Phrasebook

en Asking for directions   »   pa ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ

40 [forty]

Asking for directions

Asking for directions

40 [ਚਾਲੀ]

40 [Cālī]

ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ

[rasatā puchaṇa dē la'ī]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
Excuse me! ਇ-ਕ-------/-ਮ----ਰਨਾ, ਇੱ_ ਮਿੰ__ / ਮਾ_ ਕ___ ਇ-ਕ ਮ-ੰ-! / ਮ-ਫ ਕ-ਨ-, --------------------- ਇੱਕ ਮਿੰਟ! / ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 0
i-----ṭa! /-M-ph--kar-n-, i__ m____ / M____ k______ i-a m-ṭ-! / M-p-a k-r-n-, ------------------------- ika miṭa! / Māpha karanā,
Can you help me? ਕੀ-ਤ--ੀ- ਮ--ੀ -ਦਦ ਕਰ ਸ-ਦ- -ੋ? ਕੀ ਤੁ_ ਮੇ_ ਮ__ ਕ_ ਸ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਮ-ਰ- ਮ-ਦ ਕ- ਸ-ਦ- ਹ-? ----------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 0
k--tus---m--- -a-ada -a-- ------ h-? k_ t____ m___ m_____ k___ s_____ h__ k- t-s-ṁ m-r- m-d-d- k-r- s-k-d- h-? ------------------------------------ kī tusīṁ mērī madada kara sakadē hō?
Is there a good restaurant around here? ਇ-ਥ---ੱ----ਗਾ -ੈ-ਟ-ਰ--- ਕ--ਥੇ --? ਇੱ_ ਇੱ_ ਚੰ_ ਰੈ____ ਕਿੱ_ ਹੈ_ ਇ-ਥ- ਇ-ਕ ਚ-ਗ- ਰ-ਸ-ੋ-ੈ-ਟ ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? --------------------------------- ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
I--- -ka-c-gā r--saṭōrai------t-ē -a-? I___ i__ c___ r____________ k____ h___ I-h- i-a c-g- r-i-a-ō-a-ṇ-a k-t-ē h-i- -------------------------------------- Ithē ika cagā raisaṭōraiṇṭa kithē hai?
Take a left at the corner. ਉ- --ੜ-ਤ-- ਖੱ-ੇ -ੱ--ਮੁ--। ਉ_ ਮੋ_ ਤੋਂ ਖੱ_ ਹੱ_ ਮੁ__ ਉ- ਮ-ੜ ਤ-ਂ ਖ-ਬ- ਹ-ਥ ਮ-ੜ-। ------------------------- ਉਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜੋ। 0
Us- mōṛa -ō- k-----h--ha ----. U__ m___ t__ k____ h____ m____ U-a m-ṛ- t-ṁ k-a-ē h-t-a m-ṛ-. ------------------------------ Usa mōṛa tōṁ khabē hatha muṛō.
Then go straight for a while. ਫ-- ਥੋੜ--- --ੱਧਾ-ਜ--। ਫਿ_ ਥੋ__ ਸਿੱ_ ਜਾ__ ਫ-ਰ ਥ-ੜ-ਹ- ਸ-ੱ-ਾ ਜ-ਓ- --------------------- ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ। 0
Phira -hō--ā s-d-ā -ā'-. P____ t_____ s____ j____ P-i-a t-ō-h- s-d-ā j-'-. ------------------------ Phira thōṛhā sidhā jā'ō.
Then go right for a hundred metres / meters (am.). ਫ----ੱ- ਸੌ---ਟਰ ਸੱ-ਾ -ਾਸ--ਜ--। ਫਿ_ ਇੱ_ ਸੌ ਮੀ__ ਸੱ_ ਪਾ_ ਜਾ__ ਫ-ਰ ਇ-ਕ ਸ- ਮ-ਟ- ਸ-ਜ- ਪ-ਸ- ਜ-ਓ- ------------------------------ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੌ ਮੀਟਰ ਸੱਜਾ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। 0
Phir----- -a- -īṭ----s--- ---ē--ā'-. P____ i__ s__ m_____ s___ p___ j____ P-i-a i-a s-u m-ṭ-r- s-j- p-s- j-'-. ------------------------------------ Phira ika sau mīṭara sajā pāsē jā'ō.
You can also take the bus. ਤੁਸੀਂ-ਬ-- ਰਾਹ----- ਜ--ਸ----ਹ-। ਤੁ_ ਬੱ_ ਰਾ_ ਵੀ ਜਾ ਸ__ ਹੋ_ ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ਸ ਰ-ਹ-ਂ ਵ- ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-। ------------------------------ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 0
T-sī--b-s--rāhīṁ-vī -ā s-kad---ō. T____ b___ r____ v_ j_ s_____ h__ T-s-ṁ b-s- r-h-ṁ v- j- s-k-d- h-. --------------------------------- Tusīṁ basa rāhīṁ vī jā sakadē hō.
You can also take the tram. ਤ-ਸ---ਟ੍-ਾ- -ਾ-ੀ- ਵੀ--- ਸ----ਹ-। ਤੁ_ ਟ੍__ ਰਾ_ ਵੀ ਜਾ ਸ__ ਹੋ_ ਤ-ਸ-ਂ ਟ-ਰ-ਮ ਰ-ਹ-ਂ ਵ- ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-। -------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 0
Tu--- ṭ--m- --h-ṁ-v--jā s-ka-ē hō. T____ ṭ____ r____ v_ j_ s_____ h__ T-s-ṁ ṭ-ā-a r-h-ṁ v- j- s-k-d- h-. ---------------------------------- Tusīṁ ṭrāma rāhīṁ vī jā sakadē hō.
You can also follow me with your car. ਤ-ਸ----ੇ----ਿੱ----- - -ਕਦ--ਹ-। ਤੁ_ ਮੇ_ ਪਿੱ_ ਵੀ ਆ ਸ__ ਹੋ_ ਤ-ਸ-ਂ ਮ-ਰ- ਪ-ੱ-ੇ ਵ- ਆ ਸ-ਦ- ਹ-। ------------------------------ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 0
T-s-ṁ---rē pi--ē -- - ---adē-h-. T____ m___ p____ v_ ā s_____ h__ T-s-ṁ m-r- p-c-ē v- ā s-k-d- h-. -------------------------------- Tusīṁ mērē pichē vī ā sakadē hō.
How do I get to the football / soccer (am.) stadium? ਮੈ---ੁ-----ਦ------ੀ-- -ਿ--ਂ ਜਾ-ਵਾਂ? ਮੈਂ ਫੁ___ ਦੇ ਸ____ ਕਿ_ ਜਾਂ__ ਮ-ਂ ਫ-ਟ-ਾ- ਦ- ਸ-ੇ-ੀ-ਮ ਕ-ਵ-ਂ ਜ-ਂ-ਾ-? ----------------------------------- ਮੈਂ ਫੁਟਬਾਲ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਵਾਂ? 0
Mai--phu---āla d--sa-ē-ī-a-- ki-ēṁ jā--ā-? M___ p________ d_ s_________ k____ j______ M-i- p-u-a-ā-a d- s-ṭ-ḍ-'-m- k-v-ṁ j-n-ā-? ------------------------------------------ Maiṁ phuṭabāla dē saṭēḍī'ama kivēṁ jānvāṁ?
Cross the bridge! ਪ------ਉਸ -ਾਰ--ੱਲੋ। ਪੁ_ ਦੇ ਉ_ ਪਾ_ ਚੱ__ ਪ-ਲ ਦ- ਉ- ਪ-ਰ ਚ-ਲ-। ------------------- ਪੁਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਚੱਲੋ। 0
P-la-d- -s- ---a --lō. P___ d_ u__ p___ c____ P-l- d- u-a p-r- c-l-. ---------------------- Pula dē usa pāra calō.
Go through the tunnel! ਸ-ਰ-ਗ ----ੋਂ ਜ-ਓ। ਸੁ__ ਵਿੱ_ ਜਾ__ ਸ-ਰ-ਗ ਵ-ੱ-ੋ- ਜ-ਓ- ----------------- ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਓ। 0
S-ra-- vicō--jā'ō. S_____ v____ j____ S-r-g- v-c-ṁ j-'-. ------------------ Suraga vicōṁ jā'ō.
Drive until you reach the third traffic light. ਤੀ-ਰ--ਸਿ--ਲ-ਤ-ਕ -ਾ-। ਤੀ__ ਸਿ___ ਤੱ_ ਜਾ__ ਤ-ਸ-ੇ ਸ-ਗ-ਲ ਤ-ਕ ਜ-ਓ- -------------------- ਤੀਸਰੇ ਸਿਗਨਲ ਤੱਕ ਜਾਓ। 0
Tīsa----i-a--la-t-k--jā'-. T_____ s_______ t___ j____ T-s-r- s-g-n-l- t-k- j-'-. -------------------------- Tīsarē siganala taka jā'ō.
Then turn into the first street on your right. ਫ-ਰ ਪਹਿ-ੇ -ਸਤ-----ਸੱਜ--ਪਾ-ੇ-ਮ--ੋ। ਫਿ_ ਪ__ ਰ__ ਤੇ ਸੱ_ ਪਾ_ ਮੁ__ ਫ-ਰ ਪ-ਿ-ੇ ਰ-ਤ- ਤ- ਸ-ਜ- ਪ-ਸ- ਮ-ੜ-। --------------------------------- ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੋ। 0
Phir- pa-i-- -asat- t- -a-- -āsē -u-ō. P____ p_____ r_____ t_ s___ p___ m____ P-i-a p-h-l- r-s-t- t- s-j- p-s- m-ṛ-. -------------------------------------- Phira pahilē rasatē tē sajē pāsē muṛō.
Then drive straight through the next intersection. ਫਿਰ -ਗਲ- ----ਹੇ---ਂ-ਸਿੱਧ- ਜਾ-। ਫਿ_ ਅ__ ਚੌ__ ਤੋਂ ਸਿੱ_ ਜਾ__ ਫ-ਰ ਅ-ਲ- ਚ-ਰ-ਹ- ਤ-ਂ ਸ-ੱ-ੇ ਜ-ਓ- ------------------------------ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ। 0
P---- -gal- ---rāhē --ṁ -i--ē jā--. P____ a____ c______ t__ s____ j____ P-i-a a-a-ē c-u-ā-ē t-ṁ s-d-ē j-'-. ----------------------------------- Phira agalē caurāhē tōṁ sidhē jā'ō.
Excuse me, how do I get to the airport? ਮਾਫ --------- ---ਈ--ੱਡੇ --- ---ੇ--ਜਾਂ--ਂ? ਮਾ_ ਕ___ ਮੈਂ ਹ__ ਅੱ_ ਤੱ_ ਕਿ_ ਜਾਂ__ ਮ-ਫ ਕ-ਨ-, ਮ-ਂ ਹ-ਾ- ਅ-ਡ- ਤ-ਕ ਕ-ਵ-ਂ ਜ-ਂ-ਾ-? ----------------------------------------- ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਵਾਂ? 0
M-p-a --ra-ā----i- h---'- aḍ- --k--kiv-ṁ ---vā-? M____ k______ m___ h_____ a__ t___ k____ j______ M-p-a k-r-n-, m-i- h-v-'- a-ē t-k- k-v-ṁ j-n-ā-? ------------------------------------------------ Māpha karanā, maiṁ havā'ī aḍē taka kivēṁ jānvāṁ?
It is best if you take the underground / subway (am.). ਸਭ-ੋ--ਵ-ੀ---ਮੈਟਰ- ਤ-ਂ--ਾ-। ਸ__ ਵ___ ਮੈ__ ਤੋਂ ਜਾ__ ਸ-ਤ-ਂ ਵ-ੀ-, ਮ-ਟ-ੋ ਤ-ਂ ਜ-ਓ- -------------------------- ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਜਾਓ। 0
S--h--ō- vadh-'ā,-mai--rō-t-ṁ jā--. S_______ v_______ m______ t__ j____ S-b-a-ō- v-d-ī-ā- m-i-a-ō t-ṁ j-'-. ----------------------------------- Sabhatōṁ vadhī'ā, maiṭarō tōṁ jā'ō.
Simply get out at the last stop. ਆਖ-- ਸ-ੇਸ਼----- -ਾ-। ਆ__ ਸ___ ਤੱ_ ਜਾ__ ਆ-ਰ- ਸ-ੇ-ਨ ਤ-ਕ ਜ-ਓ- ------------------- ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਓ। 0
Ā-harī---ṭēś--- -a-- -ā'-. Ā_____ s_______ t___ j____ Ā-h-r- s-ṭ-ś-n- t-k- j-'-. -------------------------- Ākharī saṭēśana taka jā'ō.

