Parlør

no Fortid 2   »   pa ਭੂਤਕਾਲ 2

82 [åttito]

Fortid 2

Fortid 2

82 [ਬਿਆਸੀ]

82 [Bi\'āsī]

ਭੂਤਕਾਲ 2

[bhūtakāla 2]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
Måtte du ringe ambulansen? ਕ--ਤੁਹ--ੂ- -ਸਪਤ-ਲ-ਦੀ--ੱਡ- ਬ-ਲਾ-ਣੀ---ੇ--? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਹਸਪਤ-ਲ ਦ- ਗ-ਡ- ਬ-ਲ-ਉਣ- ਪਵ-ਗ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਹ-ਪ-ਾ- ਦ- ਗ-ਡ- ਬ-ਲ-ਉ-ੀ ਪ-ੇ-ੀ- ---------------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? 0
k--t----- -asa-a--l--dī --ḍī bu----ṇ--p-vē-ī? kī tuhānū hasapatāla dī gaḍī bulā'uṇī pavēgī? k- t-h-n- h-s-p-t-l- d- g-ḍ- b-l-'-ṇ- p-v-g-? --------------------------------------------- kī tuhānū hasapatāla dī gaḍī bulā'uṇī pavēgī?
Måtte du ringe legen? ਕੀ--ੁ-ਾ-ੂੰ ਡਾ-ਟਰ----ਾਉਣ----ੇ-ਾ? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਡ-ਕਟਰ ਬ-ਲ-ਉਣ- ਪਵ-ਗ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਡ-ਕ-ਰ ਬ-ਲ-ਉ-ਾ ਪ-ੇ-ਾ- ------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ? 0
Kī--uhā---ḍ-k-ṭ-ra b-lā--ṇā p-v--ā? Kī tuhānū ḍākaṭara bulā'uṇā pavēgā? K- t-h-n- ḍ-k-ṭ-r- b-l-'-ṇ- p-v-g-? ----------------------------------- Kī tuhānū ḍākaṭara bulā'uṇā pavēgā?
Måtte du ringe politiet? ਕੀ---ਹ--ੂ--------ਬ---ਉ-- ਪਵ---? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਪ-ਲ-ਸ ਬ-ਲ-ਉਣ- ਪਵ-ਗ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਪ-ਲ-ਸ ਬ-ਲ-ਉ-ੀ ਪ-ੇ-ੀ- ------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? 0
K--tuhā-- p--isa -ulā'-ṇī-p--ē--? Kī tuhānū pulisa bulā'uṇī pavēgī? K- t-h-n- p-l-s- b-l-'-ṇ- p-v-g-? --------------------------------- Kī tuhānū pulisa bulā'uṇī pavēgī?
Har du nummeret? Jeg hadde det i sted. ਕੀ -ੁਹਾ-ੇ--ੋਲ --ਲੀਫ-ਨ ਨ-ਬ---ੈ- ਹ-ਣੇ--ੇ-ੇ--ੋ- ਸ-। ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਟ-ਲ-ਫ-ਨ ਨ-ਬਰ ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਟ-ਲ-ਫ-ਨ ਨ-ਬ- ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। ------------------------------------------------ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। 0
Kī---h-ḍ--k--a ṭ-ilīphō-- -ab-r- hai?-Huṇ- m--ē-k-l- s-. Kī tuhāḍē kōla ṭailīphōna nabara hai? Huṇē mērē kōla sī. K- t-h-ḍ- k-l- ṭ-i-ī-h-n- n-b-r- h-i- H-ṇ- m-r- k-l- s-. -------------------------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla ṭailīphōna nabara hai? Huṇē mērē kōla sī.
Har du adressen? Jeg hadde den i sted. ਕੀ-ਤੁ-ਾਡ---ੋਲ-ਪਤ---ੈ--ਹੁਣੇ --ਰ--ਕੋ- ਸ-। ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਪਤ- ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਪ-ਾ ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। --------------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। 0
