Parlør

no Husvask   »   kn ಮನೆ ಸಚ್ಛತೆ

18 [atten]

Husvask

Husvask

೧೮ [ಹದಿನೆಂಟು]

18 [Hadineṇṭu]

ಮನೆ ಸಚ್ಛತೆ

[mane sacchate]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
I dag er det lørdag. ಇ--ು--ನಿ-ಾರ ಇ-ದ- ಶನ-ವ-ರ ಇ-ದ- ಶ-ಿ-ಾ- ----------- ಇಂದು ಶನಿವಾರ 0
ind--------ra indu śanivāra i-d- ś-n-v-r- ------------- indu śanivāra
I dag har vi tid. ಇಂದ--ನ----ಸ--ವ-ದ-. ಇ-ದ- ನಮಗ- ಸಮಯವ-ದ-. ಇ-ದ- ನ-ಗ- ಸ-ಯ-ಿ-ೆ- ------------------ ಇಂದು ನಮಗೆ ಸಮಯವಿದೆ. 0
in-- --mage sa-a-av--e. indu namage samayavide. i-d- n-m-g- s-m-y-v-d-. ----------------------- indu namage samayavide.
I dag vasker vi leiligheten. ಇ-ದ- ನ-ವ- ಮ-ೆಯ---ು---ಚ--ಮಾಡ--್---ೆ. ಇ-ದ- ನ-ವ- ಮನ-ಯನ-ನ- ಶ-ಚ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ವ-. ಇ-ದ- ನ-ವ- ಮ-ೆ-ನ-ನ- ಶ-ಚ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ವ-. ----------------------------------- ಇಂದು ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 0
Indu -āvu-man-----u -u----ā-ut-ēve. Indu nāvu maneyannu śuci māḍuttēve. I-d- n-v- m-n-y-n-u ś-c- m-ḍ-t-ē-e- ----------------------------------- Indu nāvu maneyannu śuci māḍuttēve.
Jeg vasker badet. ನ-ನ--ಬ-್--ು-ನ--ನ್ನು -ೊಳ---ತ್-ಿ--ದೇನೆ. ನ-ನ- ಬಚ-ಚಲ-ಮನ-ಯನ-ನ- ತ-ಳ-ಯ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ಬ-್-ಲ-ಮ-ೆ-ನ-ನ- ತ-ಳ-ಯ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ------------------------------------- ನಾನು ಬಚ್ಚಲುಮನೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 0
N-n- b-c---um--e-a----t----ut-id---e. Nānu baccalumaneyannu toḷeyuttiddēne. N-n- b-c-a-u-a-e-a-n- t-ḷ-y-t-i-d-n-. ------------------------------------- Nānu baccalumaneyannu toḷeyuttiddēne.
Mannen min vasker bilen. ನ--ನ--ಂ---------- ಕಾ-ನ್ನ--ತ-ಳೆಯ-ತ---ದ್ದ---. ನನ-ನ ಗ-ಡ /ಯಜಮ-ನರ- ಕ-ರನ-ನ- ತ-ಳ-ಯ-ತ-ತ-ದ-ದ-ರ-. ನ-್- ಗ-ಡ /-ಜ-ಾ-ರ- ಕ-ರ-್-ು ತ-ಳ-ಯ-ತ-ತ-ದ-ದ-ರ-. ------------------------------------------- ನನ್ನ ಗಂಡ /ಯಜಮಾನರು ಕಾರನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 0
N-n-- gaṇḍa/-aja--naru-kār-n-u -o-ey--t-dd--e. Nanna gaṇḍa/yajamānaru kārannu toḷeyuttiddāre. N-n-a g-ṇ-a-y-j-m-n-r- k-r-n-u t-ḷ-y-t-i-d-r-. ---------------------------------------------- Nanna gaṇḍa/yajamānaru kārannu toḷeyuttiddāre.
Barna vasker syklene. ಮಕ--ಳ- ---ಲ್----್-ು-ತೊ---ುತ-ತ-ದ-ದಾರ-. ಮಕ-ಕಳ- ಸ-ಕಲ- ಗಳನ-ನ- ತ-ಳ-ಯ-ತ-ತ-ದ-ದ-ರ-. ಮ-್-ಳ- ಸ-ಕ-್ ಗ-ನ-ನ- ತ-ಳ-ಯ-ತ-ತ-ದ-ದ-ರ-. ------------------------------------- ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 0
