Phrasebook

Asking questions 2   »  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ 2

63 [sixty-three]

Asking questions 2

Asking questions 2

63 [ਤਰੇਂਹਠ]

63 [Tarēnhaṭha]

+

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ 2

[praśana puchaṇā 2]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Punjabi Play More
I have a hobby. ਮੇ-- ਇ-- ਸ਼--- ਹ-। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। 0
mē-- i-- ś----- h--. mērā ika śauṅka hai.
+
I play tennis. ਮੈ- ਟ---- ਖ---- / ਖ---- ਹ--। ਮੈਂ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦਾ / ਖੇਡਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- ṭ------ k------/ k------ h--. Maiṁ ṭainisa khēladā/ khēladī hāṁ.
+
Where is the tennis court? ਟੈ--- ਦ- ਮ---- ਕ---- ਹ-? ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
Ṭa----- d- m------ k---- h--? Ṭainisa dā maidāna kithē hai?
+
     
Do you have a hobby? ਕੀ ਤ----- ਕ-- ਸ਼--- ਹ-? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? 0
Kī t----- k--- ś----- h--? Kī tuhāḍā kō'ī śauṅka hai?
+
I play football / soccer (am.). ਮੈ- ਫ------ ਖ---- / ਖ---- ਹ--। ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਦਾ / ਖੇਲਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- p-------- k------/ k------ h--. Maiṁ phuṭabāla khēladā/ khēladī hāṁ.
+
Where is the football / soccer (am.) field? ਫੁ----- ਦ- ਮ---- ਕ---- ਹ-? ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
Ph------- d- m------ k---- h--? Phuṭabāla dā maidāna kithē hai?
+
     
My arm hurts. ਮੇ-- ਬ--- ਦ-- ਕ- ਰ-- ਹ-। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 0
Mē-- b---- d----- k--- r--- h--. Mērī bānha darada kara rahī hai.
+
My foot and hand also hurt. ਮੇ-- ਪ-- ਅ-- ਹ-- ਵ- ਦ-- ਕ- ਰ-- ਹ-। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 0
Mē-- p---- a-- h---- v- d----- k--- r--- h---. Mērē paira atē hatha vī darada kara rahē hana.
+
Is there a doctor? ਡਾ--- ਕ---- ਹ-? ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
Ḍā------ k---- h--? Ḍākaṭara kithē hai?
+
     
I have a car / an automobile. ਮੇ-- ਕ-- ਇ-- ਗ--- ਹ-। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ। 0
Mē-- k--- i-- g--- h--. Mērē kōla ika gaḍī hai.
+
I also have a motorcycle. ਮੇ-- ਕ-- ਇ-- ਮ--- – ਸ---- ਵ- ਹ-। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰ – ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ। 0
Mē-- k--- i-- m----- – s------- v- h--. Mērē kōla ika mōṭara – sā'īkala vī hai.
+
Where could I park? ਗੱ-- ਖ---- ਕ-- ਦ- ਜ--- ਕ---- ਹ-? ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
Ga-- k----- k----- d- j----- k---- h--? Gaḍī khaṛhī karana dī jagāha kithē hai?
+
     
I have a sweater. ਮੇ-- ਕ-- ਇ-- ਸ---- ਹ-। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵੈਟਰ ਹੈ। 0
Mē-- k--- i-- s-------- h--. Mērē kōla ika savaiṭara hai.
+
I also have a jacket and a pair of jeans. ਮੇ-- ਕ-- ਇ-- ਜ--- ਅ-- ਜ-- ਵ- ਹ-। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜੀਨ ਵੀ ਹੈ। 0
Mē-- k--- i-- j------ a-- j--- v- h--. Mērē kōla ika jaikaṭa atē jīna vī hai.
+
Where is the washing machine? ਕੱ--- ਧ-- ਦ- ਮ--- ਕ---- ਹ-? ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
Ka---- d---- d- m----- k---- h--? Kapaṛē dhōṇa dī maśīna kithē hai?
+
     
I have a plate. ਮੇ-- ਕ-- ਇ-- ਪ--- ਹ-। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ। 0
Mē-- k--- i-- p----- h--. Mērē kōla ika palēṭa hai.
+
I have a knife, a fork and a spoon. ਮੇ-- ਕ-- ਇ-- ਛ---- ਕ---- ਅ-- ਚ--- ਹ-। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੁਰੀ, ਕਾਂਟਾ ਅਤੇ ਚਮਚਾ ਹੈ। 0
Mē-- k--- i-- c----- k---- a-- c----- h--. Mērē kōla ika churī, kāṇṭā atē camacā hai.
+
Where is the salt and pepper? ਨਮ- ਅ-- ਕ--- ਮ--- ਕ---- ਹ-? ਨਮਕ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
Na---- a-- k--- m----- k---- h--? Namaka atē kālī miraca kithē hai?
+
     

Bodies react to speech

Speech is processed in our brain. Our brain is active when we listen or read. This can be measured using various methods. But not only our brain reacts to linguistic stimuli. Recent studies show that speech also activates our body. Our body works when it hears or reads certain words. Above all, words that describe physical reactions. The word smile is a good example of this. When we read this word, we move our ‘smile muscle’. Negative words also have a measurable effect. An example of this is the word pain . Our body exhibits a clear pain reaction when we read this word. It could be said then that we imitate that which we read or hear. The more vivid the speech is, the more we react to it. A precise description has a strong reaction as a result. The activity of the body was measured for a study. Test subjects were shown various words. There were positive and negative words. The facial expressions of the test subjects changed during the tests. The movements of the mouth and forehead varied. That proves that speech has a strong effect on us. Words are more than just a means of communication. Our brain translates speech into body language. How exactly that works hasn't been researched yet. It is possible that the results of the study will have consequences. Physicians are discussing how best to treat patients. Because many ill people must undergo a long round of therapy. And there is a lot of talking in the process…