Phrasebook

en City tour   »   pa ਸ਼ਹਿਰ – ਦਰਸ਼ਨ

42 [forty-two]

City tour

City tour

42 [ਬਿਆਲੀ]

42 [Bi\'ālī]

ਸ਼ਹਿਰ – ਦਰਸ਼ਨ

[śahira – daraśana]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
Is the market open on Sundays? ਕ- ਬ--ਰ-ਐ---ਰ -ੂੰ ਖ---੍------ੰ-ਾ--ੈ? ਕੀ ਬ__ ਐ___ ਨੂੰ ਖੁੱ__ ਰ__ ਹੈ_ ਕ- ਬ-ਾ- ਐ-ਵ-ਰ ਨ-ੰ ਖ-ੱ-੍-ਾ ਰ-ਿ-ਦ- ਹ-? ------------------------------------ ਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? 0
kī-----r--ait--ā-a--ū --u-'-ā r--id- hai? k_ b_____ a_______ n_ k______ r_____ h___ k- b-z-r- a-t-v-r- n- k-u-'-ā r-h-d- h-i- ----------------------------------------- kī bazāra aitavāra nū khul'hā rahidā hai?
Is the fair open on Mondays? ਕੀ--ੇਲਾ--ੋ-ਵ-ਰ ਨ-ੰ ਖੁ-ਲ੍ਹ- ਰਹ--ਦਾ ਹ-? ਕੀ ਮੇ_ ਸੋ___ ਨੂੰ ਖੁੱ__ ਰ__ ਹੈ_ ਕ- ਮ-ਲ- ਸ-ਮ-ਾ- ਨ-ੰ ਖ-ੱ-੍-ਾ ਰ-ਿ-ਦ- ਹ-? ------------------------------------- ਕੀ ਮੇਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? 0
Kī m-l-------ā-- nū k---'h- rahi-ā----? K_ m___ s_______ n_ k______ r_____ h___ K- m-l- s-m-v-r- n- k-u-'-ā r-h-d- h-i- --------------------------------------- Kī mēlā sōmavāra nū khul'hā rahidā hai?
Is the exhibition open on Tuesdays? ਕੀ ਪ----ਸ਼ਨ---ੰ--ਵ-ਰ--ੂੰ ---ਲ੍----ਹਿ-----ੈ? ਕੀ ਪ੍_____ ਮੰ____ ਨੂੰ ਖੁੱ__ ਰ__ ਹੈ_ ਕ- ਪ-ਰ-ਰ-ਨ- ਮ-ਗ-ਵ-ਰ ਨ-ੰ ਖ-ੱ-੍-ੀ ਰ-ਿ-ਦ- ਹ-? ------------------------------------------ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? 0
K- p-a----śanī ma-al----a-n- k-u---- r-h--ī----? K_ p__________ m_________ n_ k______ r_____ h___ K- p-a-a-a-a-ī m-g-l-v-r- n- k-u-'-ī r-h-d- h-i- ------------------------------------------------ Kī pradaraśanī magalavāra nū khul'hī rahidī hai?
Is the zoo open on Wednesdays? ਕ- --ੜੀ-ਘਰ-ਬੁ--ਵਾ- --ੰ ਖ-ੱਲ-ਹ- --ਿੰ-- ਹ-? ਕੀ ਚਿ____ ਬੁੱ___ ਨੂੰ ਖੁੱ__ ਰ__ ਹੈ_ ਕ- ਚ-ੜ-ਆ-ਰ ਬ-ੱ-ਵ-ਰ ਨ-ੰ ਖ-ੱ-੍-ਾ ਰ-ਿ-ਦ- ਹ-? ----------------------------------------- ਕੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? 0
Kī ----'--h--a-budhavār- nū --ul'h- rahid---a-? K_ c__________ b________ n_ k______ r_____ h___ K- c-ṛ-'-g-a-a b-d-a-ā-a n- k-u-'-ā r-h-d- h-i- ----------------------------------------------- Kī ciṛī'āghara budhavāra nū khul'hā rahidā hai?
Is the museum open on Thursdays? ਕ- --ਾ-ਬ---ਵੀਰ-ਾਰ -ੂੰ ਖੁੱ--ਹ--ਰਹਿੰ-ਾ---? ਕੀ ਅ_____ ਵੀ___ ਨੂੰ ਖੁੱ__ ਰ__ ਹੈ_ ਕ- ਅ-ਾ-ਬ-ਰ ਵ-ਰ-ਾ- ਨ-ੰ ਖ-ੱ-੍-ਾ ਰ-ਿ-ਦ- ਹ-? ---------------------------------------- ਕੀ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? 0
K- ajā'i-ag--r- --r-v-ra--ū k---'hā-r----ā--a-? K_ a___________ v_______ n_ k______ r_____ h___ K- a-ā-i-a-h-r- v-r-v-r- n- k-u-'-ā r-h-d- h-i- ----------------------------------------------- Kī ajā'ibaghara vīravāra nū khul'hā rahidā hai?
