Phrasebook

en Past tense 4   »   pa ਭੂਤਕਾਲ 4

84 [eighty-four]

Past tense 4

Past tense 4

84 [ਚੁਰਾਸੀ]

84 [Curāsī]

ਭੂਤਕਾਲ 4

[bhūtakāla 4]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
to read ਪੜ-ਹ-ਾ ਪ___ ਪ-੍-ਨ- ------ ਪੜ੍ਹਨਾ 0
p-ṛhanā p______ p-ṛ-a-ā ------- paṛhanā
I read. ਮੈਂ ਪ-------ੈ। ਮੈਂ ਪ___ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਪ-੍-ਿ- ਹ-। -------------- ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। 0
maiṁ-pa-h-'ā ha-. m___ p______ h___ m-i- p-ṛ-i-ā h-i- ----------------- maiṁ paṛhi'ā hai.
I read the whole novel. ਮੈ--ਪੂਰ- -ਾਵ--ਪ-੍ਹਿ---ੈ। ਮੈਂ ਪੂ_ ਨਾ__ ਪ___ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਪ-ਰ- ਨ-ਵ- ਪ-੍-ਿ- ਹ-। ------------------------ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। 0
M--ṁ p--ā--------------ā----. M___ p___ n_____ p______ h___ M-i- p-r- n-v-l- p-ṛ-i-ā h-i- ----------------------------- Maiṁ pūrā nāvala paṛhi'ā hai.
to understand ਸ---ਾ ਸ___ ਸ-ਝ-ਾ ----- ਸਮਝਣਾ 0
S--a-haṇā S________ S-m-j-a-ā --------- Samajhaṇā
I understood. ਮੈ--ਸ-ਝ ਗਿਆ / --। ਮੈਂ ਸ__ ਗਿ_ / ਗ__ ਮ-ਂ ਸ-ਝ ਗ-ਆ / ਗ-। ----------------- ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ / ਗਈ। 0
m----s-m--h--g--ā---a'-. m___ s______ g____ g____ m-i- s-m-j-a g-'-/ g-'-. ------------------------ maiṁ samajha gi'ā/ ga'ī.
I understood the whole text. ਮੈ--ਪੂਰਾ --ਠ -ਮਝ-ਗਿ- - -ਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂ_ ਪਾ_ ਸ__ ਗਿ_ / ਗ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਪ-ਰ- ਪ-ਠ ਸ-ਝ ਗ-ਆ / ਗ- ਹ-ਂ- ------------------------------ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਗਿਆ / ਗਈ ਹਾਂ। 0
M--ṁ----- pāṭ-a sama--a ------g-'--h--. M___ p___ p____ s______ g____ g___ h___ M-i- p-r- p-ṭ-a s-m-j-a g-'-/ g-'- h-ṁ- --------------------------------------- Maiṁ pūrā pāṭha samajha gi'ā/ ga'ī hāṁ.
to answer ਉੱ----ੇ-ਾ ਉੱ__ ਦੇ_ ਉ-ਤ- ਦ-ਣ- --------- ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ 0
Utara -ēṇā U____ d___ U-a-a d-ṇ- ---------- Utara dēṇā
I answered. ਮੈਂ--ੱ------ਤ- --। ਮੈਂ ਉੱ__ ਦਿੱ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਉ-ਤ- ਦ-ੱ-ਾ ਹ-। ------------------ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 0
ma-- ut--a-ditā-ha-. m___ u____ d___ h___ m-i- u-a-a d-t- h-i- -------------------- maiṁ utara ditā hai.
I answered all the questions. ਮੈਂ ਸ-ਰੇ-ਪ-ਰ---- ਦੇ -ੱਤ---ਿ-ਤ----। ਮੈਂ ਸਾ_ ਪ੍___ ਦੇ ਉੱ__ ਦਿੱ_ ਹ__ ਮ-ਂ ਸ-ਰ- ਪ-ਰ-ਨ-ਂ ਦ- ਉ-ਤ- ਦ-ੱ-ੇ ਹ-। ---------------------------------- ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 0
M--ṁ--ā-ē--ra-an-ṁ--ē--tar---itē ----. M___ s___ p_______ d_ u____ d___ h____ M-i- s-r- p-a-a-ā- d- u-a-a d-t- h-n-. -------------------------------------- Maiṁ sārē praśanāṁ dē utara ditē hana.
