Guia de conversação

px Orientação   »   kn ಎಲ್ಲಿದೆ...?

41 [quarenta e um]

Orientação

Orientação

೪೧ [ನಲವತ್ತೊಂದು]

41 [Nalavattondu]

ಎಲ್ಲಿದೆ...?

[ellide....?]

Escolha como deseja ver a tradução:   
Português (BR) Canarês Tocar mais
Onde é o posto de turismo? ಪ್----ಿ ಮ----ಿ ಕೇಂ--- -ಲ್-ಿ--? ಪ-ರವ-ಸ- ಮ-ಹ-ತ- ಕ--ದ-ರ ಎಲ-ಲ-ದ-? ಪ-ರ-ಾ-ಿ ಮ-ಹ-ತ- ಕ-ಂ-್- ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------------------ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Pr--ā-----hi---kēn-ra-ellid-? Pravāsi māhiti kēndra ellide? P-a-ā-i m-h-t- k-n-r- e-l-d-? ----------------------------- Pravāsi māhiti kēndra ellide?
Você tem um mapa para mim? ನನಗೆ ನಗರದ-ನ---ೆ-ಕೊ-ುವ---? ನನಗ- ನಗರದ ನಕ-ಷ- ಕ-ಡ-ವ-ರ-? ನ-ಗ- ನ-ರ- ನ-್-ೆ ಕ-ಡ-ವ-ರ-? ------------------------- ನನಗೆ ನಗರದ ನಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಿರಾ? 0
Na-a-- --ga--da -ak---ko---i-ā? Nanage nagarada nakṣe koḍuvirā? N-n-g- n-g-r-d- n-k-e k-ḍ-v-r-? ------------------------------- Nanage nagarada nakṣe koḍuvirā?
Eu posso reservar um quarto de hotel aqui? ಇಲ್-ಿ-ಒಂ-- -ೊಠ-ಿಯ-್ನ- ಕ---ದಿ-ಿ-ಲು -ಗ--್--ೆಯೆ? ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಕ-ಠಡ-ಯನ-ನ- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ಕ-ಠ-ಿ-ನ-ನ- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? --------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
Illi--nd--koṭ----y--n- -ā-d-r-sal----u-ta-e--? Illi ondu koṭhaḍiyannu kāydirisalu āguttadeye? I-l- o-d- k-ṭ-a-i-a-n- k-y-i-i-a-u ā-u-t-d-y-? ---------------------------------------------- Illi ondu koṭhaḍiyannu kāydirisalu āguttadeye?
Onde é o centro histórico? ನಗರ- ಹ--ಯ -ಾ- ಎಲ್----? ನಗರದ ಹಳ-ಯ ಭ-ಗ ಎಲ-ಲ-ದ-? ನ-ರ- ಹ-ೆ- ಭ-ಗ ಎ-್-ಿ-ೆ- ---------------------- ನಗರದ ಹಳೆಯ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Na-a------a--y- b-āga---l---? Nagarada haḷeya bhāga ellide? N-g-r-d- h-ḷ-y- b-ā-a e-l-d-? ----------------------------- Nagarada haḷeya bhāga ellide?
Onde é a catedral? ಇ--ಲಿ -ರ----ಎಲ---ದೆ? ಇಲ-ಲ- ಚರ-ಚ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಚ-್-್ ಎ-್-ಿ-ೆ- -------------------- ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Il-i --r--e--i-e? Illi carc ellide? I-l- c-r- e-l-d-? ----------------- Illi carc ellide?
Onde é o museu? ಇ-್-ಿ---್ತು ಸ-ಗ-ರಹಾ-ಯ ಎಲ್ಲ--ೆ? ಇಲ-ಲ- ವಸ-ತ- ಸ-ಗ-ರಹ-ಲಯ ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ವ-್-ು ಸ-ಗ-ರ-ಾ-ಯ ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I-li--a-tu-s--gr-h-l--- el---e? Illi vastu saṅgrahālaya ellide? I-l- v-s-u s-ṅ-r-h-l-y- e-l-d-? ------------------------------- Illi vastu saṅgrahālaya ellide?
Onde se pode comprar selos? ಅಂಚೆ-ಚ-----ನ್ನ---ಲ್ಲಿ -ೊಂ-------ಳಬ-ು--? ಅ-ಚ- ಚ-ಟ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ಕ--ಡ- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಅ-ಚ- ಚ-ಟ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? --------------------------------------- ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 0
A--c- cīṭi---a-nu---l--k-----k-ḷ-a--h--u? An-ce cīṭigaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu? A-̄-e c-ṭ-g-ḷ-n-u e-l- k-ṇ-u k-ḷ-a-a-u-u- ----------------------------------------- An̄ce cīṭigaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu?
Onde se pode comprar flores? ಹೂವುಗಳ-್-----್-ಿ -ೊಂಡ- -ೊ-್-----ು? ಹ-ವ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ಕ--ಡ- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಹ-ವ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ---------------------------------- ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 0
Hū-ug-ḷa-nu ---- k---- ko-ḷ--a-ud-? Hūvugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu? H-v-g-ḷ-n-u e-l- k-ṇ-u k-ḷ-a-a-u-u- ----------------------------------- Hūvugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu?
Onde se pode comprar passagens? ಪ--ಯ--- -ಿ-ೇಟು--ನ--------ಿ-ಕ--ಡ---ೊಳ್-ಬಹುದು? ಪ-ರಯ-ಣದ ಟ-ಕ-ಟ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ಕ--ಡ- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಪ-ರ-ಾ-ದ ಟ-ಕ-ಟ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? -------------------------------------------- ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೇಟುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 0
Prayā-ad- -ik--ug-ḷa-n--el-i-k-ṇḍ- koḷ-a---ud-? Prayāṇada ṭikēṭugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu? P-a-ā-a-a ṭ-k-ṭ-g-ḷ-n-u e-l- k-ṇ-u k-ḷ-a-a-u-u- ----------------------------------------------- Prayāṇada ṭikēṭugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu?