Kī t---ḍē -ōla p-----ai?-Hu-ē m-rē kōla sī. Kī tuhāḍē kōla patā hai? Huṇē mērē kōla sī. K- t-h-ḍ- k-l- p-t- h-i- H-ṇ- m-r- k-l- s-. ------------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla patā hai? Huṇē mērē kōla sī.
Har du bykartet? Jeg hadde det i sted. ਕੀ-ਤੁ--ਡ- ਕ-- ਸ਼ਹਿ- ਦਾ----- ਹੈ?----- ਮੇਰੇ-ਕ-ਲ---। ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਸ਼ਹ-ਰ ਦ- ਨਕਸ਼- ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਸ਼-ਿ- ਦ- ਨ-ਸ਼- ਹ-? ਹ-ਣ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-। ------------------------------------------------ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। 0
Kī-tu-āḍ--kōla-śahir--d- nakaśā -a-----ṇē-mērē k-----ī. Kī tuhāḍē kōla śahira dā nakaśā hai? Huṇē mērē kōla sī. K- t-h-ḍ- k-l- ś-h-r- d- n-k-ś- h-i- H-ṇ- m-r- k-l- s-. ------------------------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla śahira dā nakaśā hai? Huṇē mērē kōla sī.
Kom han i tide? Han klarte ikke å komme i tide. ਕ---- ਵਕਤ ਤੇ -ਇਆ?-ਉ- ਸਮੇਂ ਤ--ਨ--- ------। ਕ- ਉਹ ਵਕਤ ਤ- ਆਇਆ? ਉਸ ਸਮ-- ਤ- ਨਹ-- ਆ ਸਕ-ਆ। ਕ- ਉ- ਵ-ਤ ਤ- ਆ-ਆ- ਉ- ਸ-ੇ- ਤ- ਨ-ੀ- ਆ ਸ-ਿ-। ----------------------------------------- ਕੀ ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਆਇਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। 0
K- u-- ---a-a-tē-ā--'-- U---sa-ē--tē nahī--- saki'-. Kī uha vakata tē ā'i'ā? Usa samēṁ tē nahīṁ ā saki'ā. K- u-a v-k-t- t- ā-i-ā- U-a s-m-ṁ t- n-h-ṁ ā s-k-'-. ---------------------------------------------------- Kī uha vakata tē ā'i'ā? Usa samēṁ tē nahīṁ ā saki'ā.
Fant han veien? Han fant ikke veien. ਕ- --ਨ-- ----ਲ-ਭ -ਿਆ-ਸੀ-----ੂ- ਰ-ਤਾ ਨਹ-ਂ --ਲ--। ਕ- ਉਹਨ-- ਰ-ਹ ਲ-ਭ ਗ-ਆ ਸ-? ਉਸਨ-- ਰਸਤ- ਨਹ-- ਮ-ਲ-ਆ। ਕ- ਉ-ਨ-ੰ ਰ-ਹ ਲ-ਭ ਗ-ਆ ਸ-? ਉ-ਨ-ੰ ਰ-ਤ- ਨ-ੀ- ਮ-ਲ-ਆ- ----------------------------------------------- ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਸਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 0
K---han-----a -ab-a -i-ā-sī---sanū -a--t--na--ṁ m-li'ā. Kī uhanū rāha labha gi'ā sī? Usanū rasatā nahīṁ mili'ā. K- u-a-ū r-h- l-b-a g-'- s-? U-a-ū r-s-t- n-h-ṁ m-l-'-. ------------------------------------------------------- Kī uhanū rāha labha gi'ā sī? Usanū rasatā nahīṁ mili'ā.
Forstod han deg? Han kunne ikke forstå meg. ਕੀ--- --ਝ----? -ਹ--ਮ- ਨਹ-ਂ -ਕ-ਆ। ਕ- ਉਹ ਸਮਝ ਗ-ਆ? ਉਹ ਸਮਝ ਨਹ-- ਸਕ-ਆ। ਕ- ਉ- ਸ-ਝ ਗ-ਆ- ਉ- ਸ-ਝ ਨ-ੀ- ਸ-ਿ-। -------------------------------- ਕੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 0
Kī---a ----j-- -i'-?-Uh---amaj-- --hī--s-k-'-. Kī uha samajha gi'ā? Uha samajha nahīṁ saki'ā. K- u-a s-m-j-a g-'-? U-a s-m-j-a n-h-ṁ s-k-'-. ---------------------------------------------- Kī uha samajha gi'ā? Uha samajha nahīṁ saki'ā.
Hvorfor kunne du ikke komme i tide? ਤ--ੀਂ-ਵਕ- ਤ- --ਉਂ-ਨਹੀਂ ਆ----? ਤ-ਸ-- ਵਕਤ ਤ- ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਆ ਸਕ-? ਤ-ਸ-ਂ ਵ-ਤ ਤ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ ਸ-ੇ- ----------------------------- ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ? 0
T--īṁ v-ka---tē k-'-ṁ-n-hīṁ-- ---ē? Tusīṁ vakata tē ki'uṁ nahīṁ ā sakē? T-s-ṁ v-k-t- t- k-'-ṁ n-h-ṁ ā s-k-? ----------------------------------- Tusīṁ vakata tē ki'uṁ nahīṁ ā sakē?
Hvorfor fant du ikke veien? ਤ----ੂ- ਰ--ਾ ---- ਨਹੀਂ -ਿ--ਆ? ਤ-ਹ-ਨ-- ਰਸਤ- ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਮ-ਲ-ਆ? ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਰ-ਤ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਮ-ਲ-ਆ- ----------------------------- ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? 0
Tuh-n---as-t- -i'-ṁ-na-ī---i-i--? Tuhānū rasatā ki'uṁ nahīṁ mili'ā? T-h-n- r-s-t- k-'-ṁ n-h-ṁ m-l-'-? --------------------------------- Tuhānū rasatā ki'uṁ nahīṁ mili'ā?
Hvorfor forstod du ham ikke? ਤੁਸੀਂ--ਸ--ੰ---- ਕਿ---ਨਹ----ਕੇ? ਤ-ਸ-- ਇਸਨ-- ਸਮਝ ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਸਕ-? ਤ-ਸ-ਂ ਇ-ਨ-ੰ ਸ-ਝ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਸ-ੇ- ------------------------------ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? 0
Tu-īṁ -san- -a----- ki--ṁ na----sak-? Tusīṁ isanū samajha ki'uṁ nahīṁ sakē? T-s-ṁ i-a-ū s-m-j-a k-'-ṁ n-h-ṁ s-k-? ------------------------------------- Tusīṁ isanū samajha ki'uṁ nahīṁ sakē?
Jeg kom ikke i tide fordi det gikk ikke buss. ਮ-ਂ-ਵ-- ਤ- ---ਂ-ਨਹੀ- ਆ-ਸ-ਿ----ਸ---ਕਿਉ--ਿ---ਈ--ੱ-----ਂ-ਸੀ। ਮ-- ਵਕਤ ਤ- ਕ-ਉ- ਨਹ-- ਆ ਸਕ-ਆ / ਸਕ- ਕ-ਉ-ਕ- ਕ-ਈ ਬ-ਸ ਨਹ-- ਸ-। ਮ-ਂ ਵ-ਤ ਤ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ ਸ-ਿ- / ਸ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਕ-ਈ ਬ-ਸ ਨ-ੀ- ਸ-। --------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ / ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 0
M-i- --ka-a-t- ki'uṁ-nah-- ā -aki-ā- s-k- -i'uṅ-- kō-- b-sa -a--- s-. Maiṁ vakata tē ki'uṁ nahīṁ ā saki'ā/ sakī ki'uṅki kō'ī basa nahīṁ sī. M-i- v-k-t- t- k-'-ṁ n-h-ṁ ā s-k-'-/ s-k- k-'-ṅ-i k-'- b-s- n-h-ṁ s-. --------------------------------------------------------------------- Maiṁ vakata tē ki'uṁ nahīṁ ā saki'ā/ sakī ki'uṅki kō'ī basa nahīṁ sī.
