Phrasebook

en At the post office   »   pa ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ

59 [fifty-nine]

At the post office

At the post office

59 [ਉਨਾਹਠ]

59 [Unāhaṭha]

ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ

[ḍākaghara vica]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
Where is the nearest post office? ਅ--ਾ-ਡ--------ਥੇ ਹੈ? ਅ__ ਡਾ___ ਕਿੱ_ ਹੈ_ ਅ-ਲ- ਡ-ਕ-ਰ ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? -------------------- ਅਗਲਾ ਡਾਕਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
ag--- -āk-g---- --t-ē h--? a____ ḍ________ k____ h___ a-a-ā ḍ-k-g-a-a k-t-ē h-i- -------------------------- agalā ḍākaghara kithē hai?
Is the post office far from here? ਕ- ਹ---ਕੋਈ--ਾ--ਰ --ੜੇ--ੈ? ਕੀ ਹੋ_ ਕੋ_ ਡਾ___ ਨੇ_ ਹੈ_ ਕ- ਹ-ਰ ਕ-ਈ ਡ-ਕ-ਰ ਨ-ੜ- ਹ-? ------------------------- ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕਘਰ ਨੇੜੇ ਹੈ? 0
Kī-hōr--k--ī ḍ-k--h-------ē-hai? K_ h___ k___ ḍ________ n___ h___ K- h-r- k-'- ḍ-k-g-a-a n-ṛ- h-i- -------------------------------- Kī hōra kō'ī ḍākaghara nēṛē hai?
Where is the nearest mail box? ਸ-----ਨ--ੀਕ--ਾ-ਪ-ਟੀ-ਕਿ-ਥੇ-ਹ-? ਸ__ ਨ___ ਡਾ___ ਕਿੱ_ ਹੈ_ ਸ-ਤ-ਂ ਨ-ਦ-ਕ ਡ-ਕ-ੇ-ੀ ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? ----------------------------- ਸਭਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡਾਕਪੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
S-bha-----azadīka-ḍāk-p-ṭ---it-ē --i? S_______ n_______ ḍ_______ k____ h___ S-b-a-ō- n-z-d-k- ḍ-k-p-ṭ- k-t-ē h-i- ------------------------------------- Sabhatōṁ nazadīka ḍākapēṭī kithē hai?
I need a couple of stamps. ਮੈ-ੂ--ਕੁ- -ਾਕ ਟਿਕਟ-- ਚਾਹ---ਆਂ -ਨ। ਮੈ_ ਕੁ_ ਡਾ_ ਟਿ__ ਚਾ___ ਹ__ ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਝ ਡ-ਕ ਟ-ਕ-ਾ- ਚ-ਹ-ਦ-ਆ- ਹ-। --------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 0
Main- ---h- ḍā-----kaṭā--c-----'āṁ-----. M____ k____ ḍ___ ṭ______ c________ h____ M-i-ū k-j-a ḍ-k- ṭ-k-ṭ-ṁ c-h-d-'-ṁ h-n-. ---------------------------------------- Mainū kujha ḍāka ṭikaṭāṁ cāhīdī'āṁ hana.
For a card and a letter. ਇ----ੋ-ਟ - -------- -ੱਕ ਚ-ੱ-ੀ ਦੇ -ਈ। ਇੱ_ ਪੋ__ – ਕਾ__ ਅ_ ਇੱ_ ਚਿੱ_ ਦੇ ਲ__ ਇ-ਕ ਪ-ਸ- – ਕ-ਰ- ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਚ-ੱ-ੀ ਦ- ਲ-। ------------------------------------ ਇੱਕ ਪੋਸਟ – ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਲਈ। 0
I-- --sa-a – --raḍa --ē i-a -i--- -ē-la'-. I__ p_____ – k_____ a__ i__ c____ d_ l____ I-a p-s-ṭ- – k-r-ḍ- a-ē i-a c-ṭ-ī d- l-'-. ------------------------------------------ Ika pōsaṭa – kāraḍa atē ika ciṭhī dē la'ī.
How much is the postage to America? ਅ---ਕਾ -- ਲ- -ਾ--–-ਖਰਚ ਕ--ਨ- ਹੈ? ਅ___ ਦੇ ਲ_ ਡਾ_ – ਖ__ ਕਿੰ_ ਹੈ_ ਅ-ਰ-ਕ- ਦ- ਲ- ਡ-ਕ – ਖ-ਚ ਕ-ੰ-ਾ ਹ-? -------------------------------- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕ – ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 0
A--rīkā--ē-la---ḍā-----kh-raca --nā-ha-? A______ d_ l___ ḍ___ – k______ k___ h___ A-a-ī-ā d- l-'- ḍ-k- – k-a-a-a k-n- h-i- ---------------------------------------- Amarīkā dē la'ī ḍāka – kharaca kinā hai?
How heavy is the package? ਇ- --ਕ--ਦ---ਜ਼---ਿੰ-ਾ ਹੈ? ਇ_ ਪੈ__ ਦਾ ਵ__ ਕਿੰ_ ਹੈ_ ਇ- ਪ-ਕ- ਦ- ਵ-ਨ ਕ-ੰ-ਾ ਹ-? ------------------------ ਇਸ ਪੈਕਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 0
Isa-p---aṭ-----va-a-a --nā--ai? I__ p______ d_ v_____ k___ h___ I-a p-i-a-a d- v-z-n- k-n- h-i- ------------------------------- Isa paikaṭa dā vazana kinā hai?