Onde é o porto? ಇಲ-ಲ---ಂ-ರು-ಎಲ---ದೆ? ಇಲ-ಲ- ಬ-ದರ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಬ-ದ-ು ಎ-್-ಿ-ೆ- -------------------- ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Il-i--an-aru--l----? Illi bandaru ellide? I-l- b-n-a-u e-l-d-? -------------------- Illi bandaru ellide?
Onde é o mercado? ಇಲ್ಲ- ಮಾರ---್ಟೆ -ಲ್-ಿದೆ? ಇಲ-ಲ- ಮ-ರ-ಕಟ-ಟ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಮ-ರ-ಕ-್-ೆ ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Il-- --ru--ṭṭe ---id-? Illi mārukaṭṭe ellide? I-l- m-r-k-ṭ-e e-l-d-? ---------------------- Illi mārukaṭṭe ellide?
Onde é o palácio / castelo? ಇಲ್ಲ- -ೋಟೆ-----ಿದ-? ಇಲ-ಲ- ಕ-ಟ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಕ-ಟ- ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------- ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I-li-k-ṭe --li-e? Illi kōṭe ellide? I-l- k-ṭ- e-l-d-? ----------------- Illi kōṭe ellide?
Quando começa a visita guiada? ಎ--ಟು ಹೊತ-ತ-ಗ---್ರವ-ಸ -್ರ--ಂ--ಾ-ು-----? ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರವ-ಸ ಪ-ರ-ರ-ಭವ-ಗ-ತ-ತದ-? ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರ-ಾ- ಪ-ರ-ರ-ಭ-ಾ-ು-್-ದ-? --------------------------------------- ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? 0
Eṣṭu-hot-i-e----vāsa--r-r--b-avāguttad-? Eṣṭu hottige pravāsa prārambhavāguttade? E-ṭ- h-t-i-e p-a-ā-a p-ā-a-b-a-ā-u-t-d-? ---------------------------------------- Eṣṭu hottige pravāsa prārambhavāguttade?
Quando acaba a visita guiada? ಎ--ಟ- ಹ-----ಗೆ -್ರ-ಾ---ು-ಿ-ು-್---? ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರವ-ಸ ಮ-ಗ-ಯ-ತ-ತದ-? ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರ-ಾ- ಮ-ಗ-ಯ-ತ-ತ-ೆ- ---------------------------------- ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ? 0
Eṣṭ---o---ge--r-vās--mugi-ut-a-e? Eṣṭu hottige pravāsa mugiyuttade? E-ṭ- h-t-i-e p-a-ā-a m-g-y-t-a-e- --------------------------------- Eṣṭu hottige pravāsa mugiyuttade?
Quanto tempo demora a visita guiada? ಪ---ಾ--ಎಷ----ಹೊ-್ತು-ನ-ೆ--ತ-ತ--? ಪ-ರವ-ಸ ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ- ನಡ-ಯ-ತ-ತದ-? ಪ-ರ-ಾ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ- ನ-ೆ-ು-್-ದ-? ------------------------------- ಪ್ರವಾಸ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? 0
Pra------ṣ-u---ttu -aḍe---ta--? Pravāsa eṣṭu hottu naḍeyuttade? P-a-ā-a e-ṭ- h-t-u n-ḍ-y-t-a-e- ------------------------------- Pravāsa eṣṭu hottu naḍeyuttade?
Eu quero um guia que fala alemão. ನ-ಗ--ಒಬ್ಬ ----ನ್-ಮಾ-ನಾಡು--ಮ---ಗದರ------ಕು. ನನಗ- ಒಬ-ಬ ಜರ-ಮನ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ ಮ-ರ-ಗದರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-್- ಜ-್-ನ- ಮ-ತ-ಾ-ು- ಮ-ರ-ಗ-ರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ------------------------------------------ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೇಕು. 0
N-n--- ob-a jarm-- m-ta--ḍu-a m-r-----ś---ēk-. Nanage obba jarman mātanāḍuva mārgadarśi bēku. N-n-g- o-b- j-r-a- m-t-n-ḍ-v- m-r-a-a-ś- b-k-. ---------------------------------------------- Nanage obba jarman mātanāḍuva mārgadarśi bēku.
Eu quero um guia que fala italiano. ನನಗ- ಒಬ-- ಇಟ--ಿ-ನ----ತ--ಡುವ ಮ---ಗದರ--ಿ -ೇಕ-. ನನಗ- ಒಬ-ಬ ಇಟ-ಲ-ಯನ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ ಮ-ರ-ಗದರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-್- ಇ-ಾ-ಿ-ನ- ಮ-ತ-ಾ-ು- ಮ-ರ-ಗ-ರ-ಶ- ಬ-ಕ-. -------------------------------------------- ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೇಕು. 0
N-nage -bb--iṭāl--an m---n-ḍuv--mā----arś----k-. Nanage obba iṭāliyan mātanāḍuva mārgadarśi bēku. N-n-g- o-b- i-ā-i-a- m-t-n-ḍ-v- m-r-a-a-ś- b-k-. ------------------------------------------------ Nanage obba iṭāliyan mātanāḍuva mārgadarśi bēku.
Eu quero um guia que fala francês. ನ--- ಒಬ-ಬ ಫ್ರೆಂ-್---ತ-ಾಡ-- -ಾರ್ಗದರ--ಿ ಬ-ಕ-. ನನಗ- ಒಬ-ಬ ಫ-ರ--ಚ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ ಮ-ರ-ಗದರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-್- ಫ-ರ-ಂ-್ ಮ-ತ-ಾ-ು- ಮ-ರ-ಗ-ರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ------------------------------------------- ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೇಕು. 0
Na---- ---a-p-r-n-c m-----ḍuva------d-rśi b---. Nanage obba phren-c mātanāḍuva mārgadarśi bēku. N-n-g- o-b- p-r-n-c m-t-n-ḍ-v- m-r-a-a-ś- b-k-. ----------------------------------------------- Nanage obba phren̄c mātanāḍuva mārgadarśi bēku.

Inglês: uma língua universal

O inglês é a língua mais usada no mundo inteiro. No entanto, a língua materna com mais falantes nativos é o mandarim, a norma-padrão da língua chinesa. Como língua materna o inglês possui ‘apenas’ 350 milhões de pessoas. Todavia, o inglês exerce uma grande influência sobre outras línguas. Desde meados do século XX, o inglês tem ganhado uma extrema importância. Isto deve-se, principalmente, ao desenvolvimento dos Estados Unidos da América em uma superpotência. O inglês é a primeira língua estrangeira no sistema escolar de muitos países. É, igualmente, utilizado como a língua oficial de muitas organizações internacionais. O inglês é também a língua oficial ou a língua franca em muitos países. Muito em breve, é provável que esta função seja assumida por outras línguas. O inglês pertence ao grupo das línguas germânicas ocidentais. Deste modo, tem uma relação de parentesco linguístico com outras línguas como o alemão. Mas, nos últimos 1000 anos esta língua sofreu uma grande mudança. Antigamente, o inglês era uma língua flexionada. A maior parte dos sufixos com funções gramaticais desapareceu por completo. Por este motivo, o inglês pode ser hoje incluído no grupo das línguas isoladas. Este tipo de língua aproxima-se mais do chinês do que do alemão. No futuro, acredita-se que a língua inglesa será ainda mais simplificada. Os verbos irregulares vão muito provavelmente desaparecer. Em comparação com outras línguas indo-europeias, o inglês não é difícil. Ainda que a sua ortografia seja bastante complicada. Uma vez que a grafia e a pronúncia diferem uma da outra. Há séculos que a ortografia do inglês continua a ser a mesma. No entanto, a pronúncia mudou consideravelmente. Consequentemente, escreve-se hoje como se falava em 1400. Além disso, a pronúncia contém muitas irregularidades. Só para a sequência de letras ough existem 6 variantes! Experimente você mesmo: thorough, thought, through, rough, bough, cough.