Guia de conversação

px No aeroporto   »   kn ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ

35 [trinta e cinco]

No aeroporto

No aeroporto

೩೫ [ಮೂವತ್ತೈದು]

35 [Mūvattaidu]

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ

[vimāna nildāṇadalli.]

Escolha como deseja ver a tradução:   
Português (BR) Canarês Tocar mais
Eu quero marcar um vôo para Atenas. ನಾನು -ಥೇನ್----ೆ ವ-ಮಾನದ-್---ಒ-ದು ಜ-ಗ--ಾದ-ರ---ು----ಟಪಡ----ೇ-ೆ ನ-ನ- ಆಥ-ನ-ಸ- ಗ- ವ-ಮ-ನದಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಜ-ಗ ಕ-ದ-ರ-ಸಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ- ನ-ನ- ಆ-ೇ-್-್ ಗ- ವ-ಮ-ನ-ಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಜ-ಗ ಕ-ದ-ರ-ಸ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ ----------------------------------------------------------- ನಾನು ಆಥೇನ್ಸ್ ಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಕಾದಿರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ 0
N----āt-ē-s-ge -i--nadalli--n-- ---- kā-irisalu -ṣṭap--u----e Nānu āthēns ge vimānadalli ondu jāga kādirisalu iṣṭapaḍuttēne N-n- ā-h-n- g- v-m-n-d-l-i o-d- j-g- k-d-r-s-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e ------------------------------------------------------------- Nānu āthēns ge vimānadalli ondu jāga kādirisalu iṣṭapaḍuttēne
É um vôo directo? ಅಲ----ೆ ----ಾದ-ವಿಮ-ನ -ದ---? ಅಲ-ಲ-ಗ- ನ-ರವ-ದ ವ-ಮ-ನ ಇದ-ಯ-? ಅ-್-ಿ-ೆ ನ-ರ-ಾ- ವ-ಮ-ನ ಇ-ೆ-ೆ- --------------------------- ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾದ ವಿಮಾನ ಇದೆಯೆ? 0
al-ige-n----ād- -imā---idey-? allige nēravāda vimāna ideye? a-l-g- n-r-v-d- v-m-n- i-e-e- ----------------------------- allige nēravāda vimāna ideye?
Um lugar na janela, não-fumante, por favor. ದಯ---್ಟ- -ಿ---ಯ ----ದ ಒ-ದು ಜಾ-,----ಪ-ನ--ಿ-ೇಧ-- --ಗ. ದಯವ-ಟ-ಟ- ಕ-ಟಕ-ಯ ಪಕ-ಕದ ಒ-ದ- ಜ-ಗ, ಧ-ಮಪ-ನ ನ-ಷ-ಧ-ತ ಜ-ಗ. ದ-ವ-ಟ-ಟ- ಕ-ಟ-ಿ- ಪ-್-ದ ಒ-ದ- ಜ-ಗ- ಧ-ಮ-ಾ- ನ-ಷ-ಧ-ತ ಜ-ಗ- --------------------------------------------------- ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಜಾಗ, ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧಿತ ಜಾಗ. 0
Da-avi-ṭu-ki-ak-ya-pa---d- -ndu --g-,--h---pāna-ni-ēd---a--ā-a. Dayaviṭṭu kiṭakiya pakkada ondu jāga, dhūmapāna niṣēdhita jāga. D-y-v-ṭ-u k-ṭ-k-y- p-k-a-a o-d- j-g-, d-ū-a-ā-a n-ṣ-d-i-a j-g-. --------------------------------------------------------------- Dayaviṭṭu kiṭakiya pakkada ondu jāga, dhūmapāna niṣēdhita jāga.
Eu quero confirmar a minha reserva. ನ--- -ನ್ನ ಕ-ಯ್ದಿರಿಸ-ವ---ಯನ್-- ಕಾಯಂ-ಮ-ಡ-ು--ಷ್-----್ತ-ನೆ. ನ-ನ- ನನ-ನ ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ವ-ಕ-ಯನ-ನ- ಕ-ಯ- ಮ-ಡಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ನ-್- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ವ-ಕ-ಯ-್-ು ಕ-ಯ- ಮ-ಡ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- ------------------------------------------------------- ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
Nā-- --n-a-k---ir--u---e-ann--kāy-- māḍal- i-ṭapa-ut--n-. Nānu nanna kāydirisuvikeyannu kāyaṁ māḍalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- n-n-a k-y-i-i-u-i-e-a-n- k-y-ṁ m-ḍ-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- --------------------------------------------------------- Nānu nanna kāydirisuvikeyannu kāyaṁ māḍalu iṣṭapaḍuttēne.
Eu quero cancelar a minha reserva. ನಾ-- ನ-----ಾ-್ದ-ರಿ-ು-ಿ-ೆಯ-್-ು ----ು----ಲು---್ಟ-ಡು-್----. ನ-ನ- ನನ-ನ ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ವ-ಕ-ಯನ-ನ- ರದ-ದ-ಪಡ-ಸಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ನ-್- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ವ-ಕ-ಯ-್-ು ರ-್-ು-ಡ-ಸ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- -------------------------------------------------------- ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
