తెలుగు » అమ్హారిక్   నిన్న-ఈరోజు -రేపు


10 [పది]

నిన్న-ఈరోజు -రేపు

-

+ 10 [አስር]10 [āsiri]

+ ትላንት ፤ ዛሬ ፤ ነገtilaniti ፤ zarē ፤ nege

10 [పది]

నిన్న-ఈరోజు -రేపు

-

10 [አስር]
10 [āsiri]

ትላንት ፤ ዛሬ ፤ ነገ
tilaniti ፤ zarē ፤ nege

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
నిన్న శనివారం అయ్యింది ትላ--- ቅ-- ነ---
t--------- k------ n-----።
+
నిన్న నేను సినిమా కి వెళ్ళాను ትላ--- ፊ-- ቤ- ነ-----
t--------- f----- b--- n----------።
+
సినిమా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది ፊል- አ-- ነ---
f----- ā----- n-----።
+
   
ఈరోజు ఆదివారం ዛሬ እ-- ነ--
z--- i---- n---።
+
ఈరోజు నేను పని చేయడం లేదు ዛሬ እ- አ-----
z--- i-- ā--------።
+
నేను ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను እኔ ቤ- ው-- ነ- የ------
i-- b--- w------ n--- y-------------።
+
   
రేపు సోమవారం ነገ ሰ- ነ- ።
n--- s---- n--- ።
+
రేపు నేను మళ్ళీ పని చేస్తాను እኔ ነ- እ---- ስ- እ-----
i-- n--- i-------- s--- i--------።
+
నేను ఆఫీసులో పని చేస్తాను እኔ ቢ- ው-- ነ- የ-----
i-- b--- w------ n--- y---------።
+
   
ఆయన ఎవరు? ያ ማ- ነ--/ ያ- ማ- ና-?
y- m--- n----/ y---- m--- n---?
+
ఆయన పీటర్ ያ ፔ-- ነ--
y- p----- n---።
+
పీటర్ ఒక విధ్యార్థి ፔተ- ተ-- ነ--
p----- t----- n---።
+
   
ఆమె ఎవరు? ያቺ ማ- ና-?/ ያ ማ- ነ--
y---- m--- n---?/ y- m--- n---?
+
ఆమె మార్థా ያቺ ማ-- ና--
y---- m----- n---።
+
మార్థా ఒక సెక్రెటరీ ማር- ፀ-- ና--
m----- t--------- n---።
+
   
పీటర్ మరియు మార్థా స్నేహితులు ፔተ- እ- ማ-- ጋ----- ና---
p----- i-- m----- g-------------- n------።
+
పీటర్ మార్థా స్నేహితుడు ፔተ- የ--- ጋ-- ነ--
p----- y------- g------ n---።
+
మార్థా పీటర్ స్నేహితురాలు ማር- የ--- ጋ-- ና--
m----- y------- g------ n---።
+