Phrasebook

big – small   »  
ਛੋਟਾ – ਵੱਡਾ

68 [sixty-eight]

big – small

big – small

68 [ਅਠਾਹਠ]

68 [Aṭhāhaṭha]

+

ਛੋਟਾ – ਵੱਡਾ

[chōṭā – vaḍā]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Punjabi Play More
big and small ਛੋ-- ਅ-- ਵ--ਾ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ 0
ch--- a-- v--ā chōṭā atē vaḍā
+
The elephant is big. ਹਾ-- ਵ--- ਹ---- ਹ-। ਹਾਥੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0
hā--- v--- h--- h--. hāthī vaḍā hudā hai.
+
The mouse is small. ਚੂ-- ਛ--- ਹ---- ਹ-। ਚੂਹਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0
Cū-- c---- h--- h--. Cūhā chōṭā hudā hai.
+
     
dark and bright ਹਨ--- ਅ-- ਰ---ੀ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ 0
Ha---- a-- r-----ī Hanērā atē rauśanī
+
The night is dark. ਰਾ- ਹ---- ਹ---- ਹ-। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0
rā-- h----- h--- h--. rāta hanērī hudī hai.
+
The day is bright. ਦਿ- ਪ-------- ਹ---- ਹ-। ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0
Di-- p---------- h--- h--. Dina prakāśamāna hudā hai.
+
     
old and young ਬੁ--- / ਬ---- / ਬ---- ਅ-- ਜ--ਨ ਬੁੱਢਾ / ਬੁੱਢੀ / ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ 0
Bu---/ b----/ b---- a-- j----a Buḍhā/ buḍhī/ buḍhē atē javāna
+
Our grandfather is very old. ਸਾ-- ਦ--- ਜ- ਬ--- ਬ---- ਹ-। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੇ ਹਨ। 0
sā-- d--- j- b----- b---- h---. sāḍē dādā jī bahuta buḍhē hana.
+
70 years ago he was still young. 70 ਸ-- ਪ----- ਉ- ਵ- ਜ--- ਸ-। 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸਨ। 0
70 S--- p------ u-- v- j----- s---. 70 Sāla pahilāṁ uha vī javāna sana.
+
     
beautiful and ugly ਸੁ--- ਅ-- ਕ--ਪ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕਰੂਪ 0
Su---- a-- k----a Sudara atē karūpa
+
The butterfly is beautiful. ਤਿ--- ਸ---- ਹ---- ਹ-। ਤਿਤਲੀ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0
ti---- s----- h--- h--. titalī sudara hudī hai.
+
The spider is ugly. ਮਕ-- ਕ--- ਹ---- ਹ-। ਮਕੜੀ ਕਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0
Ma---- k----- h--- h--. Makaṛī karūpa hudī hai.
+
     
fat and thin ਮੋ-- / ਮ--- / ਮ--- ਅ-- ਪ--- / ਪ--- / ਪ--ੇ ਮੋਟਾ / ਮੋਟੀ / ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਪਤਲਾ / ਪਤਲੀ / ਪਤਲੇ 0
Mō--/ m---/ m--- a-- p-----/ p-----/ p----ē Mōṭā/ mōṭī/ mōṭē atē patalā/ patalī/ patalē
+
A woman who weighs a hundred kilos is fat. 100 ਕ--- ਵ--- ਔ-- ਮ--- ਹ---- ਹ-। 100 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0
100 k--- v--- a----- m--- h--- h--. 100 kilō vālī aurata mōṭī hudī hai.
+
A man who weighs fifty kilos is thin. 50 ਕ--- ਵ--- ਆ--- ਪ--- ਹ---- ਹ-। 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0
50 K--- v--- ā---- p----- h--- h--. 50 Kilō vālā ādamī patalā hudā hai.
+
     
expensive and cheap ਮਹ---- ਅ-- ਸ--ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ 0
Ma---- a-- s----ā Mahigā atē sasatā
+
The car is expensive. ਗੱ-- ਮ----- ਹ---- ਹ-। ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0
ga-- m----- h--- h--. gaḍī mahigī hudī hai.
+
The newspaper is cheap. ਅਖ--- ਸ--- ਹ---- ਹ-। ਅਖਬਾਰ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0
Ak------ s----- h--- h--. Akhabāra sasatā hudā hai.
+
     

Code-switching

More and more people are growing up bilingual. They can speak more than one language. Many of these people often switch languages. They decide which language to use depending on the situation. For example, they speak a different language at work than at home. By doing so, they adapt themselves to their environment. But there is also the possibility of switching languages spontaneously. This phenomenon is called code-switching . In code-switching, the language gets switched in the middle of speaking. There could be many reasons why speakers switch languages. Often, they don't find the appropriate word in one language. They can express themselves better in the other language. It can also be that the speaker feels more confident in one of the languages. They use this language for private or personal things. Sometimes a certain word doesn't exist in a language. In this case the speaker must switch languages. Or they switch languages so that they aren't understood. In that case code-switching works like a secret language. Earlier, mixing languages was criticized. It was thought that the speaker couldn't speak either language correctly. Today it is viewed differently. Code-switching is recognized as a special linguistic competence. It can be interesting to observe speakers using code-switching. Often, they don't just switch the language they're speaking. Other communicative elements change as well. Many speak faster, louder or more accentuated in the other language. Or they suddenly use more gestures and facial expressions. In this way, code-switching is always a little bit of culture-switching too…