Phrasebook

en Subordinate clauses: if   »   pa ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ:ਜਾਂ

93 [ninety-three]

Subordinate clauses: if

Subordinate clauses: if

93 [ਤਰਾਨਵੇਂ]

93 [Tarānavēṁ]

ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ:ਜਾਂ

[adhīna upavāka:Jāṁ]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
I don’t know if he loves me. ਮ--ੂ--ਪਤਾ ---- ਕਿ ---ਮੈ--ੰ ਪਿਆ----ਦਾ -ੈ-ਜਾ- -ਹੀਂ। ਮੈ_ ਪ_ ਨ_ ਕਿ ਉ_ ਮੈ_ ਪਿ__ ਕ__ ਹੈ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਨ-ੀ- ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਆ- ਕ-ਦ- ਹ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
m--n- --tā---hīṁ ki -h- -a-nū -------kar-dā -a- -āṁ --h--. m____ p___ n____ k_ u__ m____ p_____ k_____ h__ j__ n_____ m-i-ū p-t- n-h-ṁ k- u-a m-i-ū p-'-r- k-r-d- h-i j-ṁ n-h-ṁ- ---------------------------------------------------------- mainū patā nahīṁ ki uha mainū pi'āra karadā hai jāṁ nahīṁ.
I don’t know if he’ll come back. ਮੈਨੂ----ਾ ਨਹ-ਂ ਕਿ -ਹ -ਾਪ- -ਏਗਾ ਜ---ਨਹ--। ਮੈ_ ਪ_ ਨ_ ਕਿ ਉ_ ਵਾ__ ਆ__ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਨ-ੀ- ਕ- ਉ- ਵ-ਪ- ਆ-ਗ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ---------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
M--nū--at- nah-ṁ -i --a-v----- ā'--ā --ṁ--a-īṁ. M____ p___ n____ k_ u__ v_____ ā____ j__ n_____ M-i-ū p-t- n-h-ṁ k- u-a v-p-s- ā-ē-ā j-ṁ n-h-ṁ- ----------------------------------------------- Mainū patā nahīṁ ki uha vāpasa ā'ēgā jāṁ nahīṁ.
I don’t know if he’ll call me. ਮ-ਨੂ- -ਤ- ਨ-ੀ- ਕਿ--ਹ--ੈਨ-- ਫੋਨ -ਰ--- ਜ-- ਨ--ਂ। ਮੈ_ ਪ_ ਨ_ ਕਿ ਉ_ ਮੈ_ ਫੋ_ ਕ__ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਨ-ੀ- ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਫ-ਨ ਕ-ੇ-ਾ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ---------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
M--nū-pa-ā---h---ki -ha mainū p--na ka---- jāṁ--ahīṁ. M____ p___ n____ k_ u__ m____ p____ k_____ j__ n_____ M-i-ū p-t- n-h-ṁ k- u-a m-i-ū p-ō-a k-r-g- j-ṁ n-h-ṁ- ----------------------------------------------------- Mainū patā nahīṁ ki uha mainū phōna karēgā jāṁ nahīṁ.
Maybe he doesn’t love me? ਕ-----ਮੈ-ੂ--ਪ----ਕ--ਾ --? ਕੀ ਉ_ ਮੈ_ ਪਿ__ ਕ__ ਹੈ_ ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ਆ- ਕ-ਦ- ਹ-? ------------------------- ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? 0
Kī-u-a-mai-ū--i--ra --r--ā h-i? K_ u__ m____ p_____ k_____ h___ K- u-a m-i-ū p-'-r- k-r-d- h-i- ------------------------------- Kī uha mainū pi'āra karadā hai?
Maybe he won’t come back? ਕੀ ----ਾ-ਸ-ਆਏਗਾ? ਕੀ ਉ_ ਵਾ__ ਆ___ ਕ- ਉ- ਵ-ਪ- ਆ-ਗ-? ---------------- ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ? 0
Kī u-a -ā-a-a ā'-gā? K_ u__ v_____ ā_____ K- u-a v-p-s- ā-ē-ā- -------------------- Kī uha vāpasa ā'ēgā?
Maybe he won’t call me? ਕ--ਉਹ -ੋ---ਰੇ-ਾ? ਕੀ ਉ_ ਫੋ_ ਕ___ ਕ- ਉ- ਫ-ਨ ਕ-ੇ-ਾ- ---------------- ਕੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ? 0
Kī-uha--hōn- k-rēgā? K_ u__ p____ k______ K- u-a p-ō-a k-r-g-? -------------------- Kī uha phōna karēgā?
I wonder if he thinks about me. ਮ-ਨੂੰ----- --ਾ ਕ- ਉਹ-ਮੇਰੇ ਬ-ਰ- ਸ-ਚਦਾ ਹ- ਜਾਂ-ਨਹੀਂ। ਮੈ_ ਨ_ ਪ_ ਕਿ ਉ_ ਮੇ_ ਬਾ_ ਸੋ__ ਹੈ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਪ-ਾ ਕ- ਉ- ਮ-ਰ- ਬ-ਰ- ਸ-ਚ-ਾ ਹ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
M-inū nah-- patā-k--u-a--ēr- --r- ------ hai-j-- -ahī-. M____ n____ p___ k_ u__ m___ b___ s_____ h__ j__ n_____ M-i-ū n-h-ṁ p-t- k- u-a m-r- b-r- s-c-d- h-i j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------------- Mainū nahīṁ patā ki uha mērē bārē sōcadā hai jāṁ nahīṁ.
