తెలుగు » అమ్హారిక్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [ስድስት]
6 [sidisiti]

ማንበብ እና መጻፍ
manibebi ina mets’afi

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [ስድስት]
6 [sidisiti]

ማንበብ እና መጻፍ
manibebi ina mets’afi

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
నేను చదువుతాను እኔ አ-----
i-- ā--------።
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను እኔ ፊ-- አ-----
i-- f----- ā--------።
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను እኔ ቃ- አ-----
i-- k---- ā--------።
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను እኔ አ--- ነ-- አ-----
i-- ā------ n----- ā--------።
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను እኔ ደ--- አ-----
i-- d------- ā--------።
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను እኔ መ--- አ-----
i-- m---------- ā--------።
   
నేను చదువుతాను እኔ አ-----
i-- ā--------።
నువ్వు చదువు አን-/አ-- ታ----/ ታ------
ā----/ā----- t---------/ t------------።
అతను చదువుతాడు እሱ ያ----
i-- y-------።
   
నేను వ్రాస్తాను እኔ እ-----
i-- i----------።
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను እኔ ፊ-- እ-----
i-- f----- i----------።
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను እኔ ቃ- እ-----
i-- k---- i----------።
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను እኔ አ--- ነ-- እ-----
i-- ā------ n----- i----------።
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను እኔ ደ--- እ-----
i-- d------- i----------።
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను እኔ መ--- እ-----
i-- m---------- i----------።
   
నేను వ్రాస్తాను እኔ እ-----
i-- i----------።
నువ్వు వ్రాయి አን-/አ-- ት----/ት------
ā----/ā----- t-----------/t--------------።
అతను వ్రాస్తాడు እሱ ይ----
i-- y---------።