Parlør

no Orientering   »   kn ಎಲ್ಲಿದೆ...?

41 [førtien]

Orientering

Orientering

೪೧ [ನಲವತ್ತೊಂದು]

41 [Nalavattondu]

ಎಲ್ಲಿದೆ...?

[ellide....?]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
Hvor er turistinformasjonen? ಪ್-------ಾ-----ಕ-ಂದ-- ---ಲಿ--? ಪ-ರವ-ಸ- ಮ-ಹ-ತ- ಕ--ದ-ರ ಎಲ-ಲ-ದ-? ಪ-ರ-ಾ-ಿ ಮ-ಹ-ತ- ಕ-ಂ-್- ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------------------ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Pra-ā-i mā-iti k-n--a-e-lide? Pravāsi māhiti kēndra ellide? P-a-ā-i m-h-t- k-n-r- e-l-d-? ----------------------------- Pravāsi māhiti kēndra ellide?
Har du et (by)kart til meg? ನನಗ--ನಗರ---ಕ--ೆ --ಡುವಿ--? ನನಗ- ನಗರದ ನಕ-ಷ- ಕ-ಡ-ವ-ರ-? ನ-ಗ- ನ-ರ- ನ-್-ೆ ಕ-ಡ-ವ-ರ-? ------------------------- ನನಗೆ ನಗರದ ನಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಿರಾ? 0
N-na------ara-a nakṣe -----i--? Nanage nagarada nakṣe koḍuvirā? N-n-g- n-g-r-d- n-k-e k-ḍ-v-r-? ------------------------------- Nanage nagarada nakṣe koḍuvirā?
Kan jeg bestille et hotellrom her? ಇ---- -ಂ-- ಕೊಠ-----ನ- --ಯ---ರಿ-ಲು ಆಗುತ-ತ--ಯೆ? ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಕ-ಠಡ-ಯನ-ನ- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ಕ-ಠ-ಿ-ನ-ನ- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? --------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
I--- ---u-koṭ---iy-n----ā-d-r-s--- āg-tt-de-e? Illi ondu koṭhaḍiyannu kāydirisalu āguttadeye? I-l- o-d- k-ṭ-a-i-a-n- k-y-i-i-a-u ā-u-t-d-y-? ---------------------------------------------- Illi ondu koṭhaḍiyannu kāydirisalu āguttadeye?
Hvor er gamlebyen? ನಗ-- ಹಳೆಯ ಭಾ- ಎ-----ೆ? ನಗರದ ಹಳ-ಯ ಭ-ಗ ಎಲ-ಲ-ದ-? ನ-ರ- ಹ-ೆ- ಭ-ಗ ಎ-್-ಿ-ೆ- ---------------------- ನಗರದ ಹಳೆಯ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Na-ar-da -----------a--llid-? Nagarada haḷeya bhāga ellide? N-g-r-d- h-ḷ-y- b-ā-a e-l-d-? ----------------------------- Nagarada haḷeya bhāga ellide?
Hvor er domkirken? ಇ---ಿ-ಚರ್ಚ್ ಎ----ದೆ? ಇಲ-ಲ- ಚರ-ಚ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಚ-್-್ ಎ-್-ಿ-ೆ- -------------------- ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I--i-ca-- e---d-? Illi carc ellide? I-l- c-r- e-l-d-? ----------------- Illi carc ellide?
Hvor er museet? ಇಲ್ಲಿ -ಸ-ತ--ಸಂಗ್--ಾ-- ಎಲ--ಿದ-? ಇಲ-ಲ- ವಸ-ತ- ಸ-ಗ-ರಹ-ಲಯ ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ವ-್-ು ಸ-ಗ-ರ-ಾ-ಯ ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I-----as-u sa--r-hā-a-- elli--? Illi vastu saṅgrahālaya ellide? I-l- v-s-u s-ṅ-r-h-l-y- e-l-d-? ------------------------------- Illi vastu saṅgrahālaya ellide?
Hvor kan jeg kjøpe frimerker? ಅಂಚೆ---ಟಿಗ-ನ್-ು--------ೊ-ಡು ಕೊಳ್--ಹುದು? ಅ-ಚ- ಚ-ಟ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ಕ--ಡ- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಅ-ಚ- ಚ-ಟ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? --------------------------------------- ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 0
An--e cī--gaḷ-nnu -l---k---u ----a-a--du? An-ce cīṭigaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu? A-̄-e c-ṭ-g-ḷ-n-u e-l- k-ṇ-u k-ḷ-a-a-u-u- ----------------------------------------- An̄ce cīṭigaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu?
