తెలుగు » అమ్హారిక్   నెలలు


11 [పదకొండు]

నెలలు

-

+ 11 [አስራ አንድ]11 [āsira ānidi]

+ ወሮችwerochi

11 [పదకొండు]

నెలలు

-

11 [አስራ አንድ]
11 [āsira ānidi]

ወሮች
werochi

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
జనవరి ጥር
t---i
+
ఫిబ్రవరి የካ--
y------i
+
మార్చి መጋ--
m------i
+
   
ఏప్రిల్ ሚያ--
m------a
+
మే ግን--
g------i
+
జూన్ ሰኔ
s--ē
+
   
ఇవి ఆరు నెలలు እነ-- ስ--- ወ-- ና---
i------ s------- w------ n------።
+
జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి ጥር ፤ የ--- ፤ መ---
t---- ፤ y------- ፤ m------i
+
ఏప్రిల్, మే, జూన్ ሚያ-- ፤ ግ--- ፤ ሰ-
m------- ፤ g------- ፤ s--ē
+
   
జూలై ሐም-
h-----ē
+
ఆగస్టు ነሐ-
n-----ē
+
సెప్టెంబర్ መስ---
m--------i
+
   
అక్టోబర్ ጥቅ--
t--------i
+
నవంబర్ ህዳ-
h----i
+
డిసెంబర్ ታህ--
t------i
+
   
ఇవి కూడా ఆరు నెలలే እነ--- ስ--- ወ-- ና---
i-------- s------- w------ n------።
+
జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ ሐም- ፤ ነ-- ፤ መ----
h------ ፤ n------ ፤ m--------i
+
అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ጥቅ--- ህ-- ፤ ታ---
t---------- h----- ፤ t------i
+