Parlør

no Fortid av modalverb 2   »   kn ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೨

88 [åttiåtte]

Fortid av modalverb 2

Fortid av modalverb 2

೮೮ [ಎಂಬತ್ತೆಂಟು]

88 [Embatteṇṭu]

ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೨

[sahāyaka kriyāpadagaḷa bhūtakāla 2.]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
Sønnen min ville ikke leke med dukka. ನನ-ನ--ಗ-ಬ---ೆಯ-ಜ-ತ- --ಲು --್ಟ-ಡ-ಿಲ್ಲ. ನನ-ನ ಮಗ ಬ--ಬ-ಯ ಜ-ತ- ಆಡಲ- ಇಷ-ಟಪಡಲ-ಲ-ಲ. ನ-್- ಮ- ಬ-ಂ-ೆ- ಜ-ತ- ಆ-ಲ- ಇ-್-ಪ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------- ನನ್ನ ಮಗ ಬೊಂಬೆಯ ಜೊತೆ ಆಡಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 0
Nann---a-a----bey--j-t- -ḍ--u iṣ--p-ḍ-lill-. Nanna maga bombeya jote āḍalu iṣṭapaḍalilla. N-n-a m-g- b-m-e-a j-t- ā-a-u i-ṭ-p-ḍ-l-l-a- -------------------------------------------- Nanna maga bombeya jote āḍalu iṣṭapaḍalilla.
Dattera mi ville ikke spille fotball. ನನ್- ---ು-ಕಾ-್-ೆ--ು --ಲ--ಇಷ-ಟಪ-ಲಿಲ್ಲ. ನನ-ನ ಮಗಳ- ಕ-ಲ-ಚ--ಡ- ಆಡಲ- ಇಷ-ಟಪಡಲ-ಲ-ಲ. ನ-್- ಮ-ಳ- ಕ-ಲ-ಚ-ಂ-ು ಆ-ಲ- ಇ-್-ಪ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------- ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಆಡಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 0
Nann---a-aḷ- kālceṇ-- -ḍ----iṣṭ-p--al--l-. Nanna magaḷu kālceṇḍu āḍalu iṣṭapaḍalilla. N-n-a m-g-ḷ- k-l-e-ḍ- ā-a-u i-ṭ-p-ḍ-l-l-a- ------------------------------------------ Nanna magaḷu kālceṇḍu āḍalu iṣṭapaḍalilla.
Kona mi ville ikke spille sjakk med meg. ನ----ಹ-ಂಡ-- ನನ-ನ--ೊ----ದ-ರ-ಗ---ಲ- ಇ-್ಟ-ಡ----ಲ. ನನ-ನ ಹ--ಡತ- ನನ-ನ ಜ-ತ- ಚದ-ರ-ಗ ಆಡಲ- ಇಷ-ಟಪಡಲ-ಲ-ಲ. ನ-್- ಹ-ಂ-ತ- ನ-್- ಜ-ತ- ಚ-ು-ಂ- ಆ-ಲ- ಇ-್-ಪ-ಲ-ಲ-ಲ- ---------------------------------------------- ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚದುರಂಗ ಆಡಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 0
Na-n- h-ṇ-ati-n---- -----ca--r---a -ḍal--iṣ--pa---il-a. Nanna heṇḍati nanna jote caduraṅga āḍalu iṣṭapaḍalilla. N-n-a h-ṇ-a-i n-n-a j-t- c-d-r-ṅ-a ā-a-u i-ṭ-p-ḍ-l-l-a- ------------------------------------------------------- Nanna heṇḍati nanna jote caduraṅga āḍalu iṣṭapaḍalilla.
Barna mine ville ikke gå tur. ನನ್---ಕ್ಕ-ು ----ವ----ಕ್-ೆ ---ು-ಇ-್--------. ನನ-ನ ಮಕ-ಕಳ- ವ-ಯ-ವ-ಹ-ರಕ-ಕ- ಬರಲ- ಇಷ-ಟಪಡಲ-ಲ-ಲ. ನ-್- ಮ-್-ಳ- ವ-ಯ-ವ-ಹ-ರ-್-ೆ ಬ-ಲ- ಇ-್-ಪ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------- ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 0
N---a --kka------uv-hā-a----baralu i--a-a-a-i-l-. Nanna makkaḷu vāyuvihārakke baralu iṣṭapaḍalilla. N-n-a m-k-a-u v-y-v-h-r-k-e b-r-l- i-ṭ-p-ḍ-l-l-a- ------------------------------------------------- Nanna makkaḷu vāyuvihārakke baralu iṣṭapaḍalilla.
