Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
xuất sắc
Công việc được thực hiện một cách xuất sắc.
በልግጥም
ሥራው በልግጥም ተሰርዮአል።
sớm hơn
Tôi đã chụp bức ảnh này sớm hơn vào lúc hoàng hôn.
ከዚህበፊት
ከዚህበፊት በፀሐይ መጥለቂያ ፎቶውን ወስዳለሁ።
thi thoảng
Đôi khi được uống một ly rượu vang phải không?
ቶሎች
ቶሎች የወይን ጠጅ መጠጣት ነገር ነውን?