Kifejezéstár

hu szüksége van valamire, kell – akarni   »   kn ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು - ಬೇಕಾಗಿರುವುದು / ಬಯಸುವುದು

69 [hatvankilenc]

szüksége van valamire, kell – akarni

szüksége van valamire, kell – akarni

೬೯ [ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

69 [Aravattombattu]

ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು - ಬೇಕಾಗಿರುವುದು / ಬಯಸುವುದು

[avaśyakavāgiruvudu - bēkāgiruvudu/bayasuvudu.]

Válassza ki, hogyan szeretné látni a fordítást:   
magyar kannada Lejátszás Több
Szükségem van egy ágyra. / Nekem kell egy ágy. ನನ---ಒಂದ-----ಿ-------ಯಕ-----ೆ. ನನಗ- ಒ-ದ- ಹ-ಸ-ಗ- ಅವಶ-ಯಕವ-ಗ-ದ-. ನ-ಗ- ಒ-ದ- ಹ-ಸ-ಗ- ಅ-ಶ-ಯ-ವ-ಗ-ದ-. ------------------------------ ನನಗೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. 0
Nan-ge-o-du-hāsige --a-y-k--ā--de. Nanage ondu hāsige avaśyakavāgide. N-n-g- o-d- h-s-g- a-a-y-k-v-g-d-. ---------------------------------- Nanage ondu hāsige avaśyakavāgide.
Aludni akarok. ನ-ನು----ಲ---ಯಸು-್ತ--ೆ. ನ-ನ- ಮಲಗಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಮ-ಗ-ು ಬ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ---------------------- ನಾನು ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 0
N-nu-----g--u b-y-sut-ēne. Nānu malagalu bayasuttēne. N-n- m-l-g-l- b-y-s-t-ē-e- -------------------------- Nānu malagalu bayasuttēne.
Van itt egy ágy? ಇ-್-ಿ------ಹಾಸ--ೆ----ಯ-? ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಹ-ಸ-ಗ- ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ಹ-ಸ-ಗ- ಇ-ೆ-ೇ- ------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆಯೇ? 0
Il---o----h---g--id--ē? Illi ondu hāsige ideyē? I-l- o-d- h-s-g- i-e-ē- ----------------------- Illi ondu hāsige ideyē?
Szükségem van egy lámpára. / Nekem kell egy lámpa. ನ--- ----ು)--ೀ- ಅ--್ಯಕ---ಿ--. ನನಗ- (ಒ-ದ-) ದ-ಪ ಅವಶ-ಯಕವ-ಗ-ದ-. ನ-ಗ- (-ಂ-ು- ದ-ಪ ಅ-ಶ-ಯ-ವ-ಗ-ದ-. ----------------------------- ನನಗೆ (ಒಂದು) ದೀಪ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. 0
N--ag-----du- -īp----aś-ak--ā---e. Nanage (ondu) dīpa avaśyakavāgide. N-n-g- (-n-u- d-p- a-a-y-k-v-g-d-. ---------------------------------- Nanage (ondu) dīpa avaśyakavāgide.
Olvasni akarok. ನ-ನ- --ಲು ಬಯ-ುತ---ನೆ ನ-ನ- ಓದಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ನ- ನ-ನ- ಓ-ಲ- ಬ-ಸ-ತ-ತ-ನ- -------------------- ನಾನು ಓದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ 0
Nā-u ---lu ba---ut-ē-e Nānu ōdalu bayasuttēne N-n- ō-a-u b-y-s-t-ē-e ---------------------- Nānu ōdalu bayasuttēne
Van itt egy lámpa? ಇ-್---ಒ-ದು-ದೀಪ ಇ---ೆ? ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ದ-ಪ ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ದ-ಪ ಇ-ೆ-ೆ- --------------------- ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆಯೆ? 0
i-l- ond- d--- -d--e? illi ondu dīpa ideye? i-l- o-d- d-p- i-e-e- --------------------- illi ondu dīpa ideye?
Szükségem van egy telefonra. / Nekem kell egy telefon. ನ-ಗೆ-(ಒಂದು) -ೆಲ----್ ಅ-ಶ-ಯ-ವ-ಗಿ--. ನನಗ- (ಒ-ದ-) ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಅವಶ-ಯಕವ-ಗ-ದ-. ನ-ಗ- (-ಂ-ು- ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಅ-ಶ-ಯ-ವ-ಗ-ದ-. ---------------------------------- ನನಗೆ (ಒಂದು) ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. 0
Nanag- ---d-)--eliph-n------a-a-āg-de. Nanage (ondu) ṭeliphōn avaśyakavāgide. N-n-g- (-n-u- ṭ-l-p-ō- a-a-y-k-v-g-d-. -------------------------------------- Nanage (ondu) ṭeliphōn avaśyakavāgide.
Telefonálni akarok. ನ-ನ- ---ಿ--ನ್ ಮಾಡ-ು-ಬಯ-----ೇನೆ. ನ-ನ- ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಮ-ಡಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ು ಬ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------------- ನಾನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 0
Nān- ṭ--ip--- -ā--l- bay--utt-ne. Nānu ṭeliphōn māḍalu bayasuttēne. N-n- ṭ-l-p-ō- m-ḍ-l- b-y-s-t-ē-e- --------------------------------- Nānu ṭeliphōn māḍalu bayasuttēne.
Van itt egy telefon? ಇ-್ಲ- ಒಂ---ಟೆಲ-ಫ--್ ಇದೆಯ-? ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಇ-ೆ-ೆ- -------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದೆಯೆ? 0
I-l--ond- -----hō-----y-? Illi ondu ṭeliphōn ideye? I-l- o-d- ṭ-l-p-ō- i-e-e- ------------------------- Illi ondu ṭeliphōn ideye?
Szükségem van egy fényképezőgépre. / Nekem kell egy fényképezőgép. ನನಗೆ--ಂದು-ಕ---ಮ-ಾ--ವಶ-ಯ--ಾಗ---. ನನಗ- ಒ-ದ- ಕ-ಯ-ಮರ- ಅವಶ-ಯಕವ-ಗ-ದ-. ನ-ಗ- ಒ-ದ- ಕ-ಯ-ಮ-ಾ ಅ-ಶ-ಯ-ವ-ಗ-ದ-. ------------------------------- ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. 0
Na-age ond--k-ā-a-ā---a---k-vā---e. Nanage ondu kyāmarā avaśyakavāgide. N-n-g- o-d- k-ā-a-ā a-a-y-k-v-g-d-. ----------------------------------- Nanage ondu kyāmarā avaśyakavāgide.
Fényképezni akarok. ನಾ-ು---ತ-ರಗಳ--ನು -ೆ------ಬಯ-ು-್ತೇನ-. ನ-ನ- ಚ-ತ-ರಗಳನ-ನ- ತ-ಗ-ಯಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಚ-ತ-ರ-ಳ-್-ು ತ-ಗ-ಯ-ು ಬ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------------------ ನಾನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 0
N--u ci----aḷa--u tege--lu-b-----ttēn-. Nānu citragaḷannu tegeyalu bayasuttēne. N-n- c-t-a-a-a-n- t-g-y-l- b-y-s-t-ē-e- --------------------------------------- Nānu citragaḷannu tegeyalu bayasuttēne.
Van itt egy fényképezőgép? ಇ-್-- --ದ--ಕ-ಯ-ಮರಾ-ಇ--ಯೆ? ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಕ-ಯ-ಮರ- ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ಕ-ಯ-ಮ-ಾ ಇ-ೆ-ೆ- ------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆಯೆ? 0
Il---o--u-k-ā-a-ā-ide--? Illi ondu kyāmarā ideye? I-l- o-d- k-ā-a-ā i-e-e- ------------------------ Illi ondu kyāmarā ideye?
Szükségem van egy számítógépre. / Nekem kell egy számítógép. ನ-ಗೆ --ದು-ಕಂಪ್ಯೂಟ-----ಅ--್ಯಕ-- ಇ-ೆ. ನನಗ- ಒ-ದ- ಕ-ಪ-ಯ-ಟರ- ನ ಅವಶ-ಯಕತ- ಇದ-. ನ-ಗ- ಒ-ದ- ಕ-ಪ-ಯ-ಟ-್ ನ ಅ-ಶ-ಯ-ತ- ಇ-ೆ- ----------------------------------- ನನಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 0
Nan-g- ond---amp---ar na --a---ka---ide. Nanage ondu kampyūṭar na avaśyakate ide. N-n-g- o-d- k-m-y-ṭ-r n- a-a-y-k-t- i-e- ---------------------------------------- Nanage ondu kampyūṭar na avaśyakate ide.
Küldeni akarok egy e-mailt. ನಾನ- --ದ--ಈ--ೇಲ--ಕ-ುಹ--ಲು ಬಯಸುತ್ತೇ--. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಈ-ಮ-ಲ- ಕಳ-ಹ-ಸಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಈ-ಮ-ಲ- ಕ-ು-ಿ-ಲ- ಬ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಈ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 0
N-nu-o-du-ī--ēl kaḷu-i---u -a-as--t--e. Nānu ondu ī-mēl kaḷuhisalu bayasuttēne. N-n- o-d- ī-m-l k-ḷ-h-s-l- b-y-s-t-ē-e- --------------------------------------- Nānu ondu ī-mēl kaḷuhisalu bayasuttēne.
Van itt egy számítógép? ಇ--ಲಿ -ಂ-- ---್-ೂ--್--ದೆ-ೆ? ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಕ-ಪ-ಯ-ಟರ- ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ಕ-ಪ-ಯ-ಟ-್ ಇ-ೆ-ೆ- --------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆಯೆ? 0
I--i-o--u-ka-pyūṭ-r i--y-? Illi ondu kampyūṭar ideye? I-l- o-d- k-m-y-ṭ-r i-e-e- -------------------------- Illi ondu kampyūṭar ideye?
Szükségem van egy golyóstollra. / Nekem kell egy golyóstoll. ನನಗ-----ು---ಲ- ಪೆನ---ೇಕು. ನನಗ- ಒ-ದ- ಬ-ಲ- ಪ-ನ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-ದ- ಬ-ಲ- ಪ-ನ- ಬ-ಕ-. ------------------------- ನನಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಬೇಕು. 0
N--a-e---du -ā---en -ēk-. Nanage ondu bāl pen bēku. N-n-g- o-d- b-l p-n b-k-. ------------------------- Nanage ondu bāl pen bēku.
Akarok valamit írni. ನ-ನು ಏ---ನ--ಬ-ೆಯಲ- ಬ--ುತ---ನೆ. ನ-ನ- ಏನನ-ನ- ಬರ-ಯಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಏ-ನ-ನ- ಬ-ೆ-ಲ- ಬ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------------ ನಾನು ಏನನ್ನೋ ಬರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 0
Nān-----nn---are-a-u -ay--utt---. Nānu ēnannō bareyalu bayasuttēne. N-n- ē-a-n- b-r-y-l- b-y-s-t-ē-e- --------------------------------- Nānu ēnannō bareyalu bayasuttēne.
Van itt egy darab papír és egy golyóstoll? ಇಲ್ಲ---ಂದ---ಾ-ದಹ-ಳ- ಮ--ತ---ಂ-- -ಾ-್-ಪ-----ವ-ಯ-? ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಕ-ಗದಹ-ಳ- ಮತ-ತ- ಒ-ದ- ಬ-ಲ- ಪ-ನ- ಇವ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ಕ-ಗ-ಹ-ಳ- ಮ-್-ು ಒ-ದ- ಬ-ಲ- ಪ-ನ- ಇ-ೆ-ೆ- ----------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಗದಹಾಳೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಇವೆಯೆ? 0
I-li--nd--kā-----ā-e-mat-- ondu -āl pen-i--ye? Illi ondu kāgadahāḷe mattu ondu bāl pen iveye? I-l- o-d- k-g-d-h-ḷ- m-t-u o-d- b-l p-n i-e-e- ---------------------------------------------- Illi ondu kāgadahāḷe mattu ondu bāl pen iveye?

Gépi fordítások

Általában sok pénzt kell fizetniük azoknak, akik szövegeket kívánnak lefordítatni. A hivatásos tolmácsok és fordítók sokba kerülnek. Ennek ellenére egyre fontosabb lesz, hogy más nyelveket megértsünk. Ezt a problémát akarják informatikusok és számítógépes nyelvészek megoldani. Már régóta dolgoznak fordító programok kifejlesztésén. Ma már sok ilyen program létezik. A gépi fordításoknak azonban általában nem valami jó a minőségük. Azonban ebben nem a programok a hibásak! A nyelvek nagyon összetett szerkezetek. A számítógépek viszont egyszerű matematikai elveken alapulnak. Ezért nem képesek a nyelveket mindig helyesen feldolgozni. Egy fordító programnak teljesen meg kellene tanulnia a nyelvet. Ehhez a szakembereknek ezernyi szót és szabályt kellene megtanítani. Ez gyakorlatilag lehetetlen. Egyszerűbb, ha inkább számolni hagyjuk a számítógépet. Ezt nagyon jól tudja! Egy számítógép ki tudja számolni, mely kombinációk a gyakoriak. Felismeri például, melyek azok a szavak amelyek sokszor fordulnak elő egymás mellett. Ennek érdekében el kell látni őt megfelelő mennyiségű különböző nyelvű szöveggel. Így megtanulja, hogy egy bizonyos nyelvre mi a jellemző. Ez a statikus módszer javítani fogja a gépi fordításokat. Ennek ellenére a számítógép nem képes helyettesíteni az embert. Egy gép sem képes az emberi beszédközpontot utánozni. A fordítóknak és a tolmácsoknak tehát még hosszú ideig lesz munkájuk! Egyszerű szövegeket minden bizonnyal képes lesz egy számítógép a jövőben lefordítani. Zenét, verset és irodalmat viszont továbbra is elő embereknek kell fordítaniuk. Ezek az ember nyelvérzékétől függenek. És ez jól is van így…