తెలుగు » అమ్హారిక్   విశేషణాలు 1


78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [ሰባ ስምንት]
78 [seba siminiti]

ቅፅል 1
k’it͟s’ili 1

78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [ሰባ ስምንት]
78 [seba siminiti]

ቅፅል 1
k’it͟s’ili 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుአማርኛ
ఒక ముసలి ఆవిడ ትል- ሴ-
t------ s--i
లావుగాఉన్న ఒక ఆవిడ ወፍ-- ሴ-
w------- s--i
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ ጉጉ ሴ-
g--- s--i
   
ఒక కొత్త కారు አዲ- መ--
ā---- m----a
వేగంగా వెళ్ళే ఒక కారు ፈጣ- መ--
f------ m----a
సౌకర్యంగా ఉన్న ఒక కారు ምቹ መ--
m---- m----a
   
ఒక నీలం రంగు దుస్తులు ስማ-- ቀ--
s------- k-----i
ఒక ఎరుపు రంగు దుస్తులు ቀይ ቀ--
k---- k-----i
ఒక ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు አረ--- ቀ--
ā-------- k-----i
   
ఒక నల్ల సంచి ጥቁ- ቦ--
t------- b----a
గోధుమరంగు గల ఒక సంచి ቡኒ ቦ--
b--- b----a
ఒక తెల్ల సంచి ነጭ ቦ--
n----- b----a
   
మంచి మనుషులు ጥሩ ህ--/ ሰ--
t---- h-----/ s-----i
వినయంగల మనుషులు ትሁ- ህ--/ ሰ--
t----- h-----/ s-----i
మనోహరమైన మనుషులు አስ--- ህ--/ ሰ--
ā--------- h-----/ s-----i
   
ముద్దొచ్చే పిల్లలు ተወ-- ል--
t------- l-----i
చిలిపికొయ్య పిల్లలు እረ-- ል--
i------- l-----i
సద్బుద్ధిగల పిల్లలు ጨዋ ል--
c----- l-----i