Phrasebook

Parts of the body   »  
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ

58 [fifty-eight]

Parts of the body

Parts of the body

58 [ਅਠਵੰਜਾ]

58 [Aṭhavajā]

+

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ

[sarīra dē aga]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Punjabi Play More
I am drawing a man. ਮੈ- ਇ-- ਆ--- ਦ- ਚ---- ਬ------ / ਬ------ ਹ--। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ / ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। 0
ma-- i-- ā---- d- c----- b--------/ b-------- h--. maiṁ ika ādamī dā citara baṇā'undā/ baṇā'undī hāṁ.
+
First the head. ਸਭ ਤ-- ਪ----- ਮ--ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ 0
Sa--- t-- p------ m---ā Sabha tōṁ pahilāṁ mathā
+
The man is wearing a hat. ਆਦ-- ਨ- ਟ--- ਪ---- ਹ-। ਆਦਮੀ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। 0
ād--- n- ṭ--- p----- h--. ādamī nē ṭōpī pahinī hai.
+
     
One cannot see the hair. ਉਸ-- ਵ-- ਨ--- ਦ----। ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। 0
Us--- v--- n---- d------. Usadē vāla nahīṁ dikhadē.
+
One cannot see the ears either. ਉਸ-- ਕ-- ਵ- ਨ--- ਦ-----। ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖਦੇ। 0
Us--- k--- v- n---- d------. Usadē kana vī nahīṁ dikhadē.
+
One cannot see his back either. ਉਸ-- ਪ-- ਵ- ਨ--- ਦ----। ਉਸਦੀ ਪਿਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। 0
Us--- p---- v- n---- d------. Usadī piṭha vī nahīṁ dikhadī.
+
     
I am drawing the eyes and the mouth. ਮੈ- ਅ---- ਅ-- ਮ--- / ਬ------ / ਬ------ ਹ--। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ / ਬਣਾਉਂਦਾ / ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- a---- a-- m---/ b--------/ b-------- h--. Maiṁ akhāṁ atē mūha/ baṇā'undā/ baṇā'undī hāṁ.
+
The man is dancing and laughing. ਆਦ-- ਨ-- ਰ--- ਹ- ਅ-- ਮ----- ਰ--- ਹ-। ਆਦਮੀ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
Ād--- n--- r--- h-- a-- m------- r--- h--. Ādamī naca rihā hai atē musakarā rihā hai.
+
The man has a long nose. ਆਦ-- ਦ- ਨ-- ਲ--- ਹ-। ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੱਕ ਲੰਬੀ ਹੈ। 0
Ād--- d- n--- l--- h--. Ādamī dī naka labī hai.
+
     
He is carrying a cane in his hands. ਉਸ-- ਹ---- ਵ--- ਇ-- ਛ-- ਹ-। ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੜੀ ਹੈ। 0
Us--- h----- v--- i-- c---- h--. Usadē hathāṁ vica ika chaṛī hai.
+
He is also wearing a scarf around his neck. ਉਸ-- ਗ-- ਦ---- ਇ-- ਸ--- ਬ------- ਹ--- ਹ-। ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਕਾਫ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 0
Us--- g--- d----- i-- s------ b------- h----- h--. Usadē galē du'ālē ika sakāpha banhi'āṁ hō'i'ā hai.
+
It is winter and it is cold. ਸਰ-- ਦ- ਸ--- ਹ- ਅ-- ਕ--- ਠ-- ਹ-। ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਠੰਢ ਹੈ। 0
Sa---- d- s---- h-- a-- k---- ṭ----- h--. Saradī dā samāṁ hai atē kāphī ṭhaḍha hai.
+
     
The arms are athletic. ਬਾ---- ਮ---- ਹ-। ਬਾਂਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। 0
Bā---- m------- h---. Bānhāṁ mazabūta hana.
+
The legs are also athletic. ਲੱ--- ਵ- ਮ---- ਹ-। ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। 0
La--- v- m------- h---. Latāṁ vī mazabūta hana.
+
The man is made of snow. ਇਹ ਮ--- ਬ-- ਦ- ਬ--- ਹ--- ਹ-। ਇਹ ਮਾਨਵ ਬਰਫ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 0
Ih- m----- b------ d- b----- h----- h--. Iha mānava barapha dā baṇi'ā hō'i'ā hai.
+
     
He is neither wearing pants nor a coat. ਉਸ-- ਪ---- ਅ-- ਕ-- ਨ--- ਪ----- ਹ-। ਉਸਨੇ ਪਤਲੂਨ ਅਤੇ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। 0
Us--- p------- a-- k--- n---- p------- h--. Usanē patalūna atē kōṭa nahīṁ pahini'ā hai.
+
But the man is not freezing. ਪਰ ਉ---- ਠ-- ਲ-- ਰ-- ਹ-। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਠੰਢ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 0
Pa-- u---- ṭ----- l--- r--- h--. Para usanū ṭhaḍha laga rahī hai.
+
He is a snowman. ਉਹ ਇ-- ਹ-- – ਮ--- ਹ-। ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਮ – ਮਾਨਵ ਹੈ। 0
Uh- i-- h--- – m----- h--. Uha ika hima – mānava hai.
+
     

The language of our ancestors

Modern languages can be analyzed by linguists. Various methods are used to do so. But how did people speak thousands of years ago? It is much more difficult to answer this question. Despite this, scientists have been busy researching for years. They would like to explore how people spoke earlier. In order to do this, they attempt to reconstruct ancient speech forms. American scientists have now made an exciting discovery. They analyzed more than 2,000 languages. In particular they analyzed the sentence structure of the languages. The results of their study were very interesting. About half of the languages had the S-O-V sentence structure. That is to say, the sentences are ordered by subject, object and verb. More than 700 languages follow the pattern S-V-O. And about 160 languages operate according to the V-S-O system. Only about 40 languages use the V-O-S pattern. 120 languages display a hybrid. On the other hand, O-V-S and O-S-V are distinctly rarer systems. The majority of the analyzed languages use the S-O-V principle. Persian, Japanese and Turkish are some examples. Most living languages follow the S-V-O pattern, however. This sentence structure dominates the Indo-European language family today. Researchers believe that the S-O-V model was used earlier. All languages are based on this system. But then the languages diverged. We don't yet know how that happened. However, the variation of sentence structures must have had a reason. Because in evolution, only that which has an advantage prevails…