The language of animals

When we want to express ourselves, we use our speech. Animals have their own language as well. And they use it exactly like us humans. That is to say, they talk to each other in order to exchange information. Basically each animal species has a particular language. Even termites communicate with each other. When in danger, they slap their bodies on the ground. This is their way of warning each other. Other animal species whistle when they approach enemies. Bees speak with each other through dancing. Through this, they show other bees where there is something to eat. Whales make sounds that can be heard from 5,000 kilometers away. They communicate with each other through special songs. Elephants also give each other various acoustic signals. But humans cannot hear them. Most animal languages are very complicated. They consist of a combination of different signs. Acoustic, chemical and optical signals are used. Aside from that, animals use various gestures. By now, humans have learned the language of pets. They know when dogs are happy. And they can recognize when cats want to be left alone. However, dogs and cats speak very different languages. Many signals are even exact opposites. It was long believed that these two animals simply didn't like each other. But they just misunderstand each other. That leads to problems between dogs and cats. So even animals fight because of misunderstandings…
Did you know?
Serbian is the native language of about 12 million people. The majority of those people live in Serbia and other countries in southeastern Europe. Serbian is counted among the South Slavic languages. It is closely related to Croatian and Bosnian. The grammar and vocabulary are very similar. Such being the case, it is easy for Serbians, Croatians, and Bosnians to understand each other. The Serbian alphabet contains 30 letters. Each one has a distinct pronunciation. Parallels to ancient tonal languages can be found in the intonation. In Chinese, for example, the pitch of the syllables changes with the meaning. That is similar to Serbian. However, in this case only the pitch of the accented syllable plays a role. The strongly inflectional language structure is another hallmark of Serbian. That means that nouns, verbs, adjectives and pronouns are always inflected. If you are interested in grammatical structures, you should definitely learn Serbian!