Phrasebook

Imperative 1   »  
ਆਗਿਆਸੂਚਕ 1

89 [eighty-nine]

Imperative 1

Imperative 1

89 [ਉਨਾਨਵੇਂ]

89 [Unānavēṁ]

+

ਆਗਿਆਸੂਚਕ 1

[āgi'āsūcaka 1]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Punjabi Play More
You are so lazy – don’t be so lazy! ਤੁ--- ਕ---- ਆ--- ਹ- – ਇ--- ਆ--- ਨ- ਬ--! ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਲਸੀ ਹੋ – ਇੰਨੇ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ! 0
tu--- k--- ā---- h- – i-- ā---- n- b---! tusīṁ kinē ālasī hō – inē ālasī nā baṇō!
+
You sleep for so long – don’t sleep so late! ਤੁ--- ਕ---- ਸ---- ਹ- – ਐ-- ਸ--- ਨ- ਕ--! ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਂਦੇ ਹੋ – ਐਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ! 0
Tu--- k--- s----- h- – a--- s----- n- k---! Tusīṁ kinā saundē hō – ainā sō'i'ā nā karō!
+
You come home so late – don’t come home so late! ਤੁ--- ਕ---- ਦ-- ਨ-- ਆ----- ਹ- – ਇ--- ਦ-- ਨ-- ਨ- ਆ-- ਕ--! ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਂਉਂਦੇ ਹੋ – ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ! 0
Tu--- k--- d--- n--- ā----- h- – i-- d--- n--- n- ā---- k---! Tusīṁ kinī dēra nāla āṁundē hō – inī dēra nāla nā ā'i'ā karō!
+
     
You laugh so loudly – don’t laugh so loudly! ਤੁ--- ਕ---- ਉ--- ਹ---- ਹ- – ਏ-- ਉ-- ਨ- ਹ---- ਕ--! ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋ – ਏਨਾ ਉਚਾ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ! 0
Tu--- k--- u-- h----- h- – ē-- u-- n- h----- k---! Tusīṁ kinā ucā hasadē hō – ēnā ucā nā hasi'ā karō!
+
You speak so softly – don’t speak so softly! ਤੁ--- ਕ---- ਹ--- ਬ---- ਹ- – ਐ-- ਹ--- ਨ- ਬ---- ਕ--! ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ – ਐਨਾ ਹੌਲੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ! 0
Tu--- k--- h---- b----- h- – a--- h---- n- b----- k---! Tusīṁ kinā haulī bōladē hō – ainā haulī nā bōli'ā karō!
+
You drink too much – don’t drink so much! ਤੁ--- ਕ---- ਪ---- ਹ- – ਐ-- ਨ- ਪ-- ਕ--! ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ – ਐਨੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ! 0
Tu--- k--- p---- h- – a--- n- p--- k---! Tusīṁ kinī pīndē hō – ainī nā pī'ā karō!
+
     
You smoke too much – don’t smoke so much! ਤੁ--- ਕ---- ਸ---- ਪ---- ਹ- – ਐ-- ਸ---- ਨ- ਪ-- ਕ--! ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ – ਐਨੀ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ! 0
Tu--- k--- s------- p---- h- – a--- s------- n- p--- k---! Tusīṁ kinī sigaraṭa pīndē hō – ainī sigaraṭa nā pī'ā karō!
+
You work too much – don’t work so much! ਤੁ--- ਕ---- ਕ-- ਕ--- ਹ- – ਨ- ਕ-- ਨ- ਕ--- ਕ--! ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ – ਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ! 0
Tu--- k--- k--- k----- h- – n- k--- n- k----- k---! Tusīṁ kinā kama karadē hō – nā kama nā kari'ā karō!
+
You drive too fast – don’t drive so fast! ਤੁ--- ਗ--- ਕ---- ਤ-- ਚ----- ਹ- – ਏ-- ਤ-- ਨ- ਚ---- ਕ--! ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚਲੁਂਦੇ ਹੋ – ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ! 0
Tu--- g--- k--- t--- c------ h- – ē-- t--- n- c------- k---! Tusīṁ gaḍī kinī tēza calundē hō – ēnī tēza nā calā'i'ā karō!
+
     
Get up, Mr. Miller! ਉੱ------- ਮ----! ਉੱਠੋ,ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਲਰ! 0
Uṭ------ m-----! Uṭhō,śrī milara!
+
Sit down, Mr. Miller! ਬੈ--- ਸ਼--- ਮ----! ਬੈਠੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਲਰ! 0
Ba----- ś-- m-----! Baiṭhō, śrī milara!
+
Remain seated, Mr. Miller! ਬੈ-- ਰ------- ਮ----! ਬੈਠੇ ਰਹੋ,ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਲਰ! 0
Ba---- r------- m-----! Baiṭhē rahō,śrī milara!
+
     
Be patient! ਹੌ--- ਰ---! ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ! 0
Ha----- r----! Hausalā rakhō!
+
Take your time! ਸ਼ਾ-- ਰ--! ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ! 0
Śā--- r---! Śānta rahō!
+
Wait a moment! ਇੱ- ਸ----- ਰ---! ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ! 0
Ik- s------ r---! Ika saikiḍa rukō!
+
     
Be careful! ਸੰ-- ਕ-! ਸੰਭਲ ਕੇ! 0
Sa----- k-! Sabhala kē!
+
Be punctual! ਸਮ-- ਦ- ਪ---- ਰ--! ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹੋ! 0
Sa--- d- p----- r---! Samēṁ dē pābada rahō!
+
Don’t be stupid! ਮੂ-- ਨ- ਬ--! ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ! 0
Mū----- n- b---! Mūrakha nā baṇō!
+
     

The Chinese language

The Chinese language has the most speakers worldwide. However, there is not one individual Chinese language. Several Chinese languages exist. They all belong to the family of Sino-Tibetan languages. A total of approximately 1.3 billion people speak Chinese. The majority of those people live in the People's Republic of China and in Taiwan. There are many countries with Chinese-speaking minorities. The largest Chinese language is High Chinese. This standardized high-level language is also called Mandarin. Mandarin is the official language of the People's Republic of China. Other Chinese languages are often only referred to as dialects. Mandarin is also spoken in Taiwan and Singapore. Mandarin is the native language of 850 million people. It is understood by almost all Chinese-speaking people, however. For this reason, speakers of different dialects use it for communication. All Chinese people use a common written form. The Chinese written form is 4,000 to 5,000 years old. With that, Chinese has the longest literary tradition. Other Asian cultures have borrowed the Chinese written form as well. Chinese characters are more difficult than alphabetic systems. Spoken Chinese, however, is not as complicated. The grammar can be learned relatively easily. Therefore, learners can make good progress pretty quickly. And more and more people want to learn Chinese! As a foreign language, it is becoming increasingly meaningful. By now, Chinese languages are offered everywhere. Have the courage to learn it yourself! Chinese will be the language of the future…