Phrasebook

en Negation 1   »   pa ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ 1

64 [sixty-four]

Negation 1

Negation 1

64 [ਚੌਂਹਠ]

64 [Caunhaṭha]

ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ 1

[nākārātamaka vāka 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
I don’t understand the word. ਇ- --- --ਰੀ-ਸਮ- ਵਿੱ- ਨਹ-ਂ --ਰ-ਹਾ। ਇ_ ਸ਼__ ਮੇ_ ਸ__ ਵਿੱ_ ਨ_ ਆ ਰਿ__ ਇ- ਸ਼-ਦ ਮ-ਰ- ਸ-ਝ ਵ-ੱ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ-। --------------------------------- ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 0
ih-----a-a--ē-ī-sa-aj-a --c---ah-- ā-r--ā. i__ ś_____ m___ s______ v___ n____ ā r____ i-a ś-b-d- m-r- s-m-j-a v-c- n-h-ṁ ā r-h-. ------------------------------------------ iha śabada mērī samajha vica nahīṁ ā rihā.
I don’t understand the sentence. ਇ- -ਾਕ --ਰ---ਮ--ਵਿੱ- ਨਹ-- ਆ -ਿ--। ਇ_ ਵਾ_ ਮੇ_ ਸ__ ਵਿੱ_ ਨ_ ਆ ਰਿ__ ਇ- ਵ-ਕ ਮ-ਰ- ਸ-ਝ ਵ-ੱ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ-। --------------------------------- ਇਹ ਵਾਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 0
Iha--------rī-s-m-j-a vi-a--ah---- r---. I__ v___ m___ s______ v___ n____ ā r____ I-a v-k- m-r- s-m-j-a v-c- n-h-ṁ ā r-h-. ---------------------------------------- Iha vāka mērī samajha vica nahīṁ ā rihā.
I don’t understand the meaning. ਇ- -ਰ- --ਰ--ਸਮ----ੱ- ਨਹ-ਂ-ਆ-ਰ--ਾ। ਇ_ ਅ__ ਮੇ_ ਸ__ ਵਿੱ_ ਨ_ ਆ ਰਿ__ ਇ- ਅ-ਥ ਮ-ਰ- ਸ-ਝ ਵ-ੱ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ-। --------------------------------- ਇਹ ਅਰਥ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 0
Iha-ar--ha-mē-ī--a--jh- vica-n-h-ṁ---r--ā. I__ a_____ m___ s______ v___ n____ ā r____ I-a a-a-h- m-r- s-m-j-a v-c- n-h-ṁ ā r-h-. ------------------------------------------ Iha aratha mērī samajha vica nahīṁ ā rihā.
the teacher ਅ---ਪਕ ਅ____ ਅ-ਿ-ਪ- ------ ਅਧਿਆਪਕ 0
A-h-'-pa-a A_________ A-h-'-p-k- ---------- Adhi'āpaka
Do you understand the teacher? ਕੀ---ਸੀਂ -ਧਿ-ਪਕ-ਨ-ੰ -ਮ--ਸਕ-ੇ-ਹ-? ਕੀ ਤੁ_ ਅ____ ਨੂੰ ਸ__ ਸ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਅ-ਿ-ਪ- ਨ-ੰ ਸ-ਝ ਸ-ਦ- ਹ-? -------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? 0
k- t-sī---d------k- n- -amaj-a saka-ē --? k_ t____ a_________ n_ s______ s_____ h__ k- t-s-ṁ a-h-'-p-k- n- s-m-j-a s-k-d- h-? ----------------------------------------- kī tusīṁ adhi'āpaka nū samajha sakadē hō?
Yes, I understand him well. ਜ- --ਂ----ਂ-ਉਹਨਾਂ---- ਚੰ-ੀ ----ਾਂ ਸਮ--ਸ-ਦ- / ਸਕ-- -ਾ-। ਜੀ ਹਾਂ_ ਮੈਂ ਉ__ ਨੂੰ ਚੰ_ ਤ__ ਸ__ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਜ- ਹ-ਂ- ਮ-ਂ ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਤ-੍-ਾ- ਸ-ਝ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 0
J- --ṁ- ------h-----n- ca-ī--ar---ṁ s--a-h- s-ka--/ s---dī-hā-. J_ h___ m___ u_____ n_ c___ t______ s______ s______ s_____ h___ J- h-ṁ- m-i- u-a-ā- n- c-g- t-r-h-ṁ s-m-j-a s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- --------------------------------------------------------------- Jī hāṁ, maiṁ uhanāṁ nū cagī tar'hāṁ samajha sakadā/ sakadī hāṁ.
the teacher ਅ-ਿਆ-ਕਾ ਅ____ ਅ-ਿ-ਪ-ਾ ------- ਅਧਿਆਪਕਾ 0
Adhi'āp-kā A_________ A-h-'-p-k- ---------- Adhi'āpakā
Do you understand the teacher? ਕ- ---ੀਂ ---ਆ--- ਨੂ---ਮਝ--ਕ----ੋ? ਕੀ ਤੁ_ ਅ____ ਨੂੰ ਸ__ ਸ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਅ-ਿ-ਪ-ਾ ਨ-ੰ ਸ-ਝ ਸ-ਦ- ਹ-? --------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? 0
k---u-īṁ--dh---pa----ū-sa-a-ha -a-a-ē--ō? k_ t____ a_________ n_ s______ s_____ h__ k- t-s-ṁ a-h-'-p-k- n- s-m-j-a s-k-d- h-? ----------------------------------------- kī tusīṁ adhi'āpakā nū samajha sakadē hō?
Yes, I understand her well. ਜੀ-ਹ-ਂ, --ਂ ਉਹ--ਂ-ਨ-ੰ-ਚ-ਗੀ----ਹ-ਂ ਸਮ--ਸ----/ ਸਕ-- ਹਾ-। ਜੀ ਹਾਂ_ ਮੈਂ ਉ__ ਨੂੰ ਚੰ_ ਤ__ ਸ__ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਜ- ਹ-ਂ- ਮ-ਂ ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਤ-੍-ਾ- ਸ-ਝ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 0
Jī-h--, maiṁ -hanāṁ--ū-ca-ī t-------s-m-j-a--akad---s---dī h-ṁ. J_ h___ m___ u_____ n_ c___ t______ s______ s______ s_____ h___ J- h-ṁ- m-i- u-a-ā- n- c-g- t-r-h-ṁ s-m-j-a s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- --------------------------------------------------------------- Jī hāṁ, maiṁ uhanāṁ nū cagī tar'hāṁ samajha sakadā/ sakadī hāṁ.
the people ਲ-ਕ ਲੋ_ ਲ-ਕ --- ਲੋਕ 0
Lōka L___ L-k- ---- Lōka
Do you understand the people? ਕੀ ---ੀ- -ੋਕਾ----ੰ ਸ-ਝ--ਕਦ- --? ਕੀ ਤੁ_ ਲੋ_ ਨੂੰ ਸ__ ਸ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਲ-ਕ-ਂ ਨ-ੰ ਸ-ਝ ਸ-ਦ- ਹ-? ------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? 0
k- tusī----kā--n- s-m---a--a-a-ē --? k_ t____ l____ n_ s______ s_____ h__ k- t-s-ṁ l-k-ṁ n- s-m-j-a s-k-d- h-? ------------------------------------ kī tusīṁ lōkāṁ nū samajha sakadē hō?
No, I don’t understand them so well. ਜੀ-ਨ-ੀਂ- ਮ---ਉ--ਾਂ --ੰ --ਗ- -----ਂ -ਹੀ- ਸ-ਝ---ਦ--/--ਕਦੀ-ਹਾ-। ਜੀ ਨ__ ਮੈਂ ਉ__ ਨੂੰ ਚੰ_ ਤ__ ਨ_ ਸ__ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਜ- ਨ-ੀ-, ਮ-ਂ ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਤ-੍-ਾ- ਨ-ੀ- ਸ-ਝ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------------ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 0
J--nahīṁ---aiṁ---a--- -ū -ag- t-r'hā--nahī- -a--j-a sakad-/ -ak--ī-hāṁ. J_ n_____ m___ u_____ n_ c___ t______ n____ s______ s______ s_____ h___ J- n-h-ṁ- m-i- u-a-ā- n- c-g- t-r-h-ṁ n-h-ṁ s-m-j-a s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- ----------------------------------------------------------------------- Jī nahīṁ, maiṁ uhanāṁ nū cagī tar'hāṁ nahīṁ samajha sakadā/ sakadī hāṁ.
the girlfriend ਸਹੇਲੀ ਸ__ ਸ-ੇ-ੀ ----- ਸਹੇਲੀ 0
S---lī S_____ S-h-l- ------ Sahēlī
Do you have a girlfriend? ਕ--ਤ-ਹਾਡ- ਕੋਈ--ਹੇਲ- ਹੈ? ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਸ__ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਈ ਸ-ੇ-ੀ ਹ-? ----------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਹੈ? 0
