Kifejezéstár

hu valamit szabad, lehet (-hat, -het)   »   kn (ಏನನ್ನಾದರು ಮಾಡ) ಬಹುದು

73 [hetvenhárom]

valamit szabad, lehet (-hat, -het)

valamit szabad, lehet (-hat, -het)

೭೩ [ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

73 [Eppattamūru]

(ಏನನ್ನಾದರು ಮಾಡ) ಬಹುದು

[(ēnannādaru māḍa) bahudu]

Válassza ki, hogyan szeretné látni a fordítást:   
magyar kannada Lejátszás Több
Vezethetsz már autót? ನ--ು--ಗ-ೆ ಕ--ನ-ನು -ಡ--ಬ---ೆ? ನ-ನ- ಆಗಲ- ಕ-ರನ-ನ- ಓಡ-ಸಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಆ-ಲ- ಕ-ರ-್-ು ಓ-ಿ-ಬ-ು-ೆ- ---------------------------- ನೀನು ಆಗಲೆ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದೆ? 0
n--- ā-a---k------ -ḍ-sa--h-de? nīnu āgale kārannu ōḍisabahude? n-n- ā-a-e k-r-n-u ō-i-a-a-u-e- ------------------------------- nīnu āgale kārannu ōḍisabahude?
Ihatsz már alkoholt? ನೀನು ಆಗಲೆ --್ಯ-ಕುಡ-ಯ-ಹು-ೆ? ನ-ನ- ಆಗಲ- ಮದ-ಯ ಕ-ಡ-ಯಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಆ-ಲ- ಮ-್- ಕ-ಡ-ಯ-ಹ-ದ-? -------------------------- ನೀನು ಆಗಲೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯಬಹುದೆ? 0
Nīn- --a-e mad-- k-ḍiy--ah--e? Nīnu āgale madya kuḍiyabahude? N-n- ā-a-e m-d-a k-ḍ-y-b-h-d-? ------------------------------ Nīnu āgale madya kuḍiyabahude?
Mehetsz már egyedül külfödre? ನ--ು-ಒ-್--ೆ /--ೆ ವ---ಶಪ್ರ--ಸ-ಮ--ಲು-ಆಗಲೇ ಅ-ು--- ಇದೆಯ-? ನ-ನ- ಒಬ-ಬನ- / ಳ- ವ-ದ-ಶಪ-ರವ-ಸ ಮ-ಡಲ- ಆಗಲ- ಅನ-ಮತ- ಇದ-ಯ-? ನ-ನ- ಒ-್-ನ- / ಳ- ವ-ದ-ಶ-್-ವ-ಸ ಮ-ಡ-ು ಆ-ಲ- ಅ-ು-ತ- ಇ-ೆ-ೇ- ----------------------------------------------------- ನೀನು ಒಬ್ಬನೆ / ಳೆ ವಿದೇಶಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಆಗಲೇ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ? 0
N-nu -bba-e/-ḷ- --d-śa-r--ā-- m-ḍ--u-ā--l--an---ti-i-e-ē? Nīnu obbane/ ḷe vidēśapravāsa māḍalu āgalē anumati ideyē? N-n- o-b-n-/ ḷ- v-d-ś-p-a-ā-a m-ḍ-l- ā-a-ē a-u-a-i i-e-ē- --------------------------------------------------------- Nīnu obbane/ ḷe vidēśapravāsa māḍalu āgalē anumati ideyē?
szabad (-hat, -het) ಬ-ು-ು ಬಹ-ದ- ಬ-ು-ು ----- ಬಹುದು 0
Bah-du Bahudu B-h-d- ------ Bahudu
Dohányozhatunk itt? ನಾವ--ಇ-್ಲಿ---ಮ--ನ ----ಹು--? ನ-ವ- ಇಲ-ಲ- ಧ-ಮಪ-ನ ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ನ-ವ- ಇ-್-ಿ ಧ-ಮ-ಾ- ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? --------------------------- ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
n-v- --li ----a--n--m--ab----e? nāvu illi dhūmapāna māḍabahude? n-v- i-l- d-ū-a-ā-a m-ḍ-b-h-d-? ------------------------------- nāvu illi dhūmapāna māḍabahude?
Szabad itt dohányozni? ಇ---ಿ-ಧೂ-ಪ-ನ--ಾಡ-----? ಇಲ-ಲ- ಧ-ಮಪ-ನ ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಧ-ಮ-ಾ- ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? ---------------------- ಇಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
I-l--d--m-p--a-mā-abah---? Illi dhūmapāna māḍabahude? I-l- d-ū-a-ā-a m-ḍ-b-h-d-? -------------------------- Illi dhūmapāna māḍabahude?
(Szabad) Lehet itt hitelkártyával fizetni? ಕ್--ಡ--್ ಕಾ---್ ಮೂ---ಹ---ಂದಾಯ ಮ--ಬಹ-ದೆ? ಕ-ರ-ಡ-ಟ- ಕ-ರ-ಡ- ಮ-ಲಕ ಹಣ ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ಕ-ರ-ಡ-ಟ- ಕ-ರ-ಡ- ಮ-ಲ- ಹ- ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? --------------------------------------- ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
K-eḍiṭ---rḍ-m--aka h--a s--d--a-m-ḍabahu-e? Kreḍiṭ kārḍ mūlaka haṇa sandāya māḍabahude? K-e-i- k-r- m-l-k- h-ṇ- s-n-ā-a m-ḍ-b-h-d-? ------------------------------------------- Kreḍiṭ kārḍ mūlaka haṇa sandāya māḍabahude?
(Szabad) Lehet itt csekkel fizetni? ಚ-ಕ್----ಕ----ಸಂದಾ--ಮ---ಹು-ೆ? ಚ-ಕ- ಮ-ಲಕ ಹಣ ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ಚ-ಕ- ಮ-ಲ- ಹ- ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? ---------------------------- ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
C-k-m----- ha-- --n--ya -āḍ--ahu-e? Cek mūlaka haṇa sandāya māḍabahude? C-k m-l-k- h-ṇ- s-n-ā-a m-ḍ-b-h-d-? ----------------------------------- Cek mūlaka haṇa sandāya māḍabahude?
Csak készpénzzel lehet fizetni? ಬರಿ --ದ- ಮೂಲ---ಣ ಸಂದಾ----ಡಬಹ--ೆ? ಬರ- ನಗದ- ಮ-ಲಕ ಹಣ ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ಬ-ಿ ನ-ದ- ಮ-ಲ- ಹ- ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? -------------------------------- ಬರಿ ನಗದು ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
B--- n-g--- --l--a--aṇ--sand----m-ḍa---u-e? Bari nagadu mūlaka haṇa sandāya māḍabahude? B-r- n-g-d- m-l-k- h-ṇ- s-n-ā-a m-ḍ-b-h-d-? ------------------------------------------- Bari nagadu mūlaka haṇa sandāya māḍabahude?
Szabad telefonálnom? ನಾ-ು-----ೆ --ನ್ ಮಾಡ-ಹು-ೆ? ನ-ನ- ಒಮ-ಮ- ಫ-ನ- ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಒ-್-ೆ ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? ------------------------- ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
Nānu--m'me p-ōn --ḍabahu-e? Nānu om'me phōn māḍabahude? N-n- o-'-e p-ō- m-ḍ-b-h-d-? --------------------------- Nānu om'me phōn māḍabahude?
Kérdezhetek valamit? ನ----ಒಂ-ು ಪ್--್-ೆ -ೇ---ು--? ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ರಶ-ನ- ಕ-ಳಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ರ-್-ೆ ಕ-ಳ-ಹ-ದ-? --------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದೆ? 0
N----on-- p--ś-e --ḷ--ah--e? Nānu ondu praśne kēḷabahude? N-n- o-d- p-a-n- k-ḷ-b-h-d-? ---------------------------- Nānu ondu praśne kēḷabahude?
Mondhatok valamit? ನಾ-- ಏ--್ನ-ದ-- ---ಬ---ೆ? ನ-ನ- ಏನನ-ನ-ದರ- ಹ-ಳಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಏ-ನ-ನ-ದ-ು ಹ-ಳ-ಹ-ದ-? ------------------------ ನಾನು ಏನನ್ನಾದರು ಹೇಳಬಹುದೆ? 0
N--- -na-n---r- --ḷa--hu-e? Nānu ēnannādaru hēḷabahude? N-n- ē-a-n-d-r- h-ḷ-b-h-d-? --------------------------- Nānu ēnannādaru hēḷabahude?
Nem aludhat a parkban. ಅ-ನು-ಉ-್-ಾನ----್-ಿ ನ----ೆ-ಮಾ--ವ-ತ---ಲ. ಅವನ- ಉದ-ಯ-ನವನದಲ-ಲ- ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ತ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ- ಉ-್-ಾ-ವ-ದ-್-ಿ ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ತ-ಲ-ಲ- -------------------------------------- ಅವನು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. 0
Ava-u--dyāna---a-al-- -i--e mā-uv-----la. Avanu udyānavanadalli nidre māḍuvantilla. A-a-u u-y-n-v-n-d-l-i n-d-e m-ḍ-v-n-i-l-. ----------------------------------------- Avanu udyānavanadalli nidre māḍuvantilla.
Nem aludhat az autóban. ಅ----ಕ---ನ-ಳ-ೆ ನ-ದ-ರೆ-ಮ-ಡುವಂತಿ-್-. ಅವನ- ಕ-ರ-ನ-ಳಗ- ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ತ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ- ಕ-ರ-ನ-ಳ-ೆ ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ತ-ಲ-ಲ- ---------------------------------- ಅವನು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. 0
A-a-- -ā--noḷa-e---d-- māḍ----ti-l-. Avanu kārinoḷage nidre māḍuvantilla. A-a-u k-r-n-ḷ-g- n-d-e m-ḍ-v-n-i-l-. ------------------------------------ Avanu kārinoḷage nidre māḍuvantilla.
Nem aludhat a pályaudvaron. ಅ-ನ- ರೈಲ---ಲ--ಾಣದ--ಲ- ನ--್-ೆ --ಡ-ವ-ತಿಲ--. ಅವನ- ರ-ಲ-ನ-ಲ-ದ-ಣದಲ-ಲ- ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ತ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ- ರ-ಲ-ನ-ಲ-ದ-ಣ-ಲ-ಲ- ನ-ದ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ತ-ಲ-ಲ- ----------------------------------------- ಅವನು ರೈಲುನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. 0
Avanu rail-ni--ā-a-------idr----ḍ-va-ti-la. Avanu railunildāṇadalli nidre māḍuvantilla. A-a-u r-i-u-i-d-ṇ-d-l-i n-d-e m-ḍ-v-n-i-l-. ------------------------------------------- Avanu railunildāṇadalli nidre māḍuvantilla.
Leülhetünk? ನ--ು-ಇಲ್-- ಕ-ಳಿತ-ಕ---ಳಬಹ---? ನ-ವ- ಇಲ-ಲ- ಕ-ಳ-ತ-ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ನ-ವ- ಇ-್-ಿ ಕ-ಳ-ತ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ---------------------------- ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
Nā-u il-- -u-i-uk---a---u--? Nāvu illi kuḷitukoḷḷabahude? N-v- i-l- k-ḷ-t-k-ḷ-a-a-u-e- ---------------------------- Nāvu illi kuḷitukoḷḷabahude?
Kaphatunk egy étlapot? ನ--ು-ತ-ಂ--ಗ- ಪಟ-ಟ-ಯ-----ಪಡ--ಬ-ುದ-? ನ-ವ- ತ--ಡ-ಗಳ ಪಟ-ಟ-ಯನ-ನ- ಪಡ-ಯಬಹ-ದ-? ನ-ವ- ತ-ಂ-ಿ-ಳ ಪ-್-ಿ-ನ-ನ- ಪ-ೆ-ಬ-ು-ೆ- ---------------------------------- ನಾವು ತಿಂಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೆ? 0
Nāvu-----i---a--a---y-nn- p-ḍe--b-hu--? Nāvu tiṇḍigaḷa paṭṭiyannu paḍeyabahude? N-v- t-ṇ-i-a-a p-ṭ-i-a-n- p-ḍ-y-b-h-d-? --------------------------------------- Nāvu tiṇḍigaḷa paṭṭiyannu paḍeyabahude?
Fizethetünk külön? ನ-ವ---ೇ----ೇ-----ಿ--- -ಂ-ಾ- -------ೆ? ನ-ವ- ಬ-ರ- ಬ-ರ-ಯ-ಗ- ಹಣ ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ನ-ವ- ಬ-ರ- ಬ-ರ-ಯ-ಗ- ಹ- ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? ------------------------------------- ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆ? 0
Nāv- b-r--bē---ā-i --ṇ- s--dāy---āḍabahud-? Nāvu bēre bēreyāgi haṇa sandāya māḍabahude? N-v- b-r- b-r-y-g- h-ṇ- s-n-ā-a m-ḍ-b-h-d-? ------------------------------------------- Nāvu bēre bēreyāgi haṇa sandāya māḍabahude?

Hogyan tanulja meg agyunk az új szavakat

Amikor szavakat tanulunk, agyunk új tartalmakat raktároz. A tanulás viszont csak folyamatos ismétlés által működik. Az, hogy agyunk hogyan tárolja a szavakat, számos tényezőtől függ. A legfontosabb azonban az, hogy rendszeresen ismételjük a szavakat. Csak azok a szavak kerülnek tárolásra, melyeket gyakran olvasunk vagy írunk. Azt lehet mondani, hogy ezek a szavak mint képek kerülnek archiválásra. A tanulás ilyen formája a majmokra is igaz. A majmok képesek szavak ‘olvasására’, ha elégszer látják azokat. Annak ellenére hogy nem értik a szavakat, képesek megkülönböztetni őket formájuk alapján. Ahhoz, hogy egy nyelvet folyékonyan beszéljük, sok szóra van szükségünk. Ennek érdekében a szavaknak rendezett állapotban kell lenniük. Az agyunk ugyanis úgy működik, mint egy archívum. Annak érdekében, hogy gyorsan megtaláljon egy szót, tudnia kell hol keresse azt. Ezért az a jó, ha egy szót a megfelelő környezetében tanuljuk meg. Így agyunk mindig a megfelelő könyvtárat tudja kinyitni. De azt is, amit jól megtanultunk, képesek vagyunk elfelejteni. A tudás ilyenkor az aktív memóriából a passzívba vándorol. A felejtés által megszabadulunk olyan tudástól, amelyre már nincsen szükségünk. Így teremt az agyunk helyet új és fontos tartalmak számára. Ezért fontos, hogy tudásunkat rendszeresen aktivizáljuk. Az ami a passzív memóriában tárolódik, nem veszett el örökre. Ha meglátunk egy elfelejtett szót, emlékszünk rá megint. Amit egyszer már megtanultunk, másodjára gyorsabban fogjuk megtanulni. Aki a szókincsét bővíteni kívánja, a hobbijait is bővítenie kell. Mindannyiunknak vannak bizonyos érdeklődési körei. Ezért legtöbbször ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozunk. Egy nyelv azonban sok különböző szóterületből áll. Akit a politika érdekel, néha elővehet egy sportújságot is!