Phrasebook

en Adjectives 1   »   pa ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 1

78 [seventy-eight]

Adjectives 1

Adjectives 1

78 [ਅਠੱਤਰ]

78 [Aṭhatara]

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 1

[viśēśaṇa 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
an old lady ਇੱ- --ੱ-ੀ-ਔ-ਤ ਇੱ_ ਬੁੱ_ ਔ__ ਇ-ਕ ਬ-ੱ-ੀ ਔ-ਤ ------------- ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ 0
ika b-ḍ-ī ---ata i__ b____ a_____ i-a b-ḍ-ī a-r-t- ---------------- ika buḍhī aurata
a fat lady ਇੱ--ਮ-ਟੀ ਔਰਤ ਇੱ_ ਮੋ_ ਔ__ ਇ-ਕ ਮ-ਟ- ਔ-ਤ ------------ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਔਰਤ 0
i-a-mōṭ- a-ra-a i__ m___ a_____ i-a m-ṭ- a-r-t- --------------- ika mōṭī aurata
a curious lady ਇਕ-ਜ--ਿਆ-ੂ-ਔਰਤ ਇ_ ਜਿ___ ਔ__ ਇ- ਜ-ਗ-ਆ-ੂ ਔ-ਤ -------------- ਇਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਔਰਤ 0
i-a -i---āsū aur-ta i__ j_______ a_____ i-a j-g-'-s- a-r-t- ------------------- ika jigi'āsū aurata
a new car ਇੱਕ -ਵੀ- ਗ-ਡੀ ਇੱ_ ਨ_ ਗੱ_ ਇ-ਕ ਨ-ੀ- ਗ-ਡ- ------------- ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ 0
ika-na-īṁ-g-ḍī i__ n____ g___ i-a n-v-ṁ g-ḍ- -------------- ika navīṁ gaḍī
a fast car ਇੱ- -ਿਆਦ--ਤ---ਗ-ਡੀ ਇੱ_ ਜ਼ਿ__ ਤੇ_ ਗੱ_ ਇ-ਕ ਜ਼-ਆ-ਾ ਤ-ਜ਼ ਗ-ਡ- ------------------ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ 0
ik- -i'ād- -ē-- gaḍī i__ z_____ t___ g___ i-a z-'-d- t-z- g-ḍ- -------------------- ika zi'ādā tēza gaḍī
a comfortable car ਇੱਕ---ਾਮਦ--ਕ-ਗੱਡੀ ਇੱ_ ਆ_____ ਗੱ_ ਇ-ਕ ਆ-ਾ-ਦ-ਇ- ਗ-ਡ- ----------------- ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਗੱਡੀ 0
ik----ā-adā-ika---ḍī i__ ā__________ g___ i-a ā-ā-a-ā-i-a g-ḍ- -------------------- ika ārāmadā'ika gaḍī
a blue dress ਇ-- --ਲਾ-ਕ-ਪ-ਾ ਇੱ_ ਨੀ_ ਕੱ__ ਇ-ਕ ਨ-ਲ- ਕ-ਪ-ਾ -------------- ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ 0
ika-n-l--ka-aṛā i__ n___ k_____ i-a n-l- k-p-ṛ- --------------- ika nīlā kapaṛā
a red dress ਇੱਕ-ਲ-ਲ ਕੱਪੜਾ ਇੱ_ ਲਾ_ ਕੱ__ ਇ-ਕ ਲ-ਲ ਕ-ਪ-ਾ ------------- ਇੱਕ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ 0
ika ------a-aṛā i__ l___ k_____ i-a l-l- k-p-ṛ- --------------- ika lāla kapaṛā
a green dress ਇ-- --- ਕ--ੜਾ ਇੱ_ ਹ_ ਕੱ__ ਇ-ਕ ਹ-ਾ ਕ-ਪ-ਾ ------------- ਇੱਕ ਹਰਾ ਕੱਪੜਾ 0
i-a--ar- --pa-ā i__ h___ k_____ i-a h-r- k-p-ṛ- --------------- ika harā kapaṛā
a black bag ਕ-ਲ--ਬੈਗ ਕਾ_ ਬੈ_ ਕ-ਲ- ਬ-ਗ -------- ਕਾਲਾ ਬੈਗ 0
k-l- b---a k___ b____ k-l- b-i-a ---------- kālā baiga
a brown bag ਭੂਰਾ-ਬ-ਗ ਭੂ_ ਬੈ_ ਭ-ਰ- ਬ-ਗ -------- ਭੂਰਾ ਬੈਗ 0
bh-rā ----a b____ b____ b-ū-ā b-i-a ----------- bhūrā baiga
a white bag ਸਫ---ਬ-ਗ ਸ__ ਬੈ_ ਸ-ੈ- ਬ-ਗ -------- ਸਫੈਦ ਬੈਗ 0
s--ha------i-a s_______ b____ s-p-a-d- b-i-a -------------- saphaida baiga
nice people ਚ-ਗੇ-ਲ-ਕ ਚੰ_ ਲੋ_ ਚ-ਗ- ਲ-ਕ -------- ਚੰਗੇ ਲੋਕ 0
c--- -ō-a c___ l___ c-g- l-k- --------- cagē lōka
polite people ਨ-ਮ----ਕ ਨਿ__ ਲੋ_ ਨ-ਮ- ਲ-ਕ -------- ਨਿਮਰ ਲੋਕ 0
nimar- -ō-a n_____ l___ n-m-r- l-k- ----------- nimara lōka
interesting people ਦ---ਸ----ਕ ਦਿ____ ਲੋ_ ਦ-ਲ-ਸ- ਲ-ਕ ---------- ਦਿਲਚਸਪ ਲੋਕ 0
d-la--s-p--l--a d_________ l___ d-l-c-s-p- l-k- --------------- dilacasapa lōka
loving children ਪਿਆਰ---ੱ-ੇ ਪਿ__ ਬੱ_ ਪ-ਆ-ੇ ਬ-ਚ- ---------- ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ 0
p---rē b--ē p_____ b___ p-'-r- b-c- ----------- pi'ārē bacē
cheeky children ਢੀ---ੱ-ੇ ਢੀ_ ਬੱ_ ਢ-ਠ ਬ-ਚ- -------- ਢੀਠ ਬੱਚੇ 0
ḍ--ṭ-a bacē ḍ_____ b___ ḍ-ī-h- b-c- ----------- ḍhīṭha bacē
well behaved children ਬਹ-ਦ-- ਬ-ਚੇ ਬ___ ਬੱ_ ਬ-ਾ-ੁ- ਬ-ਚ- ----------- ਬਹਾਦੁਰ ਬੱਚੇ 0
b-h-d--- --cē b_______ b___ b-h-d-r- b-c- ------------- bahādura bacē

Computers can reconstruct heard words

It has long been a dream of man to be able to read minds. Everyone would like to know what another is thinking at a given time. This dream has still not come true. Even with modern technology, we can't read minds. What others think remains a secret. But we can recognize what others hear! This has been proven by a scientific experiment. Researchers succeeded in reconstructing heard words. For this purpose, they analyzed the brain waves of test subjects. When we hear something, our brain becomes active. It has to process the heard language. A certain activity pattern emerges in the process. This pattern can be recorded with electrodes. And this recording can be processed further too! It can be converted into a sound pattern with a computer. The heard word can be identified this way. This principle works with all words. Every word that we hear produces a particular signal. This signal is always connected with the sound of the word. So it ‘only’ needs to be translated into an acoustic signal. For if you know the sound pattern, you'll know the word. The test subjects heard real words and fake words in the experiment. Thus, part of the words did not exist. Despite this, these words could be reconstructed too. The recognized words can be expressed by a computer. It is also possible to have them just appear on a monitor. Now, researchers hope they will soon understand language signals better. So the dream of mind reading continues...