Parlør

no Fortid 2   »   kn ಭೂತಕಾಲ ೨

82 [åttito]

Fortid 2

Fortid 2

೮೨ [ಎಂಬತ್ತೆರಡು]

82 [Embatteraḍu]

ಭೂತಕಾಲ ೨

[bhūtakāla- 2.]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
Måtte du ringe ambulansen? ನ-ನ- ಆಂ--ಯ---ನ್-್--ರೆ--ೇಕ-ಯಿತ-? ನ-ನ- ಆ-ಬ-ಯ-ಲ-ನ-ಸ- ಕರ-ಯಬ-ಕ-ಯ-ತ-? ನ-ನ- ಆ-ಬ-ಯ-ಲ-ನ-ಸ- ಕ-ೆ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ-? ------------------------------- ನೀನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಯಿತೇ? 0
N--- ā-byu-e---karey-bēk-yi--? Nīnu āmbyulens kareyabēkāyitē? N-n- ā-b-u-e-s k-r-y-b-k-y-t-? ------------------------------ Nīnu āmbyulens kareyabēkāyitē?
Måtte du ringe legen? ನೀನ- -ೈ--ಯರ-್ನು---ೆ-ಬೇ--ಯಿತೇ? ನ-ನ- ವ-ದ-ಯರನ-ನ- ಕರ-ಯಬ-ಕ-ಯ-ತ-? ನ-ನ- ವ-ದ-ಯ-ನ-ನ- ಕ-ೆ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ-? ----------------------------- ನೀನು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಾಯಿತೇ? 0
N-n--vaid--r------a-e--bē--yitē? Nīnu vaidyarannu kareyabēkāyitē? N-n- v-i-y-r-n-u k-r-y-b-k-y-t-? -------------------------------- Nīnu vaidyarannu kareyabēkāyitē?
Måtte du ringe politiet? ನೀ-ು ಪೋ---ರನ-ನ- -----ೇಕ--ಿ-- ? ನ-ನ- ಪ-ಲ-ಸರನ-ನ- ಕರ-ಯಬ-ಕ-ಯ-ತ- ? ನ-ನ- ಪ-ಲ-ಸ-ನ-ನ- ಕ-ೆ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ- ? ------------------------------ ನೀನು ಪೋಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಾಯಿತೇ ? 0
N-nu p----a-a-nu k-rey--ēk---t-? Nīnu pōlīsarannu kareyabēkāyitē? N-n- p-l-s-r-n-u k-r-y-b-k-y-t-? -------------------------------- Nīnu pōlīsarannu kareyabēkāyitē?
Har du nummeret? Jeg hadde det i sted. ನ-ಮ್--ಬ---ಟೆಲಿ-ೋ----ಂಖ--ೆ-ಇದೆ--- ---- ಬ-ಿ-ಇದ--ರ-ಗ----್ತು. ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಸ-ಖ-ಯ- ಇದ-ಯ-? ನನ-ನ ಬಳ- ಇದ-ವರ-ಗ- ಇತ-ತ-. ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಸ-ಖ-ಯ- ಇ-ೆ-ೆ- ನ-್- ಬ-ಿ ಇ-ು-ರ-ಗ- ಇ-್-ು- --------------------------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯೆ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇತ್ತು. 0
N-m'ma -a-i ṭ-l-phō---aṅkh-- idey----a-n- ---- -d--areg- -ttu. Nim'ma baḷi ṭeliphōn saṅkhye ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu. N-m-m- b-ḷ- ṭ-l-p-ō- s-ṅ-h-e i-e-e- N-n-a b-ḷ- i-u-a-e-e i-t-. -------------------------------------------------------------- Nim'ma baḷi ṭeliphōn saṅkhye ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu.
Har du adressen? Jeg hadde den i sted. ನ--್ಮ--ಳ---ಿ-ಾ--ಇ-ೆ-ೆ?--ನ್ನ-ಬಳ---ದ-ವ-ೆಗೆ---್ತು. ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ವ-ಳ-ಸ ಇದ-ಯ-? ನನ-ನ ಬಳ- ಇದ-ವರ-ಗ- ಇತ-ತ-. ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ವ-ಳ-ಸ ಇ-ೆ-ೆ- ನ-್- ಬ-ಿ ಇ-ು-ರ-ಗ- ಇ-್-ು- ----------------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿಳಾಸ ಇದೆಯೆ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇತ್ತು. 0
Nim-m---aḷ- viḷ-s--i-e--? --n----aḷ---d----ege-it--. Nim'ma baḷi viḷāsa ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu. N-m-m- b-ḷ- v-ḷ-s- i-e-e- N-n-a b-ḷ- i-u-a-e-e i-t-. ---------------------------------------------------- Nim'ma baḷi viḷāsa ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu.