I know that – I knew that. ਮੈ--ਇ-----ਦ- - --ਣ-ੀ ਹਾਂ --ਮ-- ਇ---ਾਣ-ਾ -ੀ - --ਣ-ੀ --। ਮੈਂ ਇ_ ਜਾ__ / ਜਾ__ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇ_ ਜਾ__ ਸੀ / ਜਾ__ ਸੀ_ ਮ-ਂ ਇ- ਜ-ਣ-ਾ / ਜ-ਣ-ੀ ਹ-ਂ – ਮ-ਂ ਇ- ਜ-ਣ-ਾ ਸ- / ਜ-ਣ-ੀ ਸ-। ------------------------------------------------------ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ / ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ / ਜਾਣਦੀ ਸੀ। 0
Maiṁ i-a---ṇ-d-/-j-ṇa-ī h-ṁ –----ṁ i-a jā------ī----ṇ--ī s-. M___ i__ j______ j_____ h__ – m___ i__ j_____ s__ j_____ s__ M-i- i-a j-ṇ-d-/ j-ṇ-d- h-ṁ – m-i- i-a j-ṇ-d- s-/ j-ṇ-d- s-. ------------------------------------------------------------ Maiṁ iha jāṇadā/ jāṇadī hāṁ – maiṁ iha jāṇadā sī/ jāṇadī sī.
I write that – I wrote that. ਮ-ਂ ----ਿਖ-----ਲ-ਖਦੀ ਹ-- – --ਂ ਇ- -ਿਖ-ਆ ਹ-। ਮੈਂ ਇ_ ਲਿ__ / ਲਿ__ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇ_ ਲਿ__ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਇ- ਲ-ਖ-ਾ / ਲ-ਖ-ੀ ਹ-ਂ – ਮ-ਂ ਇ- ਲ-ਖ-ਆ ਹ-। ------------------------------------------- ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਦਾ / ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 0
Ma-- -ha--i----ā/---khadī-h-ṁ-– m-iṁ-i-a-l-----ā----. M___ i__ l_______ l______ h__ – m___ i__ l______ h___ M-i- i-a l-k-a-ā- l-k-a-ī h-ṁ – m-i- i-a l-k-i-ā h-i- ----------------------------------------------------- Maiṁ iha likhadā/ likhadī hāṁ – maiṁ iha likhi'ā hai.
I hear that – I heard that. ਮ-ਂ--- -ਾਣਦਾ-----ਣ----ਾ- – -ੈਂ-ਇ--ਜ--ਦਾ -ੀ - ----- ਸ-। ਮੈਂ ਇ_ ਜਾ__ / ਜਾ__ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇ_ ਜਾ__ ਸੀ / ਜਾ__ ਸੀ_ ਮ-ਂ ਇ- ਜ-ਣ-ਾ / ਜ-ਣ-ੀ ਹ-ਂ – ਮ-ਂ ਇ- ਜ-ਣ-ਾ ਸ- / ਜ-ਣ-ੀ ਸ-। ------------------------------------------------------ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ / ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ / ਜਾਣਦੀ ਸੀ। 0
Ma-ṁ-i-a ---a-ā/ j-ṇa-ī ----- ma-ṁ -------------- --ṇa-ī s-. M___ i__ j______ j_____ h__ – m___ i__ j_____ s__ j_____ s__ M-i- i-a j-ṇ-d-/ j-ṇ-d- h-ṁ – m-i- i-a j-ṇ-d- s-/ j-ṇ-d- s-. ------------------------------------------------------------ Maiṁ iha jāṇadā/ jāṇadī hāṁ – maiṁ iha jāṇadā sī/ jāṇadī sī.
I’ll get it – I got it. ਮੈਂ -- ਲ-ਆਉਂ-ਾ---ਲ-ਆ---- ਹ-ਂ – ਮ-- -- -ਿਆ--ਦ- ਸ- - ਲ-ਆ-ਂਦ- --। ਮੈਂ ਇ_ ਲਿ___ / ਲਿ___ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇ_ ਲਿ___ ਸੀ / ਲਿ___ ਸੀ_ ਮ-ਂ ਇ- ਲ-ਆ-ਂ-ਾ / ਲ-ਆ-ਂ-ੀ ਹ-ਂ – ਮ-ਂ ਇ- ਲ-ਆ-ਂ-ਾ ਸ- / ਲ-ਆ-ਂ-ੀ ਸ-। -------------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ / ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ / ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। 0
M-i- iha-li'-'----/ -i'-'u-----āṁ ---a-ṁ-iha--i-ā'-ndā s----i'ā'u----sī. M___ i__ l_________ l________ h__ – m___ i__ l________ s__ l________ s__ M-i- i-a l-'-'-n-ā- l-'-'-n-ī h-ṁ – m-i- i-a l-'-'-n-ā s-/ l-'-'-n-ī s-. ------------------------------------------------------------------------ Maiṁ iha li'ā'undā/ li'ā'undī hāṁ – maiṁ iha li'ā'undā sī/ li'ā'undī sī.
I’ll bring that – I brought that. ਮੈਂ-ਇਹ-ਲਿਆਉ--ਾ-/ ਲ-ਆਉ--ੀ ----- ਮੈਂ--- ਲ---ਂਦਾ ਸੀ-- ---ਉਂਦ----। ਮੈਂ ਇ_ ਲਿ___ / ਲਿ___ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇ_ ਲਿ___ ਸੀ / ਲਿ___ ਸੀ_ ਮ-ਂ ਇ- ਲ-ਆ-ਂ-ਾ / ਲ-ਆ-ਂ-ੀ ਹ-ਂ – ਮ-ਂ ਇ- ਲ-ਆ-ਂ-ਾ ਸ- / ਲ-ਆ-ਂ-ੀ ਸ-। -------------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ / ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ / ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। 0
Ma-- ------'--un-ā---i-ā'und- h---- ma---i-a-li'ā'undā sī/ li'--undī--ī. M___ i__ l_________ l________ h__ – m___ i__ l________ s__ l________ s__ M-i- i-a l-'-'-n-ā- l-'-'-n-ī h-ṁ – m-i- i-a l-'-'-n-ā s-/ l-'-'-n-ī s-. ------------------------------------------------------------------------ Maiṁ iha li'ā'undā/ li'ā'undī hāṁ – maiṁ iha li'ā'undā sī/ li'ā'undī sī.
I’ll buy that – I bought that. ਮੈ- ਇ- ਖਰ-ਦ---/--ਰ-ਦ-ੀ--ਾਂ------ -ਹ------ਆ---। ਮੈਂ ਇ_ ਖ___ / ਖ___ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇ_ ਖ___ ਸੀ_ ਮ-ਂ ਇ- ਖ-ੀ-ਦ- / ਖ-ੀ-ਦ- ਹ-ਂ – ਮ-ਂ ਇ- ਖ-ੀ-ਿ- ਸ-। ---------------------------------------------- ਮੈਂ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾ / ਖਰੀਦਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। 0
M-i---h- k--r-d-d-- -h-rīd-d- hāṁ –-ma---i-- ---r--i---sī. M___ i__ k_________ k________ h__ – m___ i__ k________ s__ M-i- i-a k-a-ī-a-ā- k-a-ī-a-ī h-ṁ – m-i- i-a k-a-ī-i-ā s-. ---------------------------------------------------------- Maiṁ iha kharīdadā/ kharīdadī hāṁ – maiṁ iha kharīdi'ā sī.
I expect that – I expected that. ਮੈਂ----ਆ- -ਰ-ਾ / ---- ----- ਮੈ- ---ਆ--ਕੀ-- ਸ-। ਮੈਂ ਇ_ ਆ_ ਕ__ / ਕ__ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇ_ ਆ_ ਕੀ_ ਸੀ_ ਮ-ਂ ਇ- ਆ- ਕ-ਦ- / ਕ-ਦ- ਹ-ਂ – ਮ-ਂ ਇ- ਆ- ਕ-ਤ- ਸ-। ---------------------------------------------- ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। 0
M----------a--ar-----ka-ad--hā--–-m--ṁ ih--ā---kīt- s-. M___ i__ ā__ k______ k_____ h__ – m___ i__ ā__ k___ s__ M-i- i-a ā-a k-r-d-/ k-r-d- h-ṁ – m-i- i-a ā-a k-t- s-. ------------------------------------------------------- Maiṁ iha āsa karadā/ karadī hāṁ – maiṁ iha āsa kītī sī.
I’ll explain that – I explained that. ਮੈਂ--- -ਮਝ-ਂਦ----ਸ-ਝਾਂ---ਹ-ਂ-- ਮੈਂ----ਸ--ਾ-- --। ਮੈਂ ਇ_ ਸ___ / ਸ___ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇ_ ਸ____ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਇ- ਸ-ਝ-ਂ-ਾ / ਸ-ਝ-ਂ-ੀ ਹ-ਂ – ਮ-ਂ ਇ- ਸ-ਝ-ਇ- ਹ-। ------------------------------------------------ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਦਾ / ਸਮਝਾਂਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। 0
M--- iha-----j--n-ā/-----j-ān-- hā- – maiṁ-ih--sa----ā'----h-i. M___ i__ s__________ s_________ h__ – m___ i__ s__________ h___ M-i- i-a s-m-j-ā-d-/ s-m-j-ā-d- h-ṁ – m-i- i-a s-m-j-ā-i-ā h-i- --------------------------------------------------------------- Maiṁ iha samajhāndā/ samajhāndī hāṁ – maiṁ iha samajhā'i'ā hai.
I know that – I knew that. ਮੈ--ਇ- ----ਾ-/ ਜਾਣਦ- ਹ------ੈ------ਾ--ਾ---ਜ-ਣ-- --। ਮੈਂ ਇ_ ਜਾ__ / ਜਾ__ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇ_ ਜਾ__ / ਜਾ__ ਸੀ_ ਮ-ਂ ਇ- ਜ-ਣ-ਾ / ਜ-ਣ-ੀ ਹ-ਂ – ਮ-ਂ ਇ- ਜ-ਣ-ਾ / ਜ-ਣ-ੀ ਸ-। --------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ / ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ / ਜਾਣਦੀ ਸੀ। 0
Ma-ṁ -ha -āṇ-dā/--āṇadī--ā--–-m-iṁ-iha ---a--/ --ṇad- s-. M___ i__ j______ j_____ h__ – m___ i__ j______ j_____ s__ M-i- i-a j-ṇ-d-/ j-ṇ-d- h-ṁ – m-i- i-a j-ṇ-d-/ j-ṇ-d- s-. --------------------------------------------------------- Maiṁ iha jāṇadā/ jāṇadī hāṁ – maiṁ iha jāṇadā/ jāṇadī sī.

Negative words aren't translated into the native language

When reading, multilinguals translate subconsciously into their native language. This happens automatically; that is, the readers do it without realizing. It could be said that the brain functions like a simultaneous translator. But it doesn't translate everything! One study has shown that the brain has a built-in filter. This filter decides what gets translated. And it appears that the filter ignores certain words. Negative words aren't translated into the native language. Researchers selected native speakers of Chinese for their experiment. All test subjects spoke English as their second language. The test subjects had to rate various English words. These words had different emotional content. There were positive, negative and neutral terms. While the test subjects read the words, their brains were examined. That is, the researchers measured the electrical brain activity. In doing so, they could see how the brain worked. Certain signals are generated during the translation of words. They indicate that the brain is active. However, the test subjects showed no activity with the negative words. Only the positive or neutral terms were translated. Researchers don't yet know why this is. Theoretically, the brain has to process all words the same. It could be, however, that the filter quickly examines each word. It is analyzed while still being read in the second language. If a word is negative, the memory is blocked. In other words, it can't think of the word in the native language. People can react very sensitively to words. Perhaps the brain wants to protect them from emotional shock…