Hvor kan jeg kjøpe blomster? ಹ---ಗಳನ-ನ------ಿ ಕ--ಡ--ಕ-ಳ್--ಹು-ು? ಹ-ವ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ಕ--ಡ- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಹ-ವ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ---------------------------------- ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 0
Hū-u-aḷ-nn--e-l- ----- ko---ba--du? Hūvugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu? H-v-g-ḷ-n-u e-l- k-ṇ-u k-ḷ-a-a-u-u- ----------------------------------- Hūvugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu?
Hvor kan jeg kjøpe billetter? ಪ್---ಣದ---ಕೇ-ುಗ------ಎ--ಲಿ -ೊಂ-ು -ೊಳ್-ಬ-ುದ-? ಪ-ರಯ-ಣದ ಟ-ಕ-ಟ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ಕ--ಡ- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಪ-ರ-ಾ-ದ ಟ-ಕ-ಟ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? -------------------------------------------- ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೇಟುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 0
P--yā-ada ---ē-u--ḷ-n-- --li-k-ṇḍ--k-ḷ--b--u--? Prayāṇada ṭikēṭugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu? P-a-ā-a-a ṭ-k-ṭ-g-ḷ-n-u e-l- k-ṇ-u k-ḷ-a-a-u-u- ----------------------------------------------- Prayāṇada ṭikēṭugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu?
Hvor er havna? ಇ---ಿ----ರ----್ಲ--ೆ? ಇಲ-ಲ- ಬ-ದರ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಬ-ದ-ು ಎ-್-ಿ-ೆ- -------------------- ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Il-i b-n-a-u --lid-? Illi bandaru ellide? I-l- b-n-a-u e-l-d-? -------------------- Illi bandaru ellide?
Hvor er torget? ಇಲ-ಲಿ ಮ-ರ---್ಟ--ಎ----ದೆ? ಇಲ-ಲ- ಮ-ರ-ಕಟ-ಟ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಮ-ರ-ಕ-್-ೆ ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Il-- -ā-uk-ṭ-- el-i-e? Illi mārukaṭṭe ellide? I-l- m-r-k-ṭ-e e-l-d-? ---------------------- Illi mārukaṭṭe ellide?
Hvor er slottet? ಇ-್-- ಕೋ---ಎ-್--ದ-? ಇಲ-ಲ- ಕ-ಟ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಕ-ಟ- ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------- ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Ill- ---e ---i-e? Illi kōṭe ellide? I-l- k-ṭ- e-l-d-? ----------------- Illi kōṭe ellide?
Når begynner omvisningen? ಎಷ್ಟು-ಹೊ--ತಿ----್ರವಾಸ -------ವ----್ತ-ೆ? ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರವ-ಸ ಪ-ರ-ರ-ಭವ-ಗ-ತ-ತದ-? ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರ-ಾ- ಪ-ರ-ರ-ಭ-ಾ-ು-್-ದ-? --------------------------------------- ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? 0
Eṣ-u h-tti-e -r-vāsa pr-ra-bh---------e? Eṣṭu hottige pravāsa prārambhavāguttade? E-ṭ- h-t-i-e p-a-ā-a p-ā-a-b-a-ā-u-t-d-? ---------------------------------------- Eṣṭu hottige pravāsa prārambhavāguttade?
Når slutter omvisningen? ಎ-್----ೊತ್-ಿ-ೆ---ರವ---ಮ-ಗ-ಯುತ---ೆ? ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರವ-ಸ ಮ-ಗ-ಯ-ತ-ತದ-? ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರ-ಾ- ಮ-ಗ-ಯ-ತ-ತ-ೆ- ---------------------------------- ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ? 0
E--u-h-t--g- pr-v-s--m-g--u-ta--? Eṣṭu hottige pravāsa mugiyuttade? E-ṭ- h-t-i-e p-a-ā-a m-g-y-t-a-e- --------------------------------- Eṣṭu hottige pravāsa mugiyuttade?