I wonder if he has someone else. ਮੈ-ੂੰ --ੀ---ਤਾ ਕ- -ਸ---ਕ---ਹੋਰ -ੈ---- --ੀਂ। ਮੈ_ ਨ_ ਪ_ ਕਿ ਉ__ ਕੋ_ ਹੋ_ ਹੈ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਪ-ਾ ਕ- ਉ-ਦ- ਕ-ਈ ਹ-ਰ ਹ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
Mainū-na-ī- -atā-k-----dī---'ī-h--a hai j-ṁ----ī-. M____ n____ p___ k_ u____ k___ h___ h__ j__ n_____ M-i-ū n-h-ṁ p-t- k- u-a-ī k-'- h-r- h-i j-ṁ n-h-ṁ- -------------------------------------------------- Mainū nahīṁ patā ki usadī kō'ī hōra hai jāṁ nahīṁ.
I wonder if he lies. ਮ-------ੀ--ਪਤਾ-ਕ- -----ਠ--ੋਲ-ਰ--ਾ-ਹ----ਂ----ਂ। ਮੈ_ ਨ_ ਪ_ ਕਿ ਉ_ ਝੂ_ ਬੋ_ ਰਿ_ ਹੈ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਪ-ਾ ਕ- ਉ- ਝ-ਠ ਬ-ਲ ਰ-ਹ- ਹ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ---------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
Ma-nū nahī- p-tā----uha-j---------- ri---ha- --- ---ī-. M____ n____ p___ k_ u__ j_____ b___ r___ h__ j__ n_____ M-i-ū n-h-ṁ p-t- k- u-a j-ū-h- b-l- r-h- h-i j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------------- Mainū nahīṁ patā ki uha jhūṭha bōla rihā hai jāṁ nahīṁ.
Maybe he thinks of me? ਕ---ਹ ਮੇਰੇ ---- ਸ-ਚ-- ਹ-? ਕੀ ਉ_ ਮੇ_ ਬਾ_ ਸੋ__ ਹੈ_ ਕ- ਉ- ਮ-ਰ- ਬ-ਰ- ਸ-ਚ-ਾ ਹ-? ------------------------- ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? 0
Kī--------- -ā---s----ā--a-? K_ u__ m___ b___ s_____ h___ K- u-a m-r- b-r- s-c-d- h-i- ---------------------------- Kī uha mērē bārē sōcadā hai?
Maybe he has someone else? ਕ- -------ਈ-----ਹੈ? ਕੀ ਉ__ ਕੋ_ ਹੋ_ ਹੈ_ ਕ- ਉ-ਦ- ਕ-ਈ ਹ-ਰ ਹ-? ------------------- ਕੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? 0
K- usa-ī k-'--hō-a--ai? K_ u____ k___ h___ h___ K- u-a-ī k-'- h-r- h-i- ----------------------- Kī usadī kō'ī hōra hai?
Maybe he tells me the truth? ਕ--ਉਹ --ਚ---ਲ -----ਹ-? ਕੀ ਉ_ ਸੱ_ ਬੋ_ ਰਿ_ ਹੈ_ ਕ- ਉ- ਸ-ਚ ਬ-ਲ ਰ-ਹ- ਹ-? ---------------------- ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? 0
Kī--h- --ca ---a r----h-i? K_ u__ s___ b___ r___ h___ K- u-a s-c- b-l- r-h- h-i- -------------------------- Kī uha saca bōla rihā hai?
I doubt whether he really likes me. ਮ-ਨ-- ਸ਼-- ਹ--ਕ--ਮ-------ਂ---------ਗੀ --ਗ-- ਹਾਂ ਜ-- ਨਹ--। ਮੈ_ ਸ਼ੱ_ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱ_ ਉ__ ਚੰ_ ਲੱ__ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਸ਼-ਕ ਹ- ਕ- ਮ-ਂ ਸ-ਚ-ਂ ਉ-ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ੀ ਹ-ਂ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। -------------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
M---- ś--a-hai--- -ai----c----san--cag---ag-dī-hā- --ṁ-nahī-. M____ ś___ h__ k_ m___ s____ u____ c___ l_____ h__ j__ n_____ M-i-ū ś-k- h-i k- m-i- s-c-ṁ u-a-ū c-g- l-g-d- h-ṁ j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------------------- Mainū śaka hai ki maiṁ sacīṁ usanū cagī lagadī hāṁ jāṁ nahīṁ.
I doubt whether he’ll write to me. ਮ-ਨ-ੰ--ੱ--ਹੈ ਕਿ-ਉਹ-ਮ---ੰ--ਿ---- -----ਹੀ-। ਮੈ_ ਸ਼ੱ_ ਹੈ ਕਿ ਉ_ ਮੈ_ ਲਿ__ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਸ਼-ਕ ਹ- ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਖ-ਗ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ----------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
Ma-----aka hai--i uha-m-i-ū---kh--ā---ṁ---h-ṁ. M____ ś___ h__ k_ u__ m____ l______ j__ n_____ M-i-ū ś-k- h-i k- u-a m-i-ū l-k-ē-ā j-ṁ n-h-ṁ- ---------------------------------------------- Mainū śaka hai ki uha mainū likhēgā jāṁ nahīṁ.
I doubt whether he’ll marry me. ਮ-ਨੂ--ਸ਼ੱਕ ਹੇ----ਉ- -ੇ-ੇ ਨ--------ਕਰੇਗਾ--ਾਂ--ਹੀਂ। ਮੈ_ ਸ਼ੱ_ ਹੇ ਕਿ ਉ_ ਮੇ_ ਨਾ_ ਵਿ__ ਕ__ ਜਾਂ ਨ__ ਮ-ਨ-ੰ ਸ਼-ਕ ਹ- ਕ- ਉ- ਮ-ਰ- ਨ-ਲ ਵ-ਆ- ਕ-ੇ-ਾ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-। ------------------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 0
M--n--ś----hē -i uh--m-r-----a-v-'ā-a k-rē-ā jā--na---. M____ ś___ h_ k_ u__ m___ n___ v_____ k_____ j__ n_____ M-i-ū ś-k- h- k- u-a m-r- n-l- v-'-h- k-r-g- j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------------- Mainū śaka hē ki uha mērē nāla vi'āha karēgā jāṁ nahīṁ.
Does he really like me? ਕੀ-ਮੈ- -ਚਮੁੱਚ-ਉ-ਨ---ਚੰ---ਲੱ-ਦ- --ਂ ਜਾਂ---ੀ-? ਕੀ ਮੈਂ ਸ___ ਉ__ ਚੰ_ ਲੱ__ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨ__ ਕ- ਮ-ਂ ਸ-ਮ-ੱ- ਉ-ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ੀ ਹ-ਂ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-? -------------------------------------------- ਕੀ ਮੈਂ ਸਚਮੁੱਚ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 0
Kī m-iṁ-sac-m--a----nū -a---l---d- h---j-- -a--ṁ? K_ m___ s_______ u____ c___ l_____ h__ j__ n_____ K- m-i- s-c-m-c- u-a-ū c-g- l-g-d- h-ṁ j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------------------------- Kī maiṁ sacamuca usanū cagī lagadī hāṁ jāṁ nahīṁ?
Will he write to me? ਕੀ ਉ--ਮ-ਨੂੰ-ਲ--ੇ-ਾ---- ਨਹੀ-? ਕੀ ਉ_ ਮੈ_ ਲਿ__ ਜਾਂ ਨ__ ਕ- ਉ- ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਖ-ਗ- ਜ-ਂ ਨ-ੀ-? ---------------------------- ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 0
K------mai---------ā-jāṁ---h--? K_ u__ m____ l______ j__ n_____ K- u-a m-i-ū l-k-ē-ā j-ṁ n-h-ṁ- ------------------------------- Kī uha mainū likhēgā jāṁ nahīṁ?
Will he marry me? ਕੀ--ਹ----ੇ---ਲ---ਆਹ --ੇਗਾ ਜ-- --ੀ-? ਕੀ ਉ_ ਮੇ_ ਨਾ_ ਵਿ__ ਕ__ ਜਾਂ ਨ__ ਕ- ਉ- ਮ-ਰ- ਨ-ਲ ਵ-ਆ- ਕ-ੇ-ਾ ਜ-ਂ ਨ-ੀ-? ----------------------------------- ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 0
K---ha mērē-n-l- --'-h- k-r-gā-jāṁ n--īṁ? K_ u__ m___ n___ v_____ k_____ j__ n_____ K- u-a m-r- n-l- v-'-h- k-r-g- j-ṁ n-h-ṁ- ----------------------------------------- Kī uha mērē nāla vi'āha karēgā jāṁ nahīṁ?

How does the brain learn grammar?

We begin to learn our native language as babies. This happens automatically. We are not aware of it. Our brain has to accomplish a great deal when learning, however. When we learn grammar, for example, it has a lot of work to do. Every day it hears new things. It receives new stimuli constantly. The brain can't process every stimulus individually, however. It has to act economically. Therefore, it orients itself toward regularity. The brain remembers what it hears often. It registers how often a specific thing occurs. Then it makes a grammatical rule out of these examples. Children know whether a sentence is correct or not. However, they don't know why that is. Their brain knows the rules without having learned them. Adults learn languages differently. They already know the structures of their native language. These build the basis for the new grammatical rules. But in order to learn, adults need teaching. When the brain learns grammar, it has a fixed system. This can be seen with nouns and verbs, for example. They are stored in different regions of the brain. Different areas of the brain are active when processing them. Simple rules are also learned differently from complex rules. With complex rules, more areas of the brain work together. How exactly the brain learns grammar hasn't been researched yet. However, we know that it can theoretically learn every grammar rule…