De ville ikke rydde på rommet sitt. ಅವ-ು ಕ---ಯನ್ನ- ಓ---ಾ-ಿ -ಡಲು--ಷ-ಟ-ಡ-ಿ-್ಲ. ಅವರ- ಕ-ಣ-ಯನ-ನ- ಓರಣವ-ಗ- ಇಡಲ- ಇಷ-ಟಪಡಲ-ಲ-ಲ. ಅ-ರ- ಕ-ಣ-ಯ-್-ು ಓ-ಣ-ಾ-ಿ ಇ-ಲ- ಇ-್-ಪ-ಲ-ಲ-ಲ- ---------------------------------------- ಅವರು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಓರಣವಾಗಿ ಇಡಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 0
A-a-u -ō--ya--u ōraṇ-v-g-----lu-i-ṭapa-----l-. Avaru kōṇeyannu ōraṇavāgi iḍalu iṣṭapaḍalilla. A-a-u k-ṇ-y-n-u ō-a-a-ā-i i-a-u i-ṭ-p-ḍ-l-l-a- ---------------------------------------------- Avaru kōṇeyannu ōraṇavāgi iḍalu iṣṭapaḍalilla.
De ville ikke legge seg. ಅವ-ು-ಮಲಗ---ಇ--ಟಪಡಲ-ಲ-ಲ. ಅವರ- ಮಲಗಲ- ಇಷ-ಟಪಡಲ-ಲ-ಲ. ಅ-ರ- ಮ-ಗ-ು ಇ-್-ಪ-ಲ-ಲ-ಲ- ----------------------- ಅವರು ಮಲಗಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 0
Av-r- ----gal---ṣ-apaḍalilla. Avaru malagalu iṣṭapaḍalilla. A-a-u m-l-g-l- i-ṭ-p-ḍ-l-l-a- ----------------------------- Avaru malagalu iṣṭapaḍalilla.
Han fikk ikke lov til å spise is. ಅವ-ು-ಐಸ- ಕ-ರ-ಂ--್-ು------ಬಾರ--ಗ---ತ-. ಅವನ- ಐಸ- ಕ-ರ--ಅನ-ನ- ತ-ನ-ನಬ-ರದ-ಗ-ತ-ತ-. ಅ-ನ- ಐ-್ ಕ-ರ-ಂ-ನ-ನ- ತ-ನ-ನ-ಾ-ದ-ಗ-ತ-ತ-. ------------------------------------- ಅವನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಂಅನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದಾಗಿತ್ತು. 0
A------is kr-ṁ---u tinnab--a--g--t-. Avanu ais krīṁannu tinnabāradāgittu. A-a-u a-s k-ī-a-n- t-n-a-ā-a-ā-i-t-. ------------------------------------ Avanu ais krīṁannu tinnabāradāgittu.
Han fikk ikke lov til å spise sjokolade. ಅ-ನ- -ಾಕ-ಲೇ-್--್-ು--ಿನ-ನ-ಾರದಾಗ-ತ--ು. ಅವನ- ಚ-ಕ-ಲ-ಟ-ಅನ-ನ- ತ-ನ-ನಬ-ರದ-ಗ-ತ-ತ-. ಅ-ನ- ಚ-ಕ-ಲ-ಟ-ಅ-್-ು ತ-ನ-ನ-ಾ-ದ-ಗ-ತ-ತ-. ------------------------------------ ಅವನು ಚಾಕೋಲೇಟ್ಅನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದಾಗಿತ್ತು. 0
Ava-u---kō--ṭ-n-u-t---ab---dā--t--. Avanu cākōlēṭannu tinnabāradāgittu. A-a-u c-k-l-ṭ-n-u t-n-a-ā-a-ā-i-t-. ----------------------------------- Avanu cākōlēṭannu tinnabāradāgittu.
Han fikk ikke lov til å spise drops. ಅ--ು --್ಕ-ೆ --ಠ--------ು--ಿ-್-ಬ-ರ-ಾ-ಿತ-ತ-. ಅವನ- ಸಕ-ಕರ- ಮ-ಠ-ಯ-ಗಳನ-ನ- ತ-ನ-ನಬ-ರದ-ಗ-ತ-ತ-. ಅ-ನ- ಸ-್-ರ- ಮ-ಠ-ಯ-ಗ-ನ-ನ- ತ-ನ-ನ-ಾ-ದ-ಗ-ತ-ತ-. ------------------------------------------ ಅವನು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದಾಗಿತ್ತು. 0
A-an-----k-r----ṭ-------an-u-tin---āra-------. Avanu sakkare miṭhāyigaḷannu tinnabāradāgittu. A-a-u s-k-a-e m-ṭ-ā-i-a-a-n- t-n-a-ā-a-ā-i-t-. ---------------------------------------------- Avanu sakkare miṭhāyigaḷannu tinnabāradāgittu.
Jeg fikk lov til å ønske meg noe. ನಾ-ು ಏ-ನ್ನ-ದರು-ಆಶಿಸಬ-ು-ಾಗ-ತ್-ು. ನ-ನ- ಏನನ-ನ-ದರ- ಆಶ-ಸಬಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-. ನ-ನ- ಏ-ನ-ನ-ದ-ು ಆ-ಿ-ಬ-ು-ಾ-ಿ-್-ು- ------------------------------- ನಾನು ಏನನ್ನಾದರು ಆಶಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 0
