Parlør

no Småprat 2   »   kn ಲೋಕಾರೂಢಿ ೨

21 [tjueén / én og tyve]

Småprat 2

Småprat 2

೨೧ [ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

21 [Ippattondu]

ಲೋಕಾರೂಢಿ ೨

[lōkārūḍhi 2.]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
Hvor kommer du fra? ನ--ು----ಲ------ದ--್ದೀ--? ನ-ವ- ಎಲ-ಲ--ದ ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ಿ-ದ ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ-? ------------------------ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? 0
N-v- ell------an-i--ī-i? Nīvu ellinda bandiddīri? N-v- e-l-n-a b-n-i-d-r-? ------------------------ Nīvu ellinda bandiddīri?
Fra Basel. ಬಾಸೆಲ----ಂದ. ಬ-ಸ-ಲ- ನ--ದ. ಬ-ಸ-ಲ- ನ-ಂ-. ------------ ಬಾಸೆಲ್ ನಿಂದ. 0
Bās-l ---d-. Bāsel ninda. B-s-l n-n-a- ------------ Bāsel ninda.
Basel ligger i Sveits. ಬಾಸ-ಲ--ಸ್ವಿ--ಜರ-ಲೆ-ಡ್--ಲ್--ದ-. ಬ-ಸ-ಲ- ಸ-ವ-ಟ-ಜರ-ಲ--ಡ- ನಲ-ಲ-ದ-. ಬ-ಸ-ಲ- ಸ-ವ-ಟ-ಜ-್-ೆ-ಡ- ನ-್-ಿ-ೆ- ------------------------------ ಬಾಸೆಲ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿದೆ. 0
B-----svi-j---e---n-ll-d-. Bāsel sviṭjarleṇḍ nallide. B-s-l s-i-j-r-e-ḍ n-l-i-e- -------------------------- Bāsel sviṭjarleṇḍ nallide.
Hils på ... Müller. ನ----ನ-ಮಗೆ ಶ--ೀಮಾನ---ಿಲ್ಲರ್ -----ನು ಪರ-ಚಯಿ-ಲೆ? ನ-ನ- ನ-ಮಗ- ಶ-ರ-ಮ-ನ- ಮ-ಲ-ಲರ- ಅವರನ-ನ- ಪರ-ಚಯ-ಸಲ-? ನ-ನ- ನ-ಮ-ೆ ಶ-ರ-ಮ-ನ- ಮ-ಲ-ಲ-್ ಅ-ರ-್-ು ಪ-ಿ-ಯ-ಸ-ೆ- ---------------------------------------------- ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲೆ? 0
N-----i-ag--ś-ī--n -il-ar-av-r-n-u -a-i-ayi----? Nānu nimage śrīmān millar avarannu paricayisale? N-n- n-m-g- ś-ī-ā- m-l-a- a-a-a-n- p-r-c-y-s-l-? ------------------------------------------------ Nānu nimage śrīmān millar avarannu paricayisale?
Han er utlending. ಅ--ು-----ೇಶ---ು. ಅವರ- ಹ-ರದ-ಶದವರ-. ಅ-ರ- ಹ-ರ-ೇ-ದ-ರ-. ---------------- ಅವರು ಹೊರದೇಶದವರು. 0
Ava-----radē--d--ar-. Avaru horadēśadavaru. A-a-u h-r-d-ś-d-v-r-. --------------------- Avaru horadēśadavaru.
Han snakker flere språk. ಅ--ು-ಬ-- -ಾ-ೆಗ-ನ--ು -ಾ----ುತ-ತ--ೆ ಅವರ- ಬಹಳ ಭ-ಷ-ಗಳನ-ನ- ಮ-ತನ-ಡ-ತ-ತ-ರ- ಅ-ರ- ಬ-ಳ ಭ-ಷ-ಗ-ನ-ನ- ಮ-ತ-ಾ-ು-್-ಾ-ೆ --------------------------------- ಅವರು ಬಹಳ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ 0
Ava-----ha-a-bh----a---n- m-----ḍu--ā-e Avaru bahaḷa bhāṣegaḷannu mātanāḍuttāre A-a-u b-h-ḷ- b-ā-e-a-a-n- m-t-n-ḍ-t-ā-e --------------------------------------- Avaru bahaḷa bhāṣegaḷannu mātanāḍuttāre
Er det første gang du er her? ನೀವು-ಮ-ದಲ ----ಗೆ-ಇ--ಲಿ-ೆ -ಂ-ಿದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಮ-ದಲ ಬ-ರ-ಗ- ಇಲ-ಲ-ಗ- ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಮ-ದ- ಬ-ರ-ಗ- ಇ-್-ಿ-ೆ ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ-? ------------------------------------ ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? 0
n--- ---a-a b---g---lli-- ba---d-ī--? nīvu modala bārige illige bandiddīrā? n-v- m-d-l- b-r-g- i-l-g- b-n-i-d-r-? ------------------------------------- nīvu modala bārige illige bandiddīrā?
Nei, jeg var her i fjor også. ಇ--ಲ,-ನ-ನ- ಹ-ದ ವರ-----್-ೆ---್--ಗೆ ಬಂ---್ದ-. ಇಲ-ಲ, ನ-ನ- ಹ-ದ ವರ-ಷ ಒಮ-ಮ- ಇಲ-ಲ-ಗ- ಬ-ದ-ದ-ದ-. ಇ-್-, ನ-ನ- ಹ-ದ ವ-್- ಒ-್-ೆ ಇ-್-ಿ-ೆ ಬ-ದ-ದ-ದ-. ------------------------------------------- ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. 0
Il-a- n--u hōd- --r-- o-'me il-----ba-d-dde. Illa, nānu hōda varṣa om'me illige bandidde. I-l-, n-n- h-d- v-r-a o-'-e i-l-g- b-n-i-d-. -------------------------------------------- Illa, nānu hōda varṣa om'me illige bandidde.
Men bare ei uke. ಆದರ- ಕೇವ---ಂ-ು-ವ--- -ಟ್ಟ-ಗ- -ಾತ್ರ. ಆದರ- ಕ-ವಲ ಒ-ದ- ವ-ರದ ಮಟ-ಟ-ಗ- ಮ-ತ-ರ. ಆ-ರ- ಕ-ವ- ಒ-ದ- ವ-ರ- ಮ-್-ಿ-ೆ ಮ-ತ-ರ- ---------------------------------- ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. 0
Ā---- kē-a-a-o--u-vār-da--aṭṭig- -āt-a. Ādare kēvala ondu vārada maṭṭige mātra. Ā-a-e k-v-l- o-d- v-r-d- m-ṭ-i-e m-t-a- --------------------------------------- Ādare kēvala ondu vārada maṭṭige mātra.
Hvordan liker du deg her hos oss? ನ-ಮ-ೆ ನ--- --ಿ--ೇ-ೆ---ಿಸುತ-ತ-ೆ? ನ-ಮಗ- ನಮ-ಮ ಬಳ- ಹ-ಗ- ಎನ-ಸ-ತ-ತದ-? ನ-ಮ-ೆ ನ-್- ಬ-ಿ ಹ-ಗ- ಎ-ಿ-ು-್-ದ-? ------------------------------- ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಗೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ? 0
N--age -a-'ma--aḷi---g- en--u---de? Nimage nam'ma baḷi hēge enisuttade? N-m-g- n-m-m- b-ḷ- h-g- e-i-u-t-d-? ----------------------------------- Nimage nam'ma baḷi hēge enisuttade?
Veldig godt. Folk er vennlige. ನನಗ- ---ಬ-ಹಿಡಿ-ಿದೆ.-ಇ---ಿ---ನರ- -ುಂ--ಒ-್ಳೆಯ--ು. ನನಗ- ತ--ಬ ಹ-ಡ-ಸ-ದ-. ಇಲ-ಲ-ಯ ಜನರ- ತ--ಬ ಒಳ-ಳ-ಯವರ-. ನ-ಗ- ತ-ಂ- ಹ-ಡ-ಸ-ದ-. ಇ-್-ಿ- ಜ-ರ- ತ-ಂ- ಒ-್-ೆ-ವ-ು- ----------------------------------------------- ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. 0
N-n--- t-----hiḍi--d-.-Illi-a -an-ru tum-a--------aru. Nanage tumba hiḍiside. Illiya janaru tumba oḷḷeyavaru. N-n-g- t-m-a h-ḍ-s-d-. I-l-y- j-n-r- t-m-a o-ḷ-y-v-r-. ------------------------------------------------------ Nanage tumba hiḍiside. Illiya janaru tumba oḷḷeyavaru.
Og naturen liker jeg også. ಈ-ಜ-- ---- ತ--ಬ ಇಷ್-ವಾಗಿ--. ಈ ಜ-ಗ ನನಗ- ತ--ಬ ಇಷ-ಟವ-ಗ-ದ-. ಈ ಜ-ಗ ನ-ಗ- ತ-ಂ- ಇ-್-ವ-ಗ-ದ-. --------------------------- ಈ ಜಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 0
Ī--ā-a n--ag- t-m-- --ṭ---g-de. Ī jāga nanage tumba iṣṭavāgide. Ī j-g- n-n-g- t-m-a i-ṭ-v-g-d-. ------------------------------- Ī jāga nanage tumba iṣṭavāgide.
Hva jobber du med? ನ-ವು-ಏನು----್-ಿ--ಾಡ-ತ್--ರ-? ನ-ವ- ಏನ- ವ-ತ-ತ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಏ-ು ವ-ತ-ತ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? --------------------------- ನೀವು ಏನು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? 0
N--u-ē-u vr̥t-- m-ḍu-t--i? Nīvu ēnu vr-tti māḍuttīri? N-v- ē-u v-̥-t- m-ḍ-t-ī-i- -------------------------- Nīvu ēnu vr̥tti māḍuttīri?
Jeg er oversetter. ನ--- ಭಾ-ಾ----ಾರ. ನ-ನ- ಭ-ಷ--ತರಕ-ರ. ನ-ನ- ಭ-ಷ-ಂ-ರ-ಾ-. ---------------- ನಾನು ಭಾಷಾಂತರಕಾರ. 0
Nānu bhā-ā-t-ra--r-. Nānu bhāṣāntarakāra. N-n- b-ā-ā-t-r-k-r-. -------------------- Nānu bhāṣāntarakāra.
Jeg oversetter bøker. ನಾ----ು--ತಕ-ಳ--ನು ಭ-ಷಾ-ತರ-ಸುತ್ತ---. ನ-ನ- ಪ-ಸ-ತಕಗಳನ-ನ- ಭ-ಷ--ತರ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಪ-ಸ-ತ-ಗ-ನ-ನ- ಭ-ಷ-ಂ-ರ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ----------------------------------- ನಾನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸುತ್ತೇನೆ. 0
Nā-u --s-a-ag--a--- -hā----ar-sut--ne. Nānu pustakagaḷannu bhāṣāntarisuttēne. N-n- p-s-a-a-a-a-n- b-ā-ā-t-r-s-t-ē-e- -------------------------------------- Nānu pustakagaḷannu bhāṣāntarisuttēne.
Er du alene her? ನೀ-ು ಇ--ಲಿ-ಒ-್-ರ- ಇದ--ೀ-ಾ? ನ-ವ- ಇಲ-ಲ- ಒಬ-ಬರ- ಇದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಇ-್-ಿ ಒ-್-ರ- ಇ-್-ೀ-ಾ- -------------------------- ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ? 0
N--- illi-ob-a---i---rā? Nīvu illi obbarē iddīrā? N-v- i-l- o-b-r- i-d-r-? ------------------------ Nīvu illi obbarē iddīrā?
Nei, kona mi / mannen min er her også. ಇ--ಲ, ನ--ನ ಹ--ಡ--- --್--ಗ---ಸಹ-ಇಲ--ಿದ---ರೆ. ಇಲ-ಲ, ನನ-ನ ಹ--ಡತ-/ ನನ-ನ ಗ-ಡ ಸಹ ಇಲ-ಲ-ದ-ದ-ರ-. ಇ-್-, ನ-್- ಹ-ಂ-ತ-/ ನ-್- ಗ-ಡ ಸ- ಇ-್-ಿ-್-ಾ-ೆ- ------------------------------------------- ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ/ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಹ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 0
Illa- nan------ḍati/ ---na gaṇ-a sah--illidd-re. Illa, nanna heṇḍati/ nanna gaṇḍa saha illiddāre. I-l-, n-n-a h-ṇ-a-i- n-n-a g-ṇ-a s-h- i-l-d-ā-e- ------------------------------------------------ Illa, nanna heṇḍati/ nanna gaṇḍa saha illiddāre.
Og der er de to barna mine. ಅವ-ು ನ-್- ಇ-್-ರ- -ಕ್ಕಳ-. ಅವರ- ನನ-ನ ಇಬ-ಬರ- ಮಕ-ಕಳ-. ಅ-ರ- ನ-್- ಇ-್-ರ- ಮ-್-ಳ-. ------------------------ ಅವರು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. 0
A--ru-n-n-----ba-u -------. Avaru nanna ibbaru makkaḷu. A-a-u n-n-a i-b-r- m-k-a-u- --------------------------- Avaru nanna ibbaru makkaḷu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visste du?
Japansk er et av de mest fasinerende språkene. Mange finner skriftsystemet interessant. Det består av Kinesiske symboler og to sammensatte tegn. Et annet trekk ved Japansk er at det har mange dialekter. I noen tilfeller skiller de seg fra hverandre i betydelig grad. Dermed er det mulig at to snakkende fra forskjellige områder ikke forstår hverandre. Japansk har en melodisk aksent. Hvis et ord trenger å bli fremhevet, blir det ikke uttalt høyere. Pitchen til lydene er varierte. Det er omtrent 130 millioner mennesker som snakker Japansk. Naturligvis bor de fleste av disse i Japan. Det er også store grupper av Japansk talende i Brasil og Nord-Amerika. De er etterkommere av Japansk utvandrere. Det er relativt få som har språket som andre språk. Dette er det som bør motivere oss til å lære dette spennende språket!