Har du bykartet? Jeg hadde det i sted. ನ---ಮ-ಬ-ಿ ನ-ರದ ನ---- -ದೆಯ---ನ-್ನ-ಬಳ--ಇದುವ--ಗ----್ತು. ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ನಗರದ ನಕ-ಷ- ಇದ-ಯ-? ನನ-ನ ಬಳ- ಇದ-ವರ-ಗ- ಇತ-ತ-. ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ನ-ರ- ನ-್-ೆ ಇ-ೆ-ೆ- ನ-್- ಬ-ಿ ಇ-ು-ರ-ಗ- ಇ-್-ು- ---------------------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಗರದ ನಕ್ಷೆ ಇದೆಯೆ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇತ್ತು. 0
Ni-'-a -aḷi nag---da ---ṣe-ide-e? N-n-a-baḷ--i-uv-r--- -tt-. Nim'ma baḷi nagarada nakṣe ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu. N-m-m- b-ḷ- n-g-r-d- n-k-e i-e-e- N-n-a b-ḷ- i-u-a-e-e i-t-. ------------------------------------------------------------ Nim'ma baḷi nagarada nakṣe ideye? Nanna baḷi iduvarege ittu.
Kom han i tide? Han klarte ikke å komme i tide. ಅವ-ು---ಿ-ಾದ--ಮಯ--------ಿದ-ದನ-? ---ಿಗ- ಸ--ಯ-------್-- -ರ-ು -ಗ--ಲ್-. ಅವನ- ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬ-ದ-ದ-ದನ-? ಅವನ-ಗ- ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬರಲ- ಆಗಲ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ- ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-ದ-ದ-ದ-ೆ- ಅ-ನ-ಗ- ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-ಲ- ಆ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------------------------------ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನೆ? ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 0
Avanu -ari--d- sa---a-k---a-d-dd-n-? -vanige-sari-āda-s--ay-k-- b-ra-- ā--li-l-. Avanu sariyāda samayakke bandiddane? Avanige sariyāda samayakke baralu āgalilla. A-a-u s-r-y-d- s-m-y-k-e b-n-i-d-n-? A-a-i-e s-r-y-d- s-m-y-k-e b-r-l- ā-a-i-l-. -------------------------------------------------------------------------------- Avanu sariyāda samayakke bandiddane? Avanige sariyāda samayakke baralu āgalilla.
Fant han veien? Han fant ikke veien. ಅ---ಗ---ಾ-ಿ--ಿಕ-ಕಿತೆ? --ನ-ಗೆ--ಾ-ಿ---ಕ-ಕಲ----. ಅವನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕ-ತ-? ಅವನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕಲ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕ-ತ-? ಅ-ನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕ-ಿ-್-. --------------------------------------------- ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆ? ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 0
A---i-e----i sik-i------a-ig--dāri ----alill-. Avanige dāri sikkite? Avanige dāri sikkalilla. A-a-i-e d-r- s-k-i-e- A-a-i-e d-r- s-k-a-i-l-. ---------------------------------------------- Avanige dāri sikkite? Avanige dāri sikkalilla.
Forstod han deg? Han kunne ikke forstå meg. ಅ-ನು---ನ-ನ-್ನು--ರ್ಥಮ----ೊ--ನೆ?------ನ-ನ---ು-ಅ---ಮ---ಕೊಳ--ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ- ನ-ನ-ನನ-ನ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ--ಡನ-?ಅವನ- ನನ-ನನ-ನ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳಲ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ- ನ-ನ-ನ-್-ು ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಂ-ನ-?-ವ-ು ನ-್-ನ-ನ- ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ಿ-್-. --------------------------------------------------------------- ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡನೆ?ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 0
A--------n---- ---ha----------e?Av-nu-nannan-- --t----ḍ--o-ḷali-la. Avanu ninnannu arthamāḍikoṇḍane?Avanu nannannu arthamāḍikoḷḷalilla. A-a-u n-n-a-n- a-t-a-ā-i-o-ḍ-n-?-v-n- n-n-a-n- a-t-a-ā-i-o-ḷ-l-l-a- ------------------------------------------------------------------- Avanu ninnannu arthamāḍikoṇḍane?Avanu nannannu arthamāḍikoḷḷalilla.
Hvorfor kunne du ikke komme i tide? ನಿ--ೆ -ರಿ-ಾದ ಸ-ಯ--ಕ- ---ಿ-್-ೆ--ಕ---ಗ----ಲ? ನ-ನಗ- ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬರಲ-ಕ-ಕ- ಏಕ- ಆಗಲ-ಲ-ಲ? ನ-ನ-ೆ ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-ಲ-ಕ-ಕ- ಏ-ೆ ಆ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? 0
Ninag--sariyā----am-yak-e -ar-l-k-----e-āg-l-ll-? Ninage sariyāda samayakke baralikke ēke āgalilla? N-n-g- s-r-y-d- s-m-y-k-e b-r-l-k-e ē-e ā-a-i-l-? ------------------------------------------------- Ninage sariyāda samayakke baralikke ēke āgalilla?
Hvorfor fant du ikke veien? ನ--ಗೆ---ರಿ -ಕೆ---ಗ-ಿ--ಲ? ನ-ನಗ- ದ-ರ- ಏಕ- ಸ-ಗಲ-ಲ-ಲ? ನ-ನ-ೆ ದ-ರ- ಏ-ೆ ಸ-ಗ-ಿ-್-? ------------------------ ನಿನಗೆ ದಾರಿ ಏಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ? 0
N----e d----ē-e--igal-lla? Ninage dāri ēke sigalilla? N-n-g- d-r- ē-e s-g-l-l-a- -------------------------- Ninage dāri ēke sigalilla?
Hvorfor forstod du ham ikke? ನ--ು-ಅ--ನ-ನು--ಕೆ-ಅರ-ಥ-ಾ--ಕ-----ಿಲ--? ನ-ನ- ಅವನನ-ನ- ಏಕ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳಲ-ಲ-ಲ? ನ-ನ- ಅ-ನ-್-ು ಏ-ೆ ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ಿ-್-? ------------------------------------ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಏಕೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? 0
Nī-u a-an---- ēk- arthamā---o---lil-a? Nīnu avanannu ēke arthamāḍikoḷḷalilla? N-n- a-a-a-n- ē-e a-t-a-ā-i-o-ḷ-l-l-a- -------------------------------------- Nīnu avanannu ēke arthamāḍikoḷḷalilla?
Jeg kom ikke i tide fordi det gikk ikke buss. ಯ-ವ-ಬಸ----ಓ----ತ---ಿ-------್-ರಿಂ----------ಯ-ದ ಸ-----ೆ --ಲು--ಗ--ಲ-ಲ. ಯ-ವ ಬಸ-ಸ- ಓಡ-ತ-ತ-ರಲ-ಲ-ಲ, ಆದ-ದರ--ದ ನನಗ- ಸರ-ಯ-ದ ಸಮಯಕ-ಕ- ಬರಲ- ಆಗಲ-ಲ-ಲ. ಯ-ವ ಬ-್-ು ಓ-ು-್-ಿ-ಲ-ಲ-ಲ- ಆ-್-ರ-ಂ- ನ-ಗ- ಸ-ಿ-ಾ- ಸ-ಯ-್-ೆ ಬ-ಲ- ಆ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------------------------------- ಯಾವ ಬಸ್ಸು ಓಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 0
Yāv- --s-----ḍ-t------l-a--ā-dar-n-a-n-n----sa-iy--a sa--y--------a-- āga-il--. Yāva bas'su ōḍuttiralilla, āddarinda nanage sariyāda samayakke baralu āgalilla. Y-v- b-s-s- ō-u-t-r-l-l-a- ā-d-r-n-a n-n-g- s-r-y-d- s-m-y-k-e b-r-l- ā-a-i-l-. ------------------------------------------------------------------------------- Yāva bas'su ōḍuttiralilla, āddarinda nanage sariyāda samayakke baralu āgalilla.
Jeg fant ikke veien fordi jeg ikke hadde kart. ನ-್--ಬ-ಿ--ಗ-ದ ನ-----ಇಲ-ಲ-ೆ ಇ-್ದ--ರಿ-ದ ನನ-ೆ----ಿ ಸ-ಕ-ಕ--ಲ-ಲ. ನನ-ನ ಬಳ- ನಗರದ ನಕ-ಷ- ಇಲ-ಲದ- ಇದ-ದ-ದರ--ದ ನನಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕಲ-ಲ-ಲ. ನ-್- ಬ-ಿ ನ-ರ- ನ-್-ೆ ಇ-್-ದ- ಇ-್-ು-ರ-ಂ- ನ-ಗ- ದ-ರ- ಸ-ಕ-ಕ-ಿ-್-. ----------------------------------------------------------- ನನ್ನ ಬಳಿ ನಗರದ ನಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನನಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 0
Na-n- ---i--aga--da----ṣ- -llad- i-d-da--n-a-na-age d-ri s--ka-----. Nanna baḷi nagarada nakṣe illade iddudarinda nanage dāri sikkalilla. N-n-a b-ḷ- n-g-r-d- n-k-e i-l-d- i-d-d-r-n-a n-n-g- d-r- s-k-a-i-l-. -------------------------------------------------------------------- Nanna baḷi nagarada nakṣe illade iddudarinda nanage dāri sikkalilla.
Jeg kunne ikke forstå ham fordi musikken var så høy. ಸಂಗ-ತದ-ಅ-್ಬ-ದಿ----ಿ- ನನಗ- -ವ---ನ- ---ಥ-ಾಡ--ೊಳ-ಳಲ- ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ-ಗ-ತದ ಅಬ-ಬರದ--ದ-ಗ-, ನನಗ- ಅವನನ-ನ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳಲ- ಆಗಲ-ಲ-ಲ. ಸ-ಗ-ತ- ಅ-್-ರ-ಿ-ದ-ಗ-, ನ-ಗ- ಅ-ನ-್-ು ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ು ಆ-ಲ-ಲ-ಲ- ---------------------------------------------------------- ಸಂಗೀತದ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ, ನನಗೆ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 0
S---ī-ada-a-----d--d-g-,-nanage-----ann- ar-ha-āḍik--ḷa-u āgal----. Saṅgītada abbaradindāgi, nanage avanannu arthamāḍikoḷḷalu āgalilla. S-ṅ-ī-a-a a-b-r-d-n-ā-i- n-n-g- a-a-a-n- a-t-a-ā-i-o-ḷ-l- ā-a-i-l-. ------------------------------------------------------------------- Saṅgītada abbaradindāgi, nanage avanannu arthamāḍikoḷḷalu āgalilla.
Jeg måtte ta en drosje. ನಾ-- ಟ್-ಾ-್ಸಿ--್ಲಿ ಬ-ಬ-ಕಾ-ಿ--. ನ-ನ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯಲ-ಲ- ಬರಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ನ-ನ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯ-್-ಿ ಬ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ------------------------------ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. 0
Nānu ----siy-------ra---āyit-. Nānu ṭyāksiyalli barabēkāyitu. N-n- ṭ-ā-s-y-l-i b-r-b-k-y-t-. ------------------------------ Nānu ṭyāksiyalli barabēkāyitu.
Jeg måtte kjøpe et (by)kart. ನ-ನು-ಒಂದು-ನ-----್ಷ-ಯನ್ನ---ೊಳ್ಳ-ೇಕ--ಿ--. ನ-ನ- ಒ-ದ- ನಗರ ನಕ-ಷ-ಯನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ನ-ರ ನ-್-ೆ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳ-ೇ-ಾ-ಿ-ು- --------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ನಗರ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. 0
N--u--n-u---g--- n-kṣ-yan-u -------kāy---. Nānu ondu nagara nakṣeyannu koḷḷabēkāyitu. N-n- o-d- n-g-r- n-k-e-a-n- k-ḷ-a-ē-ā-i-u- ------------------------------------------ Nānu ondu nagara nakṣeyannu koḷḷabēkāyitu.
Jeg måtte slå av radioen. ನಾ-ು-ರ-ಡ---ವನ-ನು ಆ--ಸಬೇ--ಯಿತು. ನ-ನ- ರ-ಡ-ಯ-ವನ-ನ- ಆರ-ಸಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ನ-ನ- ರ-ಡ-ಯ-ವ-್-ು ಆ-ಿ-ಬ-ಕ-ಯ-ತ-. ------------------------------ ನಾನು ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 0
Nān- ---iy-va-n- --is----ā--tu. Nānu rēḍiyovannu ārisabēkāyitu. N-n- r-ḍ-y-v-n-u ā-i-a-ē-ā-i-u- ------------------------------- Nānu rēḍiyovannu ārisabēkāyitu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -