Parlør

no Fortid 1   »   kn ಭೂತಕಾಲ ೧

81 [åttien]

Fortid 1

Fortid 1

೮೧ [ಎಂಬತ್ತೊಂದು]

81 [Embattondu]

ಭೂತಕಾಲ ೧

[bhūtakāla -1.]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
skrive ಬರ--ು----. ಬರ-ಯ-ವ-ದ-. ಬ-ೆ-ು-ು-ು- ---------- ಬರೆಯುವುದು. 0
Ba---u--du. Bareyuvudu. B-r-y-v-d-. ----------- Bareyuvudu.
Han skrev et brev. ಅ-------- ಪ----ನ--ು ಬ---ಿ-್-. ಅವನ- ಒ-ದ- ಪತ-ರವನ-ನ- ಬರ-ದ-ದ-ದ. ಅ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-್-ವ-್-ು ಬ-ೆ-ಿ-್-. ----------------------------- ಅವನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ. 0
Av-----ndu p----va--------d-dda. Avanu ondu patravannu baredidda. A-a-u o-d- p-t-a-a-n- b-r-d-d-a- -------------------------------- Avanu ondu patravannu baredidda.
Og hun skrev et kort. ಮತ್ತ--ಅವಳು ಒ-ದ- ಕ-ಗದವ-್-ು -ರ------ಳು ಮತ-ತ- ಅವಳ- ಒ-ದ- ಕ-ಗದವನ-ನ- ಬರ-ದ-ದ-ದಳ- ಮ-್-ು ಅ-ಳ- ಒ-ದ- ಕ-ಗ-ವ-್-ು ಬ-ೆ-ಿ-್-ಳ- ------------------------------------ ಮತ್ತು ಅವಳು ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಳು 0
M-tt- --aḷu on----āg--a-a--- bar-d--daḷu Mattu avaḷu ondu kāgadavannu barediddaḷu M-t-u a-a-u o-d- k-g-d-v-n-u b-r-d-d-a-u ---------------------------------------- Mattu avaḷu ondu kāgadavannu barediddaḷu
lese ಓದ-ವುದು. ಓದ-ವ-ದ-. ಓ-ು-ು-ು- -------- ಓದುವುದು. 0
ō-uv---. ōduvudu. ō-u-u-u- -------- ōduvudu.
Jeg leste et magasin. ಅ--ು -ಂದ--------ಲಿ--ನ್----ದಿ--ದ. ಅವನ- ಒ-ದ- ನ-ಯತಕ-ಲ-ಕವನ-ನ- ಓದ-ದ-ದ. ಅ-ನ- ಒ-ದ- ನ-ಯ-ಕ-ಲ-ಕ-ನ-ನ- ಓ-ಿ-್-. -------------------------------- ಅವನು ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕವನ್ನು ಓದಿದ್ದ. 0
Av--u-o-du n-y-t-kāli----nnu --i---. Avanu ondu niyatakālikavannu ōdidda. A-a-u o-d- n-y-t-k-l-k-v-n-u ō-i-d-. ------------------------------------ Avanu ondu niyatakālikavannu ōdidda.
Og hun leste ei bok. ಅವಳು--ಂ---ಪ-ಸ-ತ-ವನ-ನ-----ದ-ದ--. ಅವಳ- ಒ-ದ- ಪ-ಸ-ತಕವನ-ನ- ಓದ-ದ-ದಳ-. ಅ-ಳ- ಒ-ದ- ಪ-ಸ-ತ-ವ-್-ು ಓ-ಿ-್-ಳ-. ------------------------------- ಅವಳು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ದಳು. 0
A--ḷ-----u--u-tak-v-nnu-ō-i-da-u. Avaḷu ondu pustakavannu ōdiddaḷu. A-a-u o-d- p-s-a-a-a-n- ō-i-d-ḷ-. --------------------------------- Avaḷu ondu pustakavannu ōdiddaḷu.
