తెలుగు » అమ్హారిక్   నిరాకరణ 1


64 [అరవై నాలుగు]

నిరాకరణ 1

-

64 [ስልሳ አራት]
64 [silisa ārati]

ተቃራኒ 1
tek’aranī 1

64 [అరవై నాలుగు]

నిరాకరణ 1

-

64 [ስልሳ አራት]
64 [silisa ārati]

ተቃራኒ 1
tek’aranī 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
నాకు ఆ పదం అర్థంకావడం లేదు ቃሉ አ------
k---- ā-----------።
నాకు ఆ వాక్యం అర్థంకావడం లేదు አረ-- ነ-- አ------
ā------ n----- ā-----------።
నాకు దాని అర్థం అర్థంకావడం లేదు ትር-- አ------
t------- ā-----------።
   
అధ్యాపకుడు መም--
m------u
అధ్యాపకుడు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? መም--- ይ----?
m--------- y---------?
అవును, నాకు ఆయన చెప్పినది అర్థం అవుతోంది አዎ ፤ ጥ- እ------
ā-- ፤ t---- i----------።
   
అధ్యాపకురాలు መም--
m-------a
అధ్యాపకురాలు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? መም--- ይ----?
m---------- y----------?
అవును, నాకు ఆవిడ చెప్పినది అర్థం అవుతోంది አዎ ፤ ጥ- እ------
ā-- ፤ t---- i----------።
   
మనుషులు ህዝ-
h----i
మీకు మనుషులు అర్థం అవుతారా? ህዝ-- ይ----?
h------- y---------?
లేదు, నాకు వాళ్ళు అంతగా అర్థం కారు አይ ፤---- ጥ- አ-------
ā-- ፤------- t---- ā-------------።
   
స్నేహితురాలు ሴት ጋ--
s--- g-----a
మీకు స్నేహితురాలు ఉన్నదా? ሴት ጋ-- አ---?
s--- g------ ā------?
అవును, నాకు ఒక స్నేహితురాలు ఉన్నది አዎ ፤ አ---
ā-- ፤ ā-----።
   
కూతురు ሴት ል-
s--- l--i
మీకు కూతురు ఉన్నదా? ሴት ል- አ---?
s--- l--- ā------?
లేదు, నాకు కూతురు లేదు አይ ፤ የ----
ā-- ፤ y--------።