Is the gallery open on Fridays? ਕੀ---ਤਰਸ਼-ਲ-------ਵਾਰ -ੂ- -ੁ-ਲ--ੀ -ਹਿ--ੀ-ਹੈ? ਕੀ ਚਿ____ ਸ਼ੁੱ____ ਨੂੰ ਖੁੱ__ ਰ__ ਹੈ_ ਕ- ਚ-ਤ-ਸ਼-ਲ- ਸ਼-ੱ-ਰ-ਾ- ਨ-ੰ ਖ-ੱ-੍-ੀ ਰ-ਿ-ਦ- ਹ-? ------------------------------------------- ਕੀ ਚਿਤਰਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? 0
Kī c-t-r--ā---ś-kara---a-n-----l'h-------ī ha-? K_ c_________ ś_________ n_ k______ r_____ h___ K- c-t-r-ś-l- ś-k-r-v-r- n- k-u-'-ī r-h-d- h-i- ----------------------------------------------- Kī citaraśālā śukaravāra nū khul'hī rahidī hai?
Can one take photographs? ਕ-----ੀ--ਂ-ਖਿੱਚੀ-ਂ ----ਕਦੀਆ----? ਕੀ ਤ___ ਖਿੱ__ ਜਾ ਸ___ ਹ__ ਕ- ਤ-ਵ-ਰ-ਂ ਖ-ੱ-ੀ-ਂ ਜ- ਸ-ਦ-ਆ- ਹ-? -------------------------------- ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 0
Kī --sa---āṁ--h-------jā -a-adī--- ---a? K_ t________ k_______ j_ s________ h____ K- t-s-v-r-ṁ k-i-ī-ā- j- s-k-d-'-ṁ h-n-? ---------------------------------------- Kī tasavīrāṁ khicī'āṁ jā sakadī'āṁ hana?
Does one have to pay an entrance fee? ਕੀ------ਸ਼ ਸ਼-ਲ- ---ਾ--ੀ-ਪਵ-ਗ-? ਕੀ ਪ੍___ ਸ਼ੁ__ ਦੇ_ ਹੀ ਪ___ ਕ- ਪ-ਰ-ੇ- ਸ਼-ਲ- ਦ-ਣ- ਹ- ਪ-ੇ-ਾ- ----------------------------- ਕੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ? 0
K- prav--a --l-ka -ēṇ- hī p-v-gā? K_ p______ ś_____ d___ h_ p______ K- p-a-ē-a ś-l-k- d-ṇ- h- p-v-g-? --------------------------------- Kī pravēśa śulaka dēṇā hī pavēgā?
How much is the entrance fee? ਪ-ਰ-ੇ- ਸ਼--ਕ-ਕ-----ਹੁ-ਦ----? ਪ੍___ ਸ਼ੁ__ ਕਿੰ_ ਹੁੰ_ ਹੈ_ ਪ-ਰ-ੇ- ਸ਼-ਲ- ਕ-ੰ-ਾ ਹ-ੰ-ਾ ਹ-? --------------------------- ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਲਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 0
Pr-v-śa śula-a k--- --d---ai? P______ ś_____ k___ h___ h___ P-a-ē-a ś-l-k- k-n- h-d- h-i- ----------------------------- Pravēśa śulaka kinā hudā hai?
Is there a discount for groups? ਕ----ੂ-ਾ- -ਈ -ੋਈ--ੂਟ -ੁ--ੀ-ਹ-? ਕੀ ਸ__ ਲ_ ਕੋ_ ਛੂ_ ਹੁੰ_ ਹੈ_ ਕ- ਸ-ੂ-ਾ- ਲ- ਕ-ਈ ਛ-ਟ ਹ-ੰ-ੀ ਹ-? ------------------------------ ਕੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0
K- ----hāṁ l-'- -ō'ī -hū-a -udī--ai? K_ s______ l___ k___ c____ h___ h___ K- s-m-h-ṁ l-'- k-'- c-ū-a h-d- h-i- ------------------------------------ Kī samūhāṁ la'ī kō'ī chūṭa hudī hai?
Is there a discount for children? ਕੀ-ਬੱ-----ਲਈ ਕ-- ਛ-ਟ-----ੀ---? ਕੀ ਬੱ__ ਲ_ ਕੋ_ ਛੂ_ ਹੁੰ_ ਹੈ_ ਕ- ਬ-ਚ-ਆ- ਲ- ਕ-ਈ ਛ-ਟ ਹ-ੰ-ੀ ਹ-? ------------------------------ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0
K- -aci'ā-----ī---'ī---ūṭ----d- -ai? K_ b______ l___ k___ c____ h___ h___ K- b-c-'-ṁ l-'- k-'- c-ū-a h-d- h-i- ------------------------------------ Kī baci'āṁ la'ī kō'ī chūṭa hudī hai?