Nā-u---nna-k-y-ir-su-i--ya------ddupa-isal- -ṣ-ap-ḍut--ne. Nānu nanna kāydirisuvikeyannu raddupaḍisalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- n-n-a k-y-i-i-u-i-e-a-n- r-d-u-a-i-a-u i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- ---------------------------------------------------------- Nānu nanna kāydirisuvikeyannu raddupaḍisalu iṣṭapaḍuttēne.
Eu quero trocar a minha reserva. ನ--- ---ನ ಕಾಯ-ದ-ರಿ-ುವ--ೆಯನ್-ು----ಾಯಿಸಲ- --್-ಪಡು---ೇ-ೆ. ನ-ನ- ನನ-ನ ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ವ-ಕ-ಯನ-ನ- ಬದಲ-ಯ-ಸಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ನ-್- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ವ-ಕ-ಯ-್-ು ಬ-ಲ-ಯ-ಸ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- ------------------------------------------------------ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
N-nu nann- -āy-i--s--i-ey-n-u ba-al--i-a-----ṭapa-u--ē-e. Nānu nanna kāydirisuvikeyannu badalāyisalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- n-n-a k-y-i-i-u-i-e-a-n- b-d-l-y-s-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- --------------------------------------------------------- Nānu nanna kāydirisuvikeyannu badalāyisalu iṣṭapaḍuttēne.
Quando sai o próximo avião para Roma? ರೋ- -ೆ-ಮ-ಂ--- ವ-ಮಾನ-ಎ--ಟ- ಹೊತ-ತ--- ---? ರ-- ಗ- ಮ--ದ-ನ ವ-ಮ-ನ ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಇದ-? ರ-ಂ ಗ- ಮ-ಂ-ಿ- ವ-ಮ-ನ ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಇ-ೆ- --------------------------------------- ರೋಂ ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಮಾನ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದೆ? 0
R-ṁ-g- mu--ina -i-ā-a e--- -ot-ige ---? Rōṁ ge mundina vimāna eṣṭu hottige ide? R-ṁ g- m-n-i-a v-m-n- e-ṭ- h-t-i-e i-e- --------------------------------------- Rōṁ ge mundina vimāna eṣṭu hottige ide?
Ainda tem dois lugares? ಇನ್----ರಡ--ಜಾಗಗ-ು ಖ-ಲಿ--ವ-ಯ-? ಇನ-ನ- ಎರಡ- ಜ-ಗಗಳ- ಖ-ಲ- ಇವ-ಯ-? ಇ-್-ೂ ಎ-ಡ- ಜ-ಗ-ಳ- ಖ-ಲ- ಇ-ೆ-ೆ- ----------------------------- ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಜಾಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆಯೆ? 0
Innū era-u-j----aḷ- -h-li --e--? Innū eraḍu jāgagaḷu khāli iveye? I-n- e-a-u j-g-g-ḷ- k-ā-i i-e-e- -------------------------------- Innū eraḍu jāgagaḷu khāli iveye?
Não, só temos um lugar disponível. ಇ-------್ಮ-್-ಿ -ೇವಲ ಒಂದು -----ಾತ್ರ-ಖ-ಲ- -ದ-. ಇಲ-ಲ, ನಮ-ಮಲ-ಲ- ಕ-ವಲ ಒ-ದ- ಜ-ಗ ಮ-ತ-ರ ಖ-ಲ- ಇದ-. ಇ-್-, ನ-್-ಲ-ಲ- ಕ-ವ- ಒ-ದ- ಜ-ಗ ಮ-ತ-ರ ಖ-ಲ- ಇ-ೆ- -------------------------------------------- ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಇದೆ. 0
I---,-n--'-a-l--kē---a----u -ā-a mā----kh-l- -de. Illa, nam'malli kēvala ondu jāga mātra khāli ide. I-l-, n-m-m-l-i k-v-l- o-d- j-g- m-t-a k-ā-i i-e- ------------------------------------------------- Illa, nam'malli kēvala ondu jāga mātra khāli ide.
Quando aterrissaremos? ನ-------ಟ- -ೊ--ತ--ೆ --ದಿ---ು---ೇ--? ನ-ವ- ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಬ-ದ-ಳ-ಯ-ತ-ತ-ವ-? ನ-ವ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಬ-ದ-ಳ-ಯ-ತ-ತ-ವ-? ----------------------------------- ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ? 0
N----eṣṭu hot--g--ba-di---u---v-? Nāvu eṣṭu hottige bandiḷiyuttēve? N-v- e-ṭ- h-t-i-e b-n-i-i-u-t-v-? --------------------------------- Nāvu eṣṭu hottige bandiḷiyuttēve?
Quando chegaremos? ನಾವ- ಯ-ವ-ಗ -ಲ್--------ವೆ? ನ-ವ- ಯ-ವ-ಗ ಅಲ-ಲ-ರ-ತ-ತ-ವ-? ನ-ವ- ಯ-ವ-ಗ ಅ-್-ಿ-ು-್-ೇ-ೆ- ------------------------- ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ? 0
N----yā---a al-i-u-t-v-? Nāvu yāvāga alliruttēve? N-v- y-v-g- a-l-r-t-ē-e- ------------------------ Nāvu yāvāga alliruttēve?
Quando sai um ônibus para o centro da cidade? ಎ---ು ಹ-ತ---ಗ- -ಸ--ು ---ಕ---್ರ-್-ೆ -ೊರ--ತ---ೆ? ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಬಸ-ಸ- ನಗರಕ--ದ-ರಕ-ಕ- ಹ-ರಡ-ತ-ತದ-? ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಬ-್-ು ನ-ರ-ೇ-ದ-ರ-್-ೆ ಹ-ರ-ು-್-ದ-? ---------------------------------------------- ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಸ್ಸು ನಗರಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ? 0
Eṣ-- h--tig- ba-'---n---rakē-dr-k---h--a-u--ade? Eṣṭu hottige bas'su nagarakēndrakke horaḍuttade? E-ṭ- h-t-i-e b-s-s- n-g-r-k-n-r-k-e h-r-ḍ-t-a-e- ------------------------------------------------ Eṣṭu hottige bas'su nagarakēndrakke horaḍuttade?
Esta é a sua mala? ಇ-----ಮ-ಮ ----ಟಿಗೆಯೆ? ಇದ- ನ-ಮ-ಮ ಪ-ಟ-ಟ-ಗ-ಯ-? ಇ-ು ನ-ಮ-ಮ ಪ-ಟ-ಟ-ಗ-ಯ-? --------------------- ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೆ? 0
I-- ---'m-----ṭig---? Idu nim'ma peṭṭigeye? I-u n-m-m- p-ṭ-i-e-e- --------------------- Idu nim'ma peṭṭigeye?
Esta é a sua bolsa? ಇದ- ನ-ಮ್ಮ ಚ-ಲವೆ? ಇದ- ನ-ಮ-ಮ ಚ-ಲವ-? ಇ-ು ನ-ಮ-ಮ ಚ-ಲ-ೆ- ---------------- ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚೀಲವೆ? 0
Idu-n-m--a----ave? Idu nim'ma cīlave? I-u n-m-m- c-l-v-? ------------------ Idu nim'ma cīlave?
Esta é a sua bagagem? ಇ-ು ನ---ಮ----ಯಾ----ಾ-ಾನ-- ಸ---ಾಮ----? ಇದ- ನ-ಮ-ಮ ಪ-ರಯ-ಣದ ಸ-ಮ-ನ-, ಸರ-ಜ-ಮ-ಗಳ-? ಇ-ು ನ-ಮ-ಮ ಪ-ರ-ಾ-ದ ಸ-ಮ-ನ-, ಸ-ಂ-ಾ-ು-ಳ-? ------------------------------------- ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಮಾನು, ಸರಂಜಾಮುಗಳೆ? 0
I-u-ni--ma p-ayāṇad--sām-nu- ----n̄--m---ḷe? Idu nim'ma prayāṇada sāmānu, saran-jāmugaḷe? I-u n-m-m- p-a-ā-a-a s-m-n-, s-r-n-j-m-g-ḷ-? -------------------------------------------- Idu nim'ma prayāṇada sāmānu, saran̄jāmugaḷe?
Quanta bagagem posso levar? ನ-ನು-ಎ-್------ಾನು- --ಂ-ಾಮ-ಗ---ನ- ಜೊ---ೆ------ು--------ಗಬ-ುದ-? ನ-ನ- ಎಷ-ಟ- ಸ-ಮ-ನ-, ಸರ-ಜ-ಮ-ಗಳನ-ನ- ಜ-ತ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ--ಡ- ಹ-ಗಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಎ-್-ು ಸ-ಮ-ನ-, ಸ-ಂ-ಾ-ು-ಳ-್-ು ಜ-ತ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಂ-ು ಹ-ಗ-ಹ-ದ-? ------------------------------------------------------------- ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನು, ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು? 0
Nā-u-e--u----ānu,-s-r--̄-āmugaḷ--nu jotege--egedu--ṇḍu-hōgab----u? Nānu eṣṭu sāmānu, saran-jāmugaḷannu jotege tegedukoṇḍu hōgabahudu? N-n- e-ṭ- s-m-n-, s-r-n-j-m-g-ḷ-n-u j-t-g- t-g-d-k-ṇ-u h-g-b-h-d-? ------------------------------------------------------------------ Nānu eṣṭu sāmānu, saran̄jāmugaḷannu jotege tegedukoṇḍu hōgabahudu?
Vinte quilos. ೨- ಕಿ.ಗ್ರ--. ೨೦ ಕ-.ಗ-ರ--. ೨- ಕ-.-್-ಾ-. ------------ ೨೦ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. 0
20 Ki-----. 20 Ki.Grāṁ. 2- K-.-r-ṁ- ----------- 20 Ki.Grāṁ.
O quê? Só vinte quilos? ಏನು, ಕ-ವಲ--- -ಿ.ಗ-----ಳ-? ಏನ-, ಕ-ವಲ ೨೦ ಕ-.ಗ-ರ--ಗಳ-? ಏ-ು- ಕ-ವ- ೨- ಕ-.-್-ಾ-ಗ-ೆ- ------------------------- ಏನು, ಕೇವಲ ೨೦ ಕಿ.ಗ್ರಾಂಗಳೆ? 0
Ēn-, --vala--0-k----āṅ---e? Ēnu, kēvala 20 ki.Grāṅgaḷe? Ē-u- k-v-l- 2- k-.-r-ṅ-a-e- --------------------------- Ēnu, kēvala 20 ki.Grāṅgaḷe?

A aprendizagem modifica o cérebro

Quem pratica muito esporte, molda o seu corpo. Parece evidente que também seja possível treinar o cérebro. Isto significa que quem quiser aprender línguas não precisa apenas de talento. É também importante praticá-la de uma forma regular. Uma vez que o exercício pode influenciar positivamente as estruturas cerebrais. Claro que o talento para as línguas é, muitas vezes, algo inato. Apesar disto, um treino intensivo pode mudar determinadas estruturas do cérebro. E aumentar o volume das regiões responsáveis pelo processamento da linguagem. Também os neurônios das pessoas que fazem muitos exercícios se modificam. Durante muito tempo, acreditava-se que o cérebro seria imutável. Achava-se que aquilo que não aprendíamos enquanto crianças nunca mais poderíamos aprender. Os neurologistas chegaram, no entanto, a outras conclusões. Conseguiram demonstrar que a plasticidade do nosso cérebro se mantém por toda a vida. Pode dizer-se que funciona como um músculo. Por esta razão, pode desenvolver-se até uma idade avançada. Toda a informação recebida ( input ) é processada no cérebro. Quando temos o cérebro treinado, os inputs processam-se com mais eficácia. Isto é, ele trabalha mais rápido e com mais eficiência. Este princípio aplica-se tanto aos jovens quanto aos adultos. Mas estudar não é essencial para mantermos o cérebro em forma. A leitura constitui também um bom exercício. E, sobretudo, a literatura mais exigente, que estimula os centros da linguagem. Por outras palavras, o nosso vocabulário é ampliado. Além disso, estamos melhorando os nossas competências linguísticas. É interessante que não são apenas as regiões da linguagem que processam a informação linguística. Também a área que controla o desenvolvimento motor é responsável pelo processamento dos novos conteúdos. Por isso, é importante que estimulemos o máximo possível o nosso cérebro, na sua totalidade. Sendo assim: treine o corpo e a mente!