Phrasebook

en At the restaurant 1   »   pa ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 1

29 [twenty-nine]

At the restaurant 1

At the restaurant 1

29 [ਉਨੱਤੀ]

29 [Unatī]

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 1

[raisaṭōraiṇṭa vica 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
Is this table taken? ਕੀ--ਹ--ੇਜ਼---ਲੀ ਹ-? ਕੀ ਇ_ ਮੇ_ ਖਾ_ ਹੈ_ ਕ- ਇ- ਮ-ਜ਼ ਖ-ਲ- ਹ-? ------------------ ਕੀ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਖਾਲੀ ਹੈ? 0
k- --- ---- ---lī-hai? k_ i__ m___ k____ h___ k- i-a m-z- k-ā-ī h-i- ---------------------- kī iha mēza khālī hai?
I would like the menu, please. ਕ---------ੇ-ਮੈਨ---ਮੈਨ---ੇ-ਾ। ਕ੍__ ਕ__ ਮੈ_ ਮੈ__ ਦੇ__ ਕ-ਰ-ਪ- ਕ-ਕ- ਮ-ਨ-ੰ ਮ-ਨ- ਦ-ਣ-। ---------------------------- ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨਊ ਦੇਣਾ। 0
K--p--k--ak--ma-nū ------ū---ṇ-. K____ k_____ m____ m______ d____ K-i-ā k-r-k- m-i-ū m-i-a-ū d-ṇ-. -------------------------------- Kripā karakē mainū maina'ū dēṇā.
What would you recommend? ਤੁ-ੀ---- --ਫਾਰ-ਸ਼ -- ਸਕ-ੇ---? ਤੁ_ ਕੀ ਸਿ___ ਕ_ ਸ__ ਹੋ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ- ਸ-ਫ-ਰ-ਸ਼ ਕ- ਸ-ਦ- ਹ-? ---------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 0
Tu-ī- k--si--āri-a k--a-s--------? T____ k_ s________ k___ s_____ h__ T-s-ṁ k- s-p-ā-i-a k-r- s-k-d- h-? ---------------------------------- Tusīṁ kī siphāriśa kara sakadē hō?
I’d like a beer. ਮ---- ਇੱਕ-ਬ-ਅਰ ਚ-------ੈ। ਮੈ_ ਇੱ_ ਬੀ__ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਬ-ਅ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 0
M-i-ū --- bī'ara----ī-- -a-. M____ i__ b_____ c_____ h___ M-i-ū i-a b-'-r- c-h-d- h-i- ---------------------------- Mainū ika bī'ara cāhīdī hai.
I’d like a mineral water. ਮੈਨੂੰ ----ਮਿਨ---ਵਾਟਰ-ਚ--ੀਦ- -ੈ। ਮੈ_ ਇੱ_ ਮਿ___ ਵਾ__ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਮ-ਨ-ਲ ਵ-ਟ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
Mai-ū--ka -i--r--- -ā---- -ā--dā-hai. M____ i__ m_______ v_____ c_____ h___ M-i-ū i-a m-n-r-l- v-ṭ-r- c-h-d- h-i- ------------------------------------- Mainū ika minarala vāṭara cāhīdā hai.
I’d like an orange juice. ਮੈਨੂੰ-ਇੱ---ੰਤਰੇ ਦ- ਰਸ ਚ--ੀਦਾ-ਹੈ। ਮੈ_ ਇੱ_ ਸੰ__ ਦਾ ਰ_ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਸ-ਤ-ੇ ਦ- ਰ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। -------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
Ma-n---------a-ē-d- ra-- c---d--h-i. M____ i__ s_____ d_ r___ c_____ h___ M-i-ū i-a s-t-r- d- r-s- c-h-d- h-i- ------------------------------------ Mainū ika satarē dā rasa cāhīdā hai.
I’d like a coffee. ਮੈ--ੰ-ਇੱਕ--ਾ-ੀ-ਚਾ-ੀ-ੀ --। ਮੈ_ ਇੱ_ ਕਾ_ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਕ-ਫ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 0
Mainū ik--kā-h- ---ī-- ---. M____ i__ k____ c_____ h___ M-i-ū i-a k-p-ī c-h-d- h-i- --------------------------- Mainū ika kāphī cāhīdī hai.
I’d like a coffee with milk. ਮ-ਨ-ੰ ਦੁੱਧ-ਨਾ--ਇ-ਕ ਕਾ-ੀ--ਾ-ੀਦੀ ਹੈ। ਮੈ_ ਦੁੱ_ ਨਾ_ ਇੱ_ ਕਾ_ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਦ-ੱ- ਨ-ਲ ਇ-ਕ ਕ-ਫ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ---------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 0
Ma--- du-----āla -k- --ph----h-d- ha-. M____ d____ n___ i__ k____ c_____ h___ M-i-ū d-d-a n-l- i-a k-p-ī c-h-d- h-i- -------------------------------------- Mainū dudha nāla ika kāphī cāhīdī hai.
With sugar, please. ਕ੍---- ਕਰਕ-- ਸ਼-ਕਰ ਨਾ-। ਕ੍__ ਕ___ ਸ਼ੱ__ ਨਾ__ ਕ-ਰ-ਪ- ਕ-ਕ-, ਸ਼-ਕ- ਨ-ਲ- ---------------------- ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ। 0
Kri---k---kē,----a-a-nāl-. K____ k______ ś_____ n____ K-i-ā k-r-k-, ś-k-r- n-l-. -------------------------- Kripā karakē, śakara nāla.
I’d like a tea. ਮੈ-ਨੂ- -ੱ----ਹ-ਚ-ਹ--ੀ -ੈ। ਮੈਂ_ ਇੱ_ ਚਾ_ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਂ-ੂ- ਇ-ਕ ਚ-ਹ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------- ਮੈਂਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 0
Mai-n--i-- ---a -āh--ī-h-i. M_____ i__ c___ c_____ h___ M-i-n- i-a c-h- c-h-d- h-i- --------------------------- Mainnū ika cāha cāhīdī hai.
I’d like a tea with lemon. ਮ--ੂੰ--ੀਂ----ਾਲ-ਇੱ---ਾ- ਚਾ--ਦ- -ੈ। ਮੈ_ ਨੀਂ_ ਨਾ_ ਇੱ_ ਚਾ_ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਨ-ਂ-ੂ ਨ-ਲ ਇ-ਕ ਚ-ਹ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ---------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਬੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 0
Mai-- ---b--n-la --a c--a--āhī---h-i. M____ n____ n___ i__ c___ c_____ h___ M-i-ū n-m-ū n-l- i-a c-h- c-h-d- h-i- ------------------------------------- Mainū nīmbū nāla ika cāha cāhīdī hai.
I’d like a tea with milk. ਮੈ--ੰ --ੱਧ---ਲ--ੱ--ਚ-ਹ---ਹੀਦ- ਹੈ। ਮੈ_ ਦੁੱ_ ਨਾ_ ਇੱ_ ਚਾ_ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਦ-ੱ- ਨ-ਲ ਇ-ਕ ਚ-ਹ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। --------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 0
M--n--d--h------ --a---ha-cāhī----ai. M____ d____ n___ i__ c___ c_____ h___ M-i-ū d-d-a n-l- i-a c-h- c-h-d- h-i- ------------------------------------- Mainū dudha nāla ika cāha cāhīdī hai.
Do you have cigarettes? ਕੀ---ਹਾਡ----ਲ--ਿਗਰ--ਹੈ? ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਸਿ___ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਸ-ਗ-ਟ ਹ-? ----------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟ ਹੈ? 0
Kī-tu-ā----ō-----g-raṭa -ai? K_ t_____ k___ s_______ h___ K- t-h-ḍ- k-l- s-g-r-ṭ- h-i- ---------------------------- Kī tuhāḍē kōla sigaraṭa hai?
Do you have an ashtray? ਕੀ ਤੁ-ਾਡ--ਕ---ਰ-ਖਦ----ਹੈ? ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਰਾ___ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਰ-ਖ-ਾ-ੀ ਹ-? ------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਖਦਾਨੀ ਹੈ? 0
K- -u---- -ōla -ā-hadā-- --i? K_ t_____ k___ r________ h___ K- t-h-ḍ- k-l- r-k-a-ā-ī h-i- ----------------------------- Kī tuhāḍē kōla rākhadānī hai?
Do you have a light? ਕੀ ਤੁਹਾ-- --ਲ-ਸ-----ਣ--- -ੁਛ ਹ-? ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਸੁ____ ਲ_ ਕੁ_ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਸ-ਲ-ਾ-ਣ ਲ- ਕ-ਛ ਹ-? -------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਹੈ? 0
K--tuhāḍē kōl- -u-agā-u---l-'- k-cha -a-? K_ t_____ k___ s_________ l___ k____ h___ K- t-h-ḍ- k-l- s-l-g-'-ṇ- l-'- k-c-a h-i- ----------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla sulagā'uṇa la'ī kucha hai?
I’m missing a fork. ਮੇ-ੇ------ਾ-----ਹ---ਹ-। ਮੇ_ ਕੋ_ ਕਾਂ_ ਨ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਕ-ਂ-ਾ ਨ-ੀ- ਹ-। ----------------------- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
M-rē-kōl- --ṇ-ā ---īṁ -ai. M___ k___ k____ n____ h___ M-r- k-l- k-ṇ-ā n-h-ṁ h-i- -------------------------- Mērē kōla kāṇṭā nahīṁ hai.
I’m missing a knife. ਮੇ-ੇ-ਕ-ਲ-ਛੁਰ- ---ਂ-ਹੈ। ਮੇ_ ਕੋ_ ਛੁ_ ਨ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਛ-ਰ- ਨ-ੀ- ਹ-। ---------------------- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
Mē----ō-- ---r- -ahīṁ----. M___ k___ c____ n____ h___ M-r- k-l- c-u-ī n-h-ṁ h-i- -------------------------- Mērē kōla churī nahīṁ hai.
I’m missing a spoon. ਮ-ਰ----- ਚਮਚਾ-ਨ-ੀ- ਹੈ। ਮੇ_ ਕੋ_ ਚ__ ਨ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਚ-ਚ- ਨ-ੀ- ਹ-। ---------------------- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
M--ē k-l---a---ā -ah---ha-. M___ k___ c_____ n____ h___ M-r- k-l- c-m-c- n-h-ṁ h-i- --------------------------- Mērē kōla camacā nahīṁ hai.

Grammar prevents lies!

Every language has particular features. But some also have characteristics that are unique worldwide. Among these languages is Trio. Trio is a Native American language in South America. Around 2,000 people in Brazil and Suriname speak it. What makes Trio special is its grammar. Because it forces its speakers to always tell the truth. The so-called frustrative ending is responsible for this. This ending is added to verbs in Trio. It indicates how true a sentence is. A simple example explains how exactly it works. Let's take the sentence The child went to school. In Trio, the speaker has to add a certain ending onto the verb. Through the ending he is able to communicate whether he saw the child himself. But he can also express that he only knows it from speaking to others. Or he says through the ending that he knows it's a lie. So the speaker has to commit to what he is saying. Meaning, he must communicate how true a statement is. In this way he cannot keep anything a secret or sugarcoat anything. If a Trio speaker leaves the ending off, he is deemed a liar. In Suriname the official language is Dutch. Translations from Dutch into Trio are often problematic. Because most languages are much less precise. They make it possible for the speakers to be vague. Therefore, interpreters don't always commit to what they are saying. The communication with Trio speakers is thereby difficult. Perhaps the frustrative ending would be helpful in other languages too!? Not only in the language of politics…
Did you know?
Macedonian is the native language of around 2 million people. It is counted among the South Slavic languages. It is most closely related to Bulgarian. Speakers of both languages can communicate with each other easily. The two languages differ from each other more in their written forms. There have always been many different ethnic groups in Macedonia. Naturally, this is also apparent in the vernacular. It has been influenced by numerous other languages. The neighbouring country of Serbia has especially influenced the Macedonian language. The vocabulary contains many terms from Russian, Turkish, and English. Such linguistic variety does not exist in many countries. That is why it has been difficult for Macedonian to establish itself as its own language. Macedonian literature has especially suffered from this situation. Macedonian is now considered an established standard language. For this reason, it is an important part of the Macedonian identity.