Jeg fant ikke veien fordi jeg ikke hadde kart. ਮੈਨ-ੰ ---ਾ-ਨਹੀਂ-ਮ--ਿਆ---ਉਂ-ਿ-ਮੇ----ੋਲ-ਸ਼-ਿ--ਦ---ਕ-ਾ--ਹੀ- ਸ-। ਮ-ਨ-- ਰਸਤ- ਨਹ-- ਮ-ਲ-ਆ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ਼ਹ-ਰ ਦ- ਨਕਸ਼- ਨਹ-- ਸ-। ਮ-ਨ-ੰ ਰ-ਤ- ਨ-ੀ- ਮ-ਲ-ਆ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ਼-ਿ- ਦ- ਨ-ਸ਼- ਨ-ੀ- ਸ-। ----------------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 0
M--nū-r-sat--na--ṁ mi---- ki'--ki---r- k-l- ś-hi-a -- --k-śā --h-ṁ--ī. Mainū rasatā nahīṁ mili'ā ki'uṅki mērē kōla śahira dā nakaśā nahīṁ sī. M-i-ū r-s-t- n-h-ṁ m-l-'- k-'-ṅ-i m-r- k-l- ś-h-r- d- n-k-ś- n-h-ṁ s-. ---------------------------------------------------------------------- Mainū rasatā nahīṁ mili'ā ki'uṅki mērē kōla śahira dā nakaśā nahīṁ sī.
Jeg kunne ikke forstå ham fordi musikken var så høy. ਮੈਂ---ਝ ਨਹੀਂ-ਸ--------- ਕਿਉ-ਕਿ-ਸ------ਾ-----ਰ --ਲ------ਿਹ- ਸ-। ਮ-- ਸਮਝ ਨਹ-- ਸਕ-ਆ / ਸਕ- ਕ-ਉ-ਕ- ਸ-ਗ-ਤ ਕ-ਫ- ਜ਼-ਰ ਨ-ਲ ਵ-ਜ ਰ-ਹ- ਸ-। ਮ-ਂ ਸ-ਝ ਨ-ੀ- ਸ-ਿ- / ਸ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਸ-ਗ-ਤ ਕ-ਫ- ਜ਼-ਰ ਨ-ਲ ਵ-ਜ ਰ-ਹ- ਸ-। -------------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ / ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। 0
M--- ----jha nah-----ki'------ī k-'---i -a-īta --phī------n-la----a --h- s-. Maiṁ samajha nahīṁ saki'ā/ sakī ki'uṅki sagīta kāphī zōra nāla vaja rihā sī. M-i- s-m-j-a n-h-ṁ s-k-'-/ s-k- k-'-ṅ-i s-g-t- k-p-ī z-r- n-l- v-j- r-h- s-. ---------------------------------------------------------------------------- Maiṁ samajha nahīṁ saki'ā/ sakī ki'uṅki sagīta kāphī zōra nāla vaja rihā sī.
Jeg måtte ta en drosje. ਮੈਨੂ- ਟ---ੀ-ਲ-ਣੀ--ਈ। ਮ-ਨ-- ਟ-ਕਸ- ਲ-ਣ- ਪਈ। ਮ-ਨ-ੰ ਟ-ਕ-ੀ ਲ-ਣ- ਪ-। -------------------- ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। 0
M-i-----i--s- --iṇī pa-ī. Mainū ṭaikasī laiṇī pa'ī. M-i-ū ṭ-i-a-ī l-i-ī p-'-. ------------------------- Mainū ṭaikasī laiṇī pa'ī.
Jeg måtte kjøpe et (by)kart. ਮ-ਨ-ੰ-ਸ਼ਹਿਰ--ਾ -ਕ-ਾ ਖ----ਾ-ਪਿ-। ਮ-ਨ-- ਸ਼ਹ-ਰ ਦ- ਨਕਸ਼- ਖਰ-ਦਣ- ਪ-ਆ। ਮ-ਨ-ੰ ਸ਼-ਿ- ਦ- ਨ-ਸ਼- ਖ-ੀ-ਣ- ਪ-ਆ- ------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ। 0
Ma--ū śa-i-a--ā---kaś----a-ī--ṇā--i'ā. Mainū śahira dā nakaśā kharīdaṇā pi'ā. M-i-ū ś-h-r- d- n-k-ś- k-a-ī-a-ā p-'-. -------------------------------------- Mainū śahira dā nakaśā kharīdaṇā pi'ā.
Jeg måtte slå av radioen. ਮ-ਨ-ੰ--ੇਡੀਓ ਬ------ਾ--ਿ-। ਮ-ਨ-- ਰ-ਡ-ਓ ਬ-ਦ ਕਰਨ- ਪ-ਆ। ਮ-ਨ-ੰ ਰ-ਡ-ਓ ਬ-ਦ ਕ-ਨ- ਪ-ਆ- ------------------------- ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 0
M-i-- -ēḍ--ō b-d- ---anā -i'-. Mainū rēḍī'ō bada karanā pi'ā. M-i-ū r-ḍ-'- b-d- k-r-n- p-'-. ------------------------------ Mainū rēḍī'ō bada karanā pi'ā.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -