Phrasebook

en Subordinate clauses: that 2   »   pa ਅਧੀਨ – ਉਪਵਾਕ 2

92 [ninety-two]

Subordinate clauses: that 2

Subordinate clauses: that 2

92 [ਬਾਨਵੇਂ]

92 [Bānavēṁ]

ਅਧੀਨ – ਉਪਵਾਕ 2

[adhīna – upavāka 2]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
I’m angry that you snore. ਮ-ਨੂ---ੁ--ਾ ----ਾ -ੈ -ਿ--ੁਸ-ਂ -ੁ---ੇ---ਰਦੇ-ਹ-। ਮ-ਨ-- ਗ--ਸ- ਆਉ-ਦ- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-- ਘ-ਰ-ੜ- ਮ-ਰਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਗ-ੱ-ਾ ਆ-ਂ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਘ-ਰ-ੜ- ਮ-ਰ-ੇ ਹ-। ---------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। 0
ma--ū----ā-ā--ndā---i--- t-sī--g-u-ā----ār----hō. mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ ghurāṛē māradē hō. m-i-ū g-s- ā-u-d- h-i k- t-s-ṁ g-u-ā-ē m-r-d- h-. ------------------------------------------------- mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ ghurāṛē māradē hō.
I’m angry that you drink so much beer. ਮ-ਨ-------ਾ ਆ-ਂ-ਾ ਹ- ਕ--ਤੁਸੀਂ -ਨ--ਬੀ-- ----- --। ਮ-ਨ-- ਗ--ਸ- ਆਉ-ਦ- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-- ਐਨ- ਬ-ਅਰ ਪ--ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਗ-ੱ-ਾ ਆ-ਂ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਐ-ੀ ਬ-ਅ- ਪ-ਂ-ੇ ਹ-। ------------------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। 0
Mai-- g--ā --undā ha- -i--u-īṁ-ai-ī -ī---a----d---ō. Mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ ainī bī'ara pīndē hō. M-i-ū g-s- ā-u-d- h-i k- t-s-ṁ a-n- b-'-r- p-n-ē h-. ---------------------------------------------------- Mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ ainī bī'ara pīndē hō.
I’m angry that you come so late. ਮ--ੂ- ਗ-ੱ-ਾ -ਉਂ-ਾ-ਹੈ----ਤੁ--ਂ ਬ----------- --------। ਮ-ਨ-- ਗ--ਸ- ਆਉ-ਦ- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-- ਬਹ-ਤ ਦ-ਰ ਨ-ਲ ਆਉ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਗ-ੱ-ਾ ਆ-ਂ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ੁ- ਦ-ਰ ਨ-ਲ ਆ-ਂ-ੇ ਹ-। ---------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। 0
Mainū -u-- --un-ā --i -i t-s-- b-h-ta-dē-- n--a ā'u-dē-h-. Mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ bahuta dēra nāla ā'undē hō. M-i-ū g-s- ā-u-d- h-i k- t-s-ṁ b-h-t- d-r- n-l- ā-u-d- h-. ---------------------------------------------------------- Mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ bahuta dēra nāla ā'undē hō.
I think he needs a doctor. ਮ-ਨੂੰ ਲੱਗ-- ਹੈ ਕਿ--ਸਨੂ--ਡਾ--ਰ----ਲ-- --। ਮ-ਨ-- ਲ-ਗਦ- ਹ- ਕ- ਉਸਨ-- ਡ-ਕਟਰ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ-ਨ-ੰ ਡ-ਕ-ਰ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। ---------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 0
M--nū--a-a-- -a---- -sa-ū-ḍākaṭa-a -- lō-- hai. Mainū lagadā hai ki usanū ḍākaṭara dī lōṛa hai. M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a-ū ḍ-k-ṭ-r- d- l-ṛ- h-i- ----------------------------------------------- Mainū lagadā hai ki usanū ḍākaṭara dī lōṛa hai.
I think he is ill. ਮੈਨੂ- ਲ--ਦਾ-ਹੈ ਕ--ਉ- --ਮ-- ਹ-। ਮ-ਨ-- ਲ-ਗਦ- ਹ- ਕ- ਉਹ ਬ-ਮ-ਰ ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ- ਬ-ਮ-ਰ ਹ-। ------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। 0
Ma--ū ----d- -ai-k--u----ī--r--ha-. Mainū lagadā hai ki uha bīmāra hai. M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a b-m-r- h-i- ----------------------------------- Mainū lagadā hai ki uha bīmāra hai.
I think he is sleeping now. ਮੈ-ੂੰ -ੱਗਦਾ ---ਕ--ਉ- --ਣ -ੌ---ਿਹ---ੈ। ਮ-ਨ-- ਲ-ਗਦ- ਹ- ਕ- ਉਹ ਹ-ਣ ਸ-- ਰ-ਹ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ- ਹ-ਣ ਸ-ਂ ਰ-ਹ- ਹ-। ------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
Ma-----a-adā --- -i---a -u-- s--ṁ----ā---i. Mainū lagadā hai ki uha huṇa sauṁ rihā hai. M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a h-ṇ- s-u- r-h- h-i- ------------------------------------------- Mainū lagadā hai ki uha huṇa sauṁ rihā hai.
We hope that he marries our daughter. ਸ--ੂੰ-ਆ- -ੈ--ਿ--- ਸਾਡੀ ਬੇ-ੀ--ਾ--ਵ--ਹ--ਰੇਗਾ। ਸ-ਨ-- ਆਸ ਹ- ਕ- ਉਹ ਸ-ਡ- ਬ-ਟ- ਨ-ਲ ਵ-ਆਹ ਕਰ-ਗ-। ਸ-ਨ-ੰ ਆ- ਹ- ਕ- ਉ- ਸ-ਡ- ਬ-ਟ- ਨ-ਲ ਵ-ਆ- ਕ-ੇ-ਾ- ------------------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। 0
Sā-- --a hai-k--uha--āḍī-bēṭī nā---vi---a ka----. Sānū āsa hai ki uha sāḍī bēṭī nāla vi'āha karēgā. S-n- ā-a h-i k- u-a s-ḍ- b-ṭ- n-l- v-'-h- k-r-g-. ------------------------------------------------- Sānū āsa hai ki uha sāḍī bēṭī nāla vi'āha karēgā.
We hope that he has a lot of money. ਸ---- ਆਸ-ਹ- ਕਿ-ਉਸ----ੋਲ ਬਹ---ਪ-ਸਾ-ਹੈ। ਸ-ਨ-- ਆਸ ਹ- ਕ- ਉਸਦ- ਕ-ਲ ਬਹ-ਤ ਪ-ਸ- ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਆ- ਹ- ਕ- ਉ-ਦ- ਕ-ਲ ਬ-ੁ- ਪ-ਸ- ਹ-। ------------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। 0
Sānū ās----- ki-us-d- --l- --h--a-p---ā-h--. Sānū āsa hai ki usadē kōla bahuta paisā hai. S-n- ā-a h-i k- u-a-ē k-l- b-h-t- p-i-ā h-i- -------------------------------------------- Sānū āsa hai ki usadē kōla bahuta paisā hai.
We hope that he is a millionaire. ਸਾਨੂੰ ਆਸ-ਹ- -- ਉਹ --ਖਪਤ- -ੈ। ਸ-ਨ-- ਆਸ ਹ- ਕ- ਉਹ ਲ-ਖਪਤ- ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਆ- ਹ- ਕ- ਉ- ਲ-ਖ-ਤ- ਹ-। ---------------------------- ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ ਹੈ। 0
Sā---ā-a--a--k------lakhap-t---a-. Sānū āsa hai ki uha lakhapatī hai. S-n- ā-a h-i k- u-a l-k-a-a-ī h-i- ---------------------------------- Sānū āsa hai ki uha lakhapatī hai.
I heard that your wife had an accident. ਮ---ਸੁਣਿ--------ਤ-ਹ--ੀ ਪ----ਨ-- --ਦਸ- -ਾਪ-----। ਮ-- ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਪਤਨ- ਨ-ਲ ਹ-ਦਸ- ਵ-ਪਰ ਗ-ਆ। ਮ-ਂ ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਪ-ਨ- ਨ-ਲ ਹ-ਦ-ਾ ਵ-ਪ- ਗ-ਆ- ----------------------------------------------- ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। 0
M---------ā ha- ki--uhāḍī p-ta-ī ---a --das---āpara g-'ā. Maiṁ suṇi'ā hai ki tuhāḍī patanī nāla hādasā vāpara gi'ā. M-i- s-ṇ-'- h-i k- t-h-ḍ- p-t-n- n-l- h-d-s- v-p-r- g-'-. --------------------------------------------------------- Maiṁ suṇi'ā hai ki tuhāḍī patanī nāla hādasā vāpara gi'ā.
I heard that she is in the hospital. ਮ-ਂ --ਣ-ਆ------ ਉਹ --ਪ-ਾਲ --ੱ--ਹੈ। ਮ-- ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਉਹ ਹਸਪਤ-ਲ ਵ--ਚ ਹ-। ਮ-ਂ ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਉ- ਹ-ਪ-ਾ- ਵ-ੱ- ਹ-। ---------------------------------- ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। 0
M--- suṇ--ā-h-i -- u-a-has--atā---vi----ai. Maiṁ suṇi'ā hai ki uha hasapatāla vica hai. M-i- s-ṇ-'- h-i k- u-a h-s-p-t-l- v-c- h-i- ------------------------------------------- Maiṁ suṇi'ā hai ki uha hasapatāla vica hai.
I heard that your car is completely wrecked. ਮ-ਂ ਸ---ਆ -ੈ ਕ- ਤੇਰੀ ਗ-ਡ--ਪੂ----ੁੱ- -- -ੈ। ਮ-- ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਤ-ਰ- ਗ-ਡ- ਪ-ਰ- ਟ--ਟ ਗਈ ਹ-। ਮ-ਂ ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਤ-ਰ- ਗ-ਡ- ਪ-ਰ- ਟ-ੱ- ਗ- ਹ-। ------------------------------------------ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। 0
M--- ---i-- -ai--i -ēr--g-ḍ--p----ṭ------'ī hai. Maiṁ suṇi'ā hai ki tērī gaḍī pūrī ṭuṭa ga'ī hai. M-i- s-ṇ-'- h-i k- t-r- g-ḍ- p-r- ṭ-ṭ- g-'- h-i- ------------------------------------------------ Maiṁ suṇi'ā hai ki tērī gaḍī pūrī ṭuṭa ga'ī hai.
I’m happy that you came. ਮੈਨ-ੰ----ੀ-ਹ- -- ਤੁਸ---ਆ-। ਮ-ਨ-- ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-- ਆਏ। ਮ-ਨ-ੰ ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਆ-। -------------------------- ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। 0
M-in- --u-ī ha--k- t---- ā-ē. Mainū khuśī hai ki tusīṁ ā'ē. M-i-ū k-u-ī h-i k- t-s-ṁ ā-ē- ----------------------------- Mainū khuśī hai ki tusīṁ ā'ē.
I’m happy that you are interested. ਮ--ੂ----ਸ਼--ਹੈ ਕਿ-ਤ----ੂੰ -ਿ----ੀ -ੈ। ਮ-ਨ-- ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਦ-ਲਚਸਪ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਦ-ਲ-ਸ-ੀ ਹ-। ------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। 0
Ma-n--k-uśī---- k- tu-ā----il-----pī ---. Mainū khuśī hai ki tuhānū dilacasapī hai. M-i-ū k-u-ī h-i k- t-h-n- d-l-c-s-p- h-i- ----------------------------------------- Mainū khuśī hai ki tuhānū dilacasapī hai.
I’m happy that you want to buy the house. ਮੈਨ-ੰ---ਸ਼ੀ -- ----ੁਸ-- ਘ- ਖ-ੀ----ਚ-ਹ-ੰ-ੇ--ੋ। ਮ-ਨ-- ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-- ਘਰ ਖਰ-ਦਣ- ਚ-ਹ--ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਘ- ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਹ-। -------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 0
Main-----śī ha---- --s-ṁ---ara-k--rī--ṇā cā--dē -ō. Mainū khuśī hai ki tusīṁ ghara kharīdaṇā cāhudē hō. M-i-ū k-u-ī h-i k- t-s-ṁ g-a-a k-a-ī-a-ā c-h-d- h-. --------------------------------------------------- Mainū khuśī hai ki tusīṁ ghara kharīdaṇā cāhudē hō.
I’m afraid the last bus has already gone. ਮ-----ਅਫਸੋ--ਹ- ---ਆਖਰੀ ਬ-ਸ---ਿਲ-ਂ--ੀ-ਜ--ਚੁ-ਕੀ--ੈ। ਮ-ਨ-- ਅਫਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਆਖਰ- ਬ-ਸ ਪਹ-ਲ-- ਹ- ਜ- ਚ--ਕ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਆ-ਰ- ਬ-ਸ ਪ-ਿ-ਾ- ਹ- ਜ- ਚ-ੱ-ੀ ਹ-। ------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 0
M---ū-----sōsa--a---i ā--ar--b-sa pah-----hī-j- --kī -ai. Mainū aphasōsa hai ki ākharī basa pahilāṁ hī jā cukī hai. M-i-ū a-h-s-s- h-i k- ā-h-r- b-s- p-h-l-ṁ h- j- c-k- h-i- --------------------------------------------------------- Mainū aphasōsa hai ki ākharī basa pahilāṁ hī jā cukī hai.
I’m afraid we will have to take a taxi. ਮੈਨ-- ਅ-ਸ---ਹ- ਕਿ --ਨ-- ਟੈਕਸੀ --ਣੀ -ਵੇਗ-। ਮ-ਨ-- ਅਫਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਸ-ਨ-- ਟ-ਕਸ- ਲ-ਣ- ਪਵ-ਗ-। ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਸ-ਨ-ੰ ਟ-ਕ-ੀ ਲ-ਣ- ਪ-ੇ-ੀ- ----------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। 0
Main- -p--sōs- -ai -i sā---ṭa--asī laiṇī--a--gī. Mainū aphasōsa hai ki sānū ṭaikasī laiṇī pavēgī. M-i-ū a-h-s-s- h-i k- s-n- ṭ-i-a-ī l-i-ī p-v-g-. ------------------------------------------------ Mainū aphasōsa hai ki sānū ṭaikasī laiṇī pavēgī.
I’m afraid I have no more money. ਮੈ-ੂੰ ਅਫਸ-ਸ--ੈ ਕ--ਮ-ਰੇ---ਲ --ਸੇ ਨਹ-ਂ ਹਨ। ਮ-ਨ-- ਅਫਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਪ-ਸ- ਨਹ-- ਹਨ। ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਪ-ਸ- ਨ-ੀ- ਹ-। ---------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 0
M--------asōs- h-i -- -ēr--k-l- ------na--ṁ -a-a. Mainū aphasōsa hai ki mērē kōla paisē nahīṁ hana. M-i-ū a-h-s-s- h-i k- m-r- k-l- p-i-ē n-h-ṁ h-n-. ------------------------------------------------- Mainū aphasōsa hai ki mērē kōla paisē nahīṁ hana.

From gestures to speech

When we speak or listen, our brain has a lot to do. It has to process the linguistic signals. Gestures and symbols are linguistic signals too. They existed even before human speech. Some symbols are understood in all cultures. Others have to be learned. They can't be understood just by looking at them. Gestures and symbols are processed like speech. And they are processed in the same area of the brain! A new study has proven this. Researchers tested several test subjects. These test subjects had to view various video clips. While they were watching the clips, their brain activity was measured. In one group, the clips expressed various things. These occurred through movements, symbols and speech. The other test group watched different video clips. These videos were nonsense clips. Speech, gestures and symbols didn't exist. They had no meaning. In the measurements, the researchers saw what was processed where. They could compare the brain activity of the test subjects. Everything that had meaning was analyzed in the same area. The results of this experiment are very interesting. They show how our brain has learned language over time. At first, man communicated with gestures. Later he developed a language. The brain had to learn, therefore, to process speech like gestures. And evidently it simply updated the old version …