Parlør

no Konjunksjoner 2   »   kn ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು ೨

95 [nittifem]

Konjunksjoner 2

Konjunksjoner 2

೯೫ [ತೊಂಬತ್ತಐದು]

95 [Tombatta\'aidu]

ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು ೨

[sambandhāvyayagaḷu 2.]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
Når sluttet hun å jobbe? ಅ-ಳು--ಾ----ನಿಂದ ಕೆಲ- ಮಾ--ತ-ತಿಲ-ಲ? ಅವಳ- ಯ-ವ-ಗ-ನ--ದ ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಲ-ಲ? ಅ-ಳ- ಯ-ವ-ಗ-ನ-ಂ- ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಲ-ಲ- --------------------------------- ಅವಳು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ? 0
Av-----āv-----nd----------āḍ---illa? Avaḷu yāvāgininda kelasa māḍuttilla? A-a-u y-v-g-n-n-a k-l-s- m-ḍ-t-i-l-? ------------------------------------ Avaḷu yāvāgininda kelasa māḍuttilla?
Siden hun ble gift? ಮ--ವೆಯ-ನ----ೆ? ಮದ-ವ-ಯ ನ-ತರವ-? ಮ-ು-ೆ- ನ-ತ-ವ-? -------------- ಮದುವೆಯ ನಂತರವೆ? 0
M--u--y- --nt-r-v-? Maduveya nantarave? M-d-v-y- n-n-a-a-e- ------------------- Maduveya nantarave?
Ja, hun har ikke jobbet siden hun ble gift. ಹೌ----ಅ-ಳ- -ದು-ೆ---ಂ---ಿ-- ಕೆಲ- -ಾ---್ತ---ಲ. ಹ-ದ-, ಅವಳ- ಮದ-ವ-ಯ ನ-ತರದ--ದ ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಲ-ಲ. ಹ-ದ-, ಅ-ಳ- ಮ-ು-ೆ- ನ-ತ-ದ-ಂ- ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಲ-ಲ- -------------------------------------------- ಹೌದು, ಅವಳು ಮದುವೆಯ ನಂತರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 0
H--du,--vaḷ- -a--vey--na-ta-ad-nda --l-sa māḍut--l-a. Haudu, avaḷu maduveya nantaradinda kelasa māḍuttilla. H-u-u- a-a-u m-d-v-y- n-n-a-a-i-d- k-l-s- m-ḍ-t-i-l-. ----------------------------------------------------- Haudu, avaḷu maduveya nantaradinda kelasa māḍuttilla.
Siden hun ble gift jobber hun ikke lenger. ಅವಳ- --------ಾಗ--ಿಂ- ಕೆ-----ಡುತ್--ಲ್-. ಅವಳ- ಮದ-ವ- ಆದ-ಗ-ನ--ದ ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಲ-ಲ. ಅ-ಳ- ಮ-ು-ೆ ಆ-ಾ-ಿ-ಿ-ದ ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಲ-ಲ- -------------------------------------- ಅವಳು ಮದುವೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 0
A--ḷ--ma--ve ādāg-ni--a-k---sa-māḍut-il-a. Avaḷu maduve ādāgininda kelasa māḍuttilla. A-a-u m-d-v- ā-ā-i-i-d- k-l-s- m-ḍ-t-i-l-. ------------------------------------------ Avaḷu maduve ādāgininda kelasa māḍuttilla.
Siden de kjenner hverandre er de lykkelige. ಪರ---ರ ಪರಿ---ಆ-ಾ-ಿನ-ಂ---ವ-ು ಸಂತ-ಷವ-ಗ-ದ-ದ--ೆ ಪರಸ-ಪರ ಪರ-ಚಯ ಆದ-ಗ-ನ--ದ ಅವರ- ಸ-ತ-ಷವ-ಗ-ದ-ದ-ರ- ಪ-ಸ-ಪ- ಪ-ಿ-ಯ ಆ-ಾ-ಿ-ಿ-ದ ಅ-ರ- ಸ-ತ-ಷ-ಾ-ಿ-್-ಾ-ೆ ------------------------------------------- ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ 0
Pa--spara --r-cay--ā---inin-- -v-r--san--ṣ-v--id-āre Paraspara paricaya ādāgininda avaru santōṣavāgiddāre P-r-s-a-a p-r-c-y- ā-ā-i-i-d- a-a-u s-n-ō-a-ā-i-d-r- ---------------------------------------------------- Paraspara paricaya ādāgininda avaru santōṣavāgiddāre
Siden de har barn går de sjelden ut. ಅ--ಿಗೆ--ಕ------ದ------ದ----ೂಪ--ಗ----ರ-- ಹೋಗ-ತ---ರೆ. ಅವರ-ಗ- ಮಕ-ಕಳ- ಆದ-ಗ-ನ--ದ ಅಪರ-ಪವ-ಗ- ಹ-ರಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ರ-. ಅ-ರ-ಗ- ಮ-್-ಳ- ಆ-ಾ-ಿ-ಿ-ದ ಅ-ರ-ಪ-ಾ-ಿ ಹ-ರ-ೆ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ರ-. --------------------------------------------------- ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆದಾಗಿನಿಂದ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 0
ava-i-e-m-k-aḷ--ā-ā-ini--a a--rū-a-ā-i--o---- --gu-----. avarige makkaḷu ādāgininda aparūpavāgi horage hōguttāre. a-a-i-e m-k-a-u ā-ā-i-i-d- a-a-ū-a-ā-i h-r-g- h-g-t-ā-e- -------------------------------------------------------- avarige makkaḷu ādāgininda aparūpavāgi horage hōguttāre.
Når telefonerer hun? ಅ-ಳು-ಯಾವ-- --ನ್ ಮ-ಡ----ಾ-ೆ? ಅವಳ- ಯ-ವ-ಗ ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಳ-? ಅ-ಳ- ಯ-ವ-ಗ ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಳ-? --------------------------- ಅವಳು ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ? 0
Avaḷu -āv-ga phōn --ḍu---ḷe? Avaḷu yāvāga phōn māḍuttāḷe? A-a-u y-v-g- p-ō- m-ḍ-t-ā-e- ---------------------------- Avaḷu yāvāga phōn māḍuttāḷe?
Mens hun kjører? ಗಾ-- ಓ-ಿ-ು-್ತ--ು-ಾಗಲ-? ಗ-ಡ- ಓಡ-ಸ-ತ-ತ-ರ-ವ-ಗಲ-? ಗ-ಡ- ಓ-ಿ-ು-್-ಿ-ು-ಾ-ಲ-? ---------------------- ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ? 0
Gāḍ--ōḍ-s-t--r-vāgale? Gāḍi ōḍisuttiruvāgale? G-ḍ- ō-i-u-t-r-v-g-l-? ---------------------- Gāḍi ōḍisuttiruvāgale?
Ja, mens hun kjører bil. ಹ--ು- ಗಾಡಿಯ-್ನು ಓಡ--ು--ತಿ---ಾ-. ಹ-ದ-, ಗ-ಡ-ಯನ-ನ- ಓಡ-ಸ-ತ-ತ-ರ-ವ-ಗ. ಹ-ದ-, ಗ-ಡ-ಯ-್-ು ಓ-ಿ-ು-್-ಿ-ು-ಾ-. ------------------------------- ಹೌದು, ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ. 0
Ha--u- -āḍ-ya------isut--ruv-ga. Haudu, gāḍiyannu ōḍisuttiruvāga. H-u-u- g-ḍ-y-n-u ō-i-u-t-r-v-g-. -------------------------------- Haudu, gāḍiyannu ōḍisuttiruvāga.
Hun telefonerer mens hun kjører bil. ಅವ-ು---ಡ- --ಿಸ-----ರುವ---ಫೋ-್-ಮ-ಡ---ತ-ಳ-. ಅವಳ- ಗ-ಡ- ಓಡ-ಸ-ತ-ತ-ರ-ವ-ಗ ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಳ-. ಅ-ಳ- ಗ-ಡ- ಓ-ಿ-ು-್-ಿ-ು-ಾ- ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ಳ-. ----------------------------------------- ಅವಳು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. 0
