Phrasebook

Genitive   »  
ਮੇਰਾ

99 [ninety-nine]

Genitive

Genitive

99 [ਨੜਿਨਵੇਂ]

99 [Naṛinavēṁ]

+

ਮੇਰਾ

[mērā]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Punjabi Play More
my girlfriend’s cat ਮੇ-- ਦ--- ਦ- ਬ---ੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬਿੱਲੀ 0
mē-- d----- d- b--ī mērē dōsata dī bilī
+
my boyfriend’s dog ਮੇ-- ਦ--- ਦ- ਕ---ਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੁੱਤਾ 0
mē-- d----- d- k--ā mērē dōsata dā kutā
+
my children’s toys ਮੇ-- ਬ----- ਦ- ਖ----ੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲੌਣੇ 0
mē-- b------ d- k------ē mērē baci'āṁ dē khilauṇē
+
     
This is my colleague’s overcoat. ਇਹ ਮ--- ਸ-- – ਕ--- ਦ- ਕ-- ਹ-। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹਿ – ਕਰਮੀ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ। 0
ih- m--- s--- – k----- d- k--- h--. iha mērē sahi – karamī dā kōṭa hai.
+
That is my colleague’s car. ਇਹ ਮ--- ਸ-- – ਕ--- ਦ- ਗ--- ਹ-। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹਿ – ਕਰਮੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। 0
Ih- m--- s--- – k----- d- g--- h--. Iha mērē sahi – karamī dī gaḍī hai.
+
That is my colleagues’ work. ਇਹ ਮ--- ਸ-- – ਕ--- ਦ- ਕ-- ਹ-। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹਿ – ਕਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 0
Ih- m--- s--- – k----- d- k--- h--. Iha mērē sahi – karamī dā kama hai.
+
     
The button from the shirt is gone. ਕਮ-- ਦ- ਬ-- ਟ----- ਹ--- ਹ-। ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 0
Ka---- d- b----- ṭ----- h----- h--. Kamīza dā baṭana ṭuṭi'ā hō'i'ā hai.
+
The garage key is gone. ਗੈ-- ਦ- ਚ--- ਗ--- ਹ-- ਹ-। ਗੈਰਜ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ। 0
Ga----- d- c--- g--- h--- h--. Gairaja dī cābī guma hō'ī hai.
+
The boss’ computer is not working. ਸਾ-- ਦ- ਕ------ ਖ--- ਹ--- ਹ-। ਸਾਹਬ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। 0
Sā---- d- k--------- k------ h----- h--. Sāhaba dā kapi'ūṭara kharāba hō'i'ā hai.
+
     
Who are the girl’s parents? ਇਸ ਬ--- ਦ- ਮ-- – ਬ-- ਕ-- ਹ-? ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਂ – ਬਾਪ ਕੌਣ ਹਨ? 0
Is- b--- d- m-- – b--- k---- h---? Isa bacī dē māṁ – bāpa kauṇa hana?
+
How do I get to her parents’ house? ਮੈ- ਉ--- ਮ------ ਦ- ਘ- ਕ---- ਜ-----? ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮਾਂਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਵਾਂ? 0
Ma-- u---- m------- d- g---- k---- j-----? Maiṁ usadē māmpi'āṁ dē ghara kivēṁ jānvāṁ?
+
The house is at the end of the road. ਘਰ ਗ-- ਦ- ਕ--- ਵ--- ਹ-। ਘਰ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 0
Gh--- g--- d- k--- v--- h--. Ghara galī dē kōnē vica hai.
+
     
What is the name of the capital city of Switzerland? ਸਵ-------- ਦ- ਰ------ ਕ---- ਹ-? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 0
Sa-------------- d- r-------- k----- h--? Saviṭazaralaiṇḍa dī rājadhānī kihaṛī hai?
+
What is the title of the book? ਇਸ ਕ---- ਦ- ਨ-- ਕ- ਹ-। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। 0
Is- k----- d- n--- k- h--. Isa kitāba dā nāma kī hai.
+
What are the names of the neighbour’s / neighbor’s (am.) children? ਗੁ---- ਦ- ਬ----- ਦ- ਨ-- ਕ- ਹ-? ਗੁਆਂਢੀ ਦੱ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਨ? 0
Gu------ d- b------ d- n--- k- h---? Gu'āṇḍhī da baci'āṁ dē nāma kī hana?
+
     
When are the children’s holidays? ਬੱ---- ਦ--- ਛ------ ਕ--- ਹ-? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹਨ? 0
Ba----- d---- c------- k---- h---? Baci'āṁ dī'āṁ chuṭī'āṁ kadōṁ hana?
+
What are the doctor’s consultation times? ਡਾ--- ਨ-- ਮ--- ਦ- ਵ-- ਕ- ਹ-? ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ? 0
Ḍā------ n--- m----- d- v----- k- h--? Ḍākaṭara nāla milaṇa dā vakata kī hai?
+
What time is the museum open? ਅਜ--- ਘ- ਕ--- ਖ------ ਹ-? ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਕਦੋਂ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ? 0
Aj----- g---- k---- k-------- h--? Ajā'iba ghara kadōṁ khul'hadā hai?
+
     

Better concentration = better learning

When we learn we must concentrate. All of our attention must be on one thing. The ability to concentrate is not inherent. We first have to learn how to concentrate. This typically occurs in kindergarten or school. At the age of six, children can concentrate for about 15 minutes. Adolescents of 14 years can concentrate and work for twice as long. The concentration phase of adults lasts about 45 minutes. After a certain amount of time concentration dwindles. After which those studying lose interest in the material. They can also get tired or stressed. As a result, studying becomes more difficult. The memory can't retain the material as well. However, a person can increase their concentration! It's very important that you have slept enough before studying. A person who is tired can only concentrate for a short period of time. Our brain makes more mistakes when we're tired. Our emotions influence our concentration as well. A person who wants to learn efficiently should be in a neutral state of mind. Too many positive or negative emotions hinder learning success. Of course, a person can't always control his feelings. But you can try to ignore them when studying. A person who wants to be concentrated has to be motivated. We must always have a goal in mind when studying. Only then is our brain ready to concentrate. A quiet environment is also important for good concentration. And: You should drink a lot of water when studying; it keeps you awake. A person who keeps all this in mind will certainly stay concentrated for longer!