k----hāḍ- kō'- -ahēlī-ha-? k_ t_____ k___ s_____ h___ k- t-h-ḍ- k-'- s-h-l- h-i- -------------------------- kī tuhāḍī kō'ī sahēlī hai?
Yes, I do. ਜ-------ਇੱਕ ਸ---ੀ-ਹ-। ਜੀ ਹਾਂ_ ਇੱ_ ਸ__ ਹੈ_ ਜ- ਹ-ਂ- ਇ-ਕ ਸ-ੇ-ੀ ਹ-। --------------------- ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਹੈ। 0
Jī--āṁ--i-a -a--l-----. J_ h___ i__ s_____ h___ J- h-ṁ- i-a s-h-l- h-i- ----------------------- Jī hāṁ, ika sahēlī hai.
the daughter ਬੇ-ੀ ਬੇ_ ਬ-ਟ- ---- ਬੇਟੀ 0
B-ṭī B___ B-ṭ- ---- Bēṭī
Do you have a daughter? ਕ--ਤ-ਹ-ਡੀ-----ਬ-ਟ- --? ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਬੇ_ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਈ ਬ-ਟ- ਹ-? ---------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੈ? 0
kī-t-h--- -ō----ēṭ- -ai? k_ t_____ k___ b___ h___ k- t-h-ḍ- k-'- b-ṭ- h-i- ------------------------ kī tuhāḍī kō'ī bēṭī hai?
No, I don’t. ਜੀ---ੀਂ, ---ੀ --- -ੇ-ੀ -ਹੀਂ--ੈ। ਜੀ ਨ__ ਮੇ_ ਕੋ_ ਬੇ_ ਨ_ ਹੈ_ ਜ- ਨ-ੀ-, ਮ-ਰ- ਕ-ਈ ਬ-ਟ- ਨ-ੀ- ਹ-। ------------------------------- ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
J--na-ī-,-m-------ī--ēṭī -ah----ai. J_ n_____ m___ k___ b___ n____ h___ J- n-h-ṁ- m-r- k-'- b-ṭ- n-h-ṁ h-i- ----------------------------------- Jī nahīṁ, mērī kō'ī bēṭī nahīṁ hai.

The blind process speech more efficiently

People that cannot see hear better. As a result, they can move through everyday life easier. But blind people can also process speech better! Numerous scientific studies have come to this conclusion. Researchers had test subjects listen to recordings. The speed of speech was then considerably increased. Despite this, the blind test subjects could understand the recordings. The test subjects who could see, on the other hand, could hardly understand. The rate of speaking was too high for them. Another experiment came to similar results. Seeing and blind test subjects listened to various sentences. Part of each sentence was manipulated. The last word was replaced with a nonsense word. The test subjects had to assess the sentences. They had to decide if the sentences were sensible or nonsense. While they were working through the sentences, their brains were analyzed. Researchers measured certain brain waves. By doing so, they could see how quickly the brain solved the task. In the blind test subjects, a certain signal appeared very quickly. This signal indicates that a sentence has been analyzed. In the seeing test subjects, this signal appeared much later. Why blind people process speech more efficiently is not yet known. But scientists have a theory. They believe that their brain uses a particular brain region intensively. It is the region with which seeing people process visual stimuli. This region isn't used for seeing in blind people. So it is ‘available’ for other tasks. For this reason, the blind have a greater capacity to process speech…