Ava-- ---- --is--ti-uv--a --ōn---ḍutt-ḷ-. Avaḷu gāḍi ōḍisuttiruvāga phōn māḍuttāḷe. A-a-u g-ḍ- ō-i-u-t-r-v-g- p-ō- m-ḍ-t-ā-e- ----------------------------------------- Avaḷu gāḍi ōḍisuttiruvāga phōn māḍuttāḷe.
Hun ser på TV mens hun stryker tøy. ಅವ----ಸ----ಿ ಮ-ಡು-ಾಗ -ೀವಿ ನ----್ತಾಳ-. ಅವಳ- ಇಸ-ತ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ಗ ಟ-ವ- ನ-ಡ-ತ-ತ-ಳ-. ಅ-ಳ- ಇ-್-್-ಿ ಮ-ಡ-ವ-ಗ ಟ-ವ- ನ-ಡ-ತ-ತ-ಳ-. ------------------------------------- ಅವಳು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀವಿ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. 0
A-aḷ- --t---mā-uv-ga--īvi-nōḍuttā-e. Avaḷu istri māḍuvāga ṭīvi nōḍuttāḷe. A-a-u i-t-i m-ḍ-v-g- ṭ-v- n-ḍ-t-ā-e- ------------------------------------ Avaḷu istri māḍuvāga ṭīvi nōḍuttāḷe.
Hun hører på musikk mens hun gjør oppgavene sine. ಅ--ು--ೆ-ಸ--ನ್---ಮಾ-ು-ಾ---ಂಗ------- -ೇಳು--ತ--ೆ. ಅವಳ- ಕ-ಲಸಗಳನ-ನ- ಮ-ಡ-ವ-ಗ ಸ-ಗ-ತವನ-ನ- ಕ-ಳ-ತ-ತ-ಳ-. ಅ-ಳ- ಕ-ಲ-ಗ-ನ-ನ- ಮ-ಡ-ವ-ಗ ಸ-ಗ-ತ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ತ-ತ-ಳ-. ---------------------------------------------- ಅವಳು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. 0
Av-ḷu -e---a-aḷan-- māḍuvāga saṅg-ta-a--u -ē-utt--e. Avaḷu kelasagaḷannu māḍuvāga saṅgītavannu kēḷuttāḷe. A-a-u k-l-s-g-ḷ-n-u m-ḍ-v-g- s-ṅ-ī-a-a-n- k-ḷ-t-ā-e- ---------------------------------------------------- Avaḷu kelasagaḷannu māḍuvāga saṅgītavannu kēḷuttāḷe.
Jeg ser ingenting når jeg ikke har på meg briller. ನನ್ನ ಕನ---ಕ-ಇಲ----ದ್ದ------- -ನೂ-----ಸು--ದ---ಲ ನನ-ನ ಕನ-ನಡಕ ಇಲ-ಲದ-ದ-ದರ- ನನಗ- ಏನ- ಕ-ಣ-ಸ-ವ-ದ-ಲ-ಲ ನ-್- ಕ-್-ಡ- ಇ-್-ದ-ದ-ದ-ೆ ನ-ಗ- ಏ-ೂ ಕ-ಣ-ಸ-ವ-ದ-ಲ-ಲ ---------------------------------------------- ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ 0
N---a k-----a-a --l-d----r----nag--ēn--kāṇis-vudi-la Nanna kannaḍaka illadiddare nanage ēnū kāṇisuvudilla N-n-a k-n-a-a-a i-l-d-d-a-e n-n-g- ē-ū k-ṇ-s-v-d-l-a ---------------------------------------------------- Nanna kannaḍaka illadiddare nanage ēnū kāṇisuvudilla
Jeg forstår ingenting når musikken er så høy. ಸ--ೀತ--ಷ್-ು ------ದ-ದರೆ -ನ-- -ನ- ಅ-್-ವಾ--ವು-ಿ---. ಸ-ಗ-ತ ಇಷ-ಟ- ಜ-ರ-ಗ-ದ-ದರ- ನನಗ- ಏನ- ಅರ-ಥವ-ಗ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ಸ-ಗ-ತ ಇ-್-ು ಜ-ರ-ಗ-ದ-ದ-ೆ ನ-ಗ- ಏ-ೂ ಅ-್-ವ-ಗ-ವ-ದ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------------- ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 0
sa-gī-- i-ṭ--j-r--idd-r- nan--e---ū -r--a-ā--v-di---. saṅgīta iṣṭu jōrāgiddare nanage ēnū arthavāguvudilla. s-ṅ-ī-a i-ṭ- j-r-g-d-a-e n-n-g- ē-ū a-t-a-ā-u-u-i-l-. ----------------------------------------------------- saṅgīta iṣṭu jōrāgiddare nanage ēnū arthavāguvudilla.
