਆ_____ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਰ-ਮ ਨ-ਲ ਇ-ਕ ਆ-ਸ-੍-ੀ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। --------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 0
Ma-nū kr-ma -āla i-a -'--ak--ma-cāhīd- h-i. M____ k____ n___ i__ ā_________ c_____ h___ M-i-ū k-ī-a n-l- i-a ā-ī-a-r-m- c-h-d- h-i- ------------------------------------------- Mainū krīma nāla ika ā'īsakrīma cāhīdī hai.
I would like some fruit or cheese. ਮੈ-ੂੰ -ੁ---ਲ ਜਾਂ---ੀਰ-ਚਾ-ੀ-ਾ --। ਮੈ_ ਕੁ_ ਫ_ ਜਾਂ ਪ__ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਝ ਫ- ਜ-ਂ ਪ-ੀ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। -------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਲ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
M-in- k--h--p---a---ṁ panī-a --h--ā--ai. M____ k____ p____ j__ p_____ c_____ h___ M-i-ū k-j-a p-a-a j-ṁ p-n-r- c-h-d- h-i- ---------------------------------------- Mainū kujha phala jāṁ panīra cāhīdā hai.
We would like to have breakfast. ਅਸ-ਂ---ਸ਼ਤਾ ਕਰ-- ਚ-ਹੁੰਦੇ ਹਾ-। ਅ_ ਨਾ__ ਕ__ ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਅ-ੀ- ਨ-ਸ਼-ਾ ਕ-ਨ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਹ-ਂ- ---------------------------- ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 0
Asī--n-śatā -ar-nā ------ hā-. A___ n_____ k_____ c_____ h___ A-ī- n-ś-t- k-r-n- c-h-d- h-ṁ- ------------------------------ Asīṁ nāśatā karanā cāhudē hāṁ.
We would like to have lunch. ਅਸ-ਂ-ਦੁ-ਿਹਰ -ਾ ਖ--- --ਣ- ਚਾ-ੁ-ਦੇ-ਹਾਂ। ਅ_ ਦੁ___ ਦਾ ਖਾ_ ਖਾ_ ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਅ-ੀ- ਦ-ਪ-ਹ- ਦ- ਖ-ਣ- ਖ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਹ-ਂ- ------------------------------------- ਅਸੀਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 0
A--ṁ du----r- d- k--------ṇā c-h-d- -āṁ. A___ d_______ d_ k____ k____ c_____ h___ A-ī- d-p-h-r- d- k-ā-ā k-ā-ā c-h-d- h-ṁ- ---------------------------------------- Asīṁ dupihara dā khāṇā khāṇā cāhudē hāṁ.
We would like to have dinner. ਅਸ-- ------ ਖ-ਣਾ-ਖਾਣਾ---ਹ---ੇ--ਾਂ। ਅ_ ਰਾ_ ਦਾ ਖਾ_ ਖਾ_ ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਅ-ੀ- ਰ-ਤ ਦ- ਖ-ਣ- ਖ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਹ-ਂ- ---------------------------------- ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 0
As-ṁ ---- dā---āṇā-khā-ā--ā---ē -āṁ. A___ r___ d_ k____ k____ c_____ h___ A-ī- r-t- d- k-ā-ā k-ā-ā c-h-d- h-ṁ- ------------------------------------ Asīṁ rāta dā khāṇā khāṇā cāhudē hāṁ.
What would you like for breakfast? ਤੁਹਾ--- ਨ---- ਵ--- -ੀ-ਚਾ-ੀਦਾ---? ਤੁ__ ਨਾ__ ਵਿੱ_ ਕੀ ਚਾ__ ਹੈ_ ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਨ-ਸ਼-ੇ ਵ-ੱ- ਕ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-? -------------------------------- ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 0
Tuhānū-nā-a-ē vi----- c-h-d--h-i? T_____ n_____ v___ k_ c_____ h___ T-h-n- n-ś-t- v-c- k- c-h-d- h-i- --------------------------------- Tuhānū nāśatē vica kī cāhīdā hai?
Rolls with jam and honey? ਜ-- --ੇ --ਿਦ----ੇ-ਰੋ-? ਜੈ_ ਅ_ ਸ਼__ ਵਾ_ ਰੋ__ ਜ-ਮ ਅ-ੇ ਸ਼-ਿ- ਵ-ਲ- ਰ-ਲ- ---------------------- ਜੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੇ ਰੋਲ? 0
Jai-- -t---ah-d----lē-r-la? J____ a__ ś_____ v___ r____ J-i-a a-ē ś-h-d- v-l- r-l-? --------------------------- Jaima atē śahida vālē rōla?
Toast with sausage and cheese? ਸ--ੇਜ--ਤ- --ੀਰ-ਨਾ----ਸਟ? ਸਾ__ ਅ_ ਪ__ ਨਾ_ ਟੋ___ ਸ-ਸ-ਜ ਅ-ੇ ਪ-ੀ- ਨ-ਲ ਟ-ਸ-? ------------------------ ਸਾਸੇਜ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਟੋਸਟ? 0
S-s--a -tē---nīra ---- -ō--ṭ-? S_____ a__ p_____ n___ ṭ______ S-s-j- a-ē p-n-r- n-l- ṭ-s-ṭ-? ------------------------------ Sāsēja atē panīra nāla ṭōsaṭa?
A boiled egg? ਉਬਲ-- ਹੋ----ਂ-ਾ? ਉ___ ਹੋ__ ਆਂ__ ਉ-ਲ-ਆ ਹ-ਇ- ਆ-ਡ-? ---------------- ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਂਡਾ? 0
U-a--'ā --'i'ā-āṇ--? U______ h_____ ā____ U-a-i-ā h-'-'- ā-ḍ-? -------------------- Ubali'ā hō'i'ā āṇḍā?
A fried egg? ਤਲ-ਆ --ਇਆ--ਂਡ-? ਤ__ ਹੋ__ ਆਂ__ ਤ-ਿ- ਹ-ਇ- ਆ-ਡ-? --------------- ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਂਡਾ? 0
Tali'ā--ō'--ā-āṇ-ā? T_____ h_____ ā____ T-l-'- h-'-'- ā-ḍ-? ------------------- Tali'ā hō'i'ā āṇḍā?
An omelette? ਆਮਲੇਟ? ਆ____ ਆ-ਲ-ਟ- ------ ਆਮਲੇਟ? 0
Ā-al-ṭa? Ā_______ Ā-a-ē-a- -------- Āmalēṭa?
Another yoghurt, please. ਕ--ਿ-ਾ-ਕ--ੇ ਇੱਕ -ੋਰ-ਦ--ਂ -ੇ--। ਕ੍__ ਕ__ ਇੱ_ ਹੋ_ ਦ_ ਦੇ__ ਕ-ਰ-ਪ- ਕ-ਕ- ਇ-ਕ ਹ-ਰ ਦ-ੀ- ਦ-ਣ-। ------------------------------ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਹੀਂ ਦੇਣਾ। 0
K---- -a-akē-ik- hō-a---hī-----ā. K____ k_____ i__ h___ d____ d____ K-i-ā k-r-k- i-a h-r- d-h-ṁ d-ṇ-. --------------------------------- Kripā karakē ika hōra dahīṁ dēṇā.
Some salt and pepper also, please. ਕ੍------ਰ-------ਅ----ਿ-ਚ ਦ---। ਕ੍__ ਕ__ ਨ__ ਅ_ ਮਿ__ ਦੇ__ ਕ-ਰ-ਪ- ਕ-ਕ- ਨ-ਕ ਅ-ੇ ਮ-ਰ- ਦ-ਣ-। ------------------------------ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਦੇਣਾ। 0
Krip--k-rakē na--k---t---i---a dēṇ-. K____ k_____ n_____ a__ m_____ d____ K-i-ā k-r-k- n-m-k- a-ē m-r-c- d-ṇ-. ------------------------------------ Kripā karakē namaka atē miraca dēṇā.
Another glass of water, please. ਕ੍--ਪ--ਕਰ-ੇ---ਕ ਹੋਰ --ਆ-ਾ--ੇਣ-। ਕ੍__ ਕ__ ਇੱ_ ਹੋ_ ਪਿ__ ਦੇ__ ਕ-ਰ-ਪ- ਕ-ਕ- ਇ-ਕ ਹ-ਰ ਪ-ਆ-ਾ ਦ-ਣ-। ------------------------------- ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਲਾ ਦੇਣਾ। 0
K-i-- ka-ak--ik----ra---'ālā -ēṇ-. K____ k_____ i__ h___ p_____ d____ K-i-ā k-r-k- i-a h-r- p-'-l- d-ṇ-. ---------------------------------- Kripā karakē ika hōra pi'ālā dēṇā.

Successful speaking can be learnt!

Speaking is relatively easy. Successful speaking, on the other hand, is much more difficult. That is to say, how we say something is more important than that what we say. Various studies have shown this. Listeners subconsciously pay attention to certain characteristics of speakers. Thus, we can influence whether or not our speech will be well received. We just always have to pay close attention to how we speak. This applies to our body language as well. It must be authentic and fit with our personality. The voice also plays a role, because it is always assessed too. With men, for example, a deeper voice is advantageous. It makes the speaker appear confident and competent. On the other hand, a variation of voice has no effect. Particularly important however, is speed when speaking. The success of conversations was examined in experiments. Successful speaking means being able to persuade others. He who wants to persuade others must not speak too quickly. Otherwise he gives the impression that he is not sincere. But speaking too slowly is also unfavorable. People who speak very slowly come across as unintelligent. Therefore, it's best to speak with average speed. 3.5 words per second is ideal. Pauses are also important in speaking. They make our speech more natural and believable. As a consequence, listeners trust us. 4 or 5 pauses per minute are ideal. So just try to control your speech better! Then let the next interview come…
Did you know?
Norwegian is a North Germanic language. It is the native language of approximately 5 million people. The exceptional thing about Norwegian is that it consists of two standard forms: Bokmål and Nynorsk. That is to say, there are two recognized Norwegian languages. They are both used equally in administration, schools, and media. For a long time a standard language could not be established due to the country's size. So the dialects remained and developed independent from one another. However, every Norwegian understands all local dialects as well as both official languages. There are no solid rules for Norwegian pronunciation. This is because both standard forms are predominantly written. Typically a local dialect is spoken. Norwegian is very similar to Danish and Swedish. Speakers of these languages can communicate amongst themselves relatively easily. Norwegian is a very interesting language. And you can choose which Norwegian you want to learn!