Hvor lenge varer omvisningen? ಪ-ರ-ಾಸ ಎ-್-ು-ಹೊ---ು---ೆಯು----ೆ? ಪ-ರವ-ಸ ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ- ನಡ-ಯ-ತ-ತದ-? ಪ-ರ-ಾ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ- ನ-ೆ-ು-್-ದ-? ------------------------------- ಪ್ರವಾಸ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? 0
P----sa-e--u ho-tu-na-e-utta--? Pravāsa eṣṭu hottu naḍeyuttade? P-a-ā-a e-ṭ- h-t-u n-ḍ-y-t-a-e- ------------------------------- Pravāsa eṣṭu hottu naḍeyuttade?
Jeg ønsker en guide som snakker tysk. ನನ----ಬ್- ಜ----- -ಾತನ-------ರ--ದ-್ಶಿ-ಬ--ು. ನನಗ- ಒಬ-ಬ ಜರ-ಮನ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ ಮ-ರ-ಗದರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-್- ಜ-್-ನ- ಮ-ತ-ಾ-ು- ಮ-ರ-ಗ-ರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ------------------------------------------ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೇಕು. 0
N---ge-ob-a -arman--ā-anā-u-a m-rgad-rśi -ē-u. Nanage obba jarman mātanāḍuva mārgadarśi bēku. N-n-g- o-b- j-r-a- m-t-n-ḍ-v- m-r-a-a-ś- b-k-. ---------------------------------------------- Nanage obba jarman mātanāḍuva mārgadarśi bēku.
Jeg ønsker en guide som snakker italiensk. ನನಗ--ಒಬ್ಬ--ಟಾ-ಿ--್-ಮಾತ----- -ಾರ---ರ-ಶಿ -ೇ-ು. ನನಗ- ಒಬ-ಬ ಇಟ-ಲ-ಯನ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ ಮ-ರ-ಗದರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-್- ಇ-ಾ-ಿ-ನ- ಮ-ತ-ಾ-ು- ಮ-ರ-ಗ-ರ-ಶ- ಬ-ಕ-. -------------------------------------------- ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೇಕು. 0
N-n-ge ---a-iṭā-i-a- --tanāḍu-a -----d-rśi b-ku. Nanage obba iṭāliyan mātanāḍuva mārgadarśi bēku. N-n-g- o-b- i-ā-i-a- m-t-n-ḍ-v- m-r-a-a-ś- b-k-. ------------------------------------------------ Nanage obba iṭāliyan mātanāḍuva mārgadarśi bēku.
Jeg ønsker en guide som snakker fransk. ನ-ಗ---------ರ--ಚ್---ತ---ುವ--ಾ--ಗದರ್ಶ- --ಕ-. ನನಗ- ಒಬ-ಬ ಫ-ರ--ಚ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ ಮ-ರ-ಗದರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-್- ಫ-ರ-ಂ-್ ಮ-ತ-ಾ-ು- ಮ-ರ-ಗ-ರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ------------------------------------------- ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೇಕು. 0
N-n-ge -b---ph-e-̄- m-tanā-u-a m--g--------ēk-. Nanage obba phren-c mātanāḍuva mārgadarśi bēku. N-n-g- o-b- p-r-n-c m-t-n-ḍ-v- m-r-a-a-ś- b-k-. ----------------------------------------------- Nanage obba phren̄c mātanāḍuva mārgadarśi bēku.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visste du?
Slovakisk er et Vest-Slavisk språk. Språket er morsmål for mer enn 5 millioner mennesker. Det er nært knyttet til nabolandet Tsjekkia. Dette er mye på grunn av deres felles fortid som Tsjekkoslovakia. Vokabularet i disse to språkene er stort sett identiske. Forskjellen er primært i tonefallet. Slovakisk ble til ut i fra mange dialekter i det 10. århundre. Det ble senere påvirket av nabo språk i en lang tid. Dagens språk ble ikke etablert før på det 19. århundre. Noen ting kunne vært forenklet i sammenligning til det Tsjekkiske. De mange ulike dialektene har overlevd. Slovakisk er skrevet med det latinske alfabet. Og det er det språket som er lettest forstått av andre slaviske talende. Du kan si at Slovakisk er et slags mellomspråk i de slaviske land. En god grunn til å komme i enighet med dette vakre språket.