Makka-u-sa--a- -aḷ-nn--t-ḷe-utt--dā-e. Makkaḷu saikal gaḷannu toḷeyuttiddāre. M-k-a-u s-i-a- g-ḷ-n-u t-ḷ-y-t-i-d-r-. -------------------------------------- Makkaḷu saikal gaḷannu toḷeyuttiddāre.
Bestemor vanner blomstene. ಅಜ್-ಿ-ಗ-ಡ-ಳಿ-- ---ು---ಕು-್--ದ--ಾ--. ಅಜ-ಜ- ಗ-ಡಗಳ-ಗ- ನ-ರ- ಹ-ಕ-ತ-ತ-ದ-ದ-ರ-. ಅ-್-ಿ ಗ-ಡ-ಳ-ಗ- ನ-ರ- ಹ-ಕ-ತ-ತ-ದ-ದ-ರ-. ----------------------------------- ಅಜ್ಜಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 0
A--i--iḍa---ig- -ī-u--āk--tidd-re. Ajji giḍagaḷige nīru hākuttiddāre. A-j- g-ḍ-g-ḷ-g- n-r- h-k-t-i-d-r-. ---------------------------------- Ajji giḍagaḷige nīru hākuttiddāre.
Barna rydder på rommet sitt. ಮಕ-ಕಳ----ರ--ೋ-ೆಗ----- -ರ---ಗ---ಡ-ತ-ತ--್-ಾರ-. ಮಕ-ಕಳ- ಅವರ ಕ-ಣ-ಗಳನ-ನ- ಓರಣವ-ಗ- ಇಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-ರ-. ಮ-್-ಳ- ಅ-ರ ಕ-ಣ-ಗ-ನ-ನ- ಓ-ಣ-ಾ-ಿ ಇ-ು-್-ಿ-್-ಾ-ೆ- -------------------------------------------- ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಓರಣವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 0
M---a-u----r----------------a-avāg- -----i--ā-e. Makkaḷu avara kōṇegaḷannu ōraṇavāgi iḍuttiddāre. M-k-a-u a-a-a k-ṇ-g-ḷ-n-u ō-a-a-ā-i i-u-t-d-ā-e- ------------------------------------------------ Makkaḷu avara kōṇegaḷannu ōraṇavāgi iḍuttiddāre.
Mannen min rydder på skrivebordet sitt. ನ--ನ ಗ----ಯ--ಾ--ು-ಅವ--ಮ--ನ್ನ---ರಣವ--ಿ -ಡ-ತ್-ಿದ-ದ--ೆ. ನನ-ನ ಗ-ಡ /ಯಜಮ-ನರ- ಅವರ ಮ-ಜನ-ನ- ಓರಣವ-ಗ- ಇಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-ರ-. ನ-್- ಗ-ಡ /-ಜ-ಾ-ರ- ಅ-ರ ಮ-ಜ-್-ು ಓ-ಣ-ಾ-ಿ ಇ-ು-್-ಿ-್-ಾ-ೆ- ---------------------------------------------------- ನನ್ನ ಗಂಡ /ಯಜಮಾನರು ಅವರ ಮೇಜನ್ನು ಓರಣವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 0
Nan-a-g--ḍa/yaja-ān--u-a--r- ---a-n--ōraṇ-vāgi i--tti----e. Nanna gaṇḍa/yajamānaru avara mējannu ōraṇavāgi iḍuttiddāre. N-n-a g-ṇ-a-y-j-m-n-r- a-a-a m-j-n-u ō-a-a-ā-i i-u-t-d-ā-e- ----------------------------------------------------------- Nanna gaṇḍa/yajamānaru avara mējannu ōraṇavāgi iḍuttiddāre.
Jeg putter tøy inn i vaskemaskinen. ನಾ-ು ಕ--ೆ-ಬಟ-ಟ- ಗಳ--ನ--ವ-ಷ---- -----ನಲ್ಲ---ಾ-------್-ೇ--, ನ-ನ- ಕ-ಳ- ಬಟ-ಟ- ಗಳನ-ನ- ವ-ಷ--ಗ- ಮಶ-ನ-ನಲ-ಲ- ಹ-ಕ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-, ನ-ನ- ಕ-ಳ- ಬ-್-ೆ ಗ-ನ-ನ- ವ-ಷ-ಂ-್ ಮ-ೀ-ಿ-ಲ-ಲ- ಹ-ಕ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-, --------------------------------------------------------- ನಾನು ಕೊಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಶೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, 0
Nā-u-ko-e---ṭṭe ga-a--- vāṣiṅ--m-śī-i-a-l- --ku-t-ddēne, Nānu koḷe baṭṭe gaḷannu vāṣiṅg maśīninalli hākuttiddēne, N-n- k-ḷ- b-ṭ-e g-ḷ-n-u v-ṣ-ṅ- m-ś-n-n-l-i h-k-t-i-d-n-, -------------------------------------------------------- Nānu koḷe baṭṭe gaḷannu vāṣiṅg maśīninalli hākuttiddēne,
Jeg henger opp tøy. ನ--ು--ಗೆದ -ಟ್-ೆ--ಳನ್-- ---- ಹಾ--ತ---ದ್ದ-ನೆ. ನ-ನ- ಒಗ-ದ ಬಟ-ಟ- ಗಳನ-ನ- ಒಣಗ- ಹ-ಕ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ಒ-ೆ- ಬ-್-ೆ ಗ-ನ-ನ- ಒ-ಗ- ಹ-ಕ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ------------------------------------------- ನಾನು ಒಗೆದ ಬಟ್ಟೆ ಗಳನ್ನು ಒಣಗಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 0
n--u-og--- -a-ṭ--g--a--u-oṇ--i h--u-t-dd--e. nānu ogeda baṭṭe gaḷannu oṇagi hākuttiddēne. n-n- o-e-a b-ṭ-e g-ḷ-n-u o-a-i h-k-t-i-d-n-. -------------------------------------------- nānu ogeda baṭṭe gaḷannu oṇagi hākuttiddēne.
Jeg stryker tøy. ನ--ು-ಬ-----ಗ---ನ----್-್ರಿ-ಮ----್ತ-----ನೆ. ನ-ನ- ಬಟ-ಟ- ಗಳನ-ನ- ಇಸ-ತ-ರ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ಬ-್-ೆ ಗ-ನ-ನ- ಇ-್-್-ಿ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ----------------------------------------- ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 0
Nānu ----e ga--nnu----r- m-ḍu--iddēne. Nānu baṭṭe gaḷannu istri māḍuttiddēne. N-n- b-ṭ-e g-ḷ-n-u i-t-i m-ḍ-t-i-d-n-. -------------------------------------- Nānu baṭṭe gaḷannu istri māḍuttiddēne.
Vinduene er skitne. ಕಿಟಕ--ಳು-ಕ-ಳ-ಯ-ಗ-ವೆ. ಕ-ಟಕ-ಗಳ- ಕ-ಳ-ಯ-ಗ-ವ-. ಕ-ಟ-ಿ-ಳ- ಕ-ಳ-ಯ-ಗ-ವ-. -------------------- ಕಿಟಕಿಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗಿವೆ. 0
Ki-----aḷu--oḷ-yā--v-. Kiṭakigaḷu koḷeyāgive. K-ṭ-k-g-ḷ- k-ḷ-y-g-v-. ---------------------- Kiṭakigaḷu koḷeyāgive.
Gulvet er skittent. ನೆಲ---ಳ-------. ನ-ಲ ಕ-ಳ-ಯ-ಗ-ದ-. ನ-ಲ ಕ-ಳ-ಯ-ಗ-ದ-. --------------- ನೆಲ ಕೊಳೆಯಾಗಿದೆ. 0
Ne-- k--e--g-de. Nela koḷeyāgide. N-l- k-ḷ-y-g-d-. ---------------- Nela koḷeyāgide.
Oppvasken er skitten. ಪಾತ್-ೆಗಳ---ೊಳ-ಯಾಗ-ವೆ. ಪ-ತ-ರ-ಗಳ- ಕ-ಳ-ಯ-ಗ-ವ-. ಪ-ತ-ರ-ಗ-ು ಕ-ಳ-ಯ-ಗ-ವ-. --------------------- ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗಿವೆ. 0
Pātr---ḷu--o-e-āgive. Pātregaḷu koḷeyāgive. P-t-e-a-u k-ḷ-y-g-v-. --------------------- Pātregaḷu koḷeyāgive.
Hvem vasker vinduene? ಕ--ಕಿ---್ನ--ಯ------ಚಿ ಮಾಡ---ತ-ರೆ? ಕ-ಟಕ-ಗಳನ-ನ- ಯ-ರ- ಶ-ಚ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ಕ-ಟ-ಿ-ಳ-್-ು ಯ-ರ- ಶ-ಚ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? --------------------------------- ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಶುಚಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? 0
K-ṭ---g--an-- -āru----i-m-ḍu-t-re? Kiṭakigaḷannu yāru śuci māḍuttāre? K-ṭ-k-g-ḷ-n-u y-r- ś-c- m-ḍ-t-ā-e- ---------------------------------- Kiṭakigaḷannu yāru śuci māḍuttāre?
Hvem støvsuger? ಯ-ರು ಧ--ು ಹೊ---ು---ಾರೆ? ಯ-ರ- ಧ-ಳ- ಹ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ರ-? ಯ-ರ- ಧ-ಳ- ಹ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ರ-? ----------------------- ಯಾರು ಧೂಳು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ? 0
Y-ru--h-ḷu--oḍ------re? Yāru dhūḷu hoḍeyuttāre? Y-r- d-ū-u h-ḍ-y-t-ā-e- ----------------------- Yāru dhūḷu hoḍeyuttāre?
Hvem tar oppvasken? ಪ---ರೆಗಳನ್-- ಯಾ-ು ತೊ-------ಾರ-? ಪ-ತ-ರ-ಗಳನ-ನ- ಯ-ರ- ತ-ಳ-ಯ-ತ-ತ-ರ-? ಪ-ತ-ರ-ಗ-ನ-ನ- ಯ-ರ- ತ-ಳ-ಯ-ತ-ತ-ರ-? ------------------------------- ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ? 0
Pā-r--a-a--u y--u-t---yut----? Pātregaḷannu yāru toḷeyuttāre? P-t-e-a-a-n- y-r- t-ḷ-y-t-ā-e- ------------------------------ Pātregaḷannu yāru toḷeyuttāre?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visste du?
Hindi er et Indoarisk språk. Det snakkes i de fleste land i Nord- og Sentral-India. Hindi er nært knyttet til språket Urdu, som hovedsakelig snakkes i Pakistan. I utgangspunktet er de to språkene nesten identiske. Den største forskjellen er skrivemåten. Hindi er skrevet i Devanagari. Mens Urdu skrives med arabisk symbol system. Karakteristisk for Hindi er de mange dialektene. På grunn av størrelsen på landet skiller dialektene seg veldig fra hverandre. Hindi er morsmål for 370 millioner mennesker. I tillegg er det minst 150 millioner som snakker Hindi som sitt andrespråk. Med dette er Hindi et av de mest utbredte språk i verden. Det er på andre plass, etter Kinesisk. Så det er større enn Spansk og Engelsk! Indias påvirkning på verden vokser raskt!