ta ತ----ು --ಳ--ು-ು-ು ತ-ಗ-ದ- ಕ-ಳ-ಳ-ವ-ದ- ತ-ಗ-ದ- ಕ-ಳ-ಳ-ವ-ದ- ----------------- ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು 0
T--e---ko--u---u Tegedu koḷḷuvudu T-g-d- k-ḷ-u-u-u ---------------- Tegedu koḷḷuvudu
Han tok en sigarett. ಅ--ು----ು ---ರ--್-ತೆ-ೆ--ಕ--ಡ. ಅವನ- ಒ-ದ- ಸ-ಗರ-ಟ- ತ-ಗ-ದ-ಕ--ಡ. ಅ-ನ- ಒ-ದ- ಸ-ಗ-ೇ-್ ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಂ-. ----------------------------- ಅವನು ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. 0
a---u--ndu--i---ēṭ-----du-o-ḍa. avanu ondu sigarēṭ tegedukoṇḍa. a-a-u o-d- s-g-r-ṭ t-g-d-k-ṇ-a- ------------------------------- avanu ondu sigarēṭ tegedukoṇḍa.
Hun tok et stykke sjokolade. ಅವ-ು -ಂದ- ಚೂರು ಚಾ-ೊಲ-ಟ----ಗೆ-ುಕ-ಂ---. ಅವಳ- ಒ-ದ- ಚ-ರ- ಚ-ಕ-ಲ-ಟ- ತ-ಗ-ದ-ಕ--ಡಳ-. ಅ-ಳ- ಒ-ದ- ಚ-ರ- ಚ-ಕ-ಲ-ಟ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಂ-ಳ-. ------------------------------------- ಅವಳು ಒಂದು ಚೂರು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. 0
Av--u --du cū-u -ākol-ṭ t--edu-oṇ--ḷ-. Avaḷu ondu cūru cākolēṭ tegedukoṇḍaḷu. A-a-u o-d- c-r- c-k-l-ṭ t-g-d-k-ṇ-a-u- -------------------------------------- Avaḷu ondu cūru cākolēṭ tegedukoṇḍaḷu.
Han var utro, men hun var trofast. ಅವ-ು (ಅ---ಗ-- ಮ-- -ಾಡ-ದ,-ಆ-ರ--ಅವ---ನ---ಠ-ಯ--ದ -ದ್ದಳು. ಅವನ- (ಅವಳ-ಗ-) ಮ-ಸ ಮ-ಡ-ದ, ಆದರ- ಅವಳ- ನ-ಷ-ಠ-ಯ--ದ ಇದ-ದಳ-. ಅ-ನ- (-ವ-ಿ-ೆ- ಮ-ಸ ಮ-ಡ-ದ- ಆ-ರ- ಅ-ಳ- ನ-ಷ-ಠ-ಯ-ಂ- ಇ-್-ಳ-. ----------------------------------------------------- ಅವನು (ಅವಳಿಗೆ) ಮೋಸ ಮಾಡಿದ, ಆದರೆ ಅವಳು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ದಳು. 0
Av-n- (a------)-m--a-m-ḍida--ā--r- av--- -----e-inda---d--u. Avanu (avaḷige) mōsa māḍida, ādare avaḷu niṣṭheyinda iddaḷu. A-a-u (-v-ḷ-g-) m-s- m-ḍ-d-, ā-a-e a-a-u n-ṣ-h-y-n-a i-d-ḷ-. ------------------------------------------------------------ Avanu (avaḷige) mōsa māḍida, ādare avaḷu niṣṭheyinda iddaḷu.
Han var lat, men hun var flittig. ಅವ---ಸ--ಾರಿಯ-ಗ-------ದ-- ಅವ-ು-ಚುರು-ಾ-ಿದ್ದ--. ಅವನ- ಸ-ಮ-ರ-ಯ-ಗ-ದ-ದ, ಆದರ- ಅವಳ- ಚ-ರ-ಕ-ಗ-ದ-ದಳ-. ಅ-ನ- ಸ-ಮ-ರ-ಯ-ಗ-ದ-ದ- ಆ-ರ- ಅ-ಳ- ಚ-ರ-ಕ-ಗ-ದ-ದ-ು- -------------------------------------------- ಅವನು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅವಳು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಳು. 0
Av-n--sō-ār-y-gidd-,-----e--v-ḷ- cu-u-ā--d---u. Avanu sōmāriyāgidda, ādare avaḷu curukāgiddaḷu. A-a-u s-m-r-y-g-d-a- ā-a-e a-a-u c-r-k-g-d-a-u- ----------------------------------------------- Avanu sōmāriyāgidda, ādare avaḷu curukāgiddaḷu.
Han var fattig, men hun var rik. ಆ-----ಡ----ಿದ್-- ಆ--ೆ -ವಳು ಶ್-ೀಮ--ಳಾ-ಿದ----. ಆವನ- ಬಡವನ-ಗ-ದ-ದ, ಆದರ- ಅವಳ- ಶ-ರ-ಮ-ತಳ-ಗ-ದ-ದಳ-. ಆ-ನ- ಬ-ವ-ಾ-ಿ-್-, ಆ-ರ- ಅ-ಳ- ಶ-ರ-ಮ-ತ-ಾ-ಿ-್-ಳ-. -------------------------------------------- ಆವನು ಬಡವನಾಗಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅವಳು ಶ್ರೀಮಂತಳಾಗಿದ್ದಳು. 0
Āvanu --ḍav---g-d--- --a-e av-ḷ--ś-ī-a-------dd---. Āvanu baḍavanāgidda, ādare avaḷu śrīmantaḷāgiddaḷu. Ā-a-u b-ḍ-v-n-g-d-a- ā-a-e a-a-u ś-ī-a-t-ḷ-g-d-a-u- --------------------------------------------------- Āvanu baḍavanāgidda, ādare avaḷu śrīmantaḷāgiddaḷu.
Han hadde ingen penger, men gjeld. ಅ-ನ ಬ-ಿ-ಹಣವ---ಿ-್ಲ---ದ-ಾಗಿ ಸಾಲ-ಳ-ದ-ದ-ು. ಅವನ ಬಳ- ಹಣವ-ರಲ-ಲ-ಲ, ಬದಲ-ಗ- ಸ-ಲಗಳ-ದ-ದವ-. ಅ-ನ ಬ-ಿ ಹ-ವ-ರ-ಿ-್-, ಬ-ಲ-ಗ- ಸ-ಲ-ಳ-ದ-ದ-ು- --------------------------------------- ಅವನ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾಲಗಳಿದ್ದವು. 0
A--n- b--- --ṇ--iral--la,--adalā-i ---a----dd-v-. Avana baḷi haṇaviralilla, badalāgi sālagaḷiddavu. A-a-a b-ḷ- h-ṇ-v-r-l-l-a- b-d-l-g- s-l-g-ḷ-d-a-u- ------------------------------------------------- Avana baḷi haṇaviralilla, badalāgi sālagaḷiddavu.
Han hadde ikke flaks, men uflaks. ಅ-ನ-ಗ---ದೃಷ್ಟ-ಿರ-ಿಲ-ಲ--ಬ--ಾಗಿ-ದ-ರಾದೃ-್-ವಿತ--ು ಅವನ-ಗ- ಅದ-ಷ-ಟವ-ರಲ-ಲ-ಲ, ಬದಲ-ಗ- ದ-ರ-ದ-ಷ-ಟವ-ತ-ತ- ಅ-ನ-ಗ- ಅ-ೃ-್-ವ-ರ-ಿ-್-, ಬ-ಲ-ಗ- ದ-ರ-ದ-ಷ-ಟ-ಿ-್-ು --------------------------------------------- ಅವನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದುರಾದೃಷ್ಟವಿತ್ತು 0
Avanige-adr-ṣ-a----l-l-a,--a-a-āg- ----dr̥ṣṭa-i--u Avanige adr-ṣṭaviralilla, badalāgi durādr-ṣṭavittu A-a-i-e a-r-ṣ-a-i-a-i-l-, b-d-l-g- d-r-d-̥-ṭ-v-t-u -------------------------------------------------- Avanige adr̥ṣṭaviralilla, badalāgi durādr̥ṣṭavittu
Han lyktes ikke, men han mislyktes. ಅವ-----ಗ--ುವು ಇರ-ಿ-್-, -ದ-ಾ-ಿ ಕೇ---ಸೋ-ಿತ್-ು. ಅವನ-ಗ- ಗ-ಲ-ವ- ಇರಲ-ಲ-ಲ, ಬದಲ-ಗ- ಕ-ವಲ ಸ-ಲ-ತ-ತ-. ಅ-ನ-ಗ- ಗ-ಲ-ವ- ಇ-ಲ-ಲ-ಲ- ಬ-ಲ-ಗ- ಕ-ವ- ಸ-ಲ-ತ-ತ-. -------------------------------------------- ಅವನಿಗೆ ಗೆಲುವು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ ಸೋಲಿತ್ತು. 0
av-n----g----u-i-alilla,--adalāg- k-v--a---l-t--. avanige geluvu iralilla, badalāgi kēvala sōlittu. a-a-i-e g-l-v- i-a-i-l-, b-d-l-g- k-v-l- s-l-t-u- ------------------------------------------------- avanige geluvu iralilla, badalāgi kēvala sōlittu.
Han var ikke fornøyd, men misfornøyd. ಅ-ನ- ಸಂತು--ಟ-ಾಗಿ--ಿಲ----ಬ-ಲಾ-ಿ--ಸಂತು-್--ಾಗ----. ಅವನ- ಸ-ತ-ಷ-ಟನ-ಗ-ರಲ-ಲ-ಲ, ಬದಲ-ಗ- ಅಸ-ತ-ಷ-ಟನ-ಗ-ದ-ದ. ಅ-ನ- ಸ-ತ-ಷ-ಟ-ಾ-ಿ-ಲ-ಲ-ಲ- ಬ-ಲ-ಗ- ಅ-ಂ-ು-್-ನ-ಗ-ದ-ದ- ----------------------------------------------- ಅವನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ. 0
A-a-- s--tuṣ-a-āg-r--i-la- --d--ā----sa--uṣṭ--ā--d-a. Avanu santuṣṭanāgiralilla, badalāgi asantuṣṭanāgidda. A-a-u s-n-u-ṭ-n-g-r-l-l-a- b-d-l-g- a-a-t-ṣ-a-ā-i-d-. ----------------------------------------------------- Avanu santuṣṭanāgiralilla, badalāgi asantuṣṭanāgidda.
Han var ikke lykkelig, men ulykkelig. ಅವನ--ಸಂ-ೋಷವಾಗಿ------- --ಲ-ಗ- ದ-ಃ-ಿ-----್ದ. ಅವನ- ಸ-ತ-ಷವ-ಗ-ರಲ-ಲ-ಲ, ಬದಲ-ಗ- ದ--ಖ-ಯ-ಗ-ದ-ದ. ಅ-ನ- ಸ-ತ-ಷ-ಾ-ಿ-ಲ-ಲ-ಲ- ಬ-ಲ-ಗ- ದ-ಃ-ಿ-ಾ-ಿ-್-. ------------------------------------------ ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದ. 0
A--nu-sa-----v--ir-li--a---a---ā-----ḥ-hi---i-d-. Avanu santōṣavāgiralilla, badalāgi duḥkhiyāgidda. A-a-u s-n-ō-a-ā-i-a-i-l-, b-d-l-g- d-ḥ-h-y-g-d-a- ------------------------------------------------- Avanu santōṣavāgiralilla, badalāgi duḥkhiyāgidda.
Han var ikke sympatisk, men usympatisk. ಅ-ನ- ಸ----ಪ-ನಾಗ--ಲಿ-್---ಬ--ಾಗ- ಸ-ನ-ಹಭಾ- --್ಲ-ವ-ಾ--ದ್-. ಅವನ- ಸ-ನ-ಹಪರನ-ಗ-ರಲ-ಲ-ಲ. ಬದಲ-ಗ- ಸ-ನ-ಹಭ-ವ ಇಲ-ಲದವನ-ಗ-ದ-ದ. ಅ-ನ- ಸ-ನ-ಹ-ರ-ಾ-ಿ-ಲ-ಲ-ಲ- ಬ-ಲ-ಗ- ಸ-ನ-ಹ-ಾ- ಇ-್-ದ-ನ-ಗ-ದ-ದ- ------------------------------------------------------ ಅವನು ಸ್ನೇಹಪರನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸ್ನೇಹಭಾವ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದ. 0
A--n--sn-----ra-ā--r-l--la- Ba-alā-i-s-ē-ab---- il-a-a-a-āgi-d-. Avanu snēhaparanāgiralilla. Badalāgi snēhabhāva illadavanāgidda. A-a-u s-ē-a-a-a-ā-i-a-i-l-. B-d-l-g- s-ē-a-h-v- i-l-d-v-n-g-d-a- ---------------------------------------------------------------- Avanu snēhaparanāgiralilla. Badalāgi snēhabhāva illadavanāgidda.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -