Parlør

no I huset   »   kn ಮನೆಯಲ್ಲಿ / ಮನೆಯೊಳಗೆ

17 [sytten]

I huset

I huset

೧೭ [ಹದಿನೇಳು]

17 [hadinēḷu]

ಮನೆಯಲ್ಲಿ / ಮನೆಯೊಳಗೆ

[maneyalli/maneyoḷage]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
Dette er huset vårt. ಇಲ್-ಿ ನಮ್---ನ--ಇದೆ. ಇಲ-ಲ- ನಮ-ಮ ಮನ- ಇದ-. ಇ-್-ಿ ನ-್- ಮ-ೆ ಇ-ೆ- ------------------- ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ. 0
ill- nam--a -a-e -de. illi nam'ma mane ide. i-l- n-m-m- m-n- i-e- --------------------- illi nam'ma mane ide.
Taket er øverst. ಮೇ-ೆ -ಾ--- -ದ-. ಮ-ಲ- ಚ-ವಣ- ಇದ-. ಮ-ಲ- ಚ-ವ-ಿ ಇ-ೆ- --------------- ಮೇಲೆ ಚಾವಣಿ ಇದೆ. 0
Mēl- c----i i-e. Mēle cāvaṇi ide. M-l- c-v-ṇ- i-e- ---------------- Mēle cāvaṇi ide.
Kjelleren er nede. ಕೆಳಗಡ----ಲಮ--ಿ-ೆ ಇ-ೆ. ಕ-ಳಗಡ- ನ-ಲಮ-ಳ-ಗ- ಇದ-. ಕ-ಳ-ಡ- ನ-ಲ-ಾ-ಿ-ೆ ಇ-ೆ- --------------------- ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಇದೆ. 0
Ke-a---e-n-la---ig- i--. Keḷagaḍe nelamāḷige ide. K-ḷ-g-ḍ- n-l-m-ḷ-g- i-e- ------------------------ Keḷagaḍe nelamāḷige ide.
Bak huset er det en hage. ಮನ-ಯ --ಂದೆ---ದ----- -ದೆ. ಮನ-ಯ ಹ--ದ- ಒ-ದ- ತ-ಟ ಇದ-. ಮ-ೆ- ಹ-ಂ-ೆ ಒ-ದ- ತ-ಟ ಇ-ೆ- ------------------------ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತೋಟ ಇದೆ. 0
Ma-e-- h-n-e -nd--t--a ide. Maneya hinde ondu tōṭa ide. M-n-y- h-n-e o-d- t-ṭ- i-e- --------------------------- Maneya hinde ondu tōṭa ide.
Foran huset er det ingen gate. ಮನೆಯ ----ು-ರಸ--- ಇಲ-ಲ. ಮನ-ಯ ಎದ-ರ- ರಸ-ತ- ಇಲ-ಲ. ಮ-ೆ- ಎ-ು-ು ರ-್-ೆ ಇ-್-. ---------------------- ಮನೆಯ ಎದುರು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. 0
M--eya edu----as-e----a. Maneya eduru raste illa. M-n-y- e-u-u r-s-e i-l-. ------------------------ Maneya eduru raste illa.
Ved siden av huset står det trær. ಮನೆಯ-ಪ------ಗಳಿವ-. ಮನ-ಯ ಪಕ-ಕ ಮರಗಳ-ವ-. ಮ-ೆ- ಪ-್- ಮ-ಗ-ಿ-ೆ- ------------------ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ ಮರಗಳಿವೆ. 0
M-ne-a------ mar-gaḷive. Maneya pakka maragaḷive. M-n-y- p-k-a m-r-g-ḷ-v-. ------------------------ Maneya pakka maragaḷive.
Dette er leiligheten min. ಇಲ್ಲ- -ಮ-ಮ--ನೆ ಇ-ೆ. ಇಲ-ಲ- ನಮ-ಮ ಮನ- ಇದ-. ಇ-್-ಿ ನ-್- ಮ-ೆ ಇ-ೆ- ------------------- ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ. 0
I-l---a-'ma--a-e i--. Illi nam'ma mane ide. I-l- n-m-m- m-n- i-e- --------------------- Illi nam'ma mane ide.
Her er kjøkkenet og badet. ಇ-್ಲಿ -ಡಿಗ-ಯ--ನೆ ಮತ--ು ಬಚ-ಚಲು--ೆ---ೆ. ಇಲ-ಲ- ಅಡ-ಗ-ಯ ಮನ- ಮತ-ತ- ಬಚ-ಚಲ-ಮನ- ಇವ-. ಇ-್-ಿ ಅ-ಿ-ೆ- ಮ-ೆ ಮ-್-ು ಬ-್-ಲ-ಮ-ೆ ಇ-ೆ- ------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚಲುಮನೆ ಇವೆ. 0
Il---aḍ----a---n--m--t- bacc----an--iv-. Illi aḍigeya mane mattu baccalumane ive. I-l- a-i-e-a m-n- m-t-u b-c-a-u-a-e i-e- ---------------------------------------- Illi aḍigeya mane mattu baccalumane ive.
Der er stua og soverommet. ಅಲ--- --ಾ- ಮ--ತು-ಮಲ--- -ೋಣೆ-ಇವೆ. ಅಲ-ಲ- ಹಜ-ರ ಮತ-ತ- ಮಲಗ-ವ ಕ-ಣ- ಇವ-. ಅ-್-ಿ ಹ-ಾ- ಮ-್-ು ಮ-ಗ-ವ ಕ-ಣ- ಇ-ೆ- -------------------------------- ಅಲ್ಲಿ ಹಜಾರ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಇವೆ. 0
Alli ha-āra-m-t-u ma-ag----k-ṇ- ive. Alli hajāra mattu malaguva kōṇe ive. A-l- h-j-r- m-t-u m-l-g-v- k-ṇ- i-e- ------------------------------------ Alli hajāra mattu malaguva kōṇe ive.
Inngangsdøren er låst. ಮನ---ಮುಂ--ನ--ಾ---- ಹಾ-ಿದೆ. ಮನ-ಯ ಮ--ದ-ನ ಬ-ಗ-ಲ- ಹ-ಕ-ದ-. ಮ-ೆ- ಮ-ಂ-ಿ- ಬ-ಗ-ಲ- ಹ-ಕ-ದ-. -------------------------- ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದೆ. 0
M--eya-m-----a bāg-lu h--ide. Maneya mundina bāgilu hākide. M-n-y- m-n-i-a b-g-l- h-k-d-. ----------------------------- Maneya mundina bāgilu hākide.
Men vinduene er åpne. ಆದ-ೆ ಕಿ--ಿಗಳ----ಗ-ದಿವೆ. ಆದರ- ಕ-ಟಕ-ಗಳ- ತ-ಗ-ದ-ವ-. ಆ-ರ- ಕ-ಟ-ಿ-ಳ- ತ-ಗ-ದ-ವ-. ----------------------- ಆದರೆ ಕಿಟಕಿಗಳು ತೆಗೆದಿವೆ. 0
Ād-re -iṭ-kig--u ---ed---. Ādare kiṭakigaḷu tegedive. Ā-a-e k-ṭ-k-g-ḷ- t-g-d-v-. -------------------------- Ādare kiṭakigaḷu tegedive.
Det er varmt i dag. ಇ-ದ- --ಖ-ಯ--ಿದೆ. ಇ-ದ- ಸ-ಖ-ಯ-ಗ-ದ-. ಇ-ದ- ಸ-ಖ-ಯ-ಗ-ದ-. ---------------- ಇಂದು ಸೆಖೆಯಾಗಿದೆ. 0
I-d- se-h--ā--de. Indu sekheyāgide. I-d- s-k-e-ā-i-e- ----------------- Indu sekheyāgide.
Vi går inn i stua. ನಾ----ಜ--ಕ್-ೆ--ೋ-ುತ್-ಿದ್-ೇವೆ ನ-ವ- ಹಜ-ರಕ-ಕ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ದ-ದ-ವ- ನ-ವ- ಹ-ಾ-ಕ-ಕ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ದ-ದ-ವ- ---------------------------- ನಾವು ಹಜಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ 0
Nāv--h---rak-e---gu-t---ēve Nāvu hajārakke hōguttiddēve N-v- h-j-r-k-e h-g-t-i-d-v- --------------------------- Nāvu hajārakke hōguttiddēve
Der er det en sofa og en lenestol. ಅ--ಲಿ --ಫ----ತ--ಆ-ಾಮ---ರ-ಚಿ ---. ಅಲ-ಲ- ಸ-ಫ ಮತ-ತ- ಆರ-ಮ ಖ-ರ-ಚ- ಇವ-. ಅ-್-ಿ ಸ-ಫ ಮ-್-ು ಆ-ಾ- ಖ-ರ-ಚ- ಇ-ೆ- -------------------------------- ಅಲ್ಲಿ ಸೋಫ ಮತ್ತು ಆರಾಮ ಖುರ್ಚಿ ಇವೆ. 0
al-- sō-h--mattu-----a -----i-i-e. alli sōpha mattu ārāma khurci ive. a-l- s-p-a m-t-u ā-ā-a k-u-c- i-e- ---------------------------------- alli sōpha mattu ārāma khurci ive.
Værsågod, sett deg! ದಯವ------ಕ-ಳಿತು---್ಳ-. ದಯವ-ಟ-ಟ- ಕ-ಳ-ತ-ಕ-ಳ-ಳ-. ದ-ವ-ಟ-ಟ- ಕ-ಳ-ತ-ಕ-ಳ-ಳ-. ---------------------- ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. 0
Da-a-i-ṭu -uḷi-u-o---. Dayaviṭṭu kuḷitukoḷḷi. D-y-v-ṭ-u k-ḷ-t-k-ḷ-i- ---------------------- Dayaviṭṭu kuḷitukoḷḷi.
Der står datamaskinen min. ಅಲ್ಲ--ನ-್ನ-ಕಂಪ-ಯೂ-----ದ-. ಅಲ-ಲ- ನನ-ನ ಕ-ಪ-ಯ-ಟರ- ಇದ-. ಅ-್-ಿ ನ-್- ಕ-ಪ-ಯ-ಟ-್ ಇ-ೆ- ------------------------- ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ. 0
A-li -a-n- kamp-ūṭa--ide. Alli nanna kampyūṭar ide. A-l- n-n-a k-m-y-ṭ-r i-e- ------------------------- Alli nanna kampyūṭar ide.
Der står stereoanlegget mitt. ಅ-----ನನ್- ಸಂ-ೀತ--------ಯ----ಸ್-ಮ್ --ೆ. ಅಲ-ಲ- ನನ-ನ ಸ-ಗ-ತದ ಸ-ಟ-ರ-ಯ- ಸ-ಸ-ಟಮ- ಇದ-. ಅ-್-ಿ ನ-್- ಸ-ಗ-ತ- ಸ-ಟ-ರ-ಯ- ಸ-ಸ-ಟ-್ ಇ-ೆ- --------------------------------------- ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. 0
All--na--- s-ṅgīta-a s----y- s----m ---. Alli nanna saṅgītada sṭīriyō sisṭam ide. A-l- n-n-a s-ṅ-ī-a-a s-ī-i-ō s-s-a- i-e- ---------------------------------------- Alli nanna saṅgītada sṭīriyō sisṭam ide.
TVen er ganske ny. ಟೆ-ಿ-ಿಷನ್ --ಳ---ಸ-ು. ಟ-ಲ-ವ-ಷನ- ಬಹಳ ಹ-ಸದ-. ಟ-ಲ-ವ-ಷ-್ ಬ-ಳ ಹ-ಸ-ು- -------------------- ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬಹಳ ಹೊಸದು. 0
Ṭ-l--iṣ-n-----ḷa h--adu. Ṭeliviṣan bahaḷa hosadu. Ṭ-l-v-ṣ-n b-h-ḷ- h-s-d-. ------------------------ Ṭeliviṣan bahaḷa hosadu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visste du?
Hebraisk er et Afro-Asiatisk språk. Det er nært knyttet til Arabisk og Arameisk. Hebraisk er morsmål for 5 millioner mennesker. Moderne Hebraisk er et kunstig skapt språk. Det er basert på lang-utdødd gammel hebraisk. Vokabular og grammatikk ble delvis lånt fra andre språk. På denne måten ble gammel hebraisk bevisst omgjort til et moderne standard språk. Denne planlagte språkendringen er unik på verdensbasis. Det hebraiske semiotiske system består av et konsonant alfabet. Dette betyr at vokaler ikke er skrevet, det er en regel. De har ikke sine egne bokstaver. Hebraiske tekster er lest fra høyre mot venstre. Symbolene stammer fra en 3000 år gammel tradisjon. Den som lærer Hebraisk lærer en del av kultur historien på samme tid. Gi det en sjanse!