Parlør

no Småprat 3   »   kn ಲೋಕಾರೂಢಿ ೩

22 [tjueto]

Småprat 3

Småprat 3

೨೨ [ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

22 [Ippatteraḍu]

ಲೋಕಾರೂಢಿ ೩

[lōkārūḍhi - 3]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
Røyker du? ನೀವ--ಧ--ಪ-ನ-ಮ-ಡುತ್ತ--ಾ? ನ-ವ- ಧ-ಮಪ-ನ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಧ-ಮ-ಾ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ----------------------- ನೀವು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? 0
n-v- ---m-pāna -----tī--? nīvu dhūmapāna māḍuttīrā? n-v- d-ū-a-ā-a m-ḍ-t-ī-ā- ------------------------- nīvu dhūmapāna māḍuttīrā?
Jeg gjorde det før. ಮ--ಚ--ಮಾಡುತ---ದ-ದೆ. ಮ--ಚ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-. ಮ-ಂ-ೆ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-. ------------------- ಮುಂಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 0
Mun-c- -----t--d-. Mun-ce māḍuttidde. M-n-c- m-ḍ-t-i-d-. ------------------ Mun̄ce māḍuttidde.
Men jeg røyker ikke nå lenger. ಆದರೆ--ಗ---ಮಪಾ- ----ವು-ಿ-್ಲ. ಆದರ- ಈಗ ಧ-ಮಪ-ನ ಮ-ಡ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ಆ-ರ- ಈ- ಧ-ಮ-ಾ- ಮ-ಡ-ವ-ದ-ಲ-ಲ- --------------------------- ಆದರೆ ಈಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 0
Ā-a-e--g- ---ma--na-m--uv----l-. Ādare īga dhūmapāna māḍuvudilla. Ā-a-e ī-a d-ū-a-ā-a m-ḍ-v-d-l-a- -------------------------------- Ādare īga dhūmapāna māḍuvudilla.
Forstyrrer det deg at jeg røyker? ನಾನ--ಧ----- -ಾ-ಿ-ರ----ಮಗೆ--ೊಂ--- -ಗು---ದೆಯೆ? ನ-ನ- ಧ-ಮಪ-ನ ಮ-ಡ-ದರ- ನ-ಮಗ- ತ--ದರ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ನ- ಧ-ಮ-ಾ- ಮ-ಡ-ದ-ೆ ನ-ಮ-ೆ ತ-ಂ-ರ- ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? -------------------------------------------- ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
Nā-u ---mapān--mā---a-- ni-a-e-to--a-e--g-tt----e? Nānu dhūmapāna māḍidare nimage tondare āguttadeye? N-n- d-ū-a-ā-a m-ḍ-d-r- n-m-g- t-n-a-e ā-u-t-d-y-? -------------------------------------------------- Nānu dhūmapāna māḍidare nimage tondare āguttadeye?
Nei da, ikke i det hele tatt. ಇ---,--ಂ--ತ -ಲ--. ಇಲ-ಲ, ಖ-ಡ-ತ ಇಲ-ಲ. ಇ-್-, ಖ-ಡ-ತ ಇ-್-. ----------------- ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. 0
I------ha--ita -l--. Illa, khaṇḍita illa. I-l-, k-a-ḍ-t- i-l-. -------------------- Illa, khaṇḍita illa.
Det forstyrrer meg ikke. ಅದು-ನನಗೆ -ೊ-ದ-ೆ --ಡ--ು-ಿ-್-. ಅದ- ನನಗ- ತ--ದರ- ಮ-ಡ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ಅ-ು ನ-ಗ- ತ-ಂ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ದ-ಲ-ಲ- ---------------------------- ಅದು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 0
Ad- nanag- -o-da-e-m-ḍuvud-l-a. Adu nanage tondare māḍuvudilla. A-u n-n-g- t-n-a-e m-ḍ-v-d-l-a- ------------------------------- Adu nanage tondare māḍuvudilla.
Skal du drikke noe? ಏ-ನ-ನಾದರ--ಕ--ಿಯುವಿ-ಾ? ಏನನ-ನ-ದರ- ಕ-ಡ-ಯ-ವ-ರ-? ಏ-ನ-ನ-ದ-ೂ ಕ-ಡ-ಯ-ವ-ರ-? --------------------- ಏನನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಯುವಿರಾ? 0
Ē--n--dar- k--i-uv-r-? Ēnannādarū kuḍiyuvirā? Ē-a-n-d-r- k-ḍ-y-v-r-? ---------------------- Ēnannādarū kuḍiyuvirā?
En konjakk? ಬ್ರ----? ಬ-ರ--ಡ-? ಬ-ರ-ಂ-ಿ- -------- ಬ್ರಾಂಡಿ? 0
B-āṇ-i? Brāṇḍi? B-ā-ḍ-? ------- Brāṇḍi?
Nei, jeg tar heller en øl. ಬೇಡ, -ೀರ್ ವಾ-ಿ. ಬ-ಡ, ಬ-ರ- ವ-ಸ-. ಬ-ಡ- ಬ-ರ- ವ-ಸ-. --------------- ಬೇಡ, ಬೀರ್ ವಾಸಿ. 0
B--a,-b-r -ā--. Bēḍa, bīr vāsi. B-ḍ-, b-r v-s-. --------------- Bēḍa, bīr vāsi.
Reiser du mye? ನೀ-ು---ಳ ಪ್ರ----ಮಾ-ುತ---ರ-? ನ-ವ- ಬಹಳ ಪ-ರಯ-ಣ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಬ-ಳ ಪ-ರ-ಾ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? --------------------------- ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? 0
N-vu -ahaḷa -r-y-ṇ- --ḍ--t-r-? Nīvu bahaḷa prayāṇa māḍuttīrā? N-v- b-h-ḷ- p-a-ā-a m-ḍ-t-ī-ā- ------------------------------ Nīvu bahaḷa prayāṇa māḍuttīrā?
Ja, det er mest forretningsreiser. ಹೌದ-- --------- ಹೆಚ-ಚ-ನವ- -್---ಾ------ಧಿ-. ಹ-ದ-, ಅವ-ಗಳಲ-ಲ- ಹ-ಚ-ಚ-ನವ- ವ-ಯವಹ-ರ ಸ-ಬ-ಧ-ತ. ಹ-ದ-, ಅ-ು-ಳ-್-ಿ ಹ-ಚ-ಚ-ನ-ು ವ-ಯ-ಹ-ರ ಸ-ಬ-ಧ-ತ- ------------------------------------------ ಹೌದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ. 0
Hau-u---vug-ḷ---- ----inav- vya---ā-a -a-b-n-hita. Haudu, avugaḷalli heccinavu vyavahāra sambandhita. H-u-u- a-u-a-a-l- h-c-i-a-u v-a-a-ā-a s-m-a-d-i-a- -------------------------------------------------- Haudu, avugaḷalli heccinavu vyavahāra sambandhita.
Men nå er vi på ferie. ಆ-ರೆ -ಾ-ು-ಈಗ-ಇ-್-ಿ --ೆ-ಲ------ೇ--. ಆದರ- ನ-ವ- ಈಗ ಇಲ-ಲ- ರಜ-ಯಲ-ಲ-ದ-ದ-ವ-. ಆ-ರ- ನ-ವ- ಈ- ಇ-್-ಿ ರ-ೆ-ಲ-ಲ-ದ-ದ-ವ-. ---------------------------------- ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 0
Ā--r- nā-u īg- --l- --jey-----dēve. Ādare nāvu īga illi rajeyalliddēve. Ā-a-e n-v- ī-a i-l- r-j-y-l-i-d-v-. ----------------------------------- Ādare nāvu īga illi rajeyalliddēve.
Så varmt det var! ಅ--ಬ-!-ಏನ- ಸ---. ಅಬ-ಬ-! ಏನ- ಸ-ಖ-. ಅ-್-ಾ- ಏ-ು ಸ-ಖ-. ---------------- ಅಬ್ಬಾ! ಏನು ಸೆಖೆ. 0
Ab-ā- Ē----e---. Abbā! Ēnu sekhe. A-b-! Ē-u s-k-e- ---------------- Abbā! Ēnu sekhe.
Ja, i dag er det virkelig varmt. ಹೌದ----ಂದು ---ವಾಗ--ು ತು-- ಸೆ--ಯ-ಗಿ--. ಹ-ದ-, ಇ-ದ- ನ-ಜವ-ಗ-ಯ- ತ--ಬ ಸ-ಖ-ಯ-ಗ-ದ-. ಹ-ದ-, ಇ-ದ- ನ-ಜ-ಾ-ಿ-ು ತ-ಂ- ಸ-ಖ-ಯ-ಗ-ದ-. ------------------------------------- ಹೌದು, ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿಯು ತುಂಬ ಸೆಖೆಯಾಗಿದೆ. 0
Haudu,-i--u ni-a---i-----mba-s-k--y--id-. Haudu, indu nijavāgiyu tumba sekheyāgide. H-u-u- i-d- n-j-v-g-y- t-m-a s-k-e-ā-i-e- ----------------------------------------- Haudu, indu nijavāgiyu tumba sekheyāgide.
La oss gå ut på balkongen. ಉಪ್ಪ-ಿಗ- ಮೊಗ-ಾಲ--ೆ ಹೋಗ-ಣವೆ? ಉಪ-ಪರ-ಗ- ಮ-ಗಸ-ಲ-ಗ- ಹ-ಗ-ಣವ-? ಉ-್-ರ-ಗ- ಮ-ಗ-ಾ-ೆ-ೆ ಹ-ಗ-ಣ-ೆ- --------------------------- ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮೊಗಸಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಣವೆ? 0
U-pa--g---o-a-----e hōg---v-? Upparige mogasālege hōgōṇave? U-p-r-g- m-g-s-l-g- h-g-ṇ-v-? ----------------------------- Upparige mogasālege hōgōṇave?
I morgen er det fest her. ನಾಳ---ಲ್-ಿ--ಂದ- ಸಂತ----ಟ-ಇ--. ನ-ಳ- ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಸ-ತ-ಷಕ-ಟ ಇದ-. ನ-ಳ- ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ಸ-ತ-ಷ-ೂ- ಇ-ೆ- ----------------------------- ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕೂಟ ಇದೆ. 0
N-ḷ---l---o-du --n---akūṭ- --e. Nāḷe illi ondu santōṣakūṭa ide. N-ḷ- i-l- o-d- s-n-ō-a-ū-a i-e- ------------------------------- Nāḷe illi ondu santōṣakūṭa ide.
Kommer dere også? ನೀವೂ ಸಹ ಬರ-ವ-ರ-? ನ-ವ- ಸಹ ಬರ-ವ-ರ-? ನ-ವ- ಸ- ಬ-ು-ಿ-ಾ- ---------------- ನೀವೂ ಸಹ ಬರುವಿರಾ? 0
Nī-ū---ha bar--i--? Nīvū saha baruvirā? N-v- s-h- b-r-v-r-? ------------------- Nīvū saha baruvirā?
Ja, vi er invitert, vi også . ಹ--ು,--ಮ---ಸಹ -ಹ---ನ ಇ-ೆ. ಹ-ದ-, ನಮಗ- ಸಹ ಆಹ-ವ-ನ ಇದ-. ಹ-ದ-, ನ-ಗ- ಸ- ಆ-್-ಾ- ಇ-ೆ- ------------------------- ಹೌದು, ನಮಗೂ ಸಹ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ. 0
Hau-u- ---ag- s-ha -----a id-. Haudu, namagū saha āhvāna ide. H-u-u- n-m-g- s-h- ā-v-n- i-e- ------------------------------ Haudu, namagū saha āhvāna ide.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visste du?
Kannada er et Dravidisk språk. Disse språkene snakkes hovedsakelig i Sør-India. Kannada er ikke i slekt med Indoariske språk som brukes i Nord-India. Kannada er morsmål for ca. 40 millioner mennesker. Det er kjent som et av de 22 nasjonale språk i India. Kannada er et agglutinerende språk. Det vil si at grammatiske funksjoner er uttrykt av endelser. Språket er delt opp i fire regionale dialekt grupper. Dialektene indikerer hvor en person kommer fra. I tillegg kan man se hvilken sosial klasse de tilhører. Muntlig og skriftlig Kannada er veldig forskjellig. Og som mange andre Indiske språk har Kannada sitt eget skriftsystem. Det er et hybrid av alfabet og språkform. Det består av mange runde tegn, noe som er kjent i Sør-Indiske skriftformer. Det veldig mye morsomt ved å lære dette språket, mange vakre bokstaver.