Jeg lukter ingenting når jeg er forkjølet. ನನ-- ನ-ಗ-ಿ-ಆಗಿ---ಾಗ ನ------ೂ--ಾಸನ- ಬ-ು--ದ--್ಲ. ನನಗ- ನ-ಗಡ- ಆಗ-ದ-ದ-ಗ ನನಗ- ಏನ- ವ-ಸನ- ಬರ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ನ-ಗ-ಿ ಆ-ಿ-್-ಾ- ನ-ಗ- ಏ-ೂ ವ-ಸ-ೆ ಬ-ು-ು-ಿ-್-. ---------------------------------------------- ನನಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಏನೂ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 0
N-n--- -eg-ḍ--ā-idd--a -a-age -nū vā-ane-baruvudil--. Nanage negaḍi āgiddāga nanage ēnū vāsane baruvudilla. N-n-g- n-g-ḍ- ā-i-d-g- n-n-g- ē-ū v-s-n- b-r-v-d-l-a- ----------------------------------------------------- Nanage negaḍi āgiddāga nanage ēnū vāsane baruvudilla.
Vi tar en drosje hvis det regner. ಮ------ರ---ಾವು -್--ಕ-ಸ-ಯ--ಲಿ ಹ-ಗೋಣ. ಮಳ- ಬ-ದರ- ನ-ವ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯಲ-ಲ- ಹ-ಗ-ಣ. ಮ-ೆ ಬ-ದ-ೆ ನ-ವ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯ-್-ಿ ಹ-ಗ-ಣ- ----------------------------------- ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. 0
Maḷ--b--d--e----u--y---i--l-i---g-ṇa. Maḷe bandare nāvu ṭyāksiyalli hōgōṇa. M-ḷ- b-n-a-e n-v- ṭ-ā-s-y-l-i h-g-ṇ-. ------------------------------------- Maḷe bandare nāvu ṭyāksiyalli hōgōṇa.
Vi reiser jorden rundt hvis vi vinner i lotto. ನ-ವು --ಟರಿ--ೆ--ದ-- -ಿ-್ವಪ--------ಾ--ಣ. ನ-ವ- ಲ-ಟರ- ಗ-ದ-ದರ- ವ-ಶ-ವಪರ-ಯಟನ- ಮ-ಡ-ಣ. ನ-ವ- ಲ-ಟ-ಿ ಗ-ದ-ದ-ೆ ವ-ಶ-ವ-ರ-ಯ-ನ- ಮ-ಡ-ಣ- -------------------------------------- ನಾವು ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದರೆ ವಿಶ್ವಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡೋಣ. 0
Nā-- ---a-i g--da-- -iśva-arya-an- --ḍ-ṇa. Nāvu lāṭari geddare viśvaparyaṭane māḍōṇa. N-v- l-ṭ-r- g-d-a-e v-ś-a-a-y-ṭ-n- m-ḍ-ṇ-. ------------------------------------------ Nāvu lāṭari geddare viśvaparyaṭane māḍōṇa.
Vi begynner å spise hvis han ikke kommer snart. ಅ-ನು-ಬೇ- -ರ-----ರೆ -ಾವು-ಊಟ--ು-- -ಾಡೋಣ. ಅವನ- ಬ-ಗ ಬರದ-ದ-ದರ- ನ-ವ- ಊಟ ಶ-ರ- ಮ-ಡ-ಣ. ಅ-ನ- ಬ-ಗ ಬ-ದ-ದ-ದ-ೆ ನ-ವ- ಊ- ಶ-ರ- ಮ-ಡ-ಣ- -------------------------------------- ಅವನು ಬೇಗ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಊಟ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. 0
Ava-u -ēg- -a-a-idd-r- -ā---ūṭ- ś-r---āḍ---. Avanu bēga baradiddare nāvu ūṭa śuru māḍōṇa. A-a-u b-g- b-r-d-d-a-e n-v- ū-a ś-r- m-ḍ-ṇ-. -------------------------------------------- Avanu bēga baradiddare nāvu ūṭa śuru māḍōṇa.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -