वाक्प्रयोग पुस्तक

भूतकाळ २   »   Минато време 2

८२ [ब्याऐंशी]

भूतकाळ २

भूतकाळ २

82 [осумдесет и два]

82 [osoomdyesyet i dva]

+

Минато време 2

[Minato vryemye 2]

आपण मजकूर पाहण्यासाठी प्रत्येक रिक्त वर क्लिक करू शकता किंवा:   

मराठी मॅसेडोनियन खेळा अधिक
तुला रूग्णवाहिका बोलवावी लागली का? Мо---- л- д- п------ е--- б------- в-----? Мораше ли да повикаш едно болничко возило? 0
Mo------ l- d- p------- y---- b-------- v-----? Morashye li da povikash yedno bolnichko vozilo?
+
तुला डॉक्टर बोलवावा लागला का? Мо---- л- д- г- п------ л------? Мораше ли да го повикаш лекарот? 0
Mo------ l- d- g-- p------- l-------? Morashye li da guo povikash lyekarot?
+
तुला पोलीसांना बोलवावे लागले का? Мо---- л- д- ј- п------ п---------? Мораше ли да ја повикаш полицијата? 0
Mo------ l- d- ј- p------- p----------? Morashye li da јa povikash politziјata?
+
     
आपल्याकडे टेलिफोन क्रमांक आहे का? माझ्याकडे आत्ताच होता. Го и---- л- т----------- б---? С--- г- и---. Го имате ли телефонскиот број? Сега го имав. 0
Gu- i----- l- t------------- b---? S----- g-- i---. Guo imatye li tyelyefonskiot broј? Syegua guo imav.
+
आपल्याकडे पत्ता आहे का? माझ्याकडे आत्ताच होता. Ја и---- л- а-------? С--- ј- и---. Ја имате ли адресата? Сега ја имав. 0
Јa i----- l- a--------? S----- ј- i---. Јa imatye li adryesata? Syegua јa imav.
+
आपल्याकडे शहराचा नकाशा आहे का? माझ्याकडे आत्ताच होता. Им--- л- к---- о- г-----? С--- ј- и---. Имате ли карта од градот? Сега ја имав. 0
Im---- l- k---- o- g------? S----- ј- i---. Imatye li karta od guradot? Syegua јa imav.
+
     
तो वेळेवर आला का? तो वेळेवर येऊ शकला नाही. До--- л- т-- т---- н- в----? Т-- н- м----- д- д---- т---- н- в----. Дојде ли тој точно на време? Тој не можеше да дојде точно на време. 0
Do---- l- t-- t----- n- v------? T-- n-- m-------- d- d----- t----- n- v------. Doјdye li toј tochno na vryemye? Toј nye moʐyeshye da doјdye tochno na vryemye.
+
त्याला रस्ता सापडला का? त्याला रस्ता सापडू शकला नाही. Го н---- л- т-- п----? Т-- н- м----- д- г- н---- п----. Го најде ли тој патот? Тој не можеше да го најде патот. 0
Gu- n----- l- t-- p----? T-- n-- m-------- d- g-- n----- p----. Guo naјdye li toј patot? Toј nye moʐyeshye da guo naјdye patot.
+
त्याने तुला समजून घेतले का? तो मला समजून घेऊ शकला नाही. Те р------ л- т--? Т-- н- м----- д- м- р------. Те разбира ли тој? Тој не можеше да ме разбере. 0
Ty- r------ l- t--? T-- n-- m-------- d- m-- r--------. Tye razbira li toј? Toј nye moʐyeshye da mye razbyerye.
+
     
तू वेळेवर का नाही येऊ शकलास? Зо--- н- м----- д- д----- т---- н- в----? Зошто не можеше да дојдеш точно на време? 0
Zo---- n-- m-------- d- d------- t----- n- v------? Zoshto nye moʐyeshye da doјdyesh tochno na vryemye?
+
तुला रस्ता का नाही सापडला? Зо--- н- м----- д- г- н----- п----? Зошто не можеше да го најдеш патот? 0
Zo---- n-- m-------- d- g-- n------- p----? Zoshto nye moʐyeshye da guo naјdyesh patot?
+
तू त्याला का समजू शकला नाहीस? Зо--- н- м----- д- г- р-------? Зошто не можеше да го разбереш? 0
Zo---- n-- m-------- d- g-- r----------? Zoshto nye moʐyeshye da guo razbyeryesh?
+
     
मी वेळेवर येऊ शकलो नाही, कारण बसेस् चालू नव्हत्या. Не м---- д- д----- т---- н- в----- б------ н----- а------. Не можев да дојдам точно на време, бидејки немаше автобус. 0
Ny- m----- d- d----- t----- n- v------- b------- n-------- a-------. Nye moʐyev da doјdam tochno na vryemye, bidyeјki nyemashye avtoboos.
+
मला रस्ता सापडू शकला नाही कारण माझ्याकडे शहराचा नकाशा नव्हता. Не м---- д- г- н----- п----- б------ н---- к---- н- г-----. Не можев да го најдам патот, бидејки немав карта на градот. 0
Ny- m----- d- g-- n----- p----- b------- n----- k---- n- g------. Nye moʐyev da guo naјdam patot, bidyeјki nyemav karta na guradot.
+
मी त्याला समजू शकलो नाही कारण संगीत खूप मोठ्याने वाजत होते. Не м---- д- г- р-------- б------ м------- б--- т---- г-----. Не можев да го разберам, бидејки музиката беше толку гласна. 0
Ny- m----- d- g-- r--------- b------- m-------- b------ t----- g------. Nye moʐyev da guo razbyeram, bidyeјki moozikata byeshye tolkoo gulasna.
+
     
मला टॅक्सी घ्यावी लागली. Мо--- д- з---- е--- т----. Морав да земам едно такси. 0
Mo--- d- z----- y---- t----. Morav da zyemam yedno taksi.
+
मला शहराचा नकाशा खरेदी करावा लागला. Мо--- д- к---- к---- н- г-----. Морав да купам карта на градот. 0
Mo--- d- k----- k---- n- g------. Morav da koopam karta na guradot.
+
मला रेडिओ बंद करावा लागला. Ја- м---- д- г- и------- р------. Јас морав да го исклучам радиото. 0
Јa- m---- d- g-- i--------- r------. Јas morav da guo iskloocham radioto.
+
     

विदेशामध्ये परकीय भाषा चांगल्या रितीने शिका.

मुलांप्रमाणे प्रौढ लोक भाषा सहजरीत्या शिकू शकत नाही. त्यांचा मेंदू पूर्णपणे विकसित असतो. त्यामुळे, ते नवीन गोष्टी सहज शिकू शकत नाही. तरीही, प्रौढ लोक भाषा चांगल्या पद्धतीने शिकू शकतात. तसे होण्यासाठी प्रौढ लोकांना ज्या देशांमध्ये ती भाषा बोलली जाते तिथे त्यांना जावे लागेल. विशेषतः परदेशात परदेशी भाषा प्रभावीपणे शिकता येते. कोणीही ज्याने भाषा सुट्टी घेतली असेल त्यास हे नक्कीच माहिती असेल. नवीन भाषा ही त्या भाषेच्या नैसर्गिक वातावरणात अतिशय चांगल्या पद्धतीने शिकता येते. नवीन संशोधन एका रोमांचक निष्कर्षाप्रत पोहोचले आहे. या संशोधनाच्या मते नवीन भाषा ही परदेशात देखील वेगळ्या पद्धतीने शिकता येते. मेंदू परकीय भाषेवर मूळ भाषेप्रमाणे प्रक्रिया करू शकतो. संशोधकांचा असा विश्वास आहे की, शिकण्यासाठी वेगवगळ्या प्रक्रिया आहेत. आता एका प्रयोगाद्वारे हे सिद्ध झाले आहे. एका चाचणी विषय समूहास एक काल्पनिक भाषा शिकायची होती. चाचणी विषयांचा काही भाग नियमित धड्यांमध्ये गेला. इतर भाग हा बनावटी परदेशाच्या परिस्थितीत शिकायचा होता. चाचणी देणार्‍यांना स्वतःला परकीय परिस्थितींमध्ये अभिमुख करावयाचे होते. प्रत्येकजण ज्यांच्याशी ते संपर्क साधत होते त्यांचाशी ते नवीन भाषेमध्येबोलत होते. या गटातील चाचणी विषय हे भाषा विद्यार्थ्यांसारखे नव्हते. ते अनोळख्या भाषिक लोकांबरोबर होते. अशा पद्धतीने त्यांना नवीन भाषेच्या त्वरीत मदतीसाठी भाग पाडण्यात आले. काही वेळेनंतर चाचणी देणार्‍यांना तपासले गेले.