Phrasebook

en Countries and Languages   »   pa ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ

5 [five]

Countries and Languages

Countries and Languages

5 [ਪੰਜ]

5 [Paja]

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ

[dēśa atē bhāśānvāṁ]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
John is from London. ਜੌਨ ਲ--ਨ --ਂ ਆ-ਆ --। ਜੌ_ ਲੰ__ ਤੋਂ ਆ__ ਹੈ_ ਜ-ਨ ਲ-ਦ- ਤ-ਂ ਆ-ਆ ਹ-। -------------------- ਜੌਨ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। 0
j--n- lada-a t-ṁ--'--ā-ha-. j____ l_____ t__ ā____ h___ j-u-a l-d-n- t-ṁ ā-i-ā h-i- --------------------------- jauna ladana tōṁ ā'i'ā hai.
London is in Great Britain. ਲ--ਨ--੍-ੇਟ-ਬ੍-ਿਟੇ--ਵਿ---ਸ-ਿ- ਹ-। ਲੰ__ ਗ੍__ ਬ੍___ ਵਿੱ_ ਸ__ ਹੈ_ ਲ-ਦ- ਗ-ਰ-ਟ ਬ-ਰ-ਟ-ਨ ਵ-ੱ- ਸ-ਿ- ਹ-। -------------------------------- ਲੰਦਨ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 0
Lad--a gr--a---iṭēn- vi-- s-t------a-. L_____ g____ b______ v___ s______ h___ L-d-n- g-ē-a b-i-ē-a v-c- s-t-i-a h-i- -------------------------------------- Ladana grēṭa briṭēna vica sathita hai.
He speaks English. ਉ- -ੰਗਰ----ਬੋ--ਾ-ਹ-। ਉ_ ਅੰ___ ਬੋ__ ਹੈ_ ਉ- ਅ-ਗ-ੇ-ੀ ਬ-ਲ-ਾ ਹ-। -------------------- ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 0
Uh--aga--zī -ōla-- hai. U__ a______ b_____ h___ U-a a-a-ē-ī b-l-d- h-i- ----------------------- Uha agarēzī bōladā hai.
Maria is from Madrid. ਮ--ੀ---ੈ-੍ਰਿ- --- ਆ----। ਮਾ__ ਮੈ___ ਤੋਂ ਆ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ-ਆ ਮ-ਡ-ਰ-ਡ ਤ-ਂ ਆ- ਹ-। ------------------------ ਮਾਰੀਆ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। 0
Mā-ī'- maiḍr-ḍ- -ōṁ -'---a-. M_____ m_______ t__ ā__ h___ M-r-'- m-i-r-ḍ- t-ṁ ā-ī h-i- ---------------------------- Mārī'ā maiḍriḍa tōṁ ā'ī hai.
Madrid is in Spain. ਮ--੍-ਿਡ----ਨ ਵਿ-ਚ -ਥਿਤ --। ਮੈ___ ਸ__ ਵਿੱ_ ਸ__ ਹੈ_ ਮ-ਡ-ਰ-ਡ ਸ-ੇ- ਵ-ੱ- ਸ-ਿ- ਹ-। -------------------------- ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 0
Ma-ḍ--ḍa sapē------a-s-th-----ai. M_______ s_____ v___ s______ h___ M-i-r-ḍ- s-p-n- v-c- s-t-i-a h-i- --------------------------------- Maiḍriḍa sapēna vica sathita hai.
She speaks Spanish. ਉਹ-ਸਪ-ਨ- ਬੋ-ਦ----। ਉ_ ਸ__ ਬੋ__ ਹੈ_ ਉ- ਸ-ੇ-ੀ ਬ-ਲ-ੀ ਹ-। ------------------ ਉਹ ਸਪੇਨੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। 0
Uh-------------dī ha-. U__ s_____ b_____ h___ U-a s-p-n- b-l-d- h-i- ---------------------- Uha sapēnī bōladī hai.
Peter and Martha are from Berlin. ਪੀਟ---ਤ--ਮ-ਰਥ- ਬ---- ਤ-- -ਏ --। ਪੀ__ ਅ_ ਮਾ__ ਬ___ ਤੋਂ ਆ_ ਹ__ ਪ-ਟ- ਅ-ੇ ਮ-ਰ-ਾ ਬ-ਲ-ਨ ਤ-ਂ ਆ- ਹ-। ------------------------------- ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। 0
P-ṭ-r--atē māra-h----rali----ōṁ---- -ana. P_____ a__ m______ b_______ t__ ā__ h____ P-ṭ-r- a-ē m-r-t-ā b-r-l-n- t-ṁ ā-ē h-n-. ----------------------------------------- Pīṭara atē mārathā baralina tōṁ ā'ē hana.
Berlin is in Germany. ਬਰਲਿਨ ਜ-ਮਨੀ-ਵਿੱ--ਸ-ਿ----। ਬ___ ਜ___ ਵਿੱ_ ਸ__ ਹੈ_ ਬ-ਲ-ਨ ਜ-ਮ-ੀ ਵ-ੱ- ਸ-ਿ- ਹ-। ------------------------- ਬਰਲਿਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 0
B-rali-a j--ama-- v--a s---it---ai. B_______ j_______ v___ s______ h___ B-r-l-n- j-r-m-n- v-c- s-t-i-a h-i- ----------------------------------- Baralina jaramanī vica sathita hai.
Do both of you speak German? ਕ---ੁ-ੀ----ਵੇ--ਜ--ਨ -ੋਲ --ਦੇ --? ਕੀ ਤੁ_ ਦੋ_ ਜ___ ਬੋ_ ਸ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਦ-ਵ-ਂ ਜ-ਮ- ਬ-ਲ ਸ-ਦ- ਹ-? -------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਰਮਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? 0
Kī-----ṁ dōv-ṁ---r-ma-a------s--a-ē --? K_ t____ d____ j_______ b___ s_____ h__ K- t-s-ṁ d-v-ṁ j-r-m-n- b-l- s-k-d- h-? --------------------------------------- Kī tusīṁ dōvēṁ jaramana bōla sakadē hō?
London is a capital city. ਲੰਦਨ -ੱ--ਰ-ਜ-ਾਨ- --। ਲੰ__ ਇੱ_ ਰਾ___ ਹੈ_ ਲ-ਦ- ਇ-ਕ ਰ-ਜ-ਾ-ੀ ਹ-। -------------------- ਲੰਦਨ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। 0
Lad-n----- r--a--ā-- --i. L_____ i__ r________ h___ L-d-n- i-a r-j-d-ā-ī h-i- ------------------------- Ladana ika rājadhānī hai.
Madrid and Berlin are also capital cities. ਮੈ-੍--ਡ-ਅਤ- --ਲ---ਵੀ ਰ-ਜਧਾ--ਆਂ--ਨ। ਮੈ___ ਅ_ ਬ___ ਵੀ ਰਾ____ ਹ__ ਮ-ਡ-ਰ-ਡ ਅ-ੇ ਬ-ਲ-ਨ ਵ- ਰ-ਜ-ਾ-ੀ-ਂ ਹ-। ---------------------------------- ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਹਨ। 0
Maiḍri-a --ē--arali----ī r-ja-hā---āṁ----a. M_______ a__ b_______ v_ r___________ h____ M-i-r-ḍ- a-ē b-r-l-n- v- r-j-d-ā-ī-ā- h-n-. ------------------------------------------- Maiḍriḍa atē baralina vī rājadhānī'āṁ hana.
Capital cities are big and noisy. ਰਾ-ਧ--ੀ-ਂ-ਵੱ-ੀਆ---ਤੇ--ੋ---ਾ---ਰ-ਆਂ ਹੋ--ਂ----ਦੀਆਂ --। ਰਾ____ ਵੱ__ ਅ_ ਸ਼ੋ_ ਨਾ_ ਭ__ ਹੋ__ ਹੁੰ__ ਹ__ ਰ-ਜ-ਾ-ੀ-ਂ ਵ-ਡ-ਆ- ਅ-ੇ ਸ਼-ਰ ਨ-ਲ ਭ-ੀ-ਂ ਹ-ਈ-ਂ ਹ-ੰ-ੀ-ਂ ਹ-। ---------------------------------------------------- ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 0
Rājad--n------aḍī'----t- ---- nā-----ar-'āṁ -ō'-----hudī'ā--h-na. R___________ v______ a__ ś___ n___ b_______ h______ h______ h____ R-j-d-ā-ī-ā- v-ḍ-'-ṁ a-ē ś-r- n-l- b-a-ī-ā- h-'-'-ṁ h-d-'-ṁ h-n-. ----------------------------------------------------------------- Rājadhānī'āṁ vaḍī'āṁ atē śōra nāla bharī'āṁ hō'ī'āṁ hudī'āṁ hana.
France is in Europe. ਫ---- ਯੂਰਪ ਵ--ਚ ਸਥ-- -ੈ। ਫ__ ਯੂ__ ਵਿੱ_ ਸ__ ਹੈ_ ਫ-ਾ-ਸ ਯ-ਰ- ਵ-ੱ- ਸ-ਿ- ਹ-। ------------------------ ਫਰਾਂਸ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 0
Ph-r-n-----r--- vi-a-sath----ha-. P_______ y_____ v___ s______ h___ P-a-ā-s- y-r-p- v-c- s-t-i-a h-i- --------------------------------- Pharānsa yūrapa vica sathita hai.
Egypt is in Africa. ਮ--ਰ----ੀਕਾ ---- ਸਥਿ--ਹੈ। ਮਿ__ ਅ___ ਵਿੱ_ ਸ__ ਹੈ_ ਮ-ਸ- ਅ-ਰ-ਕ- ਵ-ੱ- ਸ-ਿ- ਹ-। ------------------------- ਮਿਸਰ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 0
Mi--ra -p--rī-ā vica-s---i-a--a-. M_____ a_______ v___ s______ h___ M-s-r- a-h-r-k- v-c- s-t-i-a h-i- --------------------------------- Misara apharīkā vica sathita hai.
Japan is in Asia. ਜਾਪ----ਸ਼ੀ--ਵਿ-ਚ--ਥ-- ਹ-। ਜਾ__ ਏ__ ਵਿੱ_ ਸ__ ਹੈ_ ਜ-ਪ-ਨ ਏ-ੀ- ਵ-ੱ- ਸ-ਿ- ਹ-। ------------------------ ਜਾਪਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 0
J-pān------ā--ic--s-thit- ---. J_____ ē____ v___ s______ h___ J-p-n- ē-ī-ā v-c- s-t-i-a h-i- ------------------------------ Jāpāna ēśī'ā vica sathita hai.
Canada is in North America. ਕਨੇ-- -ੱਤ-- -ਮਰੀਕਾ-ਵ-ੱਚ ਸਥ-ਤ -ੈ। ਕ__ ਉੱ__ ਅ___ ਵਿੱ_ ਸ__ ਹੈ_ ਕ-ੇ-ਾ ਉ-ਤ-ੀ ਅ-ਰ-ਕ- ਵ-ੱ- ਸ-ਿ- ਹ-। -------------------------------- ਕਨੇਡਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 0
Kan-ḍ-----r- --arī-ā-v--a sa-hi-----i. K_____ u____ a______ v___ s______ h___ K-n-ḍ- u-a-ī a-a-ī-ā v-c- s-t-i-a h-i- -------------------------------------- Kanēḍā utarī amarīkā vica sathita hai.
Panama is in Central America. ਪ-ਾਮਾ---ਧ---ਅਮਰ-ਕ--ਵਿੱਚ -----ਹੈ। ਪ__ ਮੱ_ – ਅ___ ਵਿੱ_ ਸ__ ਹੈ_ ਪ-ਾ-ਾ ਮ-ਧ – ਅ-ਰ-ਕ- ਵ-ੱ- ਸ-ਿ- ਹ-। -------------------------------- ਪਨਾਮਾ ਮੱਧ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 0
P-n--ā ma-ha –--ma---ā-v------th--a-ha-. P_____ m____ – a______ v___ s______ h___ P-n-m- m-d-a – a-a-ī-ā v-c- s-t-i-a h-i- ---------------------------------------- Panāmā madha – amarīkā vica sathita hai.
Brazil is in South America. ਬ੍ਰ-ਜ਼ੀ- -ੱਖ-- ਅਮ--ਕਾ-ਵ--- ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬ੍___ ਦੱ__ ਅ___ ਵਿੱ_ ਸ__ ਹੈ_ ਬ-ਰ-ਜ਼-ਲ ਦ-ਖ-ੀ ਅ-ਰ-ਕ- ਵ-ੱ- ਸ-ਿ- ਹ-। ---------------------------------- ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 0
B-āz--a da-haṇ-----rī---vi-- -at--ta -a-. B______ d______ a______ v___ s______ h___ B-ā-ī-a d-k-a-ī a-a-ī-ā v-c- s-t-i-a h-i- ----------------------------------------- Brāzīla dakhaṇī amarīkā vica sathita hai.

Languages and dialects

There are 6,000 to 7,000 different languages worldwide. The number of dialects is of course much higher. But what is the difference between language and dialect? Dialects always have a clearly localized tone. They belong to the regional language varieties. This means dialects are a language form with the narrowest reach. As a general rule, dialects are only spoken, not written. They form their own linguistic system. And they follow their own rules. Theoretically, every language can have several dialects. All dialects fall under the standard language of a country. The standard language is understood by all the people of a country. With it, even speakers of different dialects can communicate with each other. Almost all dialects are becoming less important. You hardly hear dialects being spoken in cities anymore. The standard language is usually spoken at work as well. Therefore, dialect speakers are often said to be simple and uneducated. And yet they can be found at all social levels. So dialect speakers are no less intelligent than others. Quite the opposite! Those who speak in dialect have many advantages. In a language course, for example. Dialect speakers know that there are different linguistic forms. And they have learned to switch quickly between linguistic styles. Therefore, dialect speakers possess a higher competence for variation. They can sense which linguistic style fits with a certain situation. This has even been scientifically proven. So: Have courage in using dialect – it's worth it!
Did you know?
Bulgarian is counted among the South Slavic languages. About 10 million people speak Bulgarian. The majority of those people, of course, live in Bulgaria. Bulgarian is spoken in other countries as well, however. Among those are Ukraine and Moldova. Bulgarian is one of the oldest documented Slavic languages. It has many specific features too. The similarity to Albanian and Romanian is striking. These languages are not Slavic languages. There are many parallels nevertheless. Therefore, all of these languages are also denoted as Balkan languages. They have a lot in common, although they are not related to each other. Bulgarian verbs can take on many forms. There is also no infinitive in Bulgarian. If you want to learn this interesting language you will soon discover many new things!