Is there a discount for students? ਕੀ ਵ---ਆਰਥ-ਆਂ-ਲ- --ਈ--ੂ- -ੁ-ਦ- ਹੈ? ਕੀ ਵਿ_____ ਲ_ ਕੋ_ ਛੂ_ ਹੁੰ_ ਹੈ_ ਕ- ਵ-ਦ-ਆ-ਥ-ਆ- ਲ- ਕ-ਈ ਛ-ਟ ਹ-ੰ-ੀ ਹ-? ---------------------------------- ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0
Kī v-di'-rathī'---la'--kō---ch-ṭ- -udī ha-? K_ v_____________ l___ k___ c____ h___ h___ K- v-d-'-r-t-ī-ā- l-'- k-'- c-ū-a h-d- h-i- ------------------------------------------- Kī vidi'ārathī'āṁ la'ī kō'ī chūṭa hudī hai?
What building is that? ਉਹ-ਇਮਾ-ਤ -ੀ--ੈ? ਉ_ ਇ___ ਕੀ ਹੈ_ ਉ- ਇ-ਾ-ਤ ਕ- ਹ-? --------------- ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਕੀ ਹੈ? 0
Uha---ār--- kī-ha-? U__ i______ k_ h___ U-a i-ā-a-a k- h-i- ------------------- Uha imārata kī hai?
How old is the building? ਉ----ਾਰ------ੇ-ਸਾਲ-ਪ-ਰ-----ੈ? ਉ_ ਇ___ ਕਿੰ_ ਸਾ_ ਪੁ__ ਹੈ_ ਉ- ਇ-ਾ-ਤ ਕ-ੰ-ੇ ਸ-ਲ ਪ-ਰ-ਣ- ਹ-? ----------------------------- ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? 0
Uh----ā-a-a-ki-- ---a p---ṇī -a-? U__ i______ k___ s___ p_____ h___ U-a i-ā-a-a k-n- s-l- p-r-ṇ- h-i- --------------------------------- Uha imārata kinē sāla purāṇī hai?
Who built the building? ਉ- ਇਮ--ਤ -ਿਸ-ੇ ---ਈ--ੈ? ਉ_ ਇ___ ਕਿ__ ਬ__ ਹੈ_ ਉ- ਇ-ਾ-ਤ ਕ-ਸ-ੇ ਬ-ਾ- ਹ-? ----------------------- ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? 0
Uh- --ā--t---i---ē baṇ-'ī h--? U__ i______ k_____ b_____ h___ U-a i-ā-a-a k-s-n- b-ṇ-'- h-i- ------------------------------ Uha imārata kisanē baṇā'ī hai?
I’m interested in architecture. ਮ-ਂ ਵਾਸਤ--ਲ- ਵ-ੱਚ -ਿਲ-ਸਪੀ ਰੱਖ-- ਹ-ਂ। ਮੈਂ ਵਾ____ ਵਿੱ_ ਦਿ____ ਰੱ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਵ-ਸ-ੂ-ਲ- ਵ-ੱ- ਦ-ਲ-ਸ-ੀ ਰ-ਖ-ਾ ਹ-ਂ- ------------------------------------ ਮੈਂ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 0
M--- vās-----lā v-c---i-acas-p--r-kh-d---ā-. M___ v_________ v___ d_________ r______ h___ M-i- v-s-t-k-l- v-c- d-l-c-s-p- r-k-a-ā h-ṁ- -------------------------------------------- Maiṁ vāsatūkalā vica dilacasapī rakhadā hāṁ.
I’m interested in art. ਮ--ੀ-ਰ-ਚ- ਕ-ਾ-ਵ--ਚ --। ਮੇ_ ਰੁ_ ਕ_ ਵਿੱ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਰ-ਚ- ਕ-ਾ ਵ-ੱ- ਹ-। ---------------------- ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 0
Mērī r----kalā--i-- h-i. M___ r___ k___ v___ h___ M-r- r-c- k-l- v-c- h-i- ------------------------ Mērī rucī kalā vica hai.
I’m interested in paintings. ਮੇ---ਰ-ਚੀ---ਤਰਕ-- --ੱ- ਹ-। ਮੇ_ ਰੁ_ ਚਿ____ ਵਿੱ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਰ-ਚ- ਚ-ਤ-ਕ-ਾ ਵ-ੱ- ਹ-। -------------------------- ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਚਿਤਰਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 0
Mēr---u-- cit--ak--ā-v-c- h-i. M___ r___ c_________ v___ h___ M-r- r-c- c-t-r-k-l- v-c- h-i- ------------------------------ Mērī rucī citarakalā vica hai.

Fast languages, slow languages

There are over 6,000 languages worldwide. But all have the same function. They help us exchange information. This happens in various ways in every language. Because every language behaves according to its own rules. The speed with which a language is spoken also differs. Linguists have proven this in various studies. To this end, short texts were translated into several languages. These texts were then read aloud by native speakers. The result was clear. Japanese and Spanish are the fastest languages. In these languages, almost 8 syllables per second are spoken. The Chinese speak considerably slower. They speak only 5 syllables per second. The speed is dependent on the complexity of the syllables. If the syllables are complex, speaking takes longer. German contains 3 sounds per syllable, for example. Therefore it is spoken relatively slowly. Speaking quickly does not mean, however, that there is a lot to communicate. Quite the opposite! Only a little information is contained in syllables that are quickly spoken. Although the Japanese speak quickly, they convey little content. On the other hand, the ‘slow’ Chinese say a great deal with a few words. English syllables also contain a lot of information. Interesting is: The evaluated languages are almost equally efficient! That means, he who speaks slower says more. And he who speaks faster needs more words. In the end, all reach their goal at about the same time.
Did you know?
Slovenian is counted among the South Slavic languages. It is the native language of about 2 million people. These people live in Slovenia, Croatia, Serbia, Austria, Italy and Hungary. Slovenian is similar in many ways to Czech and Slovakian. Many influences from Serbo-Croatian can also be seen. Although Slovenia is a small country, many different dialects exist there. This is due to the fact that the language region looks back at a chequered history. This manifests itself in the vocabulary too, as it contains many foreign language terms. Slovenian is written with Latin letters. The grammar distinguishes six cases and three genders. There are two official phonologies in the pronunciation. One of them differentiates precisely between high and low sounds. Another peculiarity of the language is its archaic structure. Slovenians have always been very open with respect to other languages. So they are even happier when someone is interested in their language!