Can I send it by air mail? ਕ- ਮੈ- -ਸਨ---ਹ-ਾ----ਡ-- ਰਾਹ-- ਭ-ਜ ਸ------ਸ--ੀ----? ਕੀ ਮੈਂ ਇ__ ਹ__ – ਡਾ_ ਰਾ_ ਭੇ_ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਕ- ਮ-ਂ ਇ-ਨ-ੰ ਹ-ਾ- – ਡ-ਕ ਰ-ਹ-ਂ ਭ-ਜ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- -------------------------------------------------- ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਹਵਾਈ – ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
Kī--ai---s--ū ha--'--–-ḍāk- -āh-ṁ -h-j---ak-d-/-s-ka-- h-ṁ? K_ m___ i____ h_____ – ḍ___ r____ b____ s______ s_____ h___ K- m-i- i-a-ū h-v-'- – ḍ-k- r-h-ṁ b-ē-a s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- ----------------------------------------------------------- Kī maiṁ isanū havā'ī – ḍāka rāhīṁ bhēja sakadā/ sakadī hāṁ?
How long will it take to get there? ਇਸਨੂੰ -ਹੁੰਚਣ ਵ--ਚ-ਕਿ-ਨਾ--ਮਾ--ਲੱਗ--ਾ? ਇ__ ਪ___ ਵਿੱ_ ਕਿੰ_ ਸ_ ਲੱ___ ਇ-ਨ-ੰ ਪ-ੁ-ਚ- ਵ-ੱ- ਕ-ੰ-ਾ ਸ-ਾ- ਲ-ਗ-ਗ-? ------------------------------------ ਇਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? 0
I-anū pa-u---a-vic---i-- s---ṁ la--gā? I____ p_______ v___ k___ s____ l______ I-a-ū p-h-c-ṇ- v-c- k-n- s-m-ṁ l-g-g-? -------------------------------------- Isanū pahucaṇa vica kinā samāṁ lagēgā?
Where can I make a call? ਮ---ਫ-ਨ-ਕ-ੱ----ਕਰ---ਦ- ---? ਮੈਂ ਫੋ_ ਕਿੱ_ ਕ_ ਸ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਫ-ਨ ਕ-ੱ-ੋ- ਕ- ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- --------------------------- ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 0
M-iṁ--hōna kit--ṁ-ka-a--a-a-- -ā-? M___ p____ k_____ k___ s_____ h___ M-i- p-ō-a k-t-ō- k-r- s-k-d- h-ṁ- ---------------------------------- Maiṁ phōna kithōṁ kara sakadā hāṁ?
Where is the nearest telephone booth? ਸ--ੋਂ --ਦ-ਕ-ਟੈਲ-ਫ-- -ੂਥ --ੱ-- -ੈ? ਸ__ ਨ___ ਟੈ___ ਬੂ_ ਕਿੱ_ ਹੈ_ ਸ-ਤ-ਂ ਨ-ਦ-ਕ ਟ-ਲ-ਫ-ਨ ਬ-ਥ ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? --------------------------------- ਸਭਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
Sa-h-tō---aza-īk--ṭail--hōna-----a -i-----a-? S_______ n_______ ṭ_________ b____ k____ h___ S-b-a-ō- n-z-d-k- ṭ-i-ī-h-n- b-t-a k-t-ē h-i- --------------------------------------------- Sabhatōṁ nazadīka ṭailīphōna būtha kithē hai?
Do you have calling cards? ਕ---ੁਹ-ਡੇ --- ਟੈ-ੀ------ਰ- --? ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਟੈ___ ਕਾ__ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਟ-ਲ-ਫ-ਨ ਕ-ਰ- ਹ-? ------------------------------ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਰਡ ਹੈ? 0
Kī-t-hāḍ--k--a-ṭailīph-na-k--aḍa-ha-? K_ t_____ k___ ṭ_________ k_____ h___ K- t-h-ḍ- k-l- ṭ-i-ī-h-n- k-r-ḍ- h-i- ------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla ṭailīphōna kāraḍa hai?
Do you have a telephone directory? ਕ- ਤ-ਹ-ਡ----- ਟ-ਲ-ਫ-ਨ --ਇਰੈਕ-ਰ- ਹ-? ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਟੈ___ ਡਾ_____ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਟ-ਲ-ਫ-ਨ ਡ-ਇ-ੈ-ਟ-ੀ ਹ-? ----------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈ? 0
Kī -u-ā-ē-kō----ail------ ḍ-'i-ai-a-a-- ---? K_ t_____ k___ ṭ_________ ḍ____________ h___ K- t-h-ḍ- k-l- ṭ-i-ī-h-n- ḍ-'-r-i-a-a-ī h-i- -------------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla ṭailīphōna ḍā'iraikaṭarī hai?
Do you know the area code for Austria? ਕੀ --ਹ-ਨ---ਆ----ਆ -- -ੇ-ਰੀ –--ੋਡ-ਪਤਾ -ੈ? ਕੀ ਤੁ__ ਆ____ ਦਾ ਖੇ__ – ਕੋ_ ਪ_ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਆ-ਟ-ੀ- ਦ- ਖ-ਤ-ੀ – ਕ-ਡ ਪ-ਾ ਹ-? ---------------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਖੇਤਰੀ – ਕੋਡ ਪਤਾ ਹੈ? 0
Kī--uh-nū -sa-arī-- -ā -h--ar- - -ō---patā h-i? K_ t_____ ā________ d_ k______ – k___ p___ h___ K- t-h-n- ā-a-a-ī-ā d- k-ē-a-ī – k-ḍ- p-t- h-i- ----------------------------------------------- Kī tuhānū āsaṭarī'ā dā khētarī – kōḍa patā hai?
One moment, I’ll look it up. ਇ-ਕ -ਿ-----ਕੋ- --ਂ ---ਦ- ----ਖਦੀ-ਹ--। ਇੱ_ ਮਿੰ_ ਰੁ__ ਮੈਂ ਦੇ__ / ਦੇ__ ਹਾਂ_ ਇ-ਕ ਮ-ੰ- ਰ-ਕ-, ਮ-ਂ ਦ-ਖ-ਾ / ਦ-ਖ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------- ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ / ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। 0
I----i-a rukō,--a-ṁ-d-k--d-/--ēkhad---ā-. I__ m___ r____ m___ d_______ d______ h___ I-a m-ṭ- r-k-, m-i- d-k-a-ā- d-k-a-ī h-ṁ- ----------------------------------------- Ika miṭa rukō, maiṁ dēkhadā/ dēkhadī hāṁ.
The line is always busy. ਲਾਈ---ਿ----ਜਾ -ਹੀ -ੈ। ਲਾ__ ਵਿ___ ਜਾ ਰ_ ਹੈ_ ਲ-ਈ- ਵ-ਅ-ਤ ਜ- ਰ-ੀ ਹ-। --------------------- ਲਾਈਨ ਵਿਅਸਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 0
L----a v-'asat- jā r--- ha-. L_____ v_______ j_ r___ h___ L-'-n- v-'-s-t- j- r-h- h-i- ---------------------------- Lā'īna vi'asata jā rahī hai.
Which number did you dial? ਤੁ--ਂ ਕ--ੜ---ੰਬਰ-ਮ----ਆ --? ਤੁ_ ਕਿ__ ਨੰ__ ਮਿ___ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਹ-ਾ ਨ-ਬ- ਮ-ਲ-ਇ- ਹ-? --------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ? 0
Tus-- k-h--ā--aba-- mi-ā'i'ā ha-? T____ k_____ n_____ m_______ h___ T-s-ṁ k-h-ṛ- n-b-r- m-l-'-'- h-i- --------------------------------- Tusīṁ kihaṛā nabara milā'i'ā hai?
You have to dial a zero first! ਸਭ-ੋਂ -ਹਿਲਾ--ਸਿ-----ਾ-ਣ--ਹੁੰਦ- ਹ-। ਸ__ ਪ__ ਸਿ__ ਲ___ ਹੁੰ_ ਹੈ_ ਸ-ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਸ-ਫ- ਲ-ਾ-ਣ- ਹ-ੰ-ੀ ਹ-। ---------------------------------- ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0
Sa-ha--ṁ p---lā----ph-ra--ag--u-- -u-- ---. S_______ p______ s______ l_______ h___ h___ S-b-a-ō- p-h-l-ṁ s-p-a-a l-g-'-ṇ- h-d- h-i- ------------------------------------------- Sabhatōṁ pahilāṁ siphara lagā'uṇī hudī hai.

Feelings speak different languages too!

Many different languages are spoken around the world. There is no universal human language. But how is it for our facial expressions? Is the language of emotions universal? No, there are also differences here! It was long believed that all people expressed feelings the same way. The language of facial expressions was considered universally understood. Charles Darwin believed that feelings were of vital importance for humans. Therefore, they had to be understood equally in all cultures. But new studies are coming to a different result. They show that there are differences in the language of feelings too. That is, our facial expressions are influenced by our culture. Therefore, people around the world show and interpret feelings differently. Scientists distinguish six primary emotions. They are happiness, sadness, anger, disgust, fear and surprise. But Europeans have different facial expressions to Asians. And they read different things from the same expressions. Various experiments have confirmed this. In them, test subjects were shown faces on a computer. The subjects were supposed to describe what they read in the faces. There are many reasons why the results differed. Feelings are shown more in some cultures than in others. The intensity of facial expressions is therefore not understood the same everywhere. Also, people from different cultures pay attention to different things. Asians concentrate on the eyes when reading facial expressions. Europeans and Americans, on the other hand, look at the mouth. One facial expression is understood in all cultures, however… That is a nice smile!