N-n-----nn-daru--śi--bahu--gi--u. Nānu ēnannādaru āśisabahudāgittu. N-n- ē-a-n-d-r- ā-i-a-a-u-ā-i-t-. --------------------------------- Nānu ēnannādaru āśisabahudāgittu.
Jeg fikk lov til å kjøpe meg en kjole. ನ--ು -ಂ-ು----ಗೆಯ-------ಳ-ಳ--ುದ-ಗಿತ--ು. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಉಡ-ಗ-ಯನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಉ-ು-ೆ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-. -------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 0
N-n- -ndu-uḍ-gey-nnu ----abahu---it-u. Nānu ondu uḍugeyannu koḷḷabahudāgittu. N-n- o-d- u-u-e-a-n- k-ḷ-a-a-u-ā-i-t-. -------------------------------------- Nānu ondu uḍugeyannu koḷḷabahudāgittu.
Jeg fikk lov til å ta en sjokolade. ನ-ನ- ಒ-ದು--ಾ---ಟ- ಅ---- -ೆ--ದುಕೊಳ-ಳಬ--ದಾಗಿ-್ತು. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಚ-ಕಲ-ಟ- ಅನ-ನ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಚ-ಕ-ೇ-್ ಅ-್-ು ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-. ----------------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಚಾಕಲೇಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 0
Nā---ond- c-k--ēṭ -nn--t---duko-ḷ----u-ā-it--. Nānu ondu cākalēṭ annu tegedukoḷḷabahudāgittu. N-n- o-d- c-k-l-ṭ a-n- t-g-d-k-ḷ-a-a-u-ā-i-t-. ---------------------------------------------- Nānu ondu cākalēṭ annu tegedukoḷḷabahudāgittu.
Fikk du røyke på flyet? ನೀನು-ವ-ಮಾನದಲ-ಲಿ -----ನ---ಡ--ುದಾ-ಿ-್--? ನ-ನ- ವ-ಮ-ನದಲ-ಲ- ಧ-ಮಪ-ನ ಮ-ಡಬಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-? ನ-ನ- ವ-ಮ-ನ-ಲ-ಲ- ಧ-ಮ-ಾ- ಮ-ಡ-ಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-? -------------------------------------- ನೀನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತೆ? 0
Nī-----m-n---ll- d-ūmapā----āḍa-a---ā-it--? Nīnu vimānadalli dhūmapāna māḍabahudāgitte? N-n- v-m-n-d-l-i d-ū-a-ā-a m-ḍ-b-h-d-g-t-e- ------------------------------------------- Nīnu vimānadalli dhūmapāna māḍabahudāgitte?
Fikk du drikke øl på sykehuset? ನ-ನ--ಆಸ್-ತ್-ೆ-ಲ-ಲಿ ಬೀರ್---ಡಿಯಬ-ು-ಾಗಿತ್-ೆ? ನ-ನ- ಆಸ-ಪತ-ರ-ಯಲ-ಲ- ಬ-ರ- ಕ-ಡ-ಯಬಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-? ನ-ನ- ಆ-್-ತ-ರ-ಯ-್-ಿ ಬ-ರ- ಕ-ಡ-ಯ-ಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-? ----------------------------------------- ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರ್ ಕುಡಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತೆ? 0
N-nu āsp-t--y-l-i-bīr-kuḍi--bahu--git-e? Nīnu āspatreyalli bīr kuḍiyabahudāgitte? N-n- ā-p-t-e-a-l- b-r k-ḍ-y-b-h-d-g-t-e- ---------------------------------------- Nīnu āspatreyalli bīr kuḍiyabahudāgitte?
Fikk du ta med hunden på hotellet? ನ-ನು----ಿ--್-- ವಸತಿ-ೃಹದ---ೆ ಕ----ಕೊ-ಡು ಹ-ಗ--ು-ಾಗಿತ್ತೆ? ನ-ನ- ನ-ಯ-ಯನ-ನ- ವಸತ-ಗ-ಹದ-ಳಗ- ಕರ-ದ-ಕ--ಡ- ಹ-ಗಬಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-? ನ-ನ- ನ-ಯ-ಯ-್-ು ವ-ತ-ಗ-ಹ-ೊ-ಗ- ಕ-ೆ-ು-ೊ-ಡ- ಹ-ಗ-ಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-? ------------------------------------------------------ ನೀನು ನಾಯಿಯನ್ನು ವಸತಿಗೃಹದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತೆ? 0
N--u --yiya-n- -as--ig-̥---o-a-e -----ukoṇḍu-h--a--hu--g-t--? Nīnu nāyiyannu vasatigr-hadoḷage karedukoṇḍu hōgabahudāgitte? N-n- n-y-y-n-u v-s-t-g-̥-a-o-a-e k-r-d-k-ṇ-u h-g-b-h-d-g-t-e- ------------------------------------------------------------- Nīnu nāyiyannu vasatigr̥hadoḷage karedukoṇḍu hōgabahudāgitte?
I ferien fikk barna lov til å være ute lenge. ರಜ------ಳಲ--ಿ-ಮ-್ಕಳು -ೆಚ--ು -ೊತ್---ಹ-ರ-- -ರಬ-ುದಾಗಿ--ತ-. ರಜ-ದ-ವಸಗಳಲ-ಲ- ಮಕ-ಕಳ- ಹ-ಚ-ಚ- ಹ-ತ-ತ- ಹ-ರಗ- ಇರಬಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-. ರ-ಾ-ಿ-ಸ-ಳ-್-ಿ ಮ-್-ಳ- ಹ-ಚ-ಚ- ಹ-ತ-ತ- ಹ-ರ-ೆ ಇ-ಬ-ು-ಾ-ಿ-್-ು- ------------------------------------------------------- ರಜಾದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 0
Rajādi--sag-------m--k--- --c-- h---u --r--e -r--ah--ā-i-tu. Rajādivasagaḷalli makkaḷu heccu hottu horage irabahudāgittu. R-j-d-v-s-g-ḷ-l-i m-k-a-u h-c-u h-t-u h-r-g- i-a-a-u-ā-i-t-. ------------------------------------------------------------ Rajādivasagaḷalli makkaḷu heccu hottu horage irabahudāgittu.
De fikk leke i hagen / på tunet lenge. ಅವರು-ಅಂಗಳದಲ್-ಿ ---ಬ ಸಮಯ-ಆ-ಬಹುದ--ಿತ---. ಅವರ- ಅ-ಗಳದಲ-ಲ- ತ--ಬ ಸಮಯ ಆಡಬಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-. ಅ-ರ- ಅ-ಗ-ದ-್-ಿ ತ-ಂ- ಸ-ಯ ಆ-ಬ-ು-ಾ-ಿ-್-ು- -------------------------------------- ಅವರು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮಯ ಆಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 0
Av-ru---gaḷa--l-i------ s-maya -ḍ--a---ā--t-u. Avaru aṅgaḷadalli tumba samaya āḍabahudāgittu. A-a-u a-g-ḷ-d-l-i t-m-a s-m-y- ā-a-a-u-ā-i-t-. ---------------------------------------------- Avaru aṅgaḷadalli tumba samaya āḍabahudāgittu.
De fikk være oppe lenge. ಅವ-ು----ಬ ಸಮಯ ಎದ--ಿರ---ದಾಗಿತ---. ಅವರ- ತ--ಬ ಸಮಯ ಎದ-ದ-ರಬಹ-ದ-ಗ-ತ-ತ-. ಅ-ರ- ತ-ಂ- ಸ-ಯ ಎ-್-ಿ-ಬ-ು-ಾ-ಿ-್-ು- -------------------------------- ಅವರು ತುಂಬ ಸಮಯ ಎದ್ದಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 0
Av--- -u-b---am--a-e--irab---dā-----. Avaru tumba samaya eddirabahudāgittu. A-a-u t-m-a s-m-y- e-d-r-b-h-d-g-t-u- ------------------------------------- Avaru tumba samaya eddirabahudāgittu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -