Phrasebook

giving reasons   »  
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 1

75 [seventy-five]

giving reasons

giving reasons

75 [ਪਝੰਤਰ]

75 [Pajhatara]

+

ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 1

[kisē gala dā taraka dēṇā 1]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Punjabi Play More
Why aren’t you coming? ਤੁ--- ਕ--- ਨ--- ਆ---- ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ? 0
tu--- k---- n---- ā-----? tusīṁ ki'uṁ nahīṁ ā'undē?
+
The weather is so bad. ਮੌ-- ਕ---- ਖ--- ਹ-? ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ? 0
Ma----- k--- k------ h--? Mausama kinā kharāba hai?
+
I am not coming because the weather is so bad. ਮੈ- ਨ--- ਆ ਰ--- / ਰ-- ਹ-- ਕ----- ਮ--- ਬ--- ਖ--- ਹ-। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। 0
Ma-- n---- ā r---/ r--- h-- k------ m------ b----- k------ h--. Maiṁ nahīṁ ā rihā/ rahī hāṁ ki'uṅki mausama bahuta kharāba hai.
+
     
Why isn’t he coming? ਉਹ ਕ--- ਨ--- ਆ ਰ---? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? 0
Uh- k---- n---- ā r---? Uha ki'uṁ nahīṁ ā rihā?
+
He isn’t invited. ਉਸ--- ਸ--- ਨ--- ਦ---- ਗ--। ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 0
Us--- s--- n---- d--- g---. Usanū sadā nahīṁ ditā gi'ā.
+
He isn’t coming because he isn’t invited. ਉਹ ਨ--- ਆ ਰ--- ਕ----- ਉ---- ਬ----- ਨ--- ਗ--। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 0
Uh- n---- ā r--- k------ u---- b------- n---- g---. Uha nahīṁ ā rihā ki'uṅki usanū bulā'i'ā nahīṁ gi'ā.
+
     
Why aren’t you coming? ਤੂ- ਕ--- ਨ--- ਆ----- / ਆ----? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਉਂਦਾ / ਆਉਂਦੀ? 0
Tū k---- n---- ā-----/ ā-----? Tū ki'uṁ nahīṁ āṁundā/ ā'undī?
+
I have no time. ਮੇ-- ਕ-- ਵ-- ਨ--- ਹ-। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
Mē-- k--- v----- n---- h--. Mērē kōla vakata nahīṁ hai.
+
I am not coming because I have no time. ਮੈ- ਨ--- ਆ ਰ--- / ਰ-- ਕ----- ਮ--- ਕ-- ਵ-- ਨ--- ਹ-। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
Ma-- n---- ā r---/ r--- k------ m--- k--- v----- n---- h--. Maiṁ nahīṁ ā rihā/ rahī ki'uṅki mērē kōla vakata nahīṁ hai.
+
     
Why don’t you stay? ਤੂ- ਠ--- ਕ--- ਨ--- ਜ---- / ਜ----? ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ / ਜਾਂਦੀ? 0
Tū ṭ------ k---- n---- j----/ j----? Tū ṭhahira ki'uṁ nahīṁ jāndā/ jāndī?
+
I still have to work. ਮੈ- ਅ-- ਕ-- ਕ--- ਹ-। ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0
Ma-- a-- k--- k----- h--. Maiṁ ajē kama karanā hai.
+
I am not staying because I still have to work. ਮੈ- ਨ--- ਰ-- ਸ--- / ਸ--- ਕ----- ਮ-- ਅ-- ਕ-- ਕ--- ਹ-। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0
Ma-- n---- r--- s-----/ s----- k------ m--- a-- k--- k----- h--. Maiṁ nahīṁ riha sakadā/ sakadī ki'uṅki maiṁ ajē kama karanā hai.
+
     
Why are you going already? ਤੁ--- ਹ--- ਤ-- ਹ- ਕ--- ਜ- ਰ-- / ਰ---- ਹ-? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹੋ? 0
Tu--- h--- t-- h- k---- j- r---/ r------ h-? Tusīṁ huṇē tōṁ hī ki'uṁ jā rahē/ rahī'āṁ hō?
+
I am tired. ਮੈ- ਥ-- ਗ-- / ਗ- ਹ--। ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ / ਗਈ ਹਾਂ। 0
Ma-- t---- g---/ g--- h--. Maiṁ thaka gi'ā/ ga'ī hāṁ.
+
I’m going because I’m tired. ਮੈ- ਜ- ਰ--- / ਰ-- ਹ-- ਕ----- ਮ-- ਥ-- ਗ-- / ਗ- ਹ--। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ / ਗਈ ਹਾਂ। 0
Ma-- j- r---/ r--- h-- k------ m--- t---- g---/ g--- h--. Maiṁ jā rihā/ rahī hāṁ ki'uṅki maiṁ thaka gi'ā/ ga'ī hāṁ.
+
     
Why are you going already? ਤੁ--- ਹ--- ਤ-- ਹ- ਕ--- ਜ- ਰ-- / ਰ---- ਹ-? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹੋ? 0
Tu--- h--- t-- h- k---- j- r---/ r------ h-? Tusīṁ huṇē tōṁ hī ki'uṁ jā rahē/ rahī'āṁ hō?
+
It is already late. ਬਹ-- ਦ-- ਚ---- ਹ-। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 0
Ba---- d--- c--- h--. Bahuta dēra cukī hai.
+
I’m going because it is already late. ਮੈ- ਚ---- / ਚ---- ਹ-- ਕ----- ਪ----- ਹ- ਦ-- ਹ- ਚ---- ਹ-। ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ / ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 0
Ma-- c-----/ c----- h-- k------ p------ h- d--- h- c--- h--. Maiṁ caladā/ caladī hāṁ ki'uṅki pahilāṁ hī dēra hō cukī hai.
+
     

Native language = emotional, foreign language = rational?

When we learn foreign languages, we are stimulating our brain. Our thinking changes through learning. We become more creative and flexible. Complex thinking comes easier to people who are multilingual as well. The memory is exercised by learning. The more we learn, the better it functions. He who has learned many languages also learns other things faster. He can think more intently about a subject for a longer time. As a result, he solves problems faster. Multilingual individuals are also more decisive. But how they make decisions is dependent on languages too. The language in which we think influences our decisions. Psychologists examined multiple test subjects for a study. All test subjects were bilingual. They spoke another language in addition to their native language. The test subjects had to answer a question. The question had to do with the solution to a problem. In the process, the test subjects had to choose between two options. One option was considerably more risky than the other. The test subjects had to answer the question in both languages. And the answers changed when the language changed! When they were speaking their native language, the test subjects chose the risk. But in the foreign language they decided on the safer option. After this experiment, the test subjects had to place bets. Here too there was a clear difference. When they used a foreign language, they were more sensible. The researchers presume that we are more focused in foreign languages. Therefore, we make decisions not emotionally, but rationally…