Parlør

no Spørsmål – fortid 2   »   kn ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು - ಭೂತಕಾಲ ೩

86 [åttiseks]

Spørsmål – fortid 2

Spørsmål – fortid 2

೮೬ [ಎಂಬತ್ತ ಆರು]

86 [Embatta āru]

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು - ಭೂತಕಾಲ ೩

[praśnegaḷu- bhūtakāla 3.]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
Hvilket slips har du brukt? ನ-ನು-ಯ-ವ -- ಧರ----ೆ? ನ-ನ- ಯ-ವ ಟ- ಧರ-ಸ-ದ-? ನ-ನ- ಯ-ವ ಟ- ಧ-ಿ-ಿ-ೆ- -------------------- ನೀನು ಯಾವ ಟೈ ಧರಿಸಿದೆ? 0
N--- yā-a-ṭ-i----ri-ide? Nīnu yāva ṭai dhariside? N-n- y-v- ṭ-i d-a-i-i-e- ------------------------ Nīnu yāva ṭai dhariside?
Hvilken bil har du kjøpt? ನ-ನು ಯಾ- -ಾರ್-----ಿಸಿದೆ? ನ-ನ- ಯ-ವ ಕ-ರ- ಖರ-ದ-ಸ-ದ-? ನ-ನ- ಯ-ವ ಕ-ರ- ಖ-ೀ-ಿ-ಿ-ೆ- ------------------------ ನೀನು ಯಾವ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ? 0
N--u--āva--ār --a-ī-i-i--? Nīnu yāva kār kharīdiside? N-n- y-v- k-r k-a-ī-i-i-e- -------------------------- Nīnu yāva kār kharīdiside?
Hvilken avis har du abonnert på? ನ-ನ----ವ-ಪತ್ರ-ಕೆಗ--ಚ--ಾದ-ರನಾ--? ನ-ನ- ಯ-ವ ಪತ-ರ-ಕ-ಗ- ಚ-ದ-ದ-ರನ-ದ-? ನ-ನ- ಯ-ವ ಪ-್-ಿ-ೆ-ೆ ಚ-ದ-ದ-ರ-ಾ-ೆ- ------------------------------- ನೀನು ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಚಂದಾದಾರನಾದೆ? 0
Nīn--yā-----tri---e--andā------de? Nīnu yāva patrikege candādāranāde? N-n- y-v- p-t-i-e-e c-n-ā-ā-a-ā-e- ---------------------------------- Nīnu yāva patrikege candādāranāde?
Hvem har du sett? ನ-ವ- ಯಾರನ-ನು ನ-ಡಿದ--ಿ? ನ-ವ- ಯ-ರನ-ನ- ನ-ಡ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಯ-ರ-್-ು ನ-ಡ-ದ-ರ-? ---------------------- ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ? 0
N-v- ----nnu ------ri? Nīvu yārannu nōḍidiri? N-v- y-r-n-u n-ḍ-d-r-? ---------------------- Nīvu yārannu nōḍidiri?
Hvem har du truffet? ನ--ು ಯ-ರನ-ನು---ಟ- ---ಿದಿರ-? ನ-ವ- ಯ-ರನ-ನ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಯ-ರ-್-ು ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ದ-ರ-? --------------------------- ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಿರಿ? 0
N--- yār-----bhēṭ- māḍi--r-? Nīvu yārannu bhēṭi māḍidiri? N-v- y-r-n-u b-ē-i m-ḍ-d-r-? ---------------------------- Nīvu yārannu bhēṭi māḍidiri?
Hvem har du kjent igjen? ನ--ು--ಾ-ನ--ು--ು-ುತಿಸ-ದಿ-ಿ? ನ-ವ- ಯ-ರನ-ನ- ಗ-ರ-ತ-ಸ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಯ-ರ-್-ು ಗ-ರ-ತ-ಸ-ದ-ರ-? -------------------------- ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಿರಿ? 0
Nīv- yā--nn--g-rut-s---r-? Nīvu yārannu gurutisidiri? N-v- y-r-n-u g-r-t-s-d-r-? -------------------------- Nīvu yārannu gurutisidiri?
Når stod du opp? ನೀವು-ಎ---ು-ಹ-ತ್ತ------್ದ-ರಿ? ನ-ವ- ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಎದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಎ-್-ಿ-ಿ- ---------------------------- ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದಿರಿ? 0
Nīv- -ṣṭu----t-ge--ddi-i? Nīvu eṣṭu hottige eddiri? N-v- e-ṭ- h-t-i-e e-d-r-? ------------------------- Nīvu eṣṭu hottige eddiri?
Når begynte du? ನೀ-ು ಎಷ-ಟು-ಹ--್---ೆ--್ರ-ರಂಭಿಸಿದಿರ-? ನ-ವ- ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರ-ರ-ಭ-ಸ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರ-ರ-ಭ-ಸ-ದ-ರ-? ----------------------------------- ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರಿ? 0
N--u---ṭ- hot--g--p--ram-h-s-dir-? Nīvu eṣṭu hottige prārambhisidiri? N-v- e-ṭ- h-t-i-e p-ā-a-b-i-i-i-i- ---------------------------------- Nīvu eṣṭu hottige prārambhisidiri?
Når sluttet du? ನೀವು--ಷ್ಟು-ಹೊ---ಿಗ- ಮ--ಿ-ಿದ-ರ-? ನ-ವ- ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಮ-ಗ-ಸ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಮ-ಗ-ಸ-ದ-ರ-? ------------------------------- ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ? 0
N--u---ṭ- -----ge----isi-ir-? Nīvu eṣṭu hottige mugisidiri? N-v- e-ṭ- h-t-i-e m-g-s-d-r-? ----------------------------- Nīvu eṣṭu hottige mugisidiri?
Hvorfor har du våknet? ನಿಮಗೆ -ಕ----್ಚ-ವಾಯಿತು? ನ-ಮಗ- ಏಕ- ಎಚ-ಚರವ-ಯ-ತ-? ನ-ಮ-ೆ ಏ-ೆ ಎ-್-ರ-ಾ-ಿ-ು- ---------------------- ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು? 0
N-m-----k- ec-ara--y-t-? Nimage ēke eccaravāyitu? N-m-g- ē-e e-c-r-v-y-t-? ------------------------ Nimage ēke eccaravāyitu?
Hvorfor har du blitt lærer? ನ-ವು ಏ---ಅ--ಯಾ---ಾದಿ-ಿ? ನ-ವ- ಏಕ- ಅಧ-ಯ-ಪಕರ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಏ-ೆ ಅ-್-ಾ-ಕ-ಾ-ಿ-ಿ- ----------------------- ನೀವು ಏಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಿರಿ? 0
N-vu ēk- ad-yāp---------? Nīvu ēke adhyāpakarādiri? N-v- ē-e a-h-ā-a-a-ā-i-i- ------------------------- Nīvu ēke adhyāpakarādiri?
Hvorfor har du tatt drosje? ನ--- ಟ್ಯಾ--ಸ--ನ್ನು--ಕ----ಗೆ-ುಕೊ---ರಿ? ನ-ವ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯನ-ನ- ಏಕ- ತ-ಗ-ದ-ಕ--ಡ-ರ-? ನ-ವ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯ-್-ು ಏ-ೆ ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಂ-ಿ-ಿ- ------------------------------------- ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ? 0
N-v- --āksi-a-----k--t-g-du----i-i? Nīvu ṭyāksiyannu ēke tegedukoṇḍiri? N-v- ṭ-ā-s-y-n-u ē-e t-g-d-k-ṇ-i-i- ----------------------------------- Nīvu ṭyāksiyannu ēke tegedukoṇḍiri?
Hvor har du kommet fra? ನ--ು --್-ಿ-ದ ಬಂದ-ದ್ದೀರ-? ನ-ವ- ಎಲ-ಲ--ದ ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ಿ-ದ ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ-? ------------------------ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? 0
Nī-- -l-i-d- --nd-----i? Nīvu ellinda bandiddīri? N-v- e-l-n-a b-n-i-d-r-? ------------------------ Nīvu ellinda bandiddīri?
Hvor har du gått hen? ನ--ು ಎಲ-ಲ--ೆ --ಗ---ದಿರಿ? ನ-ವ- ಎಲ-ಲ-ಗ- ಹ-ಗ-ದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ದ-ದ-ರ-? ------------------------ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರಿ? 0
Nī-- --li-e h-gid--r-? Nīvu ellige hōgiddiri? N-v- e-l-g- h-g-d-i-i- ---------------------- Nīvu ellige hōgiddiri?
Hvor har du vært? ನ--ು------ದ----ಿ? ನ-ವ- ಎಲ-ಲ-ದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ಿ-್-ಿ-ಿ- ----------------- ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ? 0
Nīv- e-lidd--i? Nīvu elliddiri? N-v- e-l-d-i-i- --------------- Nīvu elliddiri?
Hvem har du hjulpet? ನ-ನ-----ಿ-- ---ಯ ಮಾಡ---? ನ-ನ- ಯ-ರ-ಗ- ಸಹ-ಯ ಮ-ಡ-ದ-? ನ-ನ- ಯ-ರ-ಗ- ಸ-ಾ- ಮ-ಡ-ದ-? ------------------------ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ? 0
Nī-u---rig- --h-ya -āḍide? Nīnu yārige sahāya māḍide? N-n- y-r-g- s-h-y- m-ḍ-d-? -------------------------- Nīnu yārige sahāya māḍide?
Til hvem har du skrevet? ನ-ನು -ಾ--ಗೆ----ದೆ? ನ-ನ- ಯ-ರ-ಗ- ಬರ-ದ-? ನ-ನ- ಯ-ರ-ಗ- ಬ-ೆ-ೆ- ------------------ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಬರೆದೆ? 0
Nī-u -ār-g- b--e--? Nīnu yārige barede? N-n- y-r-g- b-r-d-? ------------------- Nīnu yārige barede?
Hvem har du svart? ನ-ನ- ಯ----------ರ -ೊ-್--? ನ-ನ- ಯ-ರ-ಗ- ಉತ-ತರ ಕ-ಟ-ಟ-? ನ-ನ- ಯ-ರ-ಗ- ಉ-್-ರ ಕ-ಟ-ಟ-? ------------------------- ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ? 0
Nīn- y---ge--t-a---koṭṭ-? Nīnu yārige uttara koṭṭe? N-n- y-r-g- u-t-r- k-ṭ-e- ------------------------- Nīnu